6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 32-33-34-35-36-37-38 Cevapları Anadol Yayıncılık

Göster

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38


1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 32 Cevapları


A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek örnekteki gibi cevaplayınız.


1. Bireylerin dış etkilerden bağımsız olarak isteğine ve düşüncesine göre karar vermesine ne denir?
Cevap : Özgürlük.


2. Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği, kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi özelliklerin tümüne ne denir?
Cevap : Kültür.


3. Vatandaşların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına ne denir?
Cevap : Dilekçe hakkı.


4. Yasal olarak bireylere tanınan yetkilere ne denir?
Cevap : Hak.


5. Bireyin yaptığı davranışların sonuçlarını üstlenmesine ne denir?
Cevap : Sorumluluk.


6. İnsanların duygu ve düşüncelerini birbirine aktarmak için sözcükler ya da işaretler aracılığıyla kurduğu iletişime ne denir.
Cevap : Dil.


7. Bir kimse veya bir olayla ilgili yeterli bilgi edinmeden geliştirilen tutumlara ne denir?
Cevap : Ön yargı.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 33 Cevapları


B. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?
Cevap : Etkinliği hatasız değerlendiren öğrenci 5. çıkışa ulaşır.


2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?
Cevap : 2, 3, 4, 6 ve 7. kutucuklardaki ifadeler doğrudur.


3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap :  1 ve 5. kutucuklardaki ifadeler yanlıştır. İfadelerin doğru biçimlerine örnekler aşağıda verilmiştir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 32-33-34-35-36-37-38 Cevapları Anadol Yayıncılık
“6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 32-33-34-35-36-37-38 Cevapları Anadol Yayıncılık”

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 34 Cevapları


C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.


 1. ( Doğru ) Bireyler, sosyal rollerine uygun davranışlar geliştirir ve sorumluluklar üstlenir.
 2. ( Doğru ) Dil, insanların yaşayışına dair maddi ve manevi değerlerini ifade etmelerini sağlar.
 3. ( Doğru ) Tarih bilinciyle hareket edilmesi toplumsal birlikteliğin oluşmasına yardımcı olur.
 4. ( Doğru ) İnsanlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan veya herhangi bir konuda araştırma yapmadan kişi ve durumlar hakkında kesin kararlar verilmemelidir.
 5. ( Doğru ) Toplumla uyumlu bir şekilde yaşamamızı sürdürebilmek için farklılıklara saygı göstermek önemlidir.
 6. ( Yanlış ) Sosyal yardımlaşmayı destekleyici faaliyetlere katılmak toplumsal birlikteliğin oluşmasını önler.
 7. ( Yanlış ) Bireylerin özgürlükleri sınırsızdır.
 8. ( Doğru ) Bir soruna getirilen çözümler hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olmalıdır.

Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.


 1. Yaşam döngüsü içinde bireylerin sahip oldukları sosyal rol zamanla değişir.
 2. Ülkemizde her bireyin eğitim ve öğrenim hakkı vardır.
 3. Maddi ve manevi yardıma ihtiyacı olan insanlara destek olmak toplumsal uyum artmasına katkı sağlar.
 4. Bir grubun bütün üyelerine yönelik abartılmış, genelleştirilen ve sürekli aynı kalan değerlendirmelere kalıp yargı adı verilir.
 5. İnsanlar farklı sosyoekonomik gruplara mensup kişilere karşı saygılı olmalı ve onları olduğu gibi kabul etmelidir.
 6. Bir topluluğu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı olarak bağlanmasına dayanışma denir.
 7. Bireylerin çeşitli konularda birbirlerine yardım etmesine ve ortak olarak işlerin üstesinden gelmesine yardımlaşma adı verilir.
 8. Her kültür, ait olduğu toplumdaki insanların inandığı din izlerini taşımaktadır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 35 Cevapları


D. Günlük yaşamda karşılaştığımız bazı sorunların çözümünde yardım alınabilecek telefon hatlarından bazıları aşağıda verilmiştir. Bu telefon hatlarıyla ilgili aşağıdaki tabloyu doldurunuz.


Alo 174 Gıda Hattı
Cevap :
Tüketicinin gıda güvenliği ile ilgili her türlü ihbar ve şikayetleri ile ilgili kolaylıkla başvuru yapabileceği iletişime geçebileceğim tek merkezden yönlendirilmesini sağlayan hattır.


Alo 155 Polis İmdat Hattı
Cevap :
Suçluların yakalanması ve suçun önlenmesinde büyük önem taşıyan gelen ihbarları cevap verebilen polislerimizin yönlendirilmesi ile suçun önüne geçilebilen polis ihbar hattıdır.


Alo 175 Tüketici Danışma Hattı
Cevap :
Bu hat Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulmuştur vatandaşların karşılaştıkları olumsuzluklar ve sorunlara karşı çözüm oluşturmak amacıyla kurulmuştur Ayrıca bu Hizmet Merkezi Tetikli uyuşmazlıklarına dair ilgili makamlara yönlendirmede yapmaktadır.


Alo 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi
Cevap :
Vatandaşların Sağlık Bakanlığı’na bağlı ikinci ve ikinci basamak hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri için canlı operatör veya web üzerinden kendi isteklerine göre hastaneye hekimlerinden alabildikleri randevu hattıdır.


E. Yaşadığımız bir soruna çözüm getirirken nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili bir metin yazınız. Metni yazarken aşağıda verilen ifadelerden yararlanabilirsiniz.


özgürlük, hak, sorumluluk, kusurlu ürün, Tüketici Hakları Hakem Heyeti


Cevap :
İnsanlar gün içerisinde sürekli bir ihtiyaç halindedirler ihtiyaçlarını giderebilmekler için alışveriş yapmak zorundadırlar. Yaptığınız alışverişlerde bir sorunla karşılaştığımızda sorunların çözülmesi hususunda hak ve sorumluluk temelini alarak özgürlüğümüz doğrultusunda bu haksızlığa maruz kaldığımız da haklarımızı korumak amacı ile harekete geçebiliriz.
Örneğin bir ürün bize satılmışsa fişimizle birlikte ürünü götürerek yenisini isteye bilir veya paramızın iadesini talep edebiliriz. Fakat bizim taleplerimiz karşılanmadığı durumunda ise Tüketici haklarına hakem heyetine başvuru yaparak hakkımızı arama özgürlüğüne sahibiz.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 36 Cevapları


F. Aşağıda Hande Hanım’ın yaşantısı boyunca sahip olduğu sosyal roller karışık olarak verilmiştir. Bunları kronolojik olarak ilgili kutucuklara yazarak sıralayınız.


a. Hande Hanım, Ahmet Bey ile evlenerek eş sosyal rolüne sahip olmuştur.
b. Hande Hanım, ilkokulda iken okul müzik kulübünde solistlik yapmıştır.
c. Hande Hanım, bir şirkette yönetici olarak iş hayatına başlamıştır.
ç. Hande Hanım, 1978 yılında dünyaya gelmiştir.
d. Hande Hanım ortaokuldayken kardeşi dünyaya gelmiş ve abla sosyal rolünü üstlenmiştir.
e. Hande Hanım, lisede okul meclisi başkanlığı yapmıştır.


Cevap : 1. ç 2. b 3. d 4. e 5. a 6. c


G. Aşağıda verilen şemayı örnekteki gibi doldurunuz.


Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın toplumsal birlikteliğe katkıları nelerdir?


Cevap :

 1. İnsanların bir arada huzur içinde yaşamasını sağlar.
 2.  Sosyal bağlarımızı güçlendirir. Insanların birbirleri arasındaki diyaloğun gelişmesini sağlar.
 3. Insanların yardımlaşma duygularını arttırır manevi huzuru artmasına sebep olur.
 4. Toplumun Zor zamanlarında birbirlerine destek olması bireylerin birbirleri arasında güven ortamı oluşturmasından sağlar.
 5. Toplumda yardımsever kardeşlik ve dostluk duyguları gelişir.
 6. Toplumsal barışa katkı sağlayarak birlik ve beraberliği güçlendirir ama bir daha atsana yani İğne nerede.
 7. Insanlar arası sosyal Bağlar gelişmiş olur.

Ğ. Aşağıda verilen durumların hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde nasıl çözülebileceğini defterinize yazınız.


Serap Hanım, marketten alışveriş yaptıktan sonra aldığı ürünlerden peynirin son kullanma tarihinin geçmiş olduğunu fark eder.

Serap Hanım bu durumda ne yapmalıdır?


Cevap :
Serap Hanım marketten alışveriş yaptıktan sonra aldığım ürünlerden peynirin son kullanma tarihinin geçmiş olduğunu fark ettiği zaman marketten aldığı fişini alarak marketin tüketici danışma veya kasiyerine başvuru yaparak sorunu beyan eder. Bu durum karşısında muhtemelen market sorunun kendilerinde olduğunu görerek fişin tarih ve de ürünün kodunu son kullanma tarihini onaylayarak iade fişi doldurarak başvuruyu kabul eder.


Ülkemizde 65 yaş üstündeki kişilere belediyelerin toplu ulaşım araçlarıyla ücretsiz seyahat etme hakkı verilmiştir. 67 yaşında olan Hüseyin Amca bu haktan yararlanmak için belediyeye başvurmuştur. Ancak belediyede çalışan görevli, Hüseyin Amca’ya yardımcı olamamıştır.

Hüseyin Amca bu durumda ne yapmalıdır?


Cevap :
67 yaşında olan Hüseyin amcanın 65 yaş üstüne belediyenin toplu taşımalarda ücretsiz seyahat etme hakkı vermesinden dolayı doğal bir hak arama durumu oluşmuştur.
Bu durum karşısında belediye çalışanlar kendisine yardımcı olmamışsa bu hakkını aramak için tüketici hakem heyetine başvuru yapmalı veya Tüketici haklarına bu durumunu bildirmelidir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 37 Cevapları


H. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


1. Bireylerin toplumda uyum içinde yaşayabilmesi için farklılıklara saygı gösterilmesi gerekmektedir. Ancak bazı durumlar insanlar arasındaki uyumu bozabilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumda insanlar arasındaki uyumu bozabilecek unsurlardan birisi değildir?


A) Kalıp yargılara göre yaşamak
B) Bireyler hakkında ön yargıyla hareket etmek
C) Farklı etnik ve dinî aidiyetlere saygı duymak
D) Özel gereksinimli bireyleri görmezden gelmek


2. Hasan ve arkadaşları toplumsal birlikteliğin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla bir proje yapmaya karar verirler. Okul idaresi ve ailelerinin de desteği ile insanların kullanmadıkları kıyafetleri toplayarak ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmak istemektedirler.

Buna göre Hasan ve arkadaşları aşağıdakilerden hangisine önem vermektedirler?


A) Sorunları yasal yollardan çözmeye
B) Sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya
C) Ön yargıları ortadan kaldırmaya
D) Kültürel değerleri yaşatmaya


3. Hikmet Bey, mağazadan televizyon satın almış ancak eve geldiğinde satın aldığı televizyonun ekranında çatlak olduğunu fark etmiştir. Durumu hemen televizyonu satın aldığı mağaza yetkilisine bildirmiştir. Ancak mağaza yetkilisi Hikmet Bey’in şikâyetini dikkate almamış ve ona yardımcı olmamıştır. Bunun üzerine Hikmet Bey yaşadığı yerleşim biriminin Tüketici Hakem Heyetine başvurmuştur. Metinde verilen bilgilere göre;
I. Hikmet Bey sahip olduğu hakları bilen bilinçli bir vatandaştır.
II. Mağaza yetkilisi sorumluluğunu yerine getirmemiştir.
III. Tüketici Hakem Heyeti Hikmet Bey’in haklı olduğuna karar vermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?


A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III


4. Gökçe Hanım, liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavına girerek sınavda başarılı olmuş ve istediği bölüm olan bilgisayar mühendisliğini kazanmıştır. Gökçe Hanım, üniversiteden mezun olduktan sonra özel bir şirkette çalışmaya başlamıştır. Daha sonra Hasan Bey’le evlenip yuva kurmuştur.

Anlatılanlara göre aşağıdakilerden hangisi Gökçe Hanım’ın zaman içinde değişen sosyal rollerinden biri değildir?


A) Anne
B) Mühendis
C) Öğrenci
D) Eş


I. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Sosyal rollerimizin zaman içerisinde nasıl bir değişime uğradığını açıklayınız.


Cevap :
İnsanlar tohumları ile birlikte birey olarak toplum içerisinde yaşamaya başlarlar kişisel beceri ve yeteneklerimizin dışında çabamızla elde ettiğimiz statüler vardır.
İnsan doğumla birlikte aldığı roller aile içerisinde çocuk olmak aynı zamanda vatandaş olmak zaman içerisinde kardeşimiz olduğunda ağabey olmak veya abla olmak ilerleyen yaşlarda  aile kurmak anne veya baba olmak torunlarımız olmasıyla dede olmak büyük anne olmak doğal rollerdir. Kendi azim ve başarımızda çalışarak çabalayarak öğrenci olmak üniversiteyi kazanmak üniversite bitiminde iş hayatına atılmak yaptığımız işte bir mevki sahibi olmak gibi roller ise kazanılmış rollerdir.


2. Toplumsal birlikteliğin oluşmasının bizler için önemini belirtiniz.


Cevap :
Toplumsal olarak birlik ve beraberliğin sağlanması ile insani değerlerin ve ahlak kurallarının yaşam tarzlarının ve hukukun üstünlüğünün bireyler arasında saygının ve hoşgörünün sağlanması ile elde edilir. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma faaliyetleri destekçi bir rol üstlenmektedir.


3. Farklılıklara karşı ön yargılı olmanın toplumsal uyumu nasıl etkilediğini ifade ediniz.


Cevap :
İnsanlar bilmedikleri ne ve görmediklerine karşı önyargı ile yaklaşırlar toplumların tamamı bu şekildedir. Farklı ülkeler toplumlar birbirlerine karşı önyargılara sahip olmalarıdır.
Tabii ki de mümkündür ülkelerin arasındaki önyargıları kırmak için ulusların birbirlerine yaklaşması sosyal ve kültürel ilişkilerin kurulması gerekir toplum içerisindeki sosyal ve kültürel faaliyetlerle insanların birbirlerine tanıması yaşamasıyla önyargılar kırılabilir. Böylelikle toplum arasındaki ilişki sosyal kültürel ve ekonomik olarak gelişir.


4. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılmanın toplumsal birlikteliğe nasıl bir katkı sağladığını açıklayınız.


Cevap :
Birlikte çalışmak ya da yardım etmek anlamına gelen yardımlaşma sosyal yardımlaşma ile birlikte bireylerin yalnızken yapamayacağı şeylerin toplum olarak takım çalışması şeklinde Güç Birliği ile yapılması anlamına gelmektedir
Sosyal yardımlaşma ile birlikte toplum içerisinde yoksullar korunmuş olur. Dostluk duyguları güçlenir. İnsanların birlik ve beraberlik içinde yaşama duyguları kuvvetlenir. Zengin ile fakirin arasındaki uçurum kapanır sevgi ve saygı ortamı oluşmuş olur.


5. Karşılaşılan bir soruna çözüm getirirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiniz.


Cevap :
Karşılaştığımız bir sorunu çözmek için öncelikle sorunun analizi yapılmalıdır. Sorunun üzerine düşünmeli en uygun çözüm yolları bulunmalıdır. Daha sonra da çözüm uygulanmaya alınmalıdır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 38 Cevapları


ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU


Bu ünitede yaptığınız çalışmalar ve öğrendiğiniz bilgilerle ilgili aşağıda bir form verilmiştir. Bu formdaki soruları cevaplayınız.


1- Bu ünitede neler öğrendiniz?


Cevap :
Sosyal rollerin zaman içerisinde değişebileceğini toplumda uyum içerisinde yaşına belirleyin ve farklılıklara saygılı olmanın gerektiğini Toplumsal birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu Sosyal Yardımlaşma ve dayanışmanın önemini bir sorunla karşılaştığınız zaman haklarımızı nasıl savunacağımızı öğrenmiş olduk.


2- Bu ünitede başarılı olduğunuz konular hangileriydi?


Cevap : Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve insanlar arası dayanışmanın ne kadar önemli olduğu konusunda başarılıyım.


3- Bu ünitede öğrendiğiniz bilgileri hayatınızın hangi alanlarında kullanabilirsiniz?


Cevap : Öğrenmiş oldum bilgiler sayesinde alışveriş yaptığım Market veya mağazalarda Haksız da uğrarsam nasıl hakkımı savunacağım ı Öğrenmiş oldum.


4- Bu ünitede hangi konular ilginizi çekti?


Cevap : Ünitede daha çok kültürel ve toplumsal birliktelik ve haklarımı koruma dikkatimi çekti.


5- Bu ünitede öğrendiğiniz bilgilerden size en ilginç gelen hangisiydi?


Cevap : Kaliteli ürün almak istiyorsan hiç pahalı ürünlere yönelmek gerektiğini Öğrenmiş oldum.


6- Bu ünitede hangi konuları anlamakta zorlandınız? Bu konularla ilgili aklınıza takılanlar hakkında kitap, dergi, ansiklopedi ve Genel Ağ gibi kaynaklardan araştırma yapınız.


Cevap : Bu ünitede anlamakta zorlandığım konu kaliteli ürünün neden pahalı olduğu ve de tüketici hakem heyetine nasıl bir dilekçe ile başvuru yapmam gerektiğidir.

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Bir insan olmuş olduğu vatan topraklarında özgürce yaşadığının temel göstergesi elbetteki hak ve özgürlüklerin tam ve eksiksiz bir şekilde kullanıyor ve bilmesi Ayrıca bağımsızlığının simgesi olan bayrağının ve Marşı’nın özgürce söyleniyor olması seçme ve seçilme hakkı sağlık hakkı eğitim hakkı gibi temel hakları alabiliyor olması en temel özelliklerden biridir. İnsanlar Savaş olmadan barışın ve huzurun sağlandığı toplumlarda elbetteki kültürlerini gelenek ve göreneklerini güzel bir şekilde yaşayabilir ve yeni nesillere aktarabilir. Bir insanın bulunmuş olduğu topraklarda huzurlu sömürge ve baskılar olmadan yaşadığı zaman elbetteki geleceği daha aydınlık bir şekilde bakar.

 2. Çok teşekkür ederim benim derslerimde bana yardımcı olduğunuz için size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum thank you

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.