6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 173-174-175-176-180 Cevapları Anadol Yayıncılık

Göster

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı Metni Cevapları Sayfa 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180


Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı Metni Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 173 Cevapları


Soru : Kaynakları bilinçsizce kullanmanın canlı yaşamına zararları neler olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Yaşadığımız doğada bir döngü vardır. Bu döngünün bir parçasında doğal kaynaklarımızdır. Bu kaynaklarımız tükenebilir kaynaklardır. Bu yüzden kaynaklarımızı bilinçsizce kullanmak, yaşam kalitemizi düşürür ve daha sonrasında yaşamımız sona ermeye başlar. Kaynaklarımız insanların ve diğer canlıların yaşamını sürdürür. Doğal kaynaklarımız tükenirse yaşayan canlılar da yeterli beslenemeyip su bile içemeyecekleri için  yaşamları sona ermeye başlar. Bu kaynakların bilinçsiz kullanılması durumunda ise ;

  • Doğanın dengesi bozulur.
  • Çevre sorunları ortaya çıkar.
  • Enerji açığı ortaya çıkar.

Başakşehir Belediyesinden hediyeli atık yağ kampanyası
Temiz bir çevre için duyarlı çalışmalarını sürdüren Başakşehir Belediyesi, bitkisel ve hayvansal atık yağları topluyor. 5 litre atık yağ getirenlere, 1 litre ayçiçeği yağı hediye ediyor.
Ülkemizde son yıllarda yağda kızartılmış yiyeceklerin tüketiminde önemli artışlar oldu. Bunun sonucu olarak da kullanılmış bitkisel yağ atıklarında ciddi bir artış gözlenmektedir. Başakşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yürütülen
projede, toplanacak bitkisel atıkların çevreyi kirletmesinin engellenmesi ve vatandaşların bilinçlendirilerek, atık yağların değerlendirilmesi konusunda bir çalışma başlatıldı (Görsel 5.54). Kızartma yapmak amacıyla
kullanılan yağların; suya ve kanalizasyona dökülmeden toplanması, evlerde biriktirilerek görevlilere teslim edilmesi konusunda bilgiler verildi. Başakşehir Belediyesi yetkilileri, atık yağların zararları konusunda şu bilgileri veriyor:
Bitkisel atık yağlar, suya ve kanalizasyona döküldüğü andan itibaren su yüzeyini kaplar, havadan suya oksijen geçisini önler, zamanla sudaki oksijenin tükenmesine neden olur. Su kaynaklarında yaşamını sürdüren canlılar bu durumdan büyük zarar görür. Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar vermektedir.
Atık yağlar, atık su arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini artırır. Atık yağlar, kanal borularına yapışarak boru kesitinin daralmasına ve tıkanmasına neden olmaktadır.
Çöpe dökülen atık yağlar çöp depolama alanında sık sık yangın çıkmasına neden olmaktadır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 174 Cevapları


Lütfen dikkat!
Belediye yetkilileri, vatandaşlara şu hususlarda uyarılarda bulundu: Kullanılmış kızartmalık yağları çevrenin korunması
amacıyla kanalizasyona, toprağa, denize ve benzeri ortamlara dökmeyiniz (Görsel 5.55). Kullanılmış kızartmalık yağları diğer atıklardan ayrı olarak biriktirip geri kazanım tesislerinde değerlendirilmek üzere temiz ve ağzı kapalı 5 litrelik bir kapta biriktiriniz. Biriktirdiğiniz atık yağları belediyemiz tarafından gönderilen yetkililere teslim ederek 1 litre ayçiçeği yağınızı alınız.
Genel Ağ’dan düzenlenerek alınmıştır (21.05.2018).


Soru : Okuduğunuz haberden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.


Başakşehir Belediyesinin atık yağ toplama kampanyası başlatmasının amacı nedir?


Cevap :
Bitkisel atıkların çevreyi kirletmesinin engellenmesi ve çevreyi korumak amacıyla atık yağ toplama kampanyası başlatmışlardır.


Atık yağların çevreye ve canlı yaşamına zararları nelerdir?


Cevap :

  • Suya döküldüğünde suyun yüzeyini kaplar ve suya oksijen girmesini önler.
  • Suya döküldüğü zaman suda ki oksijeni yok eder. Buda suda yaşayan canlıların yaşamını tehlikeye atar.
  • Deniz, akarsu ve göllere döküldüğünde kuşlara balıklara ve diğer canlılara zarar verir.
  • Çöpe döküldüğünde yangın çıkmasına sebep olmaktadır.
  • Kanal boruların yapışarak boru kesitinin daralmasına ve tıkanmasına sebep olur.

Yaşadığınız yerleşim birimindeki belediye hangi atık maddeleri toplamaktadır? Bu konuda bilgi edininiz.


Cevap : Yaşadığım şehirde belediye sıvı yağ atıkları, plastik kutu, bidon, elektronik atıklar ve pil gibi atıkları toplanmaktadır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 175 Cevapları


Soru : Aşağıda İzmir Büyükşehir Belediyesinin suyun tüketimiyle ilgili bir afişi verilmiştir. Bu afişteki görselden çıkardığınız düşünceleri arkadaşlarınızla paylaşınız.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 173-174-175-176-180 Cevapları Anadol Yayıncılık
“6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 173-174-175-176-177-178-179-180 Cevapları Anadol Yayıncılık”

Cevap :
Su bizim hayatımız da ki en önemli varlıktır. Eğer suyumuzu boşa harcar dikkatli kullanmazsak, zamanla sularımız tükenebilir. Su olmadan bir insanın yaşamını sürdürebilmesi çok zordur.
Bunun için çeşmelerimizi işimiz bitince kapatmalı boş yere akıtmamalıyız. Sular tükenirse en başta suda yaşayan  birçok canlının yaşamı son bulur. Su olmasa ellerimizi yıkayamayız, duş alamayız, içeceklerin hiç birini içemeyiz, su içemeyiz, yemeklerimizi susuz yapamayız ve daha sayılamayacak kadar birçok alanda suya ihtiyacımız vardır. Kısaca söylemek gerekirse suyumuzu tasarruflu kullanmalı asla israf etmemeliyiz.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 176 Cevapları


Soru : Tüm canlıların yaşamını devam ettirmesinde önemli bir rolü olan toprağı bilinçli kullanıyor muyuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Toprağımız insanların, hayvanların ve bitkilerin üzerinde yaşadığı en önemli doğal kaynaklarımızdandır. Yediğimiz bitkiler toprakta yetişir. Hayvanlar  topraktan çıkan bitkileri yiyerek yaşamlarını sürdürür. Yaşadığımız  toprak üzerine  yapılır.
Kısaca toprak bizim en önemli kaynaklarımızdandır. Fakat toprağı bilinçli bir şekilde kullandığımız söyleyemeyiz. Atıklarımızı toprağa gömerek toprağı kirletiyoruz. Evrensel atıklar fabrika atıkları, kağıt, pil, plastik ve cam atıkları toprağımızın kirlenmesine sebep olur. Buda toprak üzerinde yaşayan bitkilere ve hayvanlara zarar verir.
Toprak bu şekilde kirlendiği için bu toprakta yetişen sebze ve meyveler ide insanların yediği için insanlarda çeşitli hastalıklar ve gıda zehirlenmeleri görülmeye başlar.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 180 Cevapları


Soru : Günümüzde enerji üretiminde kullanılan kaynakların genel özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu özelliklere göre enerji kaynaklarının canlı yaşamı üzerinde nasıl bir etki yaptığını düşününüz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 173-174-175-176-180 Cevapları Anadol Yayıncılık
“6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 179 Cevapları”

Cevap :
Yenilenmeyen kaynaklar sürekli olarak toprak üstünde ve toprak altında canlılara zarar vererek doğal ortamı tahrip etmektedir. Denizleri kirleterek temiz su kaynakları sürekli olarak azalmakta ve doğada yaşayan canlılar da temiz su sıkıntısı çekmektedir. Bunların sonucunda var olan ekosistem zarar görmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynakları doğa dostu olarak kabul edilmektedir. Enerjinin temiz olması ve doğaya zarar vermemesi açısında doğal yaşama büyük bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca bu kaynaklar sürekli olarak devam etmesi açısından da büyük bir yarar olarak görülmektedir.


Sıra Sizde


Soru : Aşağıda verilen kaynakların bilinçsizce kullanılmasının canlı yaşamına etkilerini noktalı yerlere yazınız.


Cevap :
Su  :Tükenilebilir  bir doğal kaynaktır. Bilinçsiz kullanıldığında azalmaya ve yavaş yavaş bitmeye  başlar. Buda hayvanların, bitkilerin ve insanların yaşamlarına zarar vermeye başlar. Su olmadan hiç bir canlı yaşamını sürdüremez.
Toprak :Toprak en önemli kaynaklarımızdandır. Bilinçsizce kirletilmesi, zararlı atıkların toprağa gömülmesi durumunda o toprakta yetişen bitkiler zarar görür. Bu bitkileri insanlar yediği için insanlarda gıda zehirlenmeleri ne sebep olabilir.
Hayvanlar topraktaki bitkilerle beslendikleri için onlarında yaşamı tehlikeye girer. Bu yüzden toprağımızı bilinçli kullanmalı, kimyasal, evrensel, kağıt, cam, plastik gibi atıkların toprağa gömülmesine engel olmalıyız.
Orman :Ormanlarımız içerisindeki ağaçlarla soluduğumuz havayı temizler ve oksijen verirler. Günümüzde birçok orman yangını yaşanmaktadır.
Buda ormanda yaşayan canlıların yaşamına son vermektedir. Ağaçlarımızı kesmemeliyiz. Bu da havadaki oksijenin azalmasına sebep olur ve insanların yaşam kalitesi düşmeye başlar temiz bir hava solumadıkları için birçok hastalığa yakalanırlar.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Yaşadığımız bölgede sahip olduğumuz doğal kaynaklar elbette yaşayabilmeniz için gereklidir. Elektrik su ve doğalgaz olmasaydı günlük hayatımız ve sahip olduğumuz olanaklar kısıtlanabilir di.

  2. Yaşadığımız bölgede sahip olduğumuz doğal kaynaklar elbette yaşayabilmeniz için gereklidir. Elektrik su ve doğalgaz olmasaydı günlük hayatımız ve sahip olduğumuz olanaklar kısıtlanabilir di. Çevremizi ve doğal güzelliklerimizi tasarruf etmek ve Özen göstermek istiyorsak muhakkak tasarruflu bir şekilde elektrik ve su tüketimine dikkat etmeliyiz. Çünkü tüm canlılar yaşayabilmek için suya ihtiyaç duyar. Ayrıca biz insanların hayatında olmazsa olmaz olan teknolojik aletler elektrikle çalıştığını asla unutmamalıyız. Evlerimizde okullarımızda sokaklarda ve günlük yaşantımızda kullanmış olduğumuz elektrik ve su gibi doğal kaynakların kıymetini bilmeli ülkemiz ve dünyamız iklim değişikliği ve çeşitli sorunlarla uğraşırken biz insanlara düşen temel görev bunları bilinçli bir şekilde kullanmaktır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.