6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 147-148-149 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Bilimsel Çalışma Yapıyoruz Soruları ve Cevapları Sayfa 147, 148, 149


Bilimsel Çalışma Yapıyoruz Soruları ve Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı


Soru : Daha önce yapmış olduğunuz araştırmalarda hangi yolları izlediniz? Söyleyiniz.


Cevap : Daha önce yapmış olduğunuz araştırmalarda hangi yolları izlediniz? Söyleyiniz.

1 konu belirlenir( ilgi duyulan merak edilen bir konunun belirlenmesi)

2 sorunun çözümüne yönelik varsayımlar bulunur (hipotez)

3 konuyla ilgili kitap dergi gazete ansiklopedi ve internet ağları kullanılarak bilgi toplanır

4 kaynaklardan elde edilen bilgiler Konularına göre sınıflandırılır ve varsayımların uygunluğu test edilir

5 bir metin oluşturularak kullanılan kaynaklar kaynakça da belirtilir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı


Ben Yusuf Efe, 6. sınıf öğrencisiyim. Sosyal Bilgiler dersinde öğretmenimiz bilimsel araştırma basamaklarını anlattı. Sonra da belirlediğimiz konularla ilgili bilimsel araştırma basamaklarına uygun araştırma yapmamızı istedi.


Soru : Yusuf Efe’nin araştırması için ilgi ve yeteneğine uygun konu seçmesi neden önemlidir? Açıklayınız.


Cevap : Çünkü yeteneklere uygun olarak seçilen araştırma konusunun seçilmesi konu hakkında daha iyi bir sonuç elde etmemizi sağlayacaktır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı


Soru : Yusuf Efe’nin araştırmasında kullandığı bilgiler ile yararlandığı kaynakları dipnot ve kaynakça şeklinde belirtmesi neden önemlidir? Açıklayınız.


Cevap : Yararlandığı eserlerin kaynakçası ve nereden yararlandığını söylemesi gelecekte araştırması ile arkadan gelecek olanlara yol göstermesi ve daha önceki eserlere saygı göstermek ve emeğe saygı göstermek amacıyla büyük önem taşımaktadır.


Yusuf Efe’nin hazırladığı çalışmadan yola çıkarak siz de bilimsel araştırma basamaklarını izleyerek benzer bir çalışma yapınız. Bu çalışmanızı bir sunum hâline getiriniz. Hazırladığınız sunumunuzu etkileşimli tahtayı veya projeksiyon cihazını kullanarak sınıfta paylaşınız ve beğenilen çalışmalardan birisini EBA’ ya yükleyiniz.


Cevap :

Bilimsel araştırma basamakları

Amaç : Bu bilimsel araştırmada insanlara geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu ve ülke ekonomisine yararlarını ifade edilerek anlatılması

Problem belirleme : Çevre sorunu hakkında ve geri dönüşüm ile ilgili sorunların çözülmesi

Gözlem : İnsanların geri dönüşüm ve çevreyi koruma hakkında bilgilerin tam olarak sahip olmaması ve bu geri dönüşümün kazandırılarak ülke ekonomisine katkıda bulunulması ve çevrenin daha sağlıklı bir şekilde işleyişinin devam ettirilmesi amaçlarına bilecektir.

Hipotez : Geri dönüşümün kendi kendine çevreyi yok etmesi

Hipotezi test etme : Geri dönüşüm ile beraber çevre korunarak daha sağlıklı bir yapıya oluşturulabilir.

Sonuç : Geri dönüşüm bilincinin arttırılması ile beraber insanların daha sağlıklı bir şekilde yaşayabileceği ortamın oluşturulması ülke ekonomisine kazandırılan geri dönüşüm maddeleri ile ülke ekonomisinin canlanması ve çevrenin daha az yıpranan gelecek nesillere en iyi şekilde Ulaşılması sağlanır.

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. Araştırmalar yapıldığında güvenilir olan kaynaklardan yararlanması gerekmektedir. Kaynakçaların milli eğitim bakanlığı sitelerinden, sağlam eğitim sitesi ve videolarından yararlanarak yapılması bizleri yanlış olan bilgilerden koruyacaktır.

  2. Yapmış olduğumuz araştırmalarda yararlandığımız kaynakları dipnot olarak yazmamız bizlerin yapılan araştırmalara olan saygımızı gösterir.

  3. Bence ödevlerin sonuna bir kaynakça eklemeliyiz örneğin bir bu siteden  ödev yapıyorsak ” forumsayfacevaplari.com ” eklemeliyiz ki bu ödevi hazırlayan kişilerin hakkı yenilmesin .

  4. Yıllar boyu süre gelen bilimsel çalışmalar sayesinde birçok keşifler ortaya çıkmıştır. Mesala  bir ilaç yapılacaksa önce test edilirdi ve araştırmalar sonucu insanlara sunuldu.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.