6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 68-69-70 Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı İpek ve Baharat Yolu Metni Cevapları Sayfa 68, 69, 70


İpek ve Baharat Yolu Metni Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 68-69-70 Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 68 Cevapları


Soru : Günümüzde insanlar arasında ticaret nasıl yapılmaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Ticaret mallarının ürünlerin üretim sürecinden tüketimine kadar geçen zamanın tamamına verilen isimdir. Ekonomik değer taşıyan başka nesneler ile değiştirilmesi alışı ve satışı anlamında kullanılabilir.
Ticaret insanlığın ilk tarihinden itibaren takas yöntemi ile başlamıştır. Mal ve hizmetler birbirleri karşılığında değiş-tokuş şeklinde alınıp verilirdi ilerleyen ilerleyen çağlardan Lidyalıların parayı icadı ile birlikte mal karşılığında ara değer kazanmıştır. Alışverişlerde kullanılmaya başlanmıştır para ticareti daha hızlı gerçekleşmesini sağlayan bir araç haline gelmiştir.
Günümüzde ise Ticaret e-ticaret dediğimiz internet üzeri alışverişte gerçekleşmektedir. Dünyanın bir ucundan başka bir ucuna mallar şirketler ve şahıslar olarak sipariş verile bilmekte adresinize kadar teslim yapılabilmektedir. Günümüzde evinizden dışarıya çıkmadan market alışverişinizi dahi gerçekleştirebilmektesiniz.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 770 Cevapları


Sıra Sizde


Soru : Kitabınızdaki İpek Yolu, Baharat Yolu haritalarına ve edindiğiniz bilgilere göre aşağıda verilen soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.


a) Geçmiş dönemde kurulan devletler niçin İpek Yolu ve Baharat Yolu’nun yakınlarındaki şehirlere hakim olmak istemişlerdir?


Cevap :
Geçmiş dönemde kurulan büyük devletler İpek Yolu ve baharat yollarının idaresini kendi ellerinde bulundura bilmek için bu ticari yolların üzerindeki şehirlere hakim olmak istemişlerdir.
Bu şehirler ticaretin yapıldığı nüfusunun fazla olduğu kültür birikiminin fazla olduğu zenginliğin olduğu şehirlerdi bu şehirlerde ticaret yapıldığı için hızlı bir şekilde gelişmiş maddi yönden refah seviyesi yüksek bilginlerin ve alimlerin kültürel zenginliğin olduğu şehirler haline gelmişlerdi. Onun için bu şehirleri kendi Devleti’ne katmak devletlere hem ticari kar sağlıyor hem de diğer devletler karşısında prestij sahibi olmalarını sağlamaktaydı.


b) İpek Yolu ve Baharat Yolu’na hakim olmak için yapılan mücadelelerin, geçmiş dönemde yaşayan devletler arasındaki ilişkileri nasıl etkilediğini ifade ediniz.


Cevap :
İpek Yolu ve Baharat Yolu Asya’dan başlayarak Avrupa içlerine e hatta İngiltere’ye kadar uzanmaktaydı. Coğrafi keşifler başlayana kadar bu iki yola hakim olan ülke ekonomik olarak ticareti elinde bulundurduğu için gelişir ve kalkın nerede bu ekonomik gücü elde tutmak için birçok devlet arasında çekişme sebep olmuştur.
Türk devletleri İpek Yolu üzerinde kurulmuş olan yol üzerinde birçok kervansaray kurarak yolun güvenliğini sağlamış yoldan elde ettikleri gelirlerle ekonomik kalkınma anılar sağlamış devletler kurmuşlardır.
Bu yolların tamamen Müslümanların ve Türklerin elinde olması coğrafi keşiflerin başlamasına sebep olmuştur. Çünkü Hindistan’a yeni bir ticari deniz yolu bularak ticareti doğrudan Avrupalılar yapmak istemiştir. Çünkü o dönemde Avrupa doğunun çok derisinde fakir durumdadır.


c) İpek Yolu ve Baharat Yolu üzerindeki şehirlerde kurulan pazar yerlerinde farklı kültürlerden insanlar alışveriş yapmaktaydı. Bu durumun insanlar arasındaki kültürel ilişkileri nasıl etkilediğini açıklayınız.


Cevap :
İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi ticaret yollarının üzerinde bulunan şehirlerde kurulan pazarlarda birçok ülkeden gelen malları farklı ülkeden gelen insanlar almaktaydı doğunun zenginliğini gören Avrupalı tüccarlar doğuda gördükleri her şeyi Avrupa’ya taşımaktadır.
Avrupalıya anlatmakdaydı. Özellikle Seyyahların Avrupa’ya doğunun zenginliklerini anlatmak sonucu Kudüs ü bahane eden Avrupalılar Haçlı seferlerine başladılar. Haçlı seferlerinde matbaa barut pusula gibi Doğu kültürü icatları öğrenerek Avrupa’ya götürdüler ve geliştirmeye başladılar. Pusulayı kullanan Avrupalılar İpek Yolu ve baharat yoluna alternatif bir yol bulmak için denizlere açılarak coğrafi keşiflere başladı. Yeni doğanın keşfi ile zenginleşen Avrupalılar sanat ve bilime değer vermeye başladılar.
Matbaa ve kağıdın icadı ile Rönesans Hareketleri başlamış oldu. Coğrafi keşiflerin etkisi ile Hristiyanlıktaki skolastik düşünce çökerek reform hareketleri oluştu Avrupa’nın gelişmesine doğu kültürü bilgisi felsefesi ve icatları sağlamış oldu.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Tarihte sıkça duyduğumuz İpek ve baharat yolu ülkeler arasında kurulmuş olan önemli ekonomik ve ticaret yollarının buradan geçtiği ve ülkelerde üretilen birçok ürünü bir ülkeden bir ülkeye ulaşabilmesini ve ona da satış yapabilmesini sağlayan yol vardır. Tarihin uzun bir dönemi baharat ve İpek yolu’nda insanlar ticaret yapmış bu ticaret ve önemli gelir kapılarını açmışlardır hem bu sayede ülke ekonomisinin desteklenmesi hem de birçok insanın kazancının olmasına destek veren İpek ve baharat yolu önemli ticaret kapıları Iğdır.

  2. Çok uzun yıllar boyunca tarihin en büyük ticaret ve ekonomik ve siyasal yollarından biri olan baharat yolu ve İpek yolu’nda farklı kültüre sahip olan birçok insanların alışveriş yaptığını görürüz bu kültürler değişikliklere rağmen ve insanların farklılıklarına rağmen insanlar saygılı bir şekilde ve adaletli bir şekilde ticaretlerini yapmaktaydı baharat ve İpek yoldan geçen birçok ticaret yolu ve ticaret kervanları bu şekilde geçimlerini sağlamak daydı farklı kültürlere sahip olsa bile bir arada Birlik içerisinde ticaretlerini yapmakta ve elde edilen kar paylaşmaktadırlar.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.