8. Sınıf İnkılap Tarihi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 172-173-174-175-176-177 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Atatürk Döneminde Demokratikleşme Yolunda Atılan Adımlar Cevapları Sayfa 172, 173, 174, 175, 176, 177


Atatürk Döneminde Demokratikleşme Yolunda Atılan Adımlar Metni  Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları


Soru: Farklı görüş ve anlayışta olan insanların yönetime katılmasının
demokrasinin gelişimi açısından önemi nedir? Açıklayınız.


Cevap: Yeni fikirler sayesinde ülkenin gelişimi daha çok artar. Çünkü farklı görüşler yeni düşünceler, yeni yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlar.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları


Soru: Mustafa Kemal bir siyasi parti kurulmasını neden istemiştir?
Söyleyiniz.


Cevap: Demokratik bir devleti oluşturmak için hem de milletin görüşlerini öğrenip meclise yansıması için parti kurmak istemiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 174 Cevapları


Soru: Mustafa Kemal, cumhuriyetin ilk siyasi partisine niçin “Halk
Fırkası” adını vermiştir? Açıklayınız.


Cevap: Mustafa Kemal kuracağı ilk partinin adını ”Müdafaa-i Hukuk” olarak düşünmüş fakat Kazım Karabekir ve birkaç milletvekili uygun olmadığını düşündüğü içn bu adı vermişlerdir.


Soru: Muhalefet nedir? Açıklayınız.


Cevap: Siyasette yönetme gücünü elinde bulundurmayan kişiler veya gruplara denir.


Soru: “Güvenoyu”, “çekimser oy” ve “tüzük” kavramlarını araştırınız.


Cevap:

Güvenoyu: güven oylamasında verilen, güven bildiren oy.

Çekimser oy: Oylamaya hiçbir şekilde katılmama

Tüzük: Herhangi bir kurumun çalışmalarını, yönetim ve yürütme işlerini düzenleyen ve hükümleri ancak o kuruluşun yetkili organlarınca değiştirilebilen ya da kaldırılabilen maddelerin topu


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 175 Cevapları


Soru: Muhalefet partilerinin hükûmeti denetlemesinin demokrasi açısından önemi nedir? Tartışınız.


Cevap: Devletin kurduğu düzenin altüst olması, ekonomik alanda çökmesi halkı ilgilendiren her konuda muhalefet partileri devleti denetler ve halk adına çalışmasını sağlar.


Soru: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasını demokrasi
açısından değerlendiriniz.


Cevap: İlk muhalefet partidir. Partinin kapatılmasıyla demokratik hayata geçiş gecikmiştir. Demokratik bir devlet için çok partili sisteme geçilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda Türkiye’ de demokrasi ortamı tam hazırlanmadığını göstermektedir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları


Soru: 1-Çok partili siyasi hayata geçilmesinin demokrasi açısından
önemini açıklayınız?


Cevap: Çok partili hayat yeni fikirler ve yeni düşüncelerin ortaya konulmasını sağlar. Bundan dolayı demokrasi açısından önemi büyüktür. Türkiye de bu yönde ilk partiler Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası olmuştur.


Soru: 2-Halkın hangi temel haklarını kullanması, millî iradenin gerçekleşmesine katkı sağlar? Açıklayınız.


Cevap: Seçme ve seçilme k-hakkını kullanması saplar. Çünkü kendi düşüncelerini özgürce ifade edebileceklerdir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları


Soru: Cumhuriyet döneminde kurulan partilere ait bilgileri ilgili bölümlere
(✓) işareti ile işaretleyiniz.


Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 172-173-174-175-176-177 Cevapları MEB Yayınları
”8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. farklı görüş fark farklı düşüncelerin olması bir ülkede çeşitli partilerin kurulmasına ortam hazırlamıştır ülkemizde farklı düşüncelerin ve görüşlerin olması ayrıca ülkemizin iyiliği içindir siyasi parti kurulma düşüncesi ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından ortaya koyulmuştur Türkiye Cumhuriyeti ilk olarak ilk parti yöntemi ile yönetilmiştir bunun sebebi Cumhuriyet ve demokrasinin gerektirdiği olan seçme ve seçilme hakkıyla halkın istediği yöneticilerin başa gelmesiydi daha sonra çoklu partiye geçilmiştir çoklu Parti’nin sebebi ise farklı görüş farklılıklarının olmasıydı bu sebeple Türk milletinde bulunan birçok insanın düşünceleri esas alınacak

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.