6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 79-80-82-83-84-88-89-90-91-93-94 Cevapları MEB Yayınları

Göster

 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yeni Yurt Anadolu Soruları ve Cevapları Sayfa 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94


Yeni Yurt Anadolu Soruları ve Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı


Ben Çağrı Bey. Benden öncekiler ganimet ve keşif için Anadolu’ya akınlar yapmıştır.
Ben ise sadece ganimet ve keşif için gelmedim. Aynı zamanda …


Soru : Çağrı Bey’in yukarıdaki konuşmasını nasıl tamamlayabilirsiniz? Söyleyiniz.


Cevap : Çağrı Bey’in yukarıdaki konuşmasını nasıl tamamlayabilirsiniz? Söyleyiniz.

Büyük Selçuklu Devleti’nin Hakan’ı Çağrı Bey Anadolu’yu fethetme fikrini şu kelimeliri ile açıklamıştır. Benden öncekiler ganimet ve Keşif için Anadolu’ya akınlar yapmıştır. Ben ise sadece ganimetle keşif için gelmedim aynı zamanda bu toprakları bize yurt edinip küffar üzerine buradan bir mızrak gibi kalbine saplamak için alacağım.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı


Soru : Büyük Selçuklu Devleti’nin batı yönünde yaptığı fetihler Anadolu’nun Türkleşmesini nasıl etkilemiş olabilir? Tartışınız.


Cevap :

Büyük Selçuklu Devleti’nin o dönemdeki komşusu bizans’tı Bizans Anadolu’ya hakim di Büyük Selçuklu Devleti’nin Anadolu’ya yapmış olduğu o fetihler sonucu özellikle 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’nun kapıları Türklere tam olarak açılmıştır Bizans’ın hakimiyeti zayıflamıştır. Türkler gittikleri fethettikleri yurt edindikleri yerlere kendi kültürlerini din adamlarını düşünürlerini getirdikleri için Anadolu’da hızlı bir türkleşme yaşanmıştır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı


Soru : “26 Ağustos 1071, Türklerin Anadolu’ya geliş tarihi değil; Türklerin Anadolu’ya hâkim oluş tarihidir.” ifadesinden yola çıkarak Anadolu’yu yurt edinme süreci ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?


Cevap : Türklerin Anadolu’yu yurt edinme süreci çok uzun olarak kabul edilmektedir. Türkler ilk olarak alimler ile, ticaret ve akınlar ile burada var olan halkların gönüllerini kazanmışlardır. Bitkin ve zulümlerden bitkin olan halk fetih için hazır bir hale geldiğinde 26 Ağustos 1071 tarihinde Türkler kesin olarak Anadolu’ya yerleşmeye başlamışlardır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı


Soru : Nizamülmülk’ün Büyük Selçuklu Devleti’ne katkıları nelerdir? Açıklayınız.


Cevap : Nizamülmülk’ün Büyük Selçuklu Devleti’ne katkıları nelerdir? Açıklayınız.

Büyük Selçuklu Devleti’nin Ulu 2 Hakan’ı olan Alparslan ve Melikşah’ın baş veziri döneminin en iyi devlet adamı siyasetçisidir. Kendi adıyla yazmış olduğu Siyasetname birçok dile çevrilmiştir. Bağdat Merkez olmak üzere Nizamiye medreseleri adında üniversite düzeyinde eğitim merkezleri kurmuştur.

Müslümanlıktaki mezhep çatışmalarını durdurmuş Devleti refah içinde yönetmiştir döneminde kervansaraylar medreseler ticarethaneler pazarlar camiler yapılarak ülkenin ekonomik yönden zenginleşmesini sağlamıştır. Melikşah öldükten sonra düzen  ve asayiş korumuş karışıklığı  engellemiştir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı


Soru : Sultan Alparslan beylerine verdiği bu emirle neyi amaçlamıştır? Tartışınız.


Cevap : Sultan Alparslan beylerine verdiği bu emirle neyi amaçlamıştır? Tartışınız.

Sultan Alparslan beylerim Anadolu’da nereyi fethederseniz orası sizindir fethettiğiniz yerlerde beyliğnizi kurunuz cümlesiyle askeri gücünün yanında stratejik düşünceleri ile kazanmıştır. Verdiği bu Emir ile emrinde olan beylerin kendi Türk beyliklerinin kurarak Anadolu’ya hakim olmalarını istemiştir. Beylere Anadolu’ya Fethi fetihler ile birlikte onları teşvik etmek için Anadolu’yu ele geçirmek için sunmuştur.

Alparslan’ın bu emri gerçek anlamda çok zekice yapılmış stratejik bir harekettir kendinin ulaşamadığı durumlardan noktalar için böyle bir hamle yapmıştır.  Alparslan bu haklı Beyler asılmıştır fakat tüm Beyler Hala Sultan Alparslan’ın emrinde yönetilmektedir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı


Soru : Malazgirt Savaşı ile Miryokefalon Savaşı’nı Anadolu’nun Türk yurdu olmasına katkıları açısından karşılaştırarak değerlendiriniz.


Cevap Malazgirt Savaşı ile Miryokefalon Savaşı’nı Anadolu’nun Türk yurdu olmasına katkıları açısından karşılaştırarak değerlendiriniz.

Malazgirt Meydan Muharebesi ve Zaferi ile sonuçlanan Türklerin Anadolu’ya akımları fazlalaşmış Anadolu yurt edilmeye başlanmıştır. Bu durum karşısında Bizans Avrupa’dan yardım istemiş bunun sonucu Haçlı Seferleri başlamıştır bu zaferden 100 yıl sonra Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı 2. Kılıçarslan liderliğindeki Selçuklular bizans’ı Miryokefalon da büyük bir yenilgiye uğratarak bizans’ı vergiye bağlamış Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan çıkarma hayalleri Suya Düşmüş ve Anadolu Türkiye olarak nitelendirmeye başlanmıştır Miryokefalon Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu onaylayan zaferdir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı


Aşağıda, Anadolu’nun Türk yurdu olma sürecindeki önemli gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmeleri okuyunuz ve tabloda bunlarla ilişkili olan savaşı işaretleyiniz.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 79-80-82-83-84-88-89-90-91-93-94 Cevapları MEB Yayınları
6. Sınıf Sosyal Bilgiler 79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94. Sayfa Cevapları MEB Yayınları Ders Kitabı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı


Soru : Selahaddin Eyyubi’nin hayatı hakkında araştırma yapınız ve elde ettiğiniz bilgileri sınıfta paylaşınız.


Cevap : Selahaddin Eyyubi’nin hayatı hakkında araştırma yapınız.

Selahattin Eyyubi 1138 tarihinde tetikte doğmuştur. Suriye Yemen ve Filistin sultanı ve kurucusudur genç yaşlardan halklara karşı   savaşmaya başladı. Amcası ile birlikte Mısır seferine çıktı ortaya yönetti burada dikkatleri üzerine çekti iyi bir Kumandan olduğunu gösterdi amcası Mısır valisi olduktan sonra el-melikül Nasır ünvanı ile Vezir oldu Böylece Mısır’da Türk hakimiyeti başlamış oldu.

Amcasının ölümünden sonra Mısır valisi oldu Mısır’ın yöneticisi olduktan sonra fatimi halifesinin de verir oldu fatimilerin Türklere karşı ve kendisinin yaptığı işlere karşı çıkmasından dolayı destekçisi olan Haçlılar ve bizanslılarla mücadele etmeye başladı.

1187 yılında Kudüs’e fethederek Kudüs’ü 88 yıl sonra yeniden Müslüman topraklarına bağlamış oldu Selahattin Eyyubi Kudüs Fatih’i döneminde birçok Cami Kervansaray inşa ettirmiş Devleti’ne önemli katkılar sağlamıştır ordusu Türklerden oluşurdu.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı


Soru : Haçlı askerinin anlattığı metinden yola çıkarak Haçlı Seferleri’nin nedenlerini gruplandırarak yazınız.


Haçlı askerinin anlattığı metinden yola çıkarak Haçlı Seferleri’nin nedenlerini gruplandırarak yazınız.


Dini Nedenler : Kudüs’ün ele geçirilerek kutsal dinler için merkez konumunu ele geçerek dünyada söz hakkına sahip olmak dini nedendir.

Ekonomik Nedenler : Doğunun zengin olan kaynakları Avrupa’ya götürmek ve doğuda yer alan ticaret yollarını ve bilim ve icatları direk olarak Avrupa’ya götürmek ekonomik nedenler arasında yer almaktadır.

Siyasi Nedenler : Dünyada yer alan Müslümanların üstünlüğünü ortadan kaldırarak, Avrupa’nın içinde bulunduğu karanlık dönemden çıkmasını sağlamak siyasi nedenler arasında yer almaktadır.

Sosyal Nedenler : Avrupa da yer alan insanların daha iyi bir şekilde yaşamasını sağlamakta ve kararan umutları tekrar olarak yeşermek sosyal nedenler olarak kabul edilmesi gerekir.


1. Haçlılar, bu seferlerde amaçlarına ulaşabilmişler midir? Açıklayınız.


Cevap : Haçlılar bilim ve icatlar gibi bir çok keşifleri elde etmiş ancak genel olarak başarısız bir şekilde geri dönmüşlerdir.


2. Haçlı Seferleri’nin nedenlerinden yola çıkarak sonuçları hakkında hangi çıkarımları yapabiliriz? Aşağıya yazınız.


Haçlı Seferleri’nin nedenlerinden yola çıkarak sonuçları hakkında hangi çıkarımları yapabiliriz?


Dini Sonuçlar : Kudüs, Antakya gibi kutsal yerler Türklerin kontrollünde kalmıştır ve Haçlılar başarısız olmuşlardır.

Ekonomik Sonuçlar : Bir çok maddi gelir elde haçlılar, doğuda yer alan icatları kendi ülkelerine götürmelerine karşısın genel olarak ekonomik olarak başarısız olmuşlardır.

Siyasi Sonuçlar : Müslüman Türklerin üstünlükleri devam etti. Tükler hızlı bir şekilde fetihlere devam etmiş.

Sosyal Sonuçlar : Müslümanların Türklerin kontrolüne geçen insanlar ; din, ırk, dil fark etmeden rahat bir nefes almış, Avrupa’da yer alan insanlar ise Reform hareketlerini başlatmışlardır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı


Soru : Türkiye Selçuklularının inşa ettikleri bu eserler Anadolu’yu yurt edinme sürecinde kültürel hayata hangi katkılarda bulunmuştur? Açıklayınız.


Cevap : Türkiye Selçuklularının inşa ettikleri bu eserler Anadolu’yu yurt edinme sürecinde kültürel hayata hangi katkılarda bulunmuştur? Açıklayınız.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin bilim ve irfan Merkezi olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi moğollardan kaçan İslam düşünürlerinin Anadolu’ya sığınmalardır.

Anadolu’ya gelen bu bilim adamları Anadolu’daki eğitimleri ile Anadolu’dan çıkan İlim ve sanatkarlarla Anadolu’yu bir Merkez haline getirmişlerdir halkta bilgi birikimi oluşmuştur Türkiye selçuklularının inşa ettikleri eserler kültürel gelişim yaşatmıştır Türkiye selçuklularının inşa ettikleri bu eserlerle bilim insanlarına çalışma ortamı sunmuş  Böylece ülke bilimsel alanda gelişmiştir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı


Soru : Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde Anadolu’nun yurt edinilmesinde Anadolu insanını sevgi, birlik ve kardeşlik duyguları etrafında toplayan sufi ve düşünürleri araştırınız. Araştırma sonucunu sınıfta paylaşınız.


Cevap :

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Anadoluyu türkleştirme Sufi düşünürler tarafından gerçekleştirilmiştir bu düşünürlerden Hacı Bektaşi Veli Bektaşi tarikatını kurucusu ve piri. Anadolu’da Türkmenler arasında yayılmıştır. Mevlana Celaleddin Rumi Mevlevi tarikatının kurucusudur ünlü eseri Mesnevidir.

Mesnevi Bugün farklı dillerde çevrilmiştir. Yunus Emre Türkçeyi çok iyi kullanan güzel sözler söyleyebilen tasavvuf şiirini önemli temsilcisidir. Ahi Evran ahilik teşkilatının kurucusudur 32 çeşit esnaf ve sanatkarın lideri piridir.

İlgili Makaleler

5 Yorum

  1. Tarih boyunca Türkler Anadoluya seferler yaparak burada genimetler elde etmiş ve sonunda Malazgit savaşının kazanılması ile kesin bir şekilde burada Türkler görülmeye başlandı.

  2. Türkler Bizans Devleti ile sürekli mücadele içinde olduğu Anadolu’da en sonunda Türkler giriş yaptı, egemenlik sağladı ardından Bizans Devletine son verdi.

  3. Tarih hakkında çok güzel bilgiler veriyorsunuz sizlere çok teşekkür ediyorum ödevleri çok güzel ve detaylı halde yayımlıyorsunuz çok güzel olmuş .

  4. BuyukSelcukluDevleti yüzyıllarca fethettiği topraklarla dünyanın birçok yerine yayılmıştı.Tarihte çokça adından bahsedilen cesur yigitlerde olmuştur.Tarih hakkında bilgilendirdiginiz için tesekkur  ederim.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.