6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 257 Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Şifreyi Bulalım Cevapları Sayfa  257


Şifreyi Bulalım Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 257


Soru : Aşağıdaki bulmacada kutucuk içerisindeki kavramlar (aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, sağdan sola, soldan sağa yazılarak) gizlenmiştir. Bu kavramları bularak üzerini çizdiğinizde geriye kalan harflerden bir şifre oluşacaktır. Bu şifreyi bulunuz.


Cevap ŞİFRE : Vatanseverlik


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 257 Cevapları Anadol Yayıncılık
“6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 257 Cevapları Anadol Yayıncılık”

Soru : Bulduğunuz şifre ile ilgili düşüncelerinizi defterinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap : Vatanseverlik  ile ilgili düşüncelerinizi defterinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Kişinin ülkesine duyduğu sevgiye vatanseverlik denilmektedir. Vatanseverlik iyi vatandaş olmanın gereksinimlerinden bir tanesidir. Bununla birlikte bir çok iyi niyetli şey gibi vatanseverlik de aşırıya götürüldüğünde zararlı olabilmektedir. Vatanseverlik bir kimsenin memleketine duyduğu Sevgi duygusu ve ifadesidir milliyetçilik vatanseverliğin vatan sevgisini paylaşmasına rağmen kişinin memleketinin değerlerinden üstün olduğu inancıdır iyi vatandaşlığın gerektiği ve niteliği olarak kabul edeler.
Vatanseverliği göstermenin bir çok yolu bulunmaktadır. Demokratik ortamlarda oylamalara katkıda bulunarak seçimlerde oy vermektir.  Toplum hizmeti için gönüllü olmak veya seçilmiş devlet dairesi için aday olmak,  Tüm Kanunlara uymak ve vergilerini ödemek gibi örnekler verilebilir.
Vatanseverlik ve milliyetçilik genellemeleri ş anlamlı olarak kabul edilse de farklı çağrışımlarda edilmişlerdir. Her ikisi de insanların ülkelerine duyguları sevgiye duyguları olsa da bu duyguların dayandığı değerler çok farklıdır. Vatanseverlik duyguları özgürlük adalet ve eşitlik gibi ülkenin benimsediği pozitif değerleri dayanır. Vatansever hem hükümeti sisteminden hem de ülke halkının doğası gereği iyi olduğuna ve daha iyi bir yaşam kalitesi için birlikte çalışmak gerektiğine inanır.
Milliyetçilik duyguları ise bir kişinin ülkesinin diğerlerinden üstün olduğu inancına dayanır. Aynı zamanda diğer ülkelerin rakip olduğu varsayımından yola çıkarak milliyetçilik korumacı inançları sayesinde küreselleşmenin zıt Kutup ‘dur.
Tarihsel olarak bakıldığı zaman milliyetçilik etkileri daha geniş daha olumlu olarak gelişmiştir. Zaman içerisinde olumsuz yönleri d3e oluşmuştur. Modelin İsrail’e yaratan Siyonizm hareketi bağımsızlık hareketlerini yönlendiren milliyetçilik duygularıdır. Aynı zamanda Nazi Partisi’nin yükselişinin de sağlayan milliyetçilik duygularıdır bu iki halkı arasında olumlu ve olumsuz yönü görülmektedir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Türkiye Cumhuriyeti geçmişte ise Selçuklu devleti ve Osmanlı devleti Anadolu topraklarına sahip çıkan vatan’da bağlı olan ve utsal saydıkları bayraklarını İstiklal maçlarını ve vatan topraklarına her zaman koruyarak olmayan vatan sevgisi de bu vatanı milli mücadele ile korumuş olan bir millete sahibiz. Vatanseverlik elbetteki ülkesini koruyan ülkesinin vatandaşlık görevlerini yerine getiren vatan’da karşı olan görev ve sorumluluklarını yerine getiren vatanının çevresini temiz tutan ve vatan’da ki bulunan insanlara saygılı ve yardımsever olan kişiliklere sahip olan insanlara verilen bir addır. Mustafa Kemal Atatürk geçmişte ve gelecekte olan askerlerimiz ve kahramanlarımız vatansever duygularıyla bu ülkeyi korumakta ve bu vatan topraklarını yeniden Türk milletine kazandırmaktadır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.