6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 162-163-172 Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Kaynakların Ülke Ekonomisindeki Yeri Metni Cevapları Sayfa 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172


Kaynakların Ülke Ekonomisindeki Yeri Metni Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172 Cevapları


Soru : Sınıfınızda bulunan eşyaları inceleyiniz. Bunların nelerden yapılmış olabileceğini tahmin etmeye çalışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Sınıfınızda ki bulunan eşyaları incelediğimiz zaman bunların durağı tahta kalem masa sandalye tablo harita gibi eşyalar olduğunu fark ediyoruz. Bu eşyalar çeşitli malzemelerle yapılmaktadır bu malzemeler demir ağaç kağıt plastik kurşun gibi malzemelerden oluşmaktadır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 163 Cevapları


Soru : Gökçe ve annesi, ev ihtiyaçları için alışverişe çıkarak aşağıdaki görsellerde verilen ürünleri satın almışlardır. Görselleri inceleyerek bu ürünlerin hangi ekonomik faaliyetler sonucunda üretilmiş olabileceğini tahmin etmeye çalışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 162-163-172 Cevapları Anadol Yayıncılık
“6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172 Cevapları Anadol Yayıncılık”

Cevap :
İlk resimde gördüğümüz domatesler tarım faaliyetleri sonucunda yetiştirilen bir üründür.
İkinci resimde ki peynir ise hayvansal bir üründür. İnek ten alınan süt pişirilerek peynir yapılır. Buda hayvansal faaliyet ürünüdür.
Üçüncü resimdeki ekmek unlu mamuller sonucunda oluşturulan fırıncılık faaliyetidir.
Dördüncü resimdeki balı arılar çiçekler den üretir. Buda hayvansal faaliyetlere örnektir.
Beşinci resimdeki tornavida seti malzeme fabrikalarında işlenerek üretilen ekonomik faaliyet ürünüdür.
Altıncı resimdeki deterjanlar kimyasal maddelerin birleşimi ile üretilmiş temizlik ürünleridir. Kimyasal faaliyetlere örnektir i.
Yedinci resimdeki tahta kaşıklar ahşaplar işlenerek yapılır. Ahşap ve oyma ılık faaliyetlerine örnektir.
Sekizinci resimdeki kitaplar ağaçtan işlenerek yapılmıştır. Ekonomik faaliyetlere örnektir.
Dokuzuncu resimdeki alüminyum folyo da kimyasal sanayi faaliyeti üretilmiş yanmaz yemek pişirme e kullanılan bş üründür.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 172 Cevapları


Soru : Kaynakların ülkemiz ekonomisindeki yeri ve önemi nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.


Cevap :
Bir ülkenin kalkınabilmesi için kaynaklara ihtiyacı vardır. Kaynaklar ülkemiz için çok büyük önem taşır. Bu kaynaklar doğal de beşeri olarak ikiye ayrılır. Doğal kaynaklarımız su, toprak, ağaç, mineraller, kömür, petrol, doğalgaz, akarsu
Ülkemiz akarsu kaynakları bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Akarsu üzerine kurduğumuz barajlar sayesinde birçok hidroelektrik santrallerimiz bulunmaktadır. Ayrıca ülkemiz güneşten ve rüzgardan yararlanabilir. Güneş enerjisinden ev ısıtma ve su ısıtma sistemlerimiz rüzgardan faydalanarak  elektrik üretimi yapışmaktadır.
Zonguldak ta taş kömürü  çıkarılmaktadır. Tuz Gölü ve çevresinde tuz üretimi yapılmaktadır. Beşeri kaynaklarımız insanlar tarafından doğal olmayan insan eliyle yapılan kaynaklarıdır. Sanayileşme, son yıllarda İstanbul, bursa, İzmit, adana, İzmir, Adapazarı, Konya son yıllarda hızlı sanayileşme ürünlerimizi. Tarım, tarımın geliştiği yerlerde nüfus yoğunluğu bulunur. Çukurova, Gediz, Bafra, çarşamba ovaları gelişmiş tarımın yapıldığı yerlerdir.
Yeraltı kaynaklarımız, yer altı kaynaklarının olduğu yerlerde nüfus yoğunluğu bulunur. Zonguldak, soma, Elbistan örnek olarak gösterilebilir. Turizm ülkemiz  medeniyetlerin beşiği uygarlıkların doğduğu yerdir. Birçok uygarlık tarihi eser ülkemizde bulunmaktadır. Ayrıca ege ve Akdeniz kıyılarımızın doğal güzellikleri dünya çapında üne sahiptir. Ülkemiz son yıllarda Karadeniz bölgesinde Yayla turizmi ile doğumunda terörden arınmasıyla Fırat, dinle, murat ırmakları da ve baraj göklerinde su sporları turizmi yapılmaya başlanmıştır. Özelikle mart, Nisan, mayıs ayların da rafting sporu için ülkemize rafting sporu yapmak için birçok sporcu gelmektedir. Ülkemiz üç semavi dinin kesiştiği noktası olduğu için Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlığı en eski mabetleri ülkemizdedir. Din turizmi ülkemizin rekabet görmesine sebep olmaktadır. Ülkemiz turizmden yüklü miktarda döviz elde eder.
Ulaşım, ülkemiz son 20 yılda ulaşımda büyük gelişme göstermiştir. Otobanlar, köprüler, transit yollar, yenilenmiş tren yolları ve metro yapımları devam etmektedir. Ülkemizin son 10 yılda limanları  ithalat ve ihracatın yapıldığı önemli limanlar haline gelmiştir. İstanbul’daki boğazdan tüp geçit ve 3. Köprü yavuz Sultan selim köprüsü önemli yapılardandır. Özellikle yeni hava alanımız İstanbul havaalanı Asya, Avrupa ve orta doğuya sevk edilebilecek tüm mal taşımacılığı ve insan taşımacılığında Merkez duruma gelmiştir. İstanbul havai anının açılmasıyla Avrupa’nın en büyük havaalanı  İstanbul olmuş, artık sevkiyat noktası Frankfurt havalimanından İstanbul havalimanına kaymıştı. Buda ülkemiz için büyük bir başarıdır.


Sıra Sizde


Soru : Ülkemizdeki ekonomik faaliyetlere aşağıda örnekler verilmiştir. Örnekleri inceleyerek bu ekonomik faaliyetlerin hangi kaynak ya da kaynaklar kullanılarak yapıldığını noktalı yerlere yazınız.


1. Çiftçi Ahmet Amca, 10 dönümlük tarlasına şeker pancarı eker. Ürünlerini barajda biriken su ile sulayarak büyütür. Hasat zamanı geldiğinde köyden 5 kişiyi ücretini ödeyerek çalıştırır ve ürünlerini onlara toplatır. Ürünleri, şeker pancarı toplama alanına traktörle götürerek teslim eder.


Cevap :
Tarlaya şeker pancarı ekmesi tarımsal faaliyettir.
Hasat zaman tarlada 5 işçi çalıştırması ekonomik faaliyettir.
Ürünleri şeker pancarı toplama alanına traktörle götürmesi üretim  faaliyetidir.
Kaynak olarak su ve toprak tan yararlanılmıştır.


2. Gamze Hanım, kâğıt fabrikası sahibidir. Fabrikasında 50 kişi çalışmaktadır. Ürettiği kâğıdı müşterilerine satarak para kazanmaktadır. Geri dönüşümün ülke ekonomisine faydasını bilen ve bilinçli bir vatandaş olan Gamze Hanım, aynı zamanda fabrikanın yanında kurduğu tesis ile atık kâğıtların geri dönüşümünü de sağlamaktadır.


Cevap :
Gamze hanımın fabrikasının olması sanayi faaliyetidir. Fabrikada 50 işçi çalıştırması ekonomik faaliyettir. Fabrikanın yanında kurduğu tesis ile atık kâğıtların geri dönüşümünü sağlaması da geri dönüşüm faaliyetidir.


Yaşadığı köyde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan İsmail Bey, bir besi çiftliği kurmuştur. Çiftliğinde 70 tane büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Hayvanların yiyecek ihtiyacını tarlasına ektiği mısırı, silaj hâline getirerek karşılamaktadır. Hayvanların sütünü hızlı bir şekilde sağmak için süt sağma makineleri kullanmaktadır. Hayvanlardan elde ettiği sütü, anlaştığı süt firmasına satarak geçimini sağlamaktadır.


Cevap :
İsmail beyin 70 tane büyük baş hayvanının olması   hayvancılık faaliyetidir.
Hayvanların yemi için ektiği mısır tarımsal faaliyettir.
Sütü süt firmalarına satması dağıtım faaliyetine örnektir.


4. Işıl Hanım, inşaat mühendisidir. Konut inşa ederek ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Bina yapmak için çimento, kum, kapı, parke, elektrik kabloları, demir gibi ürünleri fabrikalardan satın almaktadır.


Cevap :
Işıl Hanımın konut inşa ederek ülke ekonomisine katkıda bulunması üretim faaliyetidir. Bina yapmak için çimento, kum, kapı, parke, elektrik kabloları, demir gibi ürünleri fabrikalardan satın alması tüketim faaliyetidir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Kullanmış olduğumuz tüm malzemeleri sahip olduğumuz tüm Doğal kaynakları ve üretmekte olduğumuz kaynakları verimli bilinçli bir şekilde kullanmak elbette kendimize çevremizdeki insanlara duyarlılık simgesi olarak bilinmektedir. Özellikle doğal kaynaklarımızı tasarruflu bir şekilde tüketmeli asla israf etmemeliyiz. Aynı şekilde ev eşyalarımız okulda kullandığımız araç gereçler kullanmış olduğunuz teknolojik ürünler toplu alanlarda kullanmış olduğunuz birçok eşyaları tasarruflu düzenli ve temiz kullanmalıyız.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.