6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 218-219-221 Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Toplumsal Hayatımızda Demokrasinin Önemi Metni Cevapları Sayfa 218, 219, 220, 221


Toplumsal Hayatımızda Demokrasinin Önemi Metni Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 218


Soru : Demokrasinin sizler için önemi nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Demokrasi İnsanların en fazla hak ve özgürlüklerini veren yönetim şeklidir. Demokrasi insanların özgür düşüncelerini istedikleri gibi paylaşma fırsatı verir.
Demokrasi ile yönetilen ülkeler daha eşitlikçi daha özgürlükçü daha eşit hakların olduğu insanların dil din ırk gözetmeksizin kendi hak ve özgürlüklerini kullanabildikleri bir yönetim şekli sunmaktadır.
29 Ekim 1923’te tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’ni Mustafa Kemal Atatürk ilan etmiştir bu tarihten itibaren ülkemizin yönetim rejimi Cumhuriyet olurken demokrasiyle yönetilmeye biçimi seçilmiştir.


Cihan: Anneciğim, seçim niçin yapılır?
Fatma Hanım: Oğlum, demokrasilerde halk kendisini yönetecek kişileri seçimle belirler. Siyasi partiler veya bağımsız adaylar genel seçimlerde en fazla oyu almaya gayret eder ve ülke yönetiminde söz sahibi olmaya çalışırlar. Bizler de seçimlerde kendi görüşlerimize uygun olan siyasi partilere oy veririz. Böylece ülke yönetiminde söz sahibi oluruz.
Cihan: Peki, siz yarın nerede oy kullanacaksınız? Abdullah Bey: Seçim günlerinde okullarda seçim sandıkları kurulur. Yarın, senin öğrenim gördüğün Atatürk Ortaokulunda oy kullanacağız.
Cihan: Aaaa! Benim okulumda mı? Ben de oy kullanabilir miyim?
Fatma Hanım: Hayır, oğlum. Senin yaşın oy kullanmak için yeterli değil. Ülkemiz anayasasına göre seçimlerde oy kullanmak için 18 yaşını doldurmak gereklidir. Bu yüzden yarınki seçimde maalesef oy kullanamayacaksın.
Cihan: Anladım anneciğim. Peki, yarın oy kullanmak için sizinle beraber gelebilir miyim?
Fatma Hanım: Elbette oğlum. Bizimle gelerek seçimde nasıl oy kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olabilirsin.
Cihan: Babacığım, seçimlerin bizler için önemi nedir?
Abdullah Bey: Seçimler demokrasinin bir gereğidir. Demokrasinin uygulandığı her ülkede insanların, kendilerini yönetecek kişileri belirlemesi için seçimlere ihtiyaç vardır. Siyasi partilerin gösterdiği veya bağımsız adaylar, yapmak istediklerini anlatırlar. İnsanlar da onları dinleyerek kendi tercihleri doğrultusunda oylarını kullanırlar. Halkın seçim hakkının olmadığı veya kullanılamadığı
durumlarda demokratik bir toplum yapısı olmaz. Demokrasi, toplumsal hayatımızın bir parçası
olmalıdır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 219


Fatma Hanım: Babana katılıyorum oğlum. Bunun yanında şunu da bilmen yerinde olacaktır. Demokrasi, hayatımızın her alanında önemlidir. Demokrasinin korunduğu bir toplumda bireyler başkalarının haklarına zarar vermeden istediklerini yapabilirler.
Cihan: Anneciğim ve babacığım, beni bilgilendirdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Sayenizde toplumsal hayatımızda demokrasinin önemi hakkında bilgi sahibi oldum. Sizlerden öğrendiğim bilgileri yarın sınıfta arkadaşlarımla paylaşacağım.


Düşünelim Tartışalım


Soru : Okuduğunuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Demokrasi ile seçim arasında nasıl bir ilişki vardır?


Cevap :
Demokrasi insanların kendi düşüncelerine göre özgür şekilde istedikleri kişi veya kişilere görüşlerine göre seçme haklarıdır. İnsanların başka kişiler etkisi altında olmadan kendi özgür iradeleriyle seçim yapılabilmesi için demokrasiye ihtiyaç bulunur.


Toplumsal hayatımızda demokrasinin önemi nedir?


Cevap :
Toplumsal hayatımızda demokrasi her insanın başka kişilerin haklarını çiğnemeden kendi hak ve özgürlüklerini savuna bilirler. Hayatın içerisinde toplumun bir parçası olan biz fertler okulda aile içerisinde arkadaş ortamında kendi hak ve özgür irademizle kararlar alabilir ortak hareket edebiliriz.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 221


Soru : Aşağıda bazı örnek olaylar verilmiştir. Bu olayları toplumsal hayatta demokrasinin önemi açısından değerlendiriniz ve düşüncelerinizi noktalı yerlere yazınız


Eren, Sinem ve Kenan sınıf başkanlığı seçimi için aday olmuştur. Adaylar, sınıf başkanı seçilirlerse gerçekleştirmeyi düşündüklerini anlatmıştır. Daha sonra sınıfta seçim sandığı kurulmuş ve sınıftaki öğrenciler oylarını kullanmıştır. Oylama sona erdiğinde oylar sayılmış ve Sinem en fazla oyu alarak sınıf başkanı seçilmiştir.


Cevap :
Sırf içerisinde öğrenciler seçme ve seçilme haklarını kullanarak seçilmek için aday olmuşlardır. Adaylıkları süresince sınıf için yapabilecekleri düşüncelerini ortaya koymuşlar daha iyi bir sınıf başkanı olabileceğini seçmenlerine ifade etmiştir.
Öğrenciler ise seçmen olarak demokratik olan haklarını kullanarak özgür iradeleriyle kendilerine en yakın gördükleri düşünce yapısına sahip olan arkadaşlarına oy vererek başkan seçmişlerdir. Bu demokratik bir seçim şeklidir.


Merve Hanım, katıldığı televizyon programında düşüncelerini açıklamaya çalışmaktadır. Ancak programın konuklarından Oğuz Bey sürekli olarak konuşması sırasında sözünü keserek Merve Hanım’a müdahale etmektedir.


Cevap :
Merve Hanım’ın Katıldığı televizyon programında düşüncesini açık bir şekilde ifade etme özgürlüğü Oğuz bey tarafından sürekli engellenmektedir. Bu düşünce özgürlüğünü kısıtlamaya giren bir harekettir.
Demokratik bir hareket şekli değildir. Demokratik olmayan yapılarda insanların özgür düşünce ve hakları kısıtlanır veya yok sayılır aynı Oğuz bey gibi insanların düşünceleri ya yasaklarını ve ya duymazdan gelinir. Demokratik olan yerlerde ise insanların söyledikleri sözler düşüncelerinin kolaylıkla dile getirmesine fırsat verilir. Bu şekilde karşıdakinin düşüncede öğrenilmiş fikri alınmış olunur.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Demokrasi sayesinde insanların sahip olduğu hak ve özgürlükler eşit bir şekilde bilinmekte ve ülkenin düzeni ve toplumu için uygulanmaktadır. Cumhuriyet sayesinde demokrasiyle yönetilmeye ve demokrasi sayesinde özgür ve huzurlu bir şekilde yaşamaya sahip olduk. Demokrasi yönetilen bir ülke eşitliği önem verir. Demokrasi sayesinde ülkemiz yaşanılabilir bir çok ilke ve inkılapları sahip oldu. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ülkemiz cumhuriyetle yönetilmeye ve demokrasi esas alan yönetim şeklini insanların huzurlu güvenilir ve yaşanılabilir ortamları arttırarak ilke ve inkılaplar sayesinde çağdaş uygarlık seviyesine çıkmıştır. Bir ülkede demokrasiyi varsa kadın erkek çocuk ve her yaştaki insanın ayrım yapmaksızın eşit bir şekilde yaşamaya hakkı vardır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.