6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 198-200-202-203 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Demokratik Devlet ve Organları Soruları ve Cevapları Sayfa 198, 199, 200, 201, 202, 203


Demokratik Devlet ve Organları Soruları ve Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 198 Cevabı


Soru : Yukarıdaki görseller size ne ifade etmektedir? Söyleyiniz.


Cevap : Yukarıda yer alan görsellerde Hukuk, millet meclisi, Cumhurbaşkanlık gibi resimler gözlenmektedir. Bu görseller bizlere milli egemenliğin, hak ve hukukun üstülüğünü, milletin seçmiş olduğu kişilerin vatandaşlar için çıkardıkları yasalar, kurallar, sosyal faaliyetler gibi konular gözlenmektedir. Ayrıca ülkemizin baş komutanını temsil eden Cumurbaşkanlığı forsu bulunmaktadır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 200 Cevabı


Soru : Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” sözünü açıklayınız.


Cevap : Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” sözünü açıklayınız.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan etmeden daha savaş yıllarında Kurtuluş Savaşı’nın sürdüğü sıralarda 23 Nisan 1920’de Millet Meclisini kurmuştur meclis halkın oyları ile gelen vekillerden oluşmuştur  devlet sistemini O andan itibaren Halkın kendi kendini yönetebileceği bir sistem olarak belirlemiştir sadece ülkenin yönetim ismi belli değildi Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü ile milletin üstüne hiçbir şekilde başka bir şey hükümdar gelmeyeceğini belirtmiştir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 202 Cevabı


Soru : Cumhurbaşkanlığı kabinesinde olsaydınız hangi bakan olmak isterdiniz? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.


Cevap : Cumhurbaşkanlığı kabinesinde olsaydınız hangi bakan olmak isterdiniz? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde olsaydın Dış işleri Bakanı olurdum ülkemiz ve diğer ülkeler ile arasındaki ilişkileri geliştirmek o ülkelerle  ekonomik işbirlikleri ticari işbirlikleri siyasi ve sosyal işbirlikler askeri işbirlikler geliştirir dışarıda Saygın bir devlet haline getirir o ülkelerde yaşayan Vatandaşlarımızın haklarını korur adaletsizliğe uğramalarını engeller Türk milletinin görmesi gereken saygınlığı tüm dünyada el de ederdim.


Soru : Yargı yetkisinin bağımsız olması neden önemlidir? Açıklayınız.


Cevap : Yargı yetkisinin bağımsız olması neden önemlidir? Açıklayınız.

Yargı yetkisinin bağımsız olması hukuk devletinin temelidir ayrılmasıdır kuvvetler ayrılığı Devleti oluşturan 3 mekanizma yasama yürütme ve yargının birbirinden ayrılmasıdır bir ülkede yürütme gücünün ve ülkede doğan bir uyuşmazlığı giderilmesini sağlayan yargının gücü ayrı organlara verilmesi bu organların birbirinden bağımsız olması gerekmektedir Bu da hukuk devletinin temelini oluşturur.

Bir hukuk Devlet’inde var olan yansıma yürütme ve yargı gücünün yargı ayağının yürütülmesi Yargıç ve savcılar eliyle olur yargı bağımsızlığı dar anlamıyla Aslında yargıçların bağımsızlığı anlamına gelir yargı işlevini yargılama ile yerine getirir bu da yargıçlar eliyle olur yargıçlar görev yaparken hiçbir kimseden emir ve etki altında kalmazlar karlarını özgürce veriler bağımsızlık hakimin keyfi hareket edebilmesi değil tam tersine hukuka bağlı olması anlamı taşır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 203 Cevabı


Soru : Kanun yürürlüğe konulunca kanuna uymayanlar hakkında neler yapılabileceğini söyleyiniz.


Cevap : Kanun yürürlüğe konulunca kanuna uymayanlar hakkında neler yapılabileceğini söyleyiniz.

Bir kanun meclisten yasallaştıktan sonra kanun resmi gazetede yayınlanır yayınlandıktan itibaren o kanun geçerlidir. Bu kanunların da uygulanması ve uymayanların cezai işlem uygulanması devlet tarafından denetlenir Örneğin kapalı alanlarda sigara içme cezası para cezası ile cezalandırılır alkollü araç kullanma cezası ilk derecesinde para cezası uygulanır Eğer alkol derecesi yüksekse ehliyetine el konulur Eğer bunu sürekli hale getirmiş ve tekrar yakalanmışsa süresiz olarak ehliyeti men edilir yani trafiğe çıkması kesinlikle yasaktır artık.


Toplum düzeninin sağlanmasında uyulması gereken kurallar vardır. Bu kuralların işleyişinde yasama, yürütme, yargı güçleri arasındaki ilişki önemlidir. Aşağıda verilen örnekten yola çıkarak siz de bir konu üzerinde yasama, yürütme, yargı arasındaki ilişkiyi açıklayarak yazınız.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 198-200-202-203 Cevapları MEB Yayınları

İlgili Makaleler

5 Yorum

  1. Yargı sisteminin bağımsız bir şekilde olması , yürütme ve yasamanın iyi bir şekilde denetlenmesi için büyük önem taşır.

  2. Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere verilen hak ve özgürlüklerle beraber seçeme ve seçilme hakları verildi .

  3. Gazi Mustafa Kemal Atatürkün ” egemenlik kayıtsız şatssız milletindir ” sözü milletin kendi hür iradesi ile kendini yöneticisini seçme özgürlüğüdür .

  4. Atatürk Türk Milletine bağımsızlığı ve özgürlüğü  vermiştir.Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir,sozuylemilletin söz hakkına önem göstermiştir.Türk Milletine seçme ve seçilme hakkını vererek cumhuriyeti  ilan etmiştir.Cumhuriyet  ilan edildikten sonra Türk Milleti güçlenip birbirine bağlanmıştır.Atatürk e yaptığı yenik ler için minnettarız.

  5. Mustafa Kemal Atatürk’ün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir kendi hür iradesi ile kendisi yöneticisine seçme özgürlüğüdür

     

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.