6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 155-156-157 Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 4. Ünite Bilim Ve Teknoloji Hayatımızda Ölçeme ve Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları Sayfa 155, 156, 157


4. Ünite Bilim Ve Teknoloji Hayatımızda Ölçeme ve Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı


A ) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.


Doğu Anadolu Gözlemevi kaynakça hipotez coğrafya arkeoloji rapor nanoteknoloji patent


1. ……Nanoteknoloji……. günümüzde yanmayan, buruşmayan, ıslanmayan kumaşların üretilmesinde kullanılan teknolojidir.
2. Bir buluşun veya uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belgeye ..patent.. denir.
3. Yeryüzünü fiziki, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilime …….coğrafya….. denir.
4. Bilimsel araştırmalarda kullanılan kaynaklar ……..kaynakça……. belirtilmelidir.
5. Erzurum’da inşa edilen ………DoğuA nadolu Gözlemevi……. projesi astronomi alanında
faaliyet gösterecektir.
6. Geçmiş toplumlara ait buluntuların ortaya çıkarılmasında ……….arkeoloji……. bilimi önemlidir.
7. Bilimsel araştırmaların son aşamasında ……………rapor………… yazılmaktadır.


B ) Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.


8. Problemin çözümüne yönelik doğruluğu kanıtlanmamış düşünceler

Cevap: d) varsayım


9. Toplumun işleyiş ve gelişimini inceleyen bilim dalı, toplum bilimi

Cevap: e) sosyoloji


10. Bilimsel araştırmanın ilk basamağı

Cevap: a) konuyu belirleme


11. Güvenlik etiketi

Cevap: ç) bandrol


12. Yarı iletken maddelerle tasarlanmış ince, elektronik devre

Cevap: c) çip


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı


C ) Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.


13. Aşağıdaki boşluğa seçeceğiniz bilimsel ve teknolojik bir gelişmeyi yazarak bu gelişmenin insan hayatına olumlu ve olumsuz etkilerini belirtiniz.


Cevap:

Gelişen teknoloji ile birlikte yapay zeka ile sensör sisteminin gelişmesi ile yeni üretilen araçlarda sensör sistemi ile Öndeki aracı mesafesini hesaplaması kendi şeridinden çıkmadan ilerlemesi ani bir dondurma esnasında kendi kendine frenlemesi kendini park edebilmesi Biz de güvenli bir seyahat imkanı sağlamaktadır bu sistem gelecekte Siz aracı kullanmanıza gerek kalmadan Sizi  İstediğiniz yere götürebilecek güvenli ve rahat bir yolculuk yapmış olacaksınız olumsuz yanı zamanla araba kullanmayı bilen kimse kalmayacak şoförlük meslek olmaktan çıkacaktır.


14. Nanoteknoloji nedir? Kullanıldığı alanlara örnekler veriniz.


Cevap: Nanoteknoloji nedir? Kullanıldığı alanlara örnekler veriniz.

Nanoteknoloji bir ölçünün milyarda biri anlamına gelmektedir yani metre metrenin milyarda biridir teknoloji maddenin kontrolüdür biraz da açmamız gerekirse En az 1 boyutu 1 metre ile 100 metre arasında olan madde konu alan bilim dalına nanoteknoloji her türlü teknoloji ve Araştırma ve teknoloji kapasadığından uygulama alanı çok geniştir hem elektrik elektronik bilgisayar Biyomedikal malzeme biliminde kullanılır.

Sileceksiz araba camı su geçirmeyen ve Kir tutmayan kumaş sağlıkta teknolojiler için kullanılacak algılayıcı prototipleri nanoteknoloji piller gibi birçok gelişme yaşanmamıştır nanoteknoloji kısa sürede daha fazla imalatı imkanı sunuyor Bu sayede çalışma maliyeti  düşmüş oluyor her geçen gün Gelişmekte olan bu Teknoloji sayesinde belki de moleküler boyutta bilgisayarlar ve nano boyutlu robot tanışabiliriz şu an kullandığımız eşyalarımız yüzde biri boyutlarda 100 kat daha dayanıklı ve işlevsel olabilecek.


15. Korsan ürünlerin topluma ve devlete olan zararlarını yazınız.


Cevap: Korsan ürünlerin topluma ve devlete olan zararlarını yazınız.

Korsan ürünler devletin onayı olmayan bandrolsüz sahte üreticisi Kazancı yasadışı olan terör örgütleri gibi kişilere fayda sağlayan halkın sağlığını tehlikeye atsan bir üründür Korsan aldığımızda Devletimiz bunun üzerinden vergi alamaz verdiğimiz para yasadışı kişilere gelir kaynağı olarak gider bir bakıma Terör örgütlerine finansman sağlamış oluruz Bu yüzden korsan olan hiçbir şeyi kullanmamalıyız devletimizin ve milletimizin düşmanları bunlardır.


D ) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.


16. I. Konu ile ilgili kaynaklardan elde edilen bilgilerin sınıflandırılması
II. Konuya ilişkin varsayımların oluşturulması
III. Konu ile ilgili hazırlanan metinlerin rapor hâline getirilmesi
IV. Konunun belirlenmesi
V. Konu ile ilgili yararlanılabilecek kaynakların belirlenmesi

Yukarıda verilen bilimsel araştırma basamakları hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?


A) I-III-V-II-IV B) III-II-I-IV-V C) IV-II-V-III-I D) IV-II-V-I-III


17. Bilimsel araştırmalarda kaynakçanın belirtilmesi neden önemlidir?


A) Yazarın kitaplarının satışında B) Çalışmamızın beğenilmesinde
C) Yazarın emeğine saygı duyulmasında D) Kitap satışında


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 157 Cevabı


18. Pelinay’ın sorusuna Özge, aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış cevap vermiş olur?


A) Korsan yayınlara karşı etkin bir yasa yapılması
B) Korsan yayınlardan daha çok vergi alınması
C) Korsan yayınlara karşı tüketicinin bilinçlendirilmesi
D) Korsan yayınların toplanıp imha edilmesi


19. Göbeklitepe, Şanlıurfa’nın 18 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik köyü yakınlarında yer almaktadır. İnşası MÖ 10.000 yılına uzanan Göbeklitepe, tarihte bilinen en eski ibadet merkezidir. Bölgede
yapılan araştırma kazıları sonucunda taş aletler, heykeller ve bitki kalıntıları bulunmuştur.

Metinde anlatılan Göbeklitepe hangi sosyal bilim dalı sayesinde aydınlatılmaktadır?


A) Arkeoloji B) Coğrafya C) Hukuk D) Sosyoloji


20. Savunma sanayinde millî üretim ile SOM Füzesi, Kanatlı Güdüm Kiti, Hassas Güdüm Kitleri gibi önemli projeler hayata geçirilmiştir. TÜBİTAK öncülüğünde Türkiye’nin ilk büyük ölçekli seri üretim kapasitesine sahip silisyum temelli çip fabrikasını kurmak için çalışmalara başlanmıştır. Türkiye’nin daha önceki haberleşme uydularından farklı olarak geliştirilen TÜRKSAT 6A’nın millî imkânlarla fırlatılması planlanmaktadır.

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak Türkiye’de bilim ve teknolojiye yönelik yaşanan gelişmeler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Millî elektronik sanayisi yeni teknolojik ürünlerin oluşmasına fırsat vermektedir.
B) Savunma sanayisiyle elde edilen teknolojik silahlar millî güvenliğimizi arttırmaktadır.
C) Türkiye’de bilim ve teknolojik gelişmeler yabancı kaynaklarla sağlanmaktadır.
D) Ülkemizde iletişim alanında yapılan çalışmalar millî imkânlarla yürütülmektedir.


21. I. Üreticiliği ve yeniliği teşvik etmek
II. Marka, tasarım ve mülkiyet haklarının etkin korunmasını sağlamak
III. Düşünce özgürlüğünü yasal güvence altına almak

Yukarıdakilerden hangileri Türk Patent ve Marka Kurumunun kuruluş amaçları arasında yer alır?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III

İlgili Makaleler

7 Yorum

  1. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı 4. Ünite Bilim Ve Teknoloji Hayatımızda Ölçeme ve Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevaplarınızı çok sevdim siz bir harikasınız

  2. Değerlendirme soruları için çok teşekkürler 2 saatlik ödevi sayenizde 20 dakikada yazdım hepinizin eline sağlık.

  3. Ünite değerlendirme soruları sayesinde ödevini kısa zamanda yaptım .çalışmalarınız çok başarılı olmuş.Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.