6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 211-214 Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Yasama, Yürütme Ve Yargı Metni Cevapları Sayfa 211, 212, 213, 214


Yasama, Yürütme Ve Yargı Metni Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 211


Soru : Yasama, yürütme ve yargı kavramlarından ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Yasama yürütme ve yargı kavramları devletin temel organlarını oluşturmaktadır. Bu sayede güçler ayrılığı sağlanmıştır. Bunun amacı devleti eşit olarak hakları yemeden yönetmektir. Bu sayede diktatör rejim oluşması engellenmiş olur.
Yasama organı halkın oyları ile seçilen milletvekillerinin oluşturduğu Meclisi temsil eder. Yürütme organı ise cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulunun oluşturdu hükümeti temsil etmektedir. Yargı organı ise bağımsız mahkemeleri temsil eder.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 214


Soru : Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Öğrendiklerinizden yararlanarak düşüncelerinizi defterinize yazınız. Yazdıklarınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Türkiye Cumhuriyeti devletinde yasama yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiler şekilde ilerlemektedir. Devlet yönetiminde Kanunlara aykırı hareket edilmesi durumunda yargı yani bağımsız mahkemeler devreye girmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı ve bağımsız mahkemeler anayasadan aldıkları yetkilere göre biz vatandaşlara hizmet vermektedir. Bu kanunların yetkilileri anayasamızda düzenlenmiştir. Anayasaya aykırı hareket edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesi devreye girer.
Yasama Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi kanunları oybirliğiyle karara bağlarken yürütme cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulunun onayıyla vatandaşların çıkarı için yürürlüğe konulur.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. 6. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabı masada bulunan bu konuyla beraber yargı yasama ve yasal sözcüklerin anlamını öğrenerek bunların hukuk alanında veya herhangi bir anayasada nasıl kullanılacağını ve ne ifade ettiğini detaylarla ve verdiğiniz bilgilerle öğrenerek ödevlerimizi tamamladık. Yalnız sosyal bilgiler ders kitabı masa değil tüm konulardaki bilgilerinizi ve cevaplarınızı çok seviyorum anlaşılır cevaplarınız da ödevlerimi yapmak veya herhangi bir konuda bilgi sahibi olmak artık çok kolay arkadaşlarımızla beraber yazılara çalışırken anlamadığımız tüm konuları sizin sayenizde öğreniyor ve yazılardan yüksek not evde ediyoruz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.