6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 49-50-52-53 Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı İslamiyet’in Yayılışı Metni Cevapları Sayfa 49, 50, 51, 52, 53


İslamiyet’in Yayılışı Metni Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 49 Cevapları


Soru : Kâbe, günümüzde Müslümanlar için neden önemlidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Kabe sözlük anlamı olarak dört köşeli veya küp şeklinde anlamına gelmektedir. Kabe içinde bulunduğu alanı çevreleyen büyük mescide mescid-i haram denilmektedir. Kabe’nin duvarları Mekke tepelerindeki granit taşlardan yapılmıştır.
Peki Kabe nerededir Kabe Mekke’de mescid-i haram’da yer alan ve İslam dininde en kutsal yer sayılan yapıdır.İslam’da Beytullah Allah’ın evi anılmaktadır İslam dininin ilk ve en kutsal mekanı sayılmaktadır. Yapının etrafında mescid-i haram bulunur. Kabe’nin İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edildiği bildirilmiştir Kabe ilk insan olan Hz Adem ve Hz. Havva’nın Cennetten kovuldu dönemde Hz. Adem tarafından inşa edildiği bilinmektedir. Hz. Nuh döneminde kumlar altında kalarak kaybolmuştur. Sonraki dönemde Hz. İbrahim Kabe’nin bulunduğu yeri bularak tekrar günümüzdeki bulunan yerde Kabe’yi inşa etmiştir.
Müslümanlar için önemi ise Allah’ın evi olarak kabul edilen kahvenin Müslümanların ibadet etmek için yöneldikleri kıbledir. Bu nedenle Allah ona Şeref verdiğine inanılır. Ayrıca İslamiyet’in Emre olan Hac vazifesi de Kabe’de gerçekleştirilir. Bu nedenle Kabe Müslüman için büyük öneme sahiptir.
Müslümanlıkta putlaştırma yoktur. Kabe Müslümanlar için ne kadar değerli olursa olsun buranın sadece bir bina olduğunu Müslümanlara hiçbir fayda ve zarar vermeyeceğini farkında oldukları için Allah’ın emrini yerine getirmek amacıyla Kabe’yi ziyarete giderler.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 50 Cevapları


Düşünelim Tartışalım


Soru : İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nın özellikleri nelerdir? Bu özellikleri İslamiyet’e uygunluk açısından değerlendiriniz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Mekke peygamber efendimizin doğduğu Arabistan in en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Burada kabe bulunmaktadır. O dönemde mekke de aşiretler söz sahibiydi. Mekke’nin dini çok tanrılı bir din ola putperesliğe inanmaktır. Kabe sayesinde ticaretin merkezi olan çevreden haç görevi için gelen insanlarla ticaret yapan Mekkeliler zengin tüccarları bulunduğu putlara tapınma, kurban verme, put yapma satma gibi faaliyetlerde bulunan insanları köle olarak kullanan, kadınlara değer verilmeyen, kız çocukları çirkin ve para etmez diye diri diri gömülen bir cahiliye toplumu mevcuttur.
Mekkeliler ölümden sonra cennet ve cehennemi varlığına inanmazlar, toplumda haksızlık zulümler, günahlar son derece yaygındır. İçki içmek, kumar oynamak, hırsızlık yapmak sıradan davranışlar haline gelmiş, güçlü zengin insanlar fakir insanları hor görür, köleleştirir, kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmeyen köle olarak kullanılan yozlaşmış bir toplum halindeydi. Hatta Mekkeliler kız çocuğu sahibi olmak ayıplanacak bir urum haline gelmişti.


Düşünelim Tartışalım


Soru : İslamiyet’in yayılmaya başlaması Kureyş kabilesinin tepkisini neden çekmiştir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
İslamiyet öncesi dönemde Arap Yarımadası’nda Bir siyasi Birlik bulunmamaktadır Araplar kabileler halinde yaşadıkları gibi Mekke şehrinin yönetimi de Kureyş kabilesinin elinde bulunmaktaydı.
Aile Mekke şehrinin siyasi ve dini hayatını düzenleyip Ticaretle uğraşmaktaydı. Özellikle Hac döneminde Kabe’deki putlar sayesinde büyük gelirler elde etmekteydiler İslamiyet’in yayılması ile birlikte Kureyş elinde bulundurduğu gücü kaybedeceğini anlamıştı. Hz Muhammed öncelikle Allah’ın var olduğunu söyleyerek putların kendi elleriyle yaptıkları nesneler olduğunu yok edilmesi gerektiğini bildirdi. Yaydığı din hoşgörü ve sevgi dini olduğu için kölelere eşitlik ve özgürlük veriyordu. Kadınlara haklar zengin ve fakirin arasındaki fark olmadığını bildiriyordu Bu da Kureyş’in çıkarlarına ters düşüyordu.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 52 Cevapları


Düşünelim Tartışalım


Soru : Dört Halife Dönemi’nde İslamiyet neden hızla yayılmaya devam etmiştir? Bu yayılmanın hangi siyasi ve kültürel değişimleri beraberinde getirdiğini açıklayınız.


Cevap :
Dört Halife dönemi İslamiyet’in doğuşu ile birlikte Hz. Muhammed sadece peygamber  değil aynı zamanda Arabistan’da kurulan İslam Devleti’ninde lideri olmuştur. İslamiyet’i yaymak amacıyla kendisine bir devlet oluşumu oluşturmuştur. Dört Halife dönemi ise Hz Muhammed’in ölümünden sonraki seçimle gelen liderler dönemidir. Bir bakıma İslam Devleti demokratik olarak yönetilmiştir halifelik dini bir makam değil siyasi bir makamdır. İslam’ın yayılması amacıyla kurulan devletin politikalarını yönlendiren liderlere verilen isimdir.
4 halife döneminde İslamiyet’i yaymak amacıyla fetihler devam etmiş ülke sınırları genişlemiş İslam devletinin içerisinde Müslüman olmayan halklarda yaşamaya başlamıştır hoşgörü ve saygı uygulanan bu dönemde birçok milletten Müslümanlığa geçişler olmuştur. Bu da kültürel olarak İslam devletinin farklı kültür ve dillerin konuşulduğu bir devlet haline getirmiştir yeni fethedilen yerlere valiler atanarak İslam Devleti merkez otoritesi valilerin atama ile geldiği bürokratik bir yapı kazanmış tır. 4 halife döneminde İslam Devleti siyasi bir güç olarak ortaya çıkmıştır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 53 Cevapları


Sıra Sizde


Soru : Aşağıdaki tabloda İslamiyet’in beraberinde getirdiği değişimlerden bazıları verilmiştir. Öğrendiklerinizden yararlanarak tabloyu doldurunuz.


Cevap :
İslamiyet’ten önceki durum

 1. Arap Yarımadası’nda siyasi birlik yoktu
 2. Putperestlik inancı hâkimdi.
 3. . Kölelerin hiçbir hakkı bulunmamaktaydı
 4. . Kız çocukları ve kadınlara değer verilmezdi
 5. . Arabistan’da sürekli bir kargaşa hakimdi kabileler arası savaşlar ve kan davaları yaygındı
 6. . Devlet yoktu kabileler söz sahibiydi

İslamiyet’ten sonraki durum

 1. Arap Yarımadası’nda siyasi birlik sağlandı
 2. İslamiyet inancı yayıldı.
 3. . İslamiyet’te birlikte kölelere da haklar tanınmış oldu
 4. . Kız çocukları ve kadınlara hak ettikleri değerler İslamiyet sayesinde verilmiş oldu
 5. . Hz Muhammed Öncelikle kan davalarını sonlandırdı ve barış ortamı oluşturdu
 6. . Hz Muhammed ilk İslam devletinin temellerini attı devlet teşkilatına oluşturdu

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. İslamiyet’in yayılışı elbetteki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslamiyeti hak din olarak yaymaya başladıktan sonra Mekke’de başlamış daha sonraları Medine’de habeşistan’da ve dünyanın birçok kesiminde benimsenmeye ve bu hak dinin getirmiş oldukları güzellikleri görmeye başlanmıştır. İslamiyet ve kur’an-ı Kerim Ayrıca peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’i gönderilmiş olan son kitap son din ve son peygamberdir. İslamiyet bize güzelliği cadette alıp koymayı doğruluğa ve bilgiye ulaştıran ilim sahibi yapan tek ve bir yaratıcı olan Allah’a inanmamızı gerektiren ve cennetle mükafatlandırır alacağımız bir din olduğunu bilmekteyiz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.