6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 170-173-174 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kaynaklarımızı Doğru Kullanıyorum Soruları ve Cevapları Sayfa 170, 171, 172, 173, 174


Kaynaklarımızı Doğru Kullanıyorum Soruları ve Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 170 Cevabı


Soru : Yaşadığınız bölgede kullanılan enerji kaynakları nelerdir? Söyleyiniz.


Cevap: Yaşadığınız bölgede kullanılan enerji kaynakları nelerdir? Söyleyiniz.

Yaşadığımız bölgede olan Hatay’da İskenderun Payas arasında Termik Santral Elektrik üretimi için kullanılmaktadır. Ayrıca İskenderun Antakya yolu üzerinde Belen mevkinde yenilebilir kaynak olarak bilinen rüzgardan rüzgar gülleri kullanılarak temiz enerji olan elektrik üretilmektedir. Ayrıca bölgemiz yılın neredeyse tamamını da güneşli olmasından dolayı güneş enerjisine de uygundur. Bölgemizde büyülü ufaklık bir çok su kaynağımız bulunmaktadır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı


Soru : Fosil enerji kaynaklarının küresel ısınmayı nasıl etkilediğini araştırarak bulduğunuz sonuçları sınıfınızda paylaşınız.


Cevap: Fosil enerji kaynaklarının küresel ısınmayı nasıl etkilediğini araştırarak bulduğunuz sonuçları paylaşınız.

Fosil enerji kaynağı yani yenilenemeyen enerji kaynağı olarak da adlandırılan kömür petrol doğal gaz ve Bor fosil yakıtlara girer kömür gibi bazı fosil yakıtlar bol ve ucuz enerji kaynağıdır. Bu enerji kaynakları sanayileşmiş ülkelerin fabrikalarını çalıştırmak için büyük bir enerji potansiyelidir fabrikaların Bacaları araçların egzozlarından çıkan gazlar Elektrik Sanayi yenilenemeyen yakıtlar kullanılarak çalıştırılır. Fakat Bu kaynaklardan çıkan duman Sera etkisi yaratan karbondioksit atıklarına sebep olur atmosfere yayılan bu gazlar yeryüzünün aşırı ısınmasına sebep olurlar aşırı ısınma iklim değişikliklerine sebep olmaktadır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı


1. Toprak, su ve hava kirliliğinin canlı yaşamındaki olumsuz etkilerinin neler olduğunu tartışınız.


Cevap: Toprak, su ve hava kirliliğinin canlı yaşamındaki olumsuz etkilerinin neler olduğunu tartışınız.

Olumsuz değişimlerden birisi çevre kirliliği doğanın ve canlı yaşam alanlarını insan faaliyetleri sonucu bozulmasını çevre kirliliği denir birçok çeşidi olan çevre kirliliğinin en bilinenleri toprak kirliliği su kirliliği ve hava kirliliği isimlerden Anlaşılacağı gibi toprak gerekiyorsa toprak kirliliği suyu kirletiyor sa su kirliliği ve havayı kirletiyor Sak hava kirliliğidir Örneğin katı ve sıvı atıkları toprağı bilinçsizce atarsak ya da zirai ilaçları bilinçsizce kullanırsak toprak kirliliğinin sebep oluruz toprak kirliliği fazla olan bir yerde Öncelikle bitkileri olumsuz etkilerini daha sonra o bitkileri yiyen hayvanlar bu kirlilikten nasibini alır toprakta yaşayan canlılar bu yeni duruma adaptasyon göstermedikleri için ölümle karşı karşıya gelir

Fabrika atıklarının denizlere nehirlere bırakılması elimize geçen her şeyi denize ırmakları gölleri atmamız sonucunda ise su kirliliği oluşur tüm kirlilikler de olduğu gibi canlı yaşamı tehdit etmek gibi bir sürü balık denizdeki plastik atıkları yemekten ölmekte Hatta bazı türlerin nesli tükenmektedir

Hava kirliliğinde ise Fabrikalardan çıkan dumanları fosil yakıt kullanımı gibi nedenlerle de hava kirliliği ortaya çıkar tüm canlılar dolu kalır ve İçinde bulunduğumuz havanın kirli olması tüm canlıları olumsuz etkiler Belki de bu yüzden kirlilikler içinde en tehlikelisi hava kirliliğidir.


2. Doğal kaynakların bilinçsiz şekilde tüketilmesi hangi sorunlara yol açmaktadır? Sizler bu sorunlara nasıl çözüm üretebilirsiniz? Söyleyiniz.


Cevap:

Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi insanlar için gelecekteki yaşam olanaklarının azalması konusunda en büyük tehlikedir. Toprak su hava  gibi şeyler doğal kaynaklardır fabrikaların hızlı bir şekilde çevreyi kirletmesi toprağın kalitesini düşürmekte bu kirliliğin suya karışması ile Sudaki canlıların ölümü gerçekleşmekte ve Doğada Bir yok olma sirkülasyonuna sebep olmaktadır bilinçsizce tüketilen sular suların tükenmesine toprağım kuraklaşma sına ormanların yok edilmesi çölleşmeye sebep olur.


Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanı “ ”, yanlış olanı “× ” sütununun altına işaretleyiniz.


1. Fosil enerji kaynakları kömür, petrol, doğal gazdır. ( Doğru )
2. Rüzgâr enerjisi, yenilenemeyen enerji kaynağıdır. ( Yanlış )
3. Atmosferi en fazla kirleten fosil enerji kaynağı taş kömürüdür.  ( Doğru )
4. Yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostudur. ( Doğru )
5. Ülkemiz petrol bakımından zengin bir ülkedir. ( Yanlış )

İlgili Makaleler

6 Yorum

  1. Doğal kaynaklarının sürekli olarak tahrip edilmesi ve bilinçsiz bir şekilde kullanımı dünyaya, ülkemize ve çevremize büyük zararlar verir.

  2. Fosil yakıtları yerine doğal olan güneş enerjisi ve su enerjisi gibi dünyamıza ve doğaya zarar vermeyen enerji kaynaklarının kullanılması lazım.

  3. Yaşadığımız bölgede kullanılan enerji kaynakları barajlar ve rüzgar gülleri dir .Hatay da ilinde daha çok bu enerji kaynakları kullanılır.

  4. Ülkemizde üretilen doğal kaynaklar izlenebilir. Islenebilen kaynaklardan çıkan atıklar denizlere ve toprağa attilmamalidir.Çevremizde yaşayan canlılara zarar verebilir. Bu nedenle bu atıklar artırılmalı daha sonra doğaya birakilmalidir.

  5. ÇOK GÜZEL OLMUŞ ELERİNİZE SAĞLIK!!!   ÇOK FAYDALI VE YARDIMCI OLDU GERÇEKTEN   🙂

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.