6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 143-146 Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Bilimsel Araştırma Basamakları Metni Cevapları Sayfa 143, 144, 145, 146


Bilimsel Araştırma Basamakları Metni Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 143 Cevapları


Soru : Merak ettiğiniz veya ilgi duyduğunuz bir konu hakkında nasıl araştırma yaparsınız? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Araştırma yapmanın metodu şu şekildedir problemin tespit etmek gözlem yapmak veri toplanması ve mümkünse deney yapmak hipotez kurmak araştırma yöntemi veri toplanması ve analizi rapor yazımı ve sunumuyla sonuçlandırılır. Merak ettim veya ilgi duyduğum bir konu hakkında öncelikle araştırabileceğimiz veya bulabileceğim yerleri düşünürüm bir plan çizerim ve de buldum.
Sonuçları not alabilecek bir not defteri edinirim merak ettiğim konuyu kütüphaneden veya çevremdeki büyüklerimden sorarak ön bilgi toplayabilirim konu hakkında daha detaylı bilgi edinebilmek için internet ağ ortamında konuyla ilgili detaylı araştırmaları inceler konuya bağlantısı olan bilgilere not alırım Eğer araştırma yaptığım konu deney ve gözleme dayalı ise bu konu hakkında deney yapmaya çalışır. Eğer araştırmak onun gözleme dayalı ise bu konu hakkında Gözdem yapmayı tercih ederim bulduğum bulguları araştırmanın sonucu olarak Not alır böylelikle ilgi duydum merak ettiğim konuyu öğrenmiş olarak raporlarım.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 146 Cevapları


Soru : Günlük yaşamda ilgi duyduğunuz veya merak ettiğiniz bir araştırma sorusu belirleyiniz. Bilimsel araştırma basamaklarına dikkat ederek araştırma çalışmanızı hazırlayınız. Hazırladığınız çalışmayı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Problem Tespiti : fosil yakıtların verdikleri zarar
Gözlem : hava kirliliğine sebep olan en büyük etmen nedir bu kirliliğini önleyebilmek için alternatif ne kullanılabilir?
Veri toplama ve deney : görsem devrimi sonucunda ulaştığımız kadarıyla fosil yakıtlar doğayı ve havayı kirletmektedir fosil yakıtlar Ayrıca Ozon tabakasına zarar vermektedir tabakasının delinmesi ile zararlı ışınlar dünyaya direk gelmektedir fosil yakıtlar Sera etkisi yaparak dünyanın aşırı ısınmasına iklim değişikliğine sebep olmaktadır fosil yakıtları Fabrikalar ve de kullandığımız araçlardan çıkan egzoz gazları oluşturmaktadır insanların eğitimle trafikte Toplu taşımaya teşvik veya elektrikli araçların kullanımını fazlalaştırmak sağlanabilir Ayrıca fabrikaların filtre kullanımı sayesinde fosil yakıtlarının atıklarının Avea karışması da engellenebilir
Hipotez: hava kirliliği ve çevre kirliliğinin sebebi olan fosil yakıtların kullanımının sebebi büyük firmaların ve şirketlerin bu yakıtlardan büyük kar elde etmeleridir Dünya üzerinde fosil yakıtlardan zengin olan ülkeler ve büyük firmalar bulunmaktadır fosil yakıtların alternatifi olan yenilebilir enerjinin kullanılması bu firmaların çıkarlarının ters düşmesinden dolayı rağbet görmemektedir.
Veri toplanması ve analiz: araştırma sonucu muza göre fosil yakıtları tercih etmeyen web politikayı benimseyen devletler bulunmaktadır son yıllarda rüzgar enerjisi hidroelektrik santralleri Güneş Enerjileri kullanımını öngören projeler hazırlanmıştır Bu sayede hava kirliliğinin azalması Ozon tabakasının zararını gidermek iklim değişikliğinin önüne geçmek gibi amaçlar elde edilmeye çalışılmaktadır gelecek yüzyıllarda fosil yakıtlar Dünya üzerinde gelecek insanlar alternatif enerjilere rağbet edeceklerdir bugün günümüzde hibrit arabaları yollarda görmekteyiz gelecek yüzyılda fosil yakıt tüketen araçların yollarda kalacağını düşünmemek deyim.
Rapor yazımı ve araştırmanın sunulması:  Yaptığımız araştırmaya rapor haline getirerek fosil yakıtın doğamız ve çevremiz için zararını yenilenebilir enerjinin dünyamıza katkılarını bir rapor halinde sunum yapabiliriz.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Merak ettiğimiz veya herhangi bir konu hakkında bilgi edinmek istediğimiz zaman elbette ki güvendiğimiz siteleri ziyaret ederek buradaki bilgilerle bilgilerini biliriz. Sanal ağ sayesinde insanlar araştırmak istedikleri birçok konuyu kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir ler. Ayrıca bir konuyu araştırmak istediğimiz zaman gezerek çeşitli kitaplar okuyarak veya bilgi sahibi insanlardan bilgi edinerek de araştırmak istediğiniz birçok konu hakkında bilgi edinebileceğimiz i bilmemiz gerekir. Araştırmak öğrenmek deneyimlemek merak ettiğimiz tüm konuları bilmek elbette ki insanın doğasında vardır araştırarak birçok konuda bilgi sahibi olabilir ve gün geçtikçe daha çok Bilgi vererek cahillikten kurtulabiliriz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.