6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 131-132-133 Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 3. Ünite Yeryüzünde Yaşam Ölçeme ve Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları Sayfa 131, 132, 133


3. Ünite Yeryüzünde Yaşam Ölçeme ve Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı


A ) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.


sıcaklık tarım doğal karasal 36° – 42° kutup iklimi nüfus mutlak yükselti 26° – 45°


1. Türkiye …36° – 42°.. kuzey paralelleri ile …26° – 45°.. doğu meridyenleri arasında yer alır.
2. Türkiye’de dört mevsimin belirgin şekilde yaşanması Türkiye’nin ….mutlak….. konumunun sonucudur.
3. Türkiye’de batıdan doğuya doğru ………yükselti…… artar.
4. Yurdumuzda güneyden kuzeye doğru …sıcaklık… azalır.
5. Ülkemizde kıyılardan uzak iç kesimlerde ………karasal…… iklim görülür.
6. Yer şekilleri nüfusun dağılışında etkili olan ……doğal…… faktörlerdendir.
7. Sanayi, ticaret ve turizmin geliştiği yerlerde ………nüfus….. fazladır.
8. Kutuplara yakın olan yerlerde ……kutup iklimi……. iklimi görülmektedir.


B ) Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.


9. Gün içerisinde değişkenlik gösteren hava olayları

Cevap: e) hava durumu


10. Sınırları belirli alanda yaşayan insan sayısı

Cevap: c) nüfus


11. Akarsular tarafından derince yarılmış çevresine göre yüksekte kalan düzlükler


Cevap: b) plato


12. Herhangi bir ülkenin dünya üzerinde bulunduğu yer

Cevap: d) coğrafi konum


13. Akarsular tarafından yarılmamış çevresine göre alçakta kalan geniş düzlükler


Cevap: a) ova


14. Herhangi bir yerde uzun yıllar değişmeyen hava olaylarının yıllık ortalama değeri

Cevap: f) iklim


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı


C ) Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.


15. Dünya üzerinde farklı iklim tiplerinin etkili olması, bu iklim tiplerinin görüldüğü yerlerdeki insanların yaşamlarını nasıl etkilemektedir? Açıklayınız.


Cevap:

Dünya üzerinde farklı iklim tipleri bulunmaktadır Bu iklim tiplerinin yaşandığı yerlerde insanların yaşamları da farklıdır iklim giyinmeleri yiyecekleri ekonomik faaliyetlerinde yaşadıkları ev yapısında farklılık gösterir Örneğin Afrika’da yaşayan bir insan topluluğu paranın sürekli sıcak ve kurak olmasından dolayı üzerlerine pek giysi giymezler evleri hasır ve Palmiye yaprakları ile kapalıdır geçimleri avcılık gibi şeylerdir.


16. Ülkemizde yükseltinin sıcaklık, ulaşım, ekonomi ve nüfus dağılışı üzerindeki etkilerini açıklayınız.
Yükseltinin az olduğu yerlerde ………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………. .
Yükseltinin fazla olduğu yerlerde …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………. .


Cevap: Ülkemizde yükseltinin sıcaklık, ulaşım, ekonomi ve nüfus dağılışı üzerindeki etkilerini açıklayınız.

Yüksek ve engebeli olan alanlar ulaşım açısından sıkıntı oluşturan yerlerdir bu alanlar ekonomik faaliyetleri kısıtladığı için nüfus açısından az olan yerlerdir ve bu durumun zıttı,  olarak düz olan alanlarda Ekonomik faaliyetlerin kolay yapılmasına bağlı olarak kalabalık nüfusa sahip olanlardır.

Kıyı bölgelerimizde ki yükseldi iç bölgelerimizde nazaran daha azdır bu durum kıyı bölgelerinde çok sayıda ekonomik alanda oluşmasını sağlarken bu bölgelerinde kalabalıklaşmasına sebep olmuştur.


17. Atlaslarınızdan yararlanarak farklı kıtalardan Akdeniz iklimi, Kutup iklimi, Muson iklimi veya Ekvatoral iklim özelliğinin görüldüğü üç ülke belirleyiniz. Seçtiğiniz ülkeler ile o ülkelerde görülen iklim tiplerini boşluklara yazınız.


Cevap:

1Ekvatoral İklimGüney Amerika Amazon Havzası Afrika Kongo Havzası Gine Körfezi Kıyıları Endonezya Filipinler Malezya büyük bir bölümü
2Tropikal(Savan) İklimiSudan, Cad, Nijerya, Mali, Moritanya, Brezilya, Venezuala, Kolombiya, Peru, Bolivya,
3Muson İklimiGüney ve Güneydoğu Asya Hindistan Çin Güney Kesimleri Japonya Güney Afrikanın Doğusu
4Çöl İklimiBüyük Sahra Çölü Necef Çölü Gobi Çölü Taklamakan Çölü Deşti Kebir Çölü Gobbon Çölü Gibson Çölü kalahari Çölü Namib Patagonya Atacama Peru ABD Güney Batı
5Akdeniz İklimiAkdeniz Bölgesi Kaliforniya kıyıları Kap Bölgesi Avusturalyanın Güneybatı ve Güneydoğusu Güney Portekiz Afrikanın Güneyi Orta Şili
6Okyanusal İklimBatı Avrupa Ülkeleri Kanadanın batısı Güney Şili Avustralyanın Kuzeydoğusu Güneydoğu Afrika Kıyıları
7OrtaKuşak Karasal İklimSibirya Doğu Avrupa-Türkiye Doğu Avrupa-Asya Doğu Avrupa-Kanada
8Step İklimiOrta Asya Anadolunun iç kısımları Kuzey Amerikanı orta kısımları İran Platoları
9Tundra(Kutup Altı) İklimiKuzey Sibirya Kuzey Kanada Grönland Kıyıları Orta kuşaktaki yüksek dağlar
10Kutup İklimiGrönland Adası kuzeyi Antartika Bölgesi

D ) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.


18. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin göreceli konumunun sonuçlarından değildir?


A) Akdeniz’den Karadeniz’e doğru sıcaklık azalır.
B) Yer altı kaynakları bakımından zengindir.
C) Batıdan doğuya doğru yükselti artar.
D) Üç tarafı denizlerle çevrilidir.


19. Renklendirme yöntemiyle hazırlanan fizikî haritalarda renkler yükselti basamağını gösterir.

Aşağıda verilen şehirlerden hangisi harita üzerinde diğerlerine göre farklı bir renk ile ifade
edilir?


A) Antalya B) İzmir C) Rize D) Sivas


20. Şehirlerin gelişmesinde ve nüfuslarının artmasında tarım, sanayi, ticaret, turizm gibi faktörler etkili
olmaktadır.

Buna göre aşağıda verilen şehirlerimizden hangisinin gelişmesinde tarım, sanayi ve turizm
faaliyetleri bir arada etkili olmuştur?


A) Çanakkale B) Gümüşhane C) İzmir D) Kütahya


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı


21. -Yazları sıcak ve kurak geçer.
-Bitki örtüsü makidir.
-Güneşli gün sayısı fazladır.

Yukarıda verilen özellikler harita üzerindeki numaralandırılmış yerlerden hangisine aittir?


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


22. I. İklim
II. Turizm
III. Toprak
IV. Sanayi

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri nüfusun yeryüzünde dağılışına etki eden doğal faktörlerdendir?


A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) II ve IV


23. Yer altı kaynakları bakımından zengin olan yerlerde nüfus fazladır.

Verilen açıklamaya bağlı olarak aşağıdaki şehirlerin hangisinde nüfus fazladır?


A) Bayburt B) Erzincan C) Karaman D) Zonguldak


24. Verilen grafik aşağıdaki iklim tiplerinden hangisine aittir ?


A) Akdeniz iklimi B) Karadeniz iklimi C) Karasal iklim D) Kutup iklimi

İlgili Makaleler

5 Yorum

  1. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı 3. Ünite Yeryüzünde Yaşam Ölçeme ve Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevaplarınız bir harika sizleri çok seviyorum…

  2. Sizler sayesinde 2 saat sürecek olarak sosyal bilgiler ödevimi 10 dakikada bitirdim. Sizlere çoook teşekkür ederim.

  3. Siz bu işte bir numarasınız bütün ödevlerimi bu siteden yapıyorum gayet başarılı . Herkese tavsiye ediyorum.

  4. Dünyanın dört bir yanında farklı kilimler vardır Bu iklimler bitki örtüsüne değişikliklere sebep  olabilir. Bu konuda bilgilendirdiginiz için teşekkürler.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.