6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 198-199-200-201-202-203-204-205-206 Cevapları Anadol Yayıncılık

Göster

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 5. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206


5. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 198 Cevapları


A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız.


1. Yer kabuğunun bazı bölgelerinde doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan minerallere ne denir?


Cevap : Maden


2. Yeni iş kurarak ya da mevcut işleri geliştirerek mal veya hizmet üreten kişiye ne denir?


Cevap : Girişimci


3. Ağaçların sık veya seyrek ancak kesintisiz bir örtü oluşturduğu alana ne denir?


Cevap : Orman


4. Tarım ürünlerini, uygun koşulları oluşturarak mevsimi dışında üretmeye ne denir?


Cevap : Seracılık


5. Canlılara yaşama ortamı sağlayan yer kabuğunun yüzey bölümüne ne denir?


Cevap : Toprak


6. Yatırımın kurulması ve yürütülmesi için gerekli olan paraya ne denir?


Cevap : Sermaye


7. Devletin hizmet sunmak amacıyla doğrudan veya satılan ürünlerin, sağlanan hizmetlerin fiyatlarının üstüne ekleyerek dolaylı olarak vatandaşlardan topladığı paraya ne denir?


Cevap : Vergi


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 199 Cevapları


B. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız. 


1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?


Cevap : Etkinliği hatasız değerlendiren öğrenci 4. çıkışa ulaşır.


2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?


Cevap : 1, 3, 6 ve 7. kutucuklardaki ifadeler doğrudur.


3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.


Cevap : 2, 4 ve 5. kutucuklardaki ifadeler yanlıştır. İfadelerin doğru biçimlerine örnekler aşağıda verilmiştir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 200 Cevapları


C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.


Cevap :

 1. ( Doğru ) İstek ve ihtiyaçlarımızı karşılamak için kaynakları kullanırız.
 2. ( Doğru )Fabrikalarda işlenen madenler beyaz eşya, araba ve cep telefonu yapımında kullanılır.
 3. ( Doğru ) Suların kirlenmesi suda yaşayan canlıların yaşamlarını etkiler.
 4. ( Yanlış ) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı sonucu fazla miktarda karbondioksit gazı açığa çıkar.
 5. ( Doğru )Yatırım yapılırken ulaşım ve pazarlama imkânları da göz önünde bulundurulmalıdır.
 6. ( Doğru )Devletimiz topladığı vergilerle yol, elektrik, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi hizmetleri bize sunar.
 7. ( Yanlış ) Alanında uzmanlaşmış ve kendini iyi yetiştirmiş kişiler nitelikli insan gücünü oluşturur.
 8. ( Yanlış ) Bireyler akraba ve arkadaşlarının istekleri doğrultusunda meslek seçimlerini yapmalıdır

Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.


Cevap :

 1. Zeytin, mısır, pamuk gibi ürünler toprak kullanılarak üretilir.
 2. Ülkemizdeki deniz ve göl balıkçılık ve turizm faaliyetleri yapılır.
 3. Linyit çevre kirliliğine sebep olan yenilenemeyen bir enerji kaynağıdır.
 4. Fabrikalarda makinelerin çalıştırılması, tarımda seraların ısıtılması, otellerin aydınlatmasının sağlanması enerji sayesinde olmaktadır.
 5. Mal ve hizmetlerin tesliminde alıcının satıcıya ödediği dolaylı vergiye KDV denir.
 6. İnsanların geçimini sağlamak için sürekli olarak yaptıkları işe meslek adı verilir.
 7. Sabırlı, anlayışlı ve şefkatli bir yapıya sahip kişi öğretmenlik mesleğini yapabilir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 201 Cevapları


D. Aşağıdaki kavram haritasındaki numaralandırılmış kutucukları, verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız. 


Cevap :

 • 1. numaralı kutucuğa “yenilenemeyen enerji kaynakları” yazılmalıdır.
 •  2 ve 4 numaralı kutucuklara “hidroelektrik enerji” ve “rüzgâr enerjisi” kavramlarından biri yazılmalıdır.
 •  3 ve 5 numaralı kutucuklara “linyit” ve “nükleer enerji” kavramlarından biri yazılmalıdır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 202 Cevapları


E. Ülkemizde çıkarılan madenler ve bu madenlerin çıkarıldıkları yerler aşağıda verilmiştir. Madenleri ve çıkarıldıkları yerleri oklarla eşleştiriniz. 


Cevap :

 • 1. e
 • 2. c
 • 3. f
 • 4. g
 • 5. a
 • 6. d
 • 7. b
 • 8. ç

F. Kaynakların bilinçsiz kullanımının canlı yaşamına etkileriyle ilgili bir metin yazınız. Metni yazarken aşağıda verilen ifadelerden yararlanabilirsiniz.


evsel atıklar, kimyasal gübre, atık yağlar, doğal kaynaklar, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği 


Cevap :
Doğal kaynak İnsanların etkisi olmadan doğal ortam içerisinde belirli şartlara bağlı olarak oluşan doğal zenginliklere denir hava su toprak bitki örtüsü hayvanlar madenler dünyanın doğal kaynaklarını oluştururlar.  Saymış olduğumuz bu doğal kaynakların insanlar tarafından bilinçsizce kullanılması sonucunda azaltılır veya kirlenir. Bu da doğal dengeyi bozmaya başlar.
Dünya üzerinde 7. 78 milyar insan bulunmaktadır Bu demek oluyor milyonlarca evde yaşayan insan bulunmaktadır doğal kaynak kirleten insanlar olduğuna göre insanların evlerindeki atıklar doğayı en fazla kirleten atıkların başında gelmektedir. Evsel atıklar sınıflandırılma dan gelişigüzel çöplere atılmakta bu atıklar toprağa havaya suya karışmaktadır. Özellikle evsel atıklarda atık yağların giderlere dökülerek suya karışması sonucu su kirliliği oluşmaktadır.
Fabrikalar paran bacalarından çıkan zehirli gazlar trafikteki araçlar Gebze faktörlerden hava kirliliği oluşmaktadır tarımda kullanılan kimyasal gübreler toprak kirliliğine sebep olmaktadır. Bunun gibi sebeplerden dolayı doğal denge bozularak oksijen oranı düşük zehirli gazların solunum olduğu hava oluşmakta toprak kirliliği sonucunda besin değeri düşük meyve ve sebzeler yetişmekte su kirliliği sonucunda sular içerisindeki yaşam bitme noktasına gelmektedir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 203 Cevapları


G. Ülkemizde vergi toplamakla görevli kuruluş olan Gelir İdaresi Başkanlığının 29. Vergi Haftası ile ilgili hazırladığı bir afiş aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 198-199-200-201-202-203-204-205-206 Cevapları Anadol Yayıncılık
“6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 198-199-200-201-202-203-204-205-206 Cevapları Anadol Yayıncılık”

1. Devlet vatandaşlarından aldığı vergilerle hangi hizmetleri sağlamaktadır?


Cevap : Devletin vatandaşlarından aldığı vergilerle vatandaşlarına yol köprü baraj Okul havaalanları metrolar uzay Sanayi partlar gibi birçok hizmet getirir.


2. Devletin vatandaşlarından aldığı vergilerden bir çocuk olarak nasıl yararlanıyorsunuz?


Cevap : Bir çocuk olarak devletin vatandaşlarından aldığı vergiler sayesinde okulumda okuyor devletin bana verdiği kitapları kullanıyor okuldan çıktıktan sonra da parklarda istediğim gibi oynayabiliyorum.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 204 Cevapları


Ğ. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


1. Aşağıda verilenlerden hangisi vergi ile ilgili doğru bir bilgi değildir?


A) Vergi vermek her vatandaşın sorumluluğudur.
B) Gelirine bakılmadan herkesten eşit miktarda vergi alınır.
C) Vergi vermek yasal bir zorunluluktur.
D) Toplanan vergiler vatandaşlara hizmet sunmak için kullanılır.


2. Temel geçim kaynağı tarım olan bir ilin yönetimindeki yetkili, yaşadığı ildeki insanların daha fazla gelir elde edebilmesi için bir proje geliştiriyor. Yetkili bu amaçla,

I. Tarımsal gelişmelere yönelik eğitimlerin düzenlemesi
II. Tarımsal sulama imkânlarının geliştirilmesi
III. Yeni pazar imkâlarının oluşturulması

uygulamalarından hangilerini yapmalıdır?


A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I, II ve III


3. Ormancılık, ülkemiz ekonomisi için önemli bir ekonomik faaliyettir. Ormanlar insanların temel ihtiyaçlarını karşılayan birçok ürünün kaynağıdır.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisinin üretiminde ormanlardan yararlanılmaz?


Cevap :  3. B


4. � Yenilenemez enerji kaynakları olan kömür, petrol, doğal gaz dünyada sınırlı miktarda bulunmaktadır. Günümüzdeki hızıyla kullanılmaya devam edildiği müddetçe yakın bir gelecekte bu kaynakların tükenebileceği öngörülmektedir. Bu kaynakların aşırı miktarda kullanılması, hava kirliliğini her geçen gün artırmaktadır.
� Yenilenebilir enerji kaynakları olan Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidroelektrik ve jeotermal enerji kaynakları, kullanıldığında yeniden oluşturulabilir. Bu kaynakların kullanımının yaygınlaştırılması yenilenemez enerji kaynaklarına olan ihtiyacın azalmasına neden olacaktır. Bu durum hava kirliliğini her geçen gün azaltacaktır.

Verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?


A) Hava kirliliğini önlemek için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
B) Yenilenebilir enerji kaynakları çevreyi yenilenemez enerji kaynaklarından daha fazla kirletmektedir.
C) Güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi dünyada sınırlı miktarda bulunmaktadır.
D) Yeryüzündeki tüm enerjinin kaynağı Güneş’tir.


5. Halil Bey, zeytinyağı üretimi için Aydın’da yatırım yapmayı düşünmektedir.

Buna göre Halil Bey bu düşüncesinde aşağıdakilerden hangisini öncelikle göz önünde bulundurmuştur?


A) Ulaşımın kolaylığı
B) Enerji kaynağına yakınlık
C) Ham maddeye yakınlık
D) İş gücünün temin edilmesi


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 205 Cevapları


6. Bitkiler kendi besinlerini üretirken havadaki karbondioksidi kullanarak havaya oksijen verirler. Bu nedenle ormanlar dünyanın oksijen kaynağı olarak nitelendirilebilir. Ormanlık alanlar insanların hatalı davranışları sonucu her geçen gün küçülmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi hatalı insan davranışlarından biri değildir?


A) Piknik yapıldıktan sonra piknik ateşinin söndürülmemesi
B) Tarım alanı açmak için ormanların kesilmesi
C) Ormanlık alanlara kırık cam parçaları bırakılması
D) Kendiliğinden yıkılmış ağaçların odun olarak kullanılması


7. Aşağıda verilenlerden hangisi doğal kaynaklara örnek olamaz?


A) Kara yolu B) Maden C) Su D) Toprak


8. Aşağıda ülkemiz kaynakları kullanılarak yapılan üretim faaliyetlerinden bazıları verilmiştir.

� Ayçiçeği kullanılarak yağ elde edilmesi
� Antalya’da yaz aylarında turizm yapılması
� Elektrik kablosu üretimi

Buna göre yukarıda verilenlerle seçenekler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?


A) Maden B) Orman C) Su D) Toprak


9. Devletimizin mali kaynaklarından biri vergidir. Devletimiz topladığı vergilerle vatandaşlarına çeşitli hizmetler sunar. Bilinçli her vatandaş vergisini zamanında öder. Bunu yapmak her vatandaşın görevi ve sorumluluğudur.

Verilen paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


A) Bilinçli bir vatandaşın vergisini zamanında ödediği
B) Vergi sayesinde devletin yatırım yapabildiği
C) Vergi vermenin önemi
D) Verginin herkesten eşit olarak alındığı


10. Yer şekilleri, iklim, su kaynakları gibi doğal faktörler; nüfus ve ulaşım gibi beşerî faktörler ülkemizde bir yere yatırım yapılmasında belirleyici olan özelliklerdir. Bir yatırımcı nüfusun fazla olduğu yerlerde yaşayan insanların et ve yumurta ihtiyacını karşılamak için kümes hayvancılığı yapmak istemektedir.

Bu yatırımcının aşağıdaki illerden hangisine yakın bir yerde tesisini kurması daha uygundur?


A) Bursa B) Gümüşhane C) Hakkari D) Muğla


E. Ülkemizde çıkarılan madenler ve bu madenlerin çıkarıldıkları yerler aşağıda verilmiştir. Madenleri ve çıkarıldıkları yerleri oklarla eşleştiriniz. 


1. Ülkemizin kaynakları ile ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetler arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.


Cevap :
Ülkemizin kaynakları ve ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkiler şu şekildedir;
Topraklarımız
Ülkemiz batıdan doğuya gidildikçe yüksekliğin arttığı bir ülkedir ülkede birçok Akarsu kaynağı bulunmaktadır. Tarımsal verimlilik oldukça yüksektir. Temizle dört mevsim yaşanabilmektedir. Bundan dolayı topraklarımızda çok çeşitli ürünler yetiştirilebilir. Karadeniz’de Fındık çay Mısır tütün soya fasulyesi elma iç Anadolu Bölgesi’nde Arpa Buğday mısır Çeltik soğan patates sarımsak yetiştirilmektedir. Akdeniz Bölgesi’nde ise pamuk turunçgiller yetiştirilir Ege Bölgesi’nde ise üzüm incir zeytin başlıca ekonomik faaliyetlerdir.
Madenler
Ülkemiz zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir ülkemizde son yıllarda Madencilik gelişmektedir önemli madenlerimizden bir tanesi demirdir çıkarıldığı şehirler Düzce Malatya İzmir ve Bingöl dur Otomotiv sektöründe kullanılan boksit Konya Seydişehir ve Adana Saimbeyli ilçelerinde çıkarılır.
Ayrıca ülkemiz zengin boğuk kaynaklarına sahiptir dünyanın Bor rezervinin yüzde yetmiş beşi Türkiye’dedir. Eskişehir ve Balıkesir Sultançayır ilçeleri Bor yataklarının olduğu önemli yerlerdir ülkemizde başlıca çıkarılan madenler ise bakır Manganez Gümüş krom altın cıva kükürt Uranyum volframdır.
Ormanlar
Ormanlar zengin oksijen kaynaklarıdır aynı zamanda Yayla turizmi ve sanayi alanında da ormanlara ihtiyaç duyulur. Kereste ve kağıt endüstrisinin hammaddesi ormanlardır. Mesire alanları ve piknik alanları ormanlarda bulunur ülkemizin ormanların yüzde 25’i Karadeniz bölgesindedir ülkemizin en büyük Milli Parkı longoz ormanlarıdır.
Sanayi
Ülkemiz son yıllarda Sanayi alanında birçok Atılım gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin endüstriyel üretimin en yoğun olduğu bölge Marmara bölgesidir İstanbul dışında Tekirdağ Bursa ve İzmit ileride Sanayi ve tarımda gelişmişlerdir Türkiye’de yapılan belli başlı sanayiler besin ve toprak Sanayi boya fabrikaları otomobil ve ilaç Sanayi de oldukça gelişmiştir.
Turizm
Ülkemiz gerek Üç tarafı denizlerle çevrili olması gerekse Medeniyetler beşiği olmasından dolayı birçok turistin ilgisini çeken bir ülkedir. Ülkemizde son yıllarda Turizm sektörü gelişmeye başlamıştır.
Çok turistin geldiği iller Muğla Antalya illerimizdir. İç Anadolu Bölgesinde Nevşehir Ankara Güneydoğu Anadolu bölgemizde Gaziantep önemli Turizm illerimizdir. Ayrıca Yayla turizmi de gelişmektedir. Trabzon Rize Artvin illerinde Yayla turizmi rağbet görmektedir. Ülkemiz tarih turizmi açısından başta İstanbul gelir ülkemiz yılda 30 milyar doların üstünde turizmden gelir elde eder


2. Çevre kirliliğini azaltmada yenilenebilir enerji kaynaklarının katkılarını belirtiniz.


Cevap :
Yenilenebilir enerji doğal süreçlerden faydalanarak değerlendirilen kaynakların tüketime açısından daha hızlı biçimde kendi yenileyen enerjiye yenilebilir. Enerji denilmektedir. Doğal olarak oluşmuş olan bu enerji enerji şekli sürdürülebilir tükenmeyen enerjidir.
Bu enerji kaynaklarını kullanarak gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakma imkanı sağlar. Fosil yakıtların ürettiği çevre kirlilikleri kirli hava ortadan kalkar yenilenebilir enerjiyi çevre kirliliğine sebep olmaz. Bundan dolayı yenilebilir enerji fosil yakıtı bitirmek amacıyla hayatımızın her yerinde kullanabiliriz. Yenilenebilir enerjiler güneş enerjisi rüzgar enerjisi hidrolik enerji jeotermal enerji biyokütle enerji sayılabilir


3. Bir yerde yatırım ve pazarlama yapmak için hangi coğrafi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediniz.


Cevap :
Bir yerde yatırım yapmak için öncelikle yapacağımız işin hammaddesinin bize yakın olması gerekir. Bu sayede hammadde tedariği ikindin kar yapmış oluruz. Ayrıca yapacağımız yatırımı daha kolay pazarla bilmesi için yeryüzü şekillerinin ulaşıma uygun olması gerekir.
Bu sayede ticaret yapacağımız yerden büyük pazarlara daha kolay ulaşım sağlamış oluruz. Örneğin bir demir çelik fabrikası kuralım fabrikaya alacağımız hammaddenin bize yakın olması gerekir. Hammaddenin bize yakın olduğu gibi onu pazarlığı bilmemiz için de ulaşım yollarının ve de büyük ihracat yapabilmemiz için limanımızın olması gerekir. Bir işte kar yapmak istiyorsan hammaddenin ve de ulaşımın kolaylıkla elde edebiliyor olmamız gerekir.


4. Vatandaşlık sorumluluğu olarak vergi vermenin niçin önemli olduğunu açıklayınız.


Cevap :
Bir devletin Halkına sunabileceği hizmetlerinin devamını sağlaması için vergi alması gerekir. Bundan dolayı vatandaş olarak vergilerimizi ödersek bize yol su elektrik sağlık eğitim gibi hizmetler olarak geri dönecektir. Berke zengin fakir fark etmeden herkesin ödediği yükümlülüktür fakat şöyle bir fark vardır herkes kazancına göre vergi öder.


5. Nitelikli insan gücünün ülkemiz ekonomisine katkılarını belirtiniz.


Cevap :
Bir ülkede ne kadar fazla Nitelikli insan varsa o kadar gelişir nitelikli insanlar Azimli ve girişimci insanlardır Bundan dolayı ekonomiye katkı sağlarlar.
Nitelikli insanlar ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayan insanlar alışkanlıkları ile hem iş arkadaşlarını hem de yakın çevrelerine örnek olurlar elektrik su ve doğalgaz gibi kaynakları bilinçli kullanır. Çevresinde duyarlı insanlardır Her işte En üstün başarılı olan insanlar nitelikli insanlardır.


6. Bireyin meslek seçimini etkileyen unsurların neler olduğunu ifade ediniz.


Cevap :
Bireyler 11 yaş ve 18 yaş arasında hayallerine göre meslek iyiyim gerçek evre ise 18 23 yaş arasındadır kafalarında meslek seç seçenekleri elemeye başlarlar
Irksal ve etnik geçmiş bulunduğu yerin kültürel halk ve geniş ailenin meslek seçimi üzerinde etkisi vardır.
Hem kadınlar hem de erkekler Meslek seçiminde basmakalıp görüşlere maruz kalırlar birçok aile kız çocuklarını hemşire ya da okul öncesi öğretmenliği yönlendirir erkek çocuklara ise doktorluk veya Mühendislik yapıştırılır O bir bakıma psikolojik baskı yaratmaktır
İnsanlar ilgi alanlarına göre mesleklerini seçebilirler
Gerçekçi olan insanlar elektrikçi mühendis beden eğitimi öğretmenliği gibi meslekleri seçer
Araştırmacı olan insanlar genetikçi matematikçi biyolog fizikçi astronot Kimyager gibi meslekleri seçer
Artistik olan insan tipleri tiyatro sanatçısı yazar aktör ressam müzisyen Mimar gibi meslekler seçer
Sosyal olan insan tipleri halkla ilişkiler uzmanı psikolog öğretmen gibi meslekleri seçer
Girişimci olan insan tipleri politikacı Avukat pazarlamacı mesleklerini seçer
Geleneksel olan insan tipleri ise kütüphaneci muhasebeci banka veznedarı Postacı gibi meslekleri seçerler
İnsanlar edindikleri rolleri meslek olarak seçebilirler
Yetenek ve becerilerini düşünmek ve bunların hangi mesleklere uyum sağladığını anlamaktan Meslek seçiminde önemli bir parçasıdır meslek seçimlerinde belli bir toplum ve ekonomi bağlamın bağlamında yaparsınız


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 206 Cevapları


ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU


Bu ünitede yaptığınız çalışmalar ve öğrendiğiniz bilgilerle ilgili aşağıda bir form verilmiştir. Bu formdaki soruları cevaplayınız.


1. Bu ünitede neler öğrendiniz?


Cevap :
Bu ünite de doğal kaynakların kullanımını öğrendik, devletin vatandaşlardan aldığı verginin ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Ülkemizin kaynakları ve yapılan ekonomik faaliyetleri öğrendik nitelikli insan gücünün önemini öğrendik.


2. Bu ünitede başarılı olduğunuz konular hangileriydi?


Cevap : Bireyin meslek seçimini etkileyen unsurlar.


3. Bu ünitede öğrendiğiniz bilgileri hayatınızın hangi alanlarında kullanabilirsiniz?


Cevap : Hayatın bir çok yerinde kullana bilirim kendime uygun meslek seçimi vergi vermenin önemi mi bilir verginin öderim ayrıca ülkemin doğal kaynaklarını ve de ekonomik faaliyetleri bilirim.


4. Bu ünitede hangi konular ilginizi çekti?


Cevap : Ülkemizin kaynakları ve ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetleri ilgimi çekti.


5. Bu ünitede öğrendiğiniz bilgilerden size en ilginç gelen hangisiydi?


Cevap : Ülkemizde çıkarılan madenler konusu ilginç geldi.


6. Bu ünitede hangi konuları anlamakta zorlandınız? Bu konularla ilgili aklınıza takılanlar hakkında kitap, dergi, ansiklopedi ve Genel Ağ gibi kaynaklardan araştırma yapınız.


Cevap : Madenler konusunda biraz zorlandım. Bu konuyla ilgili araştırmalar yaptım ülkemiz  bor madenin yüzde 75 ine sahiptir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Çeşitli alanlarda vermiş olduğumuz verdiler sayesinde ülkemizi birçok kurum ve kuruluşu bu vergilerle üretilebildiğinj bilmekteyiz. Okullar hastaneler parklar caddeler Türk devletinin almış olduğu vergilerle yürüye bildiğini bilmekteyiz. Okula gitmek her öğrencinin hakkı olduğu gibi verilen vergilerle oluşa bildiğini bu konuyla beraber öğrendik. Ayrıca nitelikli bir insan olmak devleti’ne karşı sorumluluğu ve görevlerini yerine getirmek vergileri vererek olabileceğini bilmekteyiz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.