6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 112-113-114-115-116 Cevapları Anadol Yayıncılık

Göster

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Dünya’da İklim ve Yaşam Metni Cevapları Sayfa 112, 113, 114, 115, 116


Dünya’da İklim ve Yaşam Metni Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 112 Cevapları


Soru : İklim, insanların yaşamını nasıl etkilemektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
İklim ve coğrafi şekiller insan yaşamını doğrudan etkileyen etmenlerin başında gelmektedir. İklim özellikle sıcaklık ve nem kayaların fiziksel parçalanması ve kimyasal dağılımını etki eder. Yeryüzünde işleyen dış kuvvetlerin dağılışı etki şekilleri ve süreklilikleri iklimin kontrolü altındadır.
Akarsu topografyası, kurak bölgeler, buzul yöreleri, kıyı şekilleri iklimin şekillendirilmesi ile oluşur. Örneğin; kıyılarında yüksek dalgaların olduğu yerlerde yarlar çoklukla görülmektedir. Akarsu rejimleri, göllerin dağılımı, göl suların kimyasal özellikleri de iklime bağlıdır. Deniz akıntıları rüzgarların yıllık yön değiştirmesi , muson ülkeleri denizlerinde yani Güney ve Güneydoğu Asya’da Deniz akıntıları da rüzgara bağlı olarak yön ve hız değiştirir.
Doğal bitki örtüsü , miktar ve biçim yönünden dağılışı doğrudan doğruya iklimin kontrolü altındadır, doğal bitki yaşamını düzenleyen bu iklim koşulları İnsanların yetiştirdiği kültür bitkilerinde etkiler. Dolayısıyla insanın tarımsal ekonomik etkinliklerin biçimlendiren yine iklimdir.
İnsanların yüzündeki dağılışları doğrudan doğruya iklime bağlıdır. Buna en basit örnek kutuplarda insanların olmaması veya çöl bölgelerinde insanların yaşamasına gösterebiliriz. İnsanların günlük yaşamını yaşam biçimlerini yiyecek ve giyecek şekillerine ruh sağlıklarını karakter yapılarını sağlık durumlarını iklim etkisi çok büyüktür. Buna örnek verecek olursak orta enlemde yaşayan hava değişikliğinin hızlı olduğu yerlerde sağlığa zararlı olduğu için insanları uyararak onların hareketli olmaya zorlamaktadır.
Hızlı hava değişikliklerinin en az olduğu sıcak iklimlerde yaşayan insanlar ise yavaş sakin görünüşlü insanlardır fakat çabuk sinirlenir ve öfkelenirler. İnsanların sadece yaşamın değil ekonomik etkinliklerine de büyük etkiye sahiptir iklim Tarım ve Endüstri alanlarının dağılışı ona bağlıdır Ticaret şekilleri iklim kontrolü altındadır orta enlemler endüstriye tropik ve su tropik bölgeler tarıma daha uygundur Avrupa ve Kuzey Amerika’nın orta enlemlerinde gelişen endüstri için Asya Afrika ve güney Amerika’nın tropikal bölgelerinde hammadde aksi yönde işlenmiş maddeler asırlardan beri taşınmaktadır bu ticaret yolları yelkenli gemiler doğrudan doğruya Rüzgar sistemlerine bağlı olarak gelişmiştir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 113 Cevapları


Merhaba arkadaşlar! Benim adım Adelina (Görsel 3.45). İspanya’da yaşıyorum. Ülkemde Akdeniz iklimi görülmektedir. Yaşadığım yerde yazlar sıcak ve kurak geçer. Güneş ışınlarından yıl oyunca yararlanırız. Yaşadığım bölge ılıman olduğu için daha çok ince kıyafetler giyeriz. Yaşadığım çevrede kar yağışı ve don olayı nadir görülür. Ülkemde iklimin ılıman olması tarım, sanayi ve turizm gibi ekonomik faaliyetlerin yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Ülkemin denize ve okyanusa kıyısı olan yerlerinde deniz turizmi geliştiğinden turizmde dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz.


Soru : Adelina’nın yaşadığı doğal ortamda görülen Akdeniz ikliminin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulununuz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Adelina İspanya’da yaşamaktadır. İspanya Türkiye gibi Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır ve olduğu bölgede Akdeniz iklimi görülmektedir. Akdeniz iklimi bizim ülkemizde de görülmektedir.
Akdeniz ikliminin özellikleri yazları kurak ve sıcak Kışları ılıktır, güneş ışığından çok fazla yararlanabilirsiniz. kış aylarında kar ve don olayı çok nadiren görülür bizim ülkemizde de olduğu gibi deniz ve güneşin ülkesi olan İspanya’da Turizm gelişmiştir.
İnsanlar kalın giysilere ihtiyaç duymazlar güneşin ve sıcağın etkisi ile Akdeniz iklim özelliği görülen insan tipleri sıcakkanlı konuşkan sakin insanlardır. Bizim ülkemizdeki Akdeniz bölgesindeki insanımızın karakteristik özelliği ile İspanya’daki insan tipi birbirine yakındır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 114 Cevapları


Merhaba arkadaşlar! Benim adım Nukilik (Görsel 3.48). Kuzey Kutbu’na yakın bir yerde yaşıyorum. Bizler Eskimo olarak da biliniriz (Görsel 3.49). Yaşadığım yerde kutup iklimi görülmektedir. Yaşadığım yerde toprak, kar ve buzlarla kaplı olduğu için tarım yapamayız. Bu nedenle temel geçim kaynağımız avcılık ve balıkçılıktır. Bizim bulunduğumuz yerlerde iklim şartları insan yaşamına çok uygun olmadığı için nüfus azdır. Ulaşım aracı olarak köpeklerin çektiği kar kızaklarını kullanırız. Soğuk iklim koşullarından korunmak için kardan, iglo adını verdiğimiz yapılar inşa ederiz (Görsel 3.51). Çevremizde az sayıda hayvan türü bulunmaktadır. Kutup ayıları ve kutup tilkileri buralarda yaşayan en bilinen hayvan türleridir.


Soru : Nukilik’in yaşadığı doğal ortamda görülen kutup ikliminin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulununuz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Nukilik Kuzey kutbu’na en yakın bir bölgede yaşamaktadır. Kutup bölgeleri soğuk karlı ve buzullarla kaplı Toprak örtüsü ile bilinir. Bu bölgede toprak için herhangi bir bitkinin yaşamasına uygun değildir.
Bundan dolayı tarım yapılmasına elverişli bir toprak yapısı bulunmaz yılın tüm zamanında buzlar altında bu bölge sıcaklığın sıfırın altında olduğu bir yerdir. Bu da insan yaşamını olumsuz olarak etkiler insanlar sıcak kalabilmek için İglo adını verdikleri yaşam alanlarında yaşarlar. İklimin sertliğinden dolayı insanlar hayatlarını balıkçılık ve avcılıkla sürdürmektedir. İklimin sertliğinden dolayı bölgede kutu ayıların dan başka farklı türler nadiren görülür iklimin sertliğinden dolayı insan yoğunluğunun olmadığı bir bölgedir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 115 Cevapları


Merhaba arkadaşlar! Benim adım Dong Jian (Don Ciyan) (Görsel 3.52). Çin’de yaşıyorum. Ülkemde muson iklimi görülmektedir. Yaşadığım yer ve çevresinde hava sıcaklığı yıl boyunca yüksek olduğundan ince kıyafetler tercih ederiz. Yaşadığım yere özellikle yaz aylarında fazla miktarda yağış düşer. Bu nedenle ülkemde yaşanan sel haberleriyle televizyon veya Genel Ağ’a konu oluruz. Yaşadığım yer dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesidir. Tarım, halkın geçim kaynaklarından biridir. Ailem pirinç ve çay tarımıyla uğraşmaktadır (Görsel 3.54). Pirinç, bol su isteyen bir bitki olduğu için ülkemizde rahatlıkla yetişir. Bu nedenle pirinç temel besin kaynaklarımızdan biridir.


Soru : Dong Jian’ın yaşadığı doğal ortamda görülen muson ikliminin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulununuz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Dong jian Çin de yaşamaktadır muson ikliminin görüldüğü ise her mevsim sıcaktır. Sıcağın etkisinden dolayı insanlar ince kıyafetler giyerler yazları yüksek miktarda yağmur alır bölgeye yaz aylarında sürekli sel baskınları görülmektedir.
Dünyanın en kalabalık nüfusu olduğu bölge burasıdır. İnsanların yaşam kaynağı tarımdır tarıma elverişli topraklarının olmasından dolayı bol suya ihtiyaç duyan tarım ürünleri üretilir ülkede en çok pirinç ve çay üretilmektedir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 116 Cevapları


Merhaba arkadaşlar! Benim adım John (Con) (Görsel 3.55). Brezilya’da yaşıyorum. Ülkemde ekvatoral iklim görülür. Benim yaşadığım çevrede insanlar ince kıyafetler giymeyi tercih ederler. Isınma konusunda sorun yaşamayız. Yaşadığım yer ve çevresi yıl boyunca düzenli ve bol yağış alır. Hava sıcaklığının fazla ve yağışın bol olmasından dolayı buralarda gür ormanlar bulunur. Ormanlar yıl boyunca yeşil kalır. Çok sık ve uzun olan bu ormanlar, dünyada canlı çeşitliliğin en fazla olduğu doğal yaşam alanı olarak kabul edilir. Bu ormanlarda çok sayıda bitki ve hayvan türü yaşamaktadır. Bizler ormancılık yaparak geçimimizi sağlarız. Kırsal alanlarda yaşayanlar ağaçların dal ve yapraklarından yaptıkları kulübelerde yaşamlarını sürdürürler.


Soru : John’un yaşadığı doğal ortamda görülen ekvatoral ikliminin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulununuz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
John yaşadığı ülke Brezilya’dır.
Brezilya Ekvator üzerinde bulunan bir ülkedir. Buradaki iklim özelliği Mevsim sıcak olmasıdır. Tüm yıl boyunca bol yağmur alan bir iklim özelliğidir. Burada yaşayan insanlar ısınma konusunda sorun olmadığı için tüm yıl boyunca giyilecek kıyafetler giyerler yıl boyunca bol yağmur ama bu bölge Gür ormanlarıyla ünlüdür.
Amazon yağmur ormanları Brezilya’da bulunur. Amazon Yağmur ormanlarına dünyanın akciğerleri ismi verilir. Dünyanın en fazla canlılık çeşitliliği bu ormanlardadır. Çok farklı hayvan türlerine ev sahipliği yapar kırsal alanda yaşayan insanlar sıcaklığın her mevsim aynı olmasından dolayı ağaç ve yapraklardan yaptıkları kulübelerde yaşamlarını sürdürürler.


Soru : Öğrendiklerinizden yararlanarak Akdeniz iklimi, kutup iklimi, muson iklimi ve ekvatoral iklimin özelliklerini tablo hâlinde defterinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Öğrendiklerimizle baktığımız zaman iklim insanların yaşam ve hayat biçimlerinde etkisini görmekteyiz insanlar iklim özelliklerine göre hareket ederler. Akdeniz iklimi yazları kurak ve sıcaktır, kışları ise ılık geçer don ve kar pek görülmez insanlar kalın giysi yerlere ihtiyaç duymazlar. Kum Güneş Deniz üçlüsünün olduğu yerler turizmin en canlı olduğu yerlerdir. Akdeniz ikliminin özelliği olan bölgelerin insanları sıcakkanlı konuşkan sakin insanlardır.
Kutup bölgeleri yıl boyunca soğuk toprağının buzul kaplı hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu yerlerdir burada tarım yapılamaz insanlar hayatlarını avcılık ve balıkçılıkla sürdürürler ısınmak için kalın giysileri ihtiyaç duyarlar. Bu bölgeler soğuk olduğu için yaşam yoğunluğunun en düşük olduğu yerlerdir bölgede yabani canlı hayatı nadiren görülür. Kutup bölgesine uygun kutup ayıları gibi hayvanlar yaşayabilmektir.
Muson iklim türleri her mevsim sıcak insanların üzerine ince giysiler giydiği yazları bol yağmurlu olan nüfusun en kalabalık olduğu yerlerdir. Buna da yaz aylarında yağmurlardan dolayı sel baskınları sıklıkla görülür insanlar hayatlarını tarımsal faaliyetler ile bölgede bol suya ihtiyaç duyan ürünler yetiştirilir pirinç ve çay bu bölgeden dünyaya ihraç edilmektedir.
Ekvatoral iklim kuşağı her mevsim sıcak her mevsim yağışlı bir bölgedir bölgenin sürekli Yağmur almasından dolayı bitki örtüsü her daim yeşildir bölgede yüksek sık Gür ormanlar bulunur özellikle Amazon yağmur ormanları bu bölgededir insanlar sıcak etkisinden dolayı ince giysiler giyerler kırsal alanlarda yaşayan insanlar yaprak ve dallardan yaptıkları kulübe şeklindeki barınaklarda yaşamayı tercih ederler.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Bir ülkenin veya bir bölgenin coğrafi konumu ve iklimi insanları doğrudan etkiler. Çünkü coğrafi konumla beraber yetişen bitkiler yetişen hayvanlar insanların yaşam biçimleri yetiştirmiş oldukları birçok meyve ve sebze Ayrıca insanların ekonomik ve sosyal alandaki etkinlikleri bile iklime ve coğrafi konuma göre belirlendiğini bilmekteyiz. Coğrafi konum sayesinde sahip olduğumuz olanaklarla her konuda değişikler gösterdiğim söyleyebilir iz. Özellikle iklim insanların hayatını etkileyen çok önemli bir unsurdur. Örneğin çok sıcak olan bir bölgede insanların yaşamak ona göre değişebilmektedir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.