6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 255-256-257 Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 7. Ünite Uluslararası İlişkilerimiz Ölçeme ve Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları Sayfa 255, 256, 257


7. Ünite Uluslararası İlişkilerimiz Ölçeme ve Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 255 Cevabı


A ) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.


Bakü Tiflis-Kars TÜRKSOY TİKA popüler kültür UNESCO Almanya Çin Bakü Tiflis-Ceyhan


1. …….Bakü Tiflis-Kars……. Demir Yolu Projesi ile tarihî İpek Yolu’nun canlandırılması amaçlanmaktadır.
2. …….Bakü Tiflis-Ceyhan……. Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki boru hattı projesidir.
3. Belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütününe …popüler kültür……. denir.
4. Türkiye, 2017-2021 yılları için …….UNESCO…. Yürütme Kurulunda yer almaya hak kazanmıştır.
5. Türk dilinin konuşulduğu ülkelerde sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitim alanlarında iş birliği sağlayan kuruluşa …..TİKA…… denir.
6. Ülkemizin en fazla ihracat yaptığı ülke………Almanya…… .
7. Türk kültürünün araştırılmasını, geliştirilmesini, korunmasını ve uluslararası alanda tanıtılmasını  amaçlayan kuruluş ……….TÜRKSOY…….. .


B ) Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.


8. Türkiye’nin dünyada uluslararası sorunların çözümünde takip ettiği politika

Cevap : ç) barışçılık


9. 13 Aralık 2017’de İstanbul’da Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti ilan eden uluslararası kuruluş

Cevap : g) İslam İşbirliği Teşkilatı


10. Uluslararası ilişkilerde karşılıklı güven ve saygı ilkesi

Cevap : f) mütekabiliyet


11. Türkiye adına yurt dışında okullar açan kuruluş

Cevap : e) Türkiye Maarif Vakfı


12. Bir ülkenin başka bir ülkeden mal alması (dış alım)

Cevap : a) ithalat


13. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsız olan Türk devleti

Cevap : b) Azerbaycan


14. Bir ülkenin başka bir ülkeye mal satması (dış satım)

Cevap : c) ihracat


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 256 Cevabı


C ) Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.


15. Dış ticaretin ülkelerarası ilişkilerde ekonominin yanı sıra başka hangi alanlarda etkileri olmuştur? Açıklayınız.


Cevap : Dış ticaretin ülkelerarası ilişkilerde ekonominin yanı sıra başka hangi alanlarda etkileri olmuştur? Açıklayınız.

Dış ticaret ülkelerin bir biri ile yakınlaşma ve bu yakınlaşmadan kaynaklı ülkeler arası sosyal, siyasal ve ekonomik ilişkilerini geliştirilmesi açısından çok önemlidir. Dış ticaret iki ülke arası gösterilir bir ülke ithal ederken diğer ülke ihraç ederek bu durum gerçekleşir. Dış ticaret yapan ülkeler genelde gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler arasında olur. Bu ülkeler ithal ederek ekonomi hakkında da  ülkelerine katkıda bulunurlar. İhraç eden tarafta başka şeyler üreterek, tasarlayarak kendilerini eğitim,  sağlık ve ve benzeri alanlarda kendilerine katkıda bulunurlar bundan ötürü ülkeler arası ticaret çok önemlidir.


16. Millî kültürümüzün popüler kültürden olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için bize düşen görevler nelerdir? Açıklayınız.


Cevap :

Milli kültürümüzün sahibi bizleriz ve bu kültürün atalarımızdan bize kaldığını da biliyoruz. Popüler kültürün bu çağda yeri ve önemi malum hat safa da popüler kültüre ayak uyduralım derken milli kültürümüzü unutmayalım milli kültür bizim geçmişimiz geçmişini bilmeyen devlet gelecek hayali kuramaz milli kültürlerimiz bizim kendimiz olduğumuzu hatırlatan ve bizi biz yapanlardır. Popüler kültür ile kıyaslanmamalı zarar verecek tipte olmamalıyız milli kültürümüz olmaz ise geçmişimiz olmaz geçmişimiz olmaz ise geleceğimizi göremeyiz.


17. Aralık 2017’de İstanbul’da toplanan, Türkiye’nin de dönem başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesinin sonuç bildirisine göre, Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin tanındığı ilan edilmiştir. Bu bildiriden yola çıkarak Türkiye’nin uluslararası alandaki rolü hakkında düşüncelerinizi yazınız.


Cevap : Türkiye uluslar arası konularda söz hakkına sahip olmuştur. Dünya da yer alan önemli konularda duruşunu göstermiş ve aktif bir rol alarak güçlü bir devlet olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.


18. Türk Cumhuriyetleri ile olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için neler yapılabilir? Aşağıda verilen boşluklara düşüncelerinizi yazınız.


Cevap : Türk Cumhuriyetleri ile olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için neler yapılabilir?

Türkiye Cumhuriyeti ile kültürel siyasal, sosyal ve ekonomi ilişkilerimizin geliştirilmesi için; duyarlı, eğitime önem veren, yeniliklere açık olan ve okuyan genç vatandaşlarımıza her türlü desteği  sağlayan bir ülke olmamız gerekmektedir bu saydıklarımız bir ülkenin gelişip büyümesine yardımcı olan etkenlerdir bu etkenleri sağlayabildiğimiz taktirde kültürel, siyasal, sosyal ve ekonomi ilişkilerimizi geliştirebiliriz.


D ) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.


19. “Dünya milletlerinin mutluluğuna çalışmak, kendi huzur ve mutluluğuna çalışmak demektir.”
Mustafa Kemal Atatürk (Ulus Gazetesi, 20. 3. 1937)

Atatürk yukarıdaki sözü ile aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durmuştur?


A) Dünya barışı B) Ekonomik iş birliği C) Vatan sevgisi D) Sanayileşme


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 257 Cevabı


20. Aşağıda verilenlerden hangisi popüler kültüre ait bir örnek değildir?


A) Sosyal medya akımlarını takip etmek
B) Anne babanın elini öpmek
C) Alışverişleri, alışveriş merkezlerinden yapmak
D) Modaya uygun giyinmek


21. Ülkemizin en fazla ihraç ve ithal ettiği ürünler yukarıdaki şemada gruplandırılmıştır.

Bu gruplandırma içerisinde yer değiştirmesi gereken iki ürün aşağıdakilerden hangisidir?


A) Haberleşme teçhizat ve cihazları-Tekstil ürünleri
B) Gıda ürünleri (fındık, incir, üzüm)-Kimyasal ürünler
C) Metal ürünler-Petrol ürünleri
D) Giyim eşyası-Tıbbi aletler


22. İslam İşbirliği Teşkilatının dönem başkanlığını yapması
Bosna-Hersek’e destek kuvvet yollanması
Türkiye Maarif Vakfının kurulması
BTK (Bakü-Tiflis-Kars) demir yolunun yapımı

Yukarıda Türkiye’nin uluslararası alanda gösterdiği gelişmeler ve bunların ilgili olduğu alanlar verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


A) Yalnız I B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV


23. Türkiye’nin 1932 yılında Milletler Cemiyetine üye olması dış politikada hangi özelliğini gösterir?


A) Yayılmacı bir devlet B) İşbirlikçi bir devlet
C) Karşılık bekleyen bir devlet D) Barışçı bir devlet


24. “Bizim dostumuz olan Sovyetler Birliği’nin idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür. İnanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür.” İsmet BOZDAĞ, “ Atatürk’ün Sofrası” s.26-27 (Düzenlenmiştir.)

Mustafa Kemal Atatürk’ ün bu sözlerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Soydaşlarımızla bağlarımızı koparmamaya B) M. Kemal’in gelecekle ilgili düşüncelerine
C) Komşu devletlerin içişlerine müdahale etmeye D) Soydaşlarımıza sahip çıkmaya

İlgili Makaleler

6 Yorum

  1. Ülkeler arası ticaret ekonomi dışında ülkeler arasındaki kültürel bağları geliştirir ülkeler arasındaki insanların beraber güzel yaşamasını sağlar. Aynı zamanda ülkenin kültürel değerlerini de öğreniriz. Bugün kimlerin değerleri bizim kültürlerimiz ile birleşebilir o yüzden kültürlerimize iyi benimse meliyiz.

  2. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 7. Ünite Uluslararası İlişkilerimiz Ölçeme ve Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevaplarınız bir harika teşekkürler ederim.

  3. Çok güzel olmuş ünite sonu değerlendirme soruları . Sizin sayenizde ödevlerimi kısa zamanda bitire biliyorum teşekkürler.

  4. Ülkemizin komşularıyla ilişkileri çok iyidir.Turkiye hem barışı hemde yardımlaşmayı esas almıştır.Üretilen yüzlerce ürünlerle komşu ve dış ülkelereihraç etmektedir.Komşumuz olan Suriye de iç savaş yüzünden mağdur olan ihtiyaç sahiplerine yardım etmiştir.Türk Milleti barış yanlısı olduğu için bu savaşın bitmesini istemiştir.Guneyimizde yer alan Kıbrıs Turkiye ye bağlı bir konusudur.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.