6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 227-228-230 Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Toplumsal Hayatta Kadının Yeri Metni Cevapları Sayfa 227, 228, 229, 230, 231, 232


Toplumsal Hayatta Kadının Yeri Metni Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 227


Soru : Toplumsal hayatta kadınlar hangi rolleri üstlenmektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Toplumsal hayat içerisinde kadınlarımız birçok rol üstlenmektedir. Toplumun temel taşı ailedir ailenin temeli ise kadınlarımız olan annelerimiz eşlerimizdir.
Toplum içerisinde kadınlar eş anne ve iş hayatında bulunan iş kadını statüsünde kimi yerde doktor kimi yerde öğretmen kimi yerde avukat kimi yerde mimar hemşire asistan temizlikçi toplumun içerisinde aktif rol oynayan önemli bir yeri vardır.


Tarihte Türk kadını hem toplum hem de devlet içerisinde önemli bir değere sahiptir. Kadınlar doğrudan toplum içerisinde aktif bir şekilde hayatını devam ettirmiştir. Orta Asya Türk devletlerinde de kadın önemli hak ve yetkilere sahip olmuştur. Orta Asya Türk Devletlerinde kadın “Hatun” sıfatıyla kağanın en önemli yardımcısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, Asya Hun Devleti ile Çin arasında yapılan ilk barış antlaşmasını Mete Han’ın hatunu imzalamıştır.
Hunlarda kadın, erkek ayrımı yoktu. Hatta öyle ki kağanın emirnameleri sadece “Hakan buyuruyor ki” ifadesiyle başlamışsa geçerli kabul edilmezdi. Yabancı devletlerin elçileri sadece hakanın huzuruna çıkmazlardı. Elçilerin kabulü esnasında hatunun da hakanla beraber olması gerekirdi. Kabul törenlerinde, ziyafetlerde ve şölenlerde hatun hakanın yanında otururdu. Siyasi ve idari konulardaki görüşmeleri dinleyerek fikirlerini söylerdi. Yandaki minyatürde hakanın yabancı devletlerin elçilerini hatunla birlikte ağırladığı görülmektedir.
Orhun Yazıtları’nda devlet işlerini bilen hatunlardan söz edilir. Kağanın hanımı olan hatun da tıpkı kağan gibi töre ile bu makama oturur ve kağan ile birlikte ülkeyi yönetirdi. Yine yazıtlarda “Hakan ve Hatunun Buyruğu” sözü ile başlayan ifadeler yer almaktadır. Orta Asya Türklerinde kadının siyasi ve toplumsal bakımından konumu, Orhun Yazıtları’nda (Bilge Kağan Yazıtı, Doğu Yüzü) (Görsel 6.29) şu şekilde ifade edilmiştir: “Yukarıda Türk Tanrısı, Türk’ün kutlu ülkesini öyle tanzim etmiş. Türk milleti yok olmasın, millet olsun diye babam İlteriş Kağan ve annem İlbilge Hatunu (Tanrı) halk içerisinden çekip yukarı çıkarmış.”
İlk Türk devletlerinde yazısız hukuk kurallarına töre adı verilmektedir. Türk töresine göre kadına kötü davranılması uygun değildir. Zaten Türk kültüründe ve destanlarında böyle bir durum göze çarpmamaktadır. Türk destanlarında kadın daima erkeğinin yanında olup onun güç ve ilham kaynağı olmuştur.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 228


Osmanlı Devleti kuruluş döneminde var olan kadın örgütü Bacıyan-ı Rum teşkilatı ile kadınlar toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçasını oluşturmuştur. Kadınların üretimde ve sosyal hayatta organize olmasını sağlayan bu teşkilatın, Anadolu’daki Ahilik teşkilatının kurucusu olan Ahi Evran’ın eşi Fatma Bacı tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir.


Soru : Okuduğunuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


İlk Türk devletlerinde kadın ülke yönetiminde nasıl bir görev üstlenmiştir?


Cevap :
İlk Türk devletlerinde kadın Hakan’ın yanında yönetici konumundadır. Bir kuyruk Hakan’ın Emre ile başlıyorsa geçersiz sayılmaktadır. Bu kararın geçerli olabilmesi için Hatun’un ya onayı gerekmektedir.


Bacıyan-ı Rum teşkilatının yapmış olduğu çalışmalarda kadınların yeri nedir?


Cevap :
Kadınların üretimde ve toplumsal hayat içerisinde olmalarını sağlamış. Bir teşkilat tır Osmanlı’nın ilk dönemlerinde faaliyette bulunmuştur.


Türk tarihinde kadının yeri ve önemi hakkında neler söylenebilir?


Cevap :
Türk tarihinde kadın her zaman erkekte eşit tutulmuştur. Hiçbir zaman kadını geri planda tutmamıştır. Kadın her zaman erkeğin yanında onun güç ve ilham kaynağı olmuştur.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 230


Kadın yolculara pozitif ayrımcılık
İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal yaşamda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapacak. İzmirli kadınlar, 22.00-06.00 saatleri arasında, otobüslerde istedikleri takdirde durak haricinde de inmeye başladı. ESHOT Genel Müdürlüğü, kadın yolcuların bu yöndeki taleplerinin yol, yolcu, çevre ve trafik güvenliğini tehdit etmeyecek en uygun noktalarda durularak karşılanacağını duyurdu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde kabul edilen toplu ulaşımda otobüs kullanan kadın yolcuların akşam 22.00’den sonra durak haricinde de inebilmelerine yönelik düzenleme hayata geçirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen otobüslerde seyahat eden kadın yolcular bu uygulamadan yararlanmaya başladı.
ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili bir açıklama yapılarak, “Belediye meclisimizin, kadınlara ve onların güvenli bir yaşam sürdürebilme hakkına verdiği önemin ve değerin göstergesi durumundaki kararı ile otobüslerimizde seyahat eden kadın yolcularımız 22.00 ile 06.00 saatleri arasında güzergah üzerindeki durak olmayan noktalarda da inebileceklerdir.” denildi. Kadının toplumsal yaşamdaki yerinin hak ettiği noktaya ulaşması için atılan her adımın ve kararın destekçisi olduklarını dile getiren ESHOT Genel Müdürlüğü yetkilileri, alınan kararı uygulamaktan gurur ve mutluluk duyacaklarını ifade etti.


Soru : Okuduğunuz haberden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı uygulamanın yararları nelerdir?


Cevap :
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı uygulama sayesinde kadınlar daha güvenli bir ortamda seyahat etmeleri sağlanmak istenmiştir. Bu sayede kadınlarımızı korumak onlara yapılabilecek olumsuz bir davranış engellenmek istenmiştir.


Yapılan uygulama, kadına toplumsal hayatta nasıl bir değer verildiğini göstermektedir?


Cevap :
Yapılan uygulama kadınlar toplum hayatında pozitif yönde bir değer verildiğini göstermektedir. Kadınlarımızın güvenliği onları toplum içerisinde güvenli bir şekilde yaşamlarının sürdürülmesi için bu karar alınmıştır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 232


Soru : Günümüzde toplumsal hayatta kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık örnekleri bularak defterinize yazınız. Bulduğunuz örnekleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Günümüzde toplumsal hayata kadınlara yönlü pozitif ayrımcılıklarım birçok örneği bulunmaktadır. Günümüzde toplumsal hayatta kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık örnekleri şunlardır ;

  • Devlet dairelerinde kadın memur alımlarının öncelik verilmesi
  • Özel işyerlerinde kadın eleman çağrıştırdığı durumda devlet tarafından teşvik primi alınması
  • Kadınların açacağı işyerlerinde vergi muafiyeti sağlanması
  • Çalışma hayatı içerisinde olan kadının hamileliği durumunda hamilelik izni süt izni süt destek parası gibi devlet tarafından sağlanan imkanlar bulunmaktadır

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Toplumsal hayatta kadının yeri çok farklı ve özeldir. Kadınlar hem çocuklarımızı yetiştiren hem bizleri gerekli ihtiyaçlarımızı karşılayan anne olan kardeş olan ve her bölgede yeri ve önemi oldukça özel olan bireylerdir. Kurtuluş Savaşı’nda kadınların göstermiş oldukları kahramanlıkları bilmekteyiz Ayrıca her zor zamanda kadının yeri ve rolü oldukça farklıdır. Kadınlar iş hayatında çalıştığı zaman verimli ve başarılı olurlar. Kadınlar sayesinde insanlar düzenlerini temizliklerini ve tüm genel işlerini yaparak hayata hazırlanırlar. Bir toplumda kadın erkek eşit ise ve beraber çalışıyor beraber okuyor ve beraber her konuda eşit şekilde faydalanılıyor sa o ülkede Cumhuriyet ve demokrasi güzel bir şekilde oluyor demektir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.