7. Sınıf Türkçe

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 220-223-224-225. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 220-223-224-225. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 220-223-224-225 Sayfa Cevapları İletişim Araçları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 220 Cevapları Dörtel Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İlk iletişim araçları olarak nelerden yararlanıldı?
Cevap: Güvercin, posta, duman, duvar çizikleri ve mektup ile iletişim kurulmuştur.


2. Elektrikli telgraf makinesi ilk ne zaman, kim tarafından üretilmiştir?
Cevap: 1792 yılında Claude Chappe tarafından icat edilen telgraf Fransa’da icat edilmiştir.


3. Telefonun mucidi kimdir? Araştırınız.
Cevap: Telefonun mucidi Graham Bell’dir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları Dörtel Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını önce tespit ediniz. Sonra bunların anlamlarını sözlüklerinizden bulup yazınız.
Cevap: 

Ulak: Haberci, haber veren kimse.

Kadran: Saat, pusula gibi aygıtlarda, üzerinde yazı, rakam ya da başka imler bulunan düzlem.

Operatör: Kimi teknik aygıtları işletenlere verilen ad.

Çığır Açmak: belli bir alanda yeni bir yöntem, yeni bir yol başlatmak.

Tamtam: Davulla haber verme


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen yönlendirici ifadeleri bulup altını çiziniz.
Cevap:

 • İlk olarak elektrikli telgraf makinesini 1837’de İngiliz mucit William Coke ve Charles
  Wheatstone üretti.
 • Kimi mucitler uzun mesafelerden konuşabilmeyi sağlayan aygıtlar yapmaya çalıştılar. Fakat bu konuda çığır açan kişi, ABD’de yaşayan Alexande Graham Bell oldu.
 • Önceleri bir duyma engelliler okulunu yöneten Bell, son olarak bir üniversitede çalıştı.
 • Bell, telefonu icat etti, aksi takdirde günümüzdeki gelişmiş iletişim dünyası olmayacaktı.
 • İnsanların haber iletme yöntemleri eskiden sınırlı mesafeleri kapsıyordu. Oysaki günümüzde bu sınır ortadan kalkmıştır.
 • İletişim araçları özellikle 19. yüzyılın ortalarında gelişmeye başlamıştır.
 • Alıcı cihaza teller üzerinden gönderilen elektrik akımı, bir başka deyişle mesajı oluşturan
  sesler, iğneler yardımıyla harflere dönüştürülüyor.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 224 Cevapları Dörtel Yayıncılık

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik soruları cevaplayınız.

İnsanların ilk haberleşme yöntemleri nelerdir? Sıralayınız.
Cevap: İnsanların ilk haberleşme yöntemleri tamtam, ateş, duman, kilise çanı, ulakla mektuplaşmadır. 


“Uzaktan yazma” anlamına gelen iletişim aracının adı nedir? Kim icat etmiştir?
Cevap: Uzaktan yazma aracının adı ”telgraf”tır. 


Telgraf makinesini kim geliştirmiştir? Hangi alfabeyle iletişim sağlanmıştır?
Cevap: Telgraf makinesini Samuel Morse geliştirmiştir. Mors alfabesi ile iletişim sağlamıştır. 


Graham Bell’in icat ettiği telefon makinesinin iki ana unsurunu neler oluşturmuştur?
Cevap: İki ana unsurunu gönderici (mikrofon) ve alıcı (kulaklık) oluşturmuştur.


Tarihte ilk telefon konuşmasını kim, hangi tarihte yapmıştır?
Cevap: Alexander Graham Bell 10 Mart 1876 yılında yapmıştır. 


Günümüzde iletişim dünyası hangi gelişmeleri yaşıyor? Yorumlayınız.
Cevap: Günümüzde iletişim oldukça kolaylaşmıştır. Çok kolay ve kesintisiz her konumda görüşme sağlayabiliyoruz.


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin aldıkları çekim eklerinin işlevlerini belirleyiniz.
Cevap:

 • Kimi mucitler uzun mesafelerden konuşabilmeyi sağlayan aygıtlar yapmaya çalıştılar.

Mucitler: -ler Çoğul eki
Mesafelerden: -den Ayrılma durum eki
Aygıtlar: -lar Çoğul eki
Yapmaya: Yönelme durum eki
Çalıştılar: -tı: görülen geçmiş zaman,
-lar: üçüncü çoğul şahıs eki

 • Pantolonuna asit dökmüştü ve arkadaşına “Bay Watson, lütfen hemen gelir misiniz, size ihtiyacım var.” demiştir.

Pantolonuna: -u iyelik eki, -a yönelme durum eki
Dökmüştü:-müş duyulan geçmiş zaman eki, -tü ek fiil
Gelir misiniz: -ir geniş zaman eki, -mi soru eki, -siniz ikinci çoğul şahıs eki
Size: -e yönelme durum eki
İhtiyacım: -ım iyelik eki

 • Alıcı cihaza teller üzerinden elektrik akımı gönderiliyordu.

Cihaza: -a yönelme durum eki
Teller: -ler çoğul eki
Üzerinden: -den ayrılma durum eki
Akımı: -ı belirtme durum eki
Gönderiliyordu: -yor şimdiki zaman eki, -du ek fiil


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 225 Cevapları Dörtel Yayıncılık

5. ETKİNLİK

Yandaki görsellerden de yararlanarak “En çok hangi iletişim araçlarını kullanıyorsunuz?” sorusuna cevap olacak bir konuşma yapınız. Konuşmanızı sunarken yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanınız.
Cevap: Ben en çok cep telefonunu kullanıyorum. Cep telefonundaki internet, arama ve mesajlaşma gibi uygulamalarla iletişim kurabiliyorum. Bunun haricinde cep telefonuna indirdiğim oyunlarla oyun oynayabiliyorum.


6. ETKİNLİK

“Çevrenizde yaşayan insanlar, günümüzde iletişim araçlarını nasıl kullanıyorlar?” sorusuna cevap olacak bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınıza başlık koymayı unutmayınız.
Cevap: Çevremdeki insanlar genellikle cep telefonlarını, bilgisayarları ve televizyonları kullanarak iletişim kuruyorlar. Televizyondaki haberleri okuyarak, bilgisayardaki internet yardımıyla araştırma yaparak, cep telefonu ile arama yaparak iletişim kurabiliyorlar. Cep telefonu daha kullanışlı olduğu için yetişkinlerin neredeyse tamamında cep telefonu var.


SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Bilim ve teknoloji ile ilgili merak ettiğiniz bir konuyu araştırıp sonuçları sınıfta paylaşmak için hazırlık yapınız.
Cevap: Benim bilim ve teknolojide merak ettiğim uzaydaki uydu sayesinde nasıl iletişim kurduğumuzdur. Dünya üzerine basit bir ayna görevi gibi işlev sağlayan uydular Dünya’nın yörüngesinde bulunurlar, ve Dünya ile aynı zamanda dönerler. Üzerlerinde bulunan uydu bir gaz itme görevi görür. Uyduların üzerinde bulunan ve iki yana açılan dev paneller ile güneş enerjisi sağlanır. Bu sayede bizde iletişimi sağlarız.


Yardım almadan başardığınız bir iş oldu mu? Olduysa neler hissettiniz? Anlatmak için hazırlık yapınız.
Cevap: Yardım almadan yatağımın örtülerini değiştirdim. Hep annem değiştirirdi. Bir gün ben değiştirmek istedim ve tek başıma değiştirdim.


Martıların en belirgin özellikleri nelerdir? Araştırınız.
Cevap: Güçlü bir vücuda ve uzun bacaklara sahip canlılardır. Martıların perdeli ayakları vardır ve kendi türleri arasında iletişim kurmak için çeşitli sesler ve kanat çırpışlar kullanırlar.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.