3. Sınıf Fen Bilimleri

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 172-173-174-175 Cevapları MEB Yayınları

Göster

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları 5. Ünite Değerlendirme Testi Soruları ve Cevapları Sayfa 172 173 174 175


5. Ünite Değerlendirme Testi Soruları ve Cevapları


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 172 Cevapları


1. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?


A) Lamba B) Güneş C) Fosforlu trafik levhası


2. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A) Işık yayan, çevresini aydınlatan nesneler ışık kaynaklarıdır.
B) Ay, Dünya’mızın ışık kaynağıdır.
C) Ateş ve yanan mum doğal ışık kaynaklarıdır.


3. Işık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır.
B) Yapay ışık kaynakları tükenmeyen ışık kaynaklarıdır.
C) Işık görmemize yardımcı olur.


4.  Görsellerden hangilerinde doğal ışık kaynakları görülmektedir?


A) l – H B) l – s C) l – s – H


5. Aşağıdaki ortamların hangisinde cisimler net görülür?


A) Işığın çok fazla olduğu yerlerde
B) Işığın yeterli olduğu yerlerde
C) Loş ışıklı yerlerde


6. Aşağıdaki ışık kaynaklardan hangisi diğerlerinden farklıdır?


A) Güneş ışığı B) Yıldızların ışığı C) Mum ışığı


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 173 Cevapları


7. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A) El feneri – Doğal ışık kaynağı
B) Mum – Yapay ışık kaynağı
C) Güneş – Doğal ışık kaynağı


8. Aşağıdakilerden hangisi bir etki olmadan kendi başına ses çıkaramaz?


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 172-173-174-175 Cevapları MEB Yayınları
“3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 172-173-174-175. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Ay, doğal ışık kaynağıdır.
B) Işık olmayan ortamda göremeyiz.
C) Temel ışık kaynağımız Güneş’tir.


10. Sesin yayılması ile ilgili hangisi doğrudur?


A) Ses, düz bir doğru şeklinde yayılır.
B) Ses, her yöne su dalgası gibi dalgalar halinde yayılır.
C) Ses kaynağından uzaklaştıkça ses şiddeti artar.


11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Çok gürültülü ortamlarda çalışanlar kulaklık kullanmalıdır.
B) Güçlü ışık kaynaklarına çıplak gözle bakmamalıyız.
C) Canlıların çıkardıkları bütün sesleri duyarız.


12. Televizyon izlerken sesini duyamıyorsak ne yapmalıyız?


A) Televizyondan uzaklaşmalıyız.
B) Televizyonun ses şiddetini arttırmalıyız.
C) Televizyonun ses şiddetini azaltmalıyız.


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 174 Cevapları


13. Işığı ve sesi algıladığımız duyu organlarımız hangi seçenekte doğru verilmiştir?


A) Deri – dil B) Burun – göz C) Göz – kulak


14. Aşağıdaki görsellerden hangisinde arabanın ses şiddetinin arttığını duyarız?


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 172-173-174-175 Cevapları MEB Yayınları
“3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 172-173-174-175. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

15. l. Ses kaynağından uzaklaştıkça ses şiddeti artar.
s. Davul, zurna, flüt yapay ses kaynaklarıdır.
H. Rüzgâr sesi, dalga sesi doğal ses kaynaklarıdır.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


A) s – H B) l – s C) l – H


16. Ses ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Ses her yöne yayılır.
B) Ses kaynağının bize olan uzaklığı duyduğumuz ses şiddetini etkilemez.
C) Ses dalgalar halinde yayılır.


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 175 Cevapları


17. Aşağıdakilerden hangisinin ses şiddeti diğerlerinden yüksektir?


A) Bağıran insanın sesi B) Güvercinin sesi C) Karıncanın ayak sesi


18. l. Ses şiddetini en çok Hakan duyar.
s. Ses şiddetini en az Yasemin duyar.
H. Murat, Hakan ve Yasemin ses şiddetini aynı duyarlar.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


A) l – H B) l – s C) s – H


19. l. Köpeğin sesini daha iyi duymaya başladım.
s. Arabanın sesini artık duyamıyorum.
H. Uçak sesi duymaya başladım.


İfadelerinden hangilerinde ses kaynağı yakınlaşmaya başlamıştır?


A) s – H B) l – s C) l – H


20. Ses kaynaklarını gruplandırırken yanlışlık yapılmıştır.

Ses kaynaklarından hangilerinin yerlerini değiştirirsek gruplar doğru olur?


A) Kedi sesi – Telefon sesi
B) Gitar sesi – Rüzgâr sesi
C) Araba sesi – Yağmur sesi

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1. Çevremizde bulunan ışık kaynakları ikiye ayrılır. Doğal ışık kaynakları ve yapay ışık kaynakları örnek verilebilir. Eskiden insanlar güneş ay yıldızlar ve mumlar sayesinde aydınlanır lardı. Çok eskiden bitse meşale yardımıyla Aydın andıklarını söyleyebiliriz. Günümüzde elektriğin icadı ile lambalar sıkça kullanılmaktadir.ayrıca el fenerleri gidebileceğimiz herhangi bir yere Aydın atmamıza yardımcı olur. Hemen hemen her bölgede yer alan sokak lambaları sayesinde ise geceleri sokaklarımız aydınlatmak da dir. Bu konuda verdiğiniz bilgiler sayesinde ödevlerimi çok rahat bir şekilde yaptım. Çok teşekkür ediyor başarılarınızın devamını diliyorum.

  2. bunları çok beğen dim ben behbi dinçerler ilk oklunda  okuyom   sınıfım 3<d  ben bunları çok beğendim her  gün ödev  gelince  burdan yapıyom soy ad demir  taş e-posta ise mert kıral ben  sizi çok  seviyom e- ostamı alın

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.