6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79-80 Cevapları Anadol Yayıncılık

Göster

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80


2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 72 Cevapları


A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız.


1. Mekkeli Müslümanlar ile müşrikler arasında yapılan ilk savaşın adı nedir? 
Cevap : Bedir.


2. Müslümanların müşriklerin baskısından kurtulmak, İslamiyet’i daha rahat yaşamak ve yaymak amacıyla Medine’ye yaptıkları göç hareketine ne denir? 
Cevap : Hicret.


3. Kök Türk Devleti’nin merkezinin adı nedir?
Cevap : Ötüken.


4. Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarının adı nedir? 
Cevap : Gazneli Mahmut.


5. Türklerin tarihte Bizanslılarla yaptığı ilk savaşın adı nedir? 
Cevap : Pasinler.


6. Bir caminin etrafında yapılmış medrese, şifahane, kütüphane, türbe, hamam ve imaret gibi değişik amaçlara hizmet eden yapılar topluluğuna ne denir?
Cevap : Külliye.


7. Hindistan’dan başlayarak Avrupa’ya kadar uzanan ticaret yolunun adı nedir? 
Cevap : Baharat Yolu.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 73 Cevapları


B. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?
Cevap : Etkinliği hatasız değerlendiren öğrenci 4. çıkışa ulaşır.


2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?
Cevap : 1, 3, 4 ve 7. kutucuklardaki ifadeler doğrudur.


3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap : 2, 5 ve 6. kutucuklardaki ifadeler yanlıştır. İfadelerin doğru biçimlerine örnekler aşağıda verilmiştir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79-80 Cevapları Anadol Yayıncılık
“6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79-80 Cevapları Anadol Yayıncılık”

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 74 Cevapları


C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.


 1. ( Doğru ) Avrupa Hun devleti en parlak dönemini hükümdar Attila zamanında yaşadı.
 2. ( Doğru )  Kavimler Göçü sonucunda Avrupa uzun süre siyasi açıdan karışıklıklar içinde kaldı.
 3. ( Yanlış )  İslamiyet gelmeden önce de Arap Yarımadası’nda siyasi birlik vardı.
 4. ( Doğru )  İslamiyet’in gelmesiyle beraber kölelik yasaklandı ve kadına verilen değer arttı.
 5. ( Doğru ) İslamiyet ve Gök Tanrı inancı arasındaki benzerlikler, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde etkili olmuştur.
 6. ( Yanlış )  Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde inşa edilen medreseler sayesinde toplumun ibadet ihtiyacı karşılanmıştır.
 7. ( Doğru ) Anadolu’ya ilk Türk akınlarını Tuğrul ve Çağrı Beyler başlatmıştır.
 8. ( Yanlış )  Baharat Yolu, Çin’in Şian şehrinden başlayıp Avrupa’ya kadar uzanan dünyaca ünlü bir ticaret yoludur.

Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.


 1. Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya olarak kabul edilmektedir.
 2. Uygurlar Maniheizm dinini kabul etmesi savaşçılık yeteneklerini zaman içinde kaybetmesine sebep oldu.
 3. İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nda putperestlik yaygındı.
 4. Peygamber Efendimiz’in vefatından sonraki dönemde İslamiyet’in lideri olarak kabul edilen kişiye halife unvanı verilirdi.
 5. Edebiyat alanında ilk Türk-İslam eserleri Karahanlılar döneminde yazılmıştır.
 6. Çaka Bey ilk Türk donanmasını kuran ve ilk deniz komutanı olan Türk beyi olarak kabul edilmektedir.
 7. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen darüşşifa veya şifahane olarak bilinen mimari yapılar insanlara sağlık alanında hizmet verirdi.
 8. II. Kök Türk Devleti en parlak dönemini Bilge Kağan zamanında yaşadı.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 75 Cevapları


D. Kutucuklarda isimleri verilen devletlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bunu yaparken kutucuklardaki harflerden uygun olanları noktalı yerlere yazınız.


 1. Hangileri Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerindendir? (a, c, d)
 2. Hangileri İslamiyet’i kabul eden Türk devletlerindendir? (b, ç, f, g)
 3. Hangileri Arap Yarımadası’nda kurulmuştur? (e, ğ)
 4. Hangisi bilinen ilk Türk devletidir? (a)
 5. Hangisi yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir? (c)
 6. Hangisi ilk İslam parasını basmıştır? (e)
 7. Hangisi tarihte Türk adıyla kurulmuş olan ilk Türk devletidir? (d)
 8. Hangileri Yunan düşünürlerinin ve bilginlerinin eserlerini Arapça’ya tercüme ettirmiştir? (ğ)
 9. Hangileri Türkçe’yi resmi dil olarak kabul etmiştir? (ç)
 10. Hangisi Kösedağ Savaşı sonucunda yıkılmıştır? (g)
 11. Hangisi Bizanslılarla Malazgirt Savaşı’nı yapmıştır? (f)
 12. Hangisi Dandanakan Savaşı sonucunda yıkılmıştır? (b)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 76 Cevapları


E. Aşağıdaki tabloda Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinden bazılarına ait özellikler verilmiştir. Bunları inceleyerek verilen özelliğin hangi alanla ilgili olduğunu noktalı yerlere yazınız.


 1. Türklerin yaşadığı bölgede sert karasal iklim görülürdü. (coğrafi)
 2. Çin’le mücadele edilerek İpek Yolu’nun kontrolü ele geçirildi ve Çin vergiye bağlandı. (ekonomik)
 3. İlk Türk alfabesi oluşturuldu ve Orhun Yazıtları dikildi. (kültürel)
 4. Yerleşik hayata geçilmesiyle tarım faaliyetleri yapılmaya başlandı. (ekonomik)
 5. Ülke, doğu-batı olmak üzere iki idari bölüm hâlinde yönetilirdi. (siyasi)
 6. Türkler dağlarla çevrili geniş düzlük ve platoların olduğu bir bölgede yaşadı. (coğrafî)
 7. Türklerde hayvancılık en önemli geçim kaynağıydı. Koyun, sığır ve at gibi hayvanlar beslenirdi. (ekonomik)
 8. Devletin başında bulunan hükümdara han, hakan, kağan gibi unvanlar verilirdi. (siyasi)
 9. Devletin önemli işleri kurultay adı verilen mecliste görüşülürdü. (siyasi)
 10. Saray ve tapınaklar inşa edilerek mimari alanda eserler yapıldı. (kültürel)

F. Aşağıda Dört Halife Dönemi’ndeki gelişmelerden bazıları verilmiştir. Bunları inceleyerek verilen gelişmenin hangi halife döneminde olduğunu noktalı yerlere yazınız.


 1. Hicri takvim yapıldı. (Hz. Ömer)
 2. İlk defa İslam donanması oluşturuldu. Bu sayede Kıbrıs Adası fethedildi. (Hz. Osman)
 3. İslamiyet ilk kez Arap Yarımadası dışında yayılmaya başladı. (Hz. Ebubekir)
 4. Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak çeşitli merkezlere gönderildi. (Hz. Osman)
 5. Yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle fetihler durdu. (Hz. Ali)
 6. Divan örgütü kuruldu. (Hz. Ömer)
 7. İlk kez İslam devletine ait düzenli bir ordu kuruldu. (Hz. Ömer)
 8. Kur’an-ı Kerim kitap hâline getirildi. (Hz. Ebubekir)
 9. Ülke eyalet adı verilen yönetim birimlerine ayrıldı. (Hz. Ömer)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 77 Cevapları


G. Türklerin Anadolu’yu yurt edinme süreciyle ilgili bazı bilgiler aşağıda karışık olarak verilmiştir. Bunları inceleyerek olayların gerçekleşme sırasına göre doğru sıralamayı yapınız.


 • a) Bizans Devleti ile yapılan Malazgirt Savaşı kazanılarak Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı. (c)
 • b) Gazneliler ile yapılan Dandanakan Savaşı kazanılarak Büyük Selçuklu Devleti resmen kuruldu. (b)
 • c) Tuğrul Bey ve Çağrı Bey tarafından Anadolu’ya Türk akınları yapıldı. (ç)
 • ç) Bizans Devleti ile yapılan Pasinler Savaşı kazanılarak Doğu Anadolu ele geçirildi. (a)
 • d) Bizans Devleti ile yapılan Miryokefalon Savaşı kazanılarak Anadolu kesin olarak Türk yurdu hâline geldi. (e)
 • e) Anadolu’da ilk Türk beylikleri kuruldu. (d)

Ğ. Aşağıda verilen kavramları ve ifadeleri kullanarak ünitede öğrendiğiniz konularla ilgili cümleler kurunuz ve noktalı yerlere yazınız.


1. Orta Asya, hayvancılık, Türkler


Cevap :
Türklerin ilk ana vatanı Orta Asya’daki Türkler Orta Asya’da Göçebe bir hayat sürdürdükleri için hayvancılıkla uğraşmaktadırlar.


2. Kavimler Göçü, Avrupa Hun Devleti, Balamir


Cevap :
Hunlar Balamir önderliğinde Karadeniz’in kuzeyinden hareket ederek önlerine kattıkları vizigotlar ostrogotlar germenler gibi kavimleri Batıya doğru iterek Kavimler göçü’ne sebep olmuştur lar bugünkü Macaristan sınırları içerisinde Avrupa Hun Devleti’ni kurmuşlar Avrupa’nın bugünkü milletlerinin oluşumunu Kavimler Göçü ile sağlamışlardır


3. Müslümanlar, Bedir Savaşı, Mekkeli müşrikler


Cevap :
Hz Muhammed önderliğinde Müslümanlar Mekkeli müşriklerle Bedir de çıkan savaşa Bedir savaşı denir.


4. Türkler, müslümanlık, Talas Savaşı


Cevap :
Türkler ilk defa Müslümanlarla Talas Savaşı’nda Çinlilere karşı birlikte mücadele ederek tanışmışlardır Talas Savaşı’ndan sonra Müslümanlık Türklerde yayılmaya başlamıştır


5. Gazneliler, Büyük Selçuklu Devleti, Dandanakan Savaşı


Cevap :
Gazeliler ve Büyük Selçuklu Devleti arasında geçen Dandanakan Savaşı’nın sonuçlarında Gazeliler yıkılma dönemine girmişlerdir Dandanakan Savaşı ile birlikte Selçuklular fiilen kurulmuş olup Gaznelilerin gerilemesiyle onların etkili olduğu bölgeleri kendilerine bağlamaya başlamışlardır.


6. Alp Arslan, Malazgirt Savaşı, Anadolu


Cevap :
Sultan Alparslan 1071 Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu’nun kapılarını Türklere açmıştır. Bugünkü anavatanımız Anadolu’nun Fethi Malazgirt Zaferi ile bu yurt bize vatan olmuştur.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 78 Cevapları


H. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


1. Destan ve yazıtlardan yararlanarak Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabiliriz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin özelliklerinden biri değildir?


A) Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olması
B) Türklerin Haçlılarla mücadele etmesi
C) Yaşadıkları bölgenin karasal iklim şartlarına sahip olması
D) Türklerin hayvancılıkla uğraşması


2. Türkiye Selçukluları döneminde gerçekleştirilen kültürel faaliyetler, Anadolu’nun yurt edinilme sürecini hızlandırmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti döneminde yapılan kültürel faaliyetlerden birisi değildir?


A) İnce Minareli Medrese’nin yapılması
B) Torumtay Darüşşifası’nın yapılması
C) Mevlana’nın halkı aydınlatması ve yol göstermesi
D) Kurulan medreselerde yalnızca hadis, kelam ve fıkıh gibi dinî ilimlerin okutulması


3. Orta Asya’da kurulan Türk devletleri ile Çin arasındaki mücadelelerin temel sebebi İpek Yolu’na hâkim olma düşüncesidir.

Buna göre Türk devletleri ile Çin arasındaki mücadelelerin sebebi aşağıdaki alanlardan hangisi ile daha çok ilgilidir?


A) Dinî B) Ekonomik C) Kültürel D) Siyasi


4. Müşrikler, Bedir Savaşı’nın intikamını almak için tekrar saldırdılar. Savaş, bir dağın çevresinde yapıldı. Müslümanlar bu savaşta büyük kayıplar verdi. Bu durumun en önemli sebebi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dağa yerleştirdiği okçuların savaşın kazanıldığını düşünerek bulundukları yerleri terk etmesidir.

Anlatılan tarihî olay aşağıdakilerden hangisidir?


A) Dandanakan Savaşı
B) Hendek Savaşı
C) Mekke’nin Fethi
D) Uhud Savaşı


5. Türkler, İslamiyet ile ilk defa Emeviler döneminde tanıştılar. Ancak Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri Abbasiler döneminde gerçekleşti.

Buna göre bahsedilen durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Abbasilerin Türklere para yardımında bulunması
B) Emevilerin uyguladığı Arap milliyetçiliği politikası
C) Türklerin Gök Tanrı inancını bırakmak istememesi
D) Türklerin göçebe bir yaşama sahip olması


6. İpek Yolu üzerinde ticaret yapan tüccarların barınma, yiyecek, güvenlik ve hayvanlarının bakımı gibi ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan mimari yapılar aşağıdakilerden hangisidir?


A)Darüşşifa B) Medrese C)Kervansaray D) Kümbet


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 79 Cevapları


7. İslamiyet’in kabulünden sonra ilk Türk-İslam eserleri yazılmaya başlandı. Bunlardan en önemlileri Kâşgarlı Mahmut tarafından yazılan Dîvânü Lugâti’t-Türk ve Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig’dir.

Bu bilgiden yararlanarak Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik çalışmalar yaptığı söylenebilir?


A) Askerî B) Ekonomik C) Kültürel D) Siyasi


8. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da ilk Türk Beylikleri kuruldu. Bu beylikler, yaptıkları çalışmalarla Anadolu’nun yurt edinilme sürecine önemli katkılar verdi.
Buna göre;
I. Bizans, Ermeni ve Gürcülerle mücadele ederek Türk yurdunu savundular.
II. Anadolu’daki şehirleri imar ederek geliştirdiler.
III. Anadolu’daki yerleşim yerlerine Türkçe isimler verdiler.

uygulamalarından hangileri bu beyliklerin katkılarındandır?


A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III


9. 1. durum: İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nda siyasi birlik yoktu. Toplumda kadınlara değer verilmiyordu. İslamiyet’in kabulünden sonra Arap Yarımadası’nda siyasi birlik sağlandı. Toplumda kadınlara daha fazla değer verilmeye başlandı.
2. durum: İslamiyet’i kabul etmeden önce Türk devletlerini yöneten kişilere han ve kağan gibi unvanlar verilirdi. Gök Tanrı inancı hâkimdi. Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra devletin başında bulunan kişiler sultan unvanını da kullanmaya başladı. Cami ve medrese gibi mimari eserler inşa edilmeye başlandı.

Verilen durumlar incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A) İslamiyet insanların günlük yaşamlarında değişimlere neden olmuştur.
B) İslamiyet’in kabulüyle birlikte Türklerde ekonomik yaşam canlanmıştır.
C) İslamiyet yalnızca dinî alanda insanların yaşamını etkilemiştir.
D) İslamiyetin kabulünden sonra Türk devletleri arasında birlik sağlanmıştır.


I. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Orta Asya’nın coğrafi özelliklerinin, buradaki Türklerin yaşamı üzerindeki etkilerini açıklayınız.


Cevap :
Orta Asya etrafı yüksek dağlarla çevrili gündüzleri sıcak geceleri soğuk bitki örtüsü Bozkır olan Çorak verimsiz bir arazidir. Bundan dolayı Türkler Göçebelik yaparak hayvanlarına otlak bulmak amacıyla sürekli göç haldedirler.


2. İslamiyet’i kabul etmelerinin Türklerin yaşamındaki etkilerini ifade ediniz.


Cevap :
Türklerin İslamiyet’i seçmelerini sebebi Gök tanrı inancına yakın olmasıdır Türkler İslamiyetle birlikte dini unsurlar hayatlarına girmiş yerleşik hayata geçiş hızlanmış Cami medrese gibi mimari eserler oluşturmaya başlamıştır. Devlet başına Sultan ünvanlı verilmeye başlanmıştır.


3. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesini hızlandıran olayları belirtiniz.


Cevap :
Türkler ilk defa Müslümanlıkta Talas Savaşı’nda müttefik olarak Çinlilere karşı savaşırken tanışmışlardır Müslümanlığı tanımaya başlayan Türkler inançlarındaki benzerliklerden dolayı İslamiyet’i seçmişlerdir;

 • İslamiyet’te Allah inancı Türklerde Gök tanrı inancı birbirlerine benzemesi
 • İslamiyet’i yeri göğü yaratan Allah olması Türklerde tüm yaratıcının Gök tanrı İnan cı olması
 • İslamiyet’te ahiret hayatının olması Türklerde ölümden sonra yaşamın devam ettiğine inanılması
 • İslamiyet’te cennette çev enlem kavramının olması Türklerin inancında iyiliklerin ödüllendirilecek kötülüklerin ise cezalandırılacağı inancının olması
 • İslamiyet’te gaza ve Cihat anlayışı Türklerde cihana hakim olma arzusu

4. Mevlânâ’nın ve Ahi Evran’ın Anadolu’nun yurt edinilme sürecine nasıl katkıda bulunduklarını açıklayınız.


Cevap :
Mevlana ve Ahi Evran gibi din ve ilim bilginleri sevgi saygı ve anlayışı Türk milletine aşılayarak yaşadıkları çağda insanlara öncülük ve ışık olarak çağını aydınlatmış kişilerdir.
Mevlana insanlara birlik ve beraberlik içinde yaşamalarını öğütlemiş felsefesinde kim olursan yine gel sözü ile Türkler ve diğer milletleri ayırt etmeden insanları dil din mezhep farkı olmadan barış içinde yaşamasını öğretmiştir. Ahi Evran Ahilik teşkilatının kurucusudur. Amacı Anadolu’daki halklara meslek edindirmek ve güzel ahlak sahibi olmayı öğütlemektedir.
Ahilik Teşkilatı sayesinde günümüze kadar gelen Usta Kalfa Çırak sınıflar oluşmuş meslek üzerinde eğitime başlayan kişiler çıraklıktan yetişerek Ustalar kadar yükselme şansı bulmuşlardır. Bu teşkilat yıllarca Anadolu’daki insanlara hizmet vermiştir


5. Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası ilişkileri nasıl etkilediğini belirtiniz.


Cevap :
Tarihi ticari Yollar dediğimiz zaman aklımıza Çin’den başlayıp Avrupa’nın içine uzanan İpek Yolu ve de Hindistan’dan başlayarak Avrupa’nın içi ne uzanan Baharat Yolu gelmektedir.
O dönemde gelişmiş toplumlar Doğu daydı mucitler Bilginler astronomi matematik felsefe büyük ordular büyük savaşlar doğu ülkelerinde gelişmekte idi doğuya giden bir Avrupalı gördüğün farklılıkları Marco Polo gibi notlar alarak Doğu’nun zenginliklerini Batıya doğru taşıdılar ticaret yolları diğer ülkeler arasında haber alma veya öğrenilmiştir. İcat edilmiş şeylerin doğudan Batıya Doğuya gitmesine sağlamaktaydı doğunun zenginlikleri bir süre sonra Haçlı seferlerine sebep olacaktı.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 80 Cevapları


Soru : Bu ünitede yaptığınız çalışmalar ve öğrendiğiniz bilgilerle ilgili aşağıda bir form verilmiştir. Bu formdaki soruları cevaplayınız.


1- Bu ünitede neler öğrendiniz?
Cevap :
Ünitede kısaca Talas Savaşı ile Türklerin Müslümanlıkla tanıştığını ve daha sonra Müslümanla geçmeler de hız kattığını 1071 Malazgirt Savaşı ve Zaferi ile Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı öyle Balamir önderliğinde ki bunların atıya hareketleriyle Kavimler göçü’nü başlatıyorlar İpek ve baharat yolunun nereden başladığını ve ne işe yaradığını öğrendik


2- Bu ünitede öğrendiğiniz bilgileri hayatınızın hangi alanlarında kullanabilirsiniz?
Cevap :
Bu ünitede öğrendiğimiz bilgiler sayesinde Bugün vatan dediğimiz Anadolu’nun kapılarını kimin açtığını Kavimler Göç’ünün sebebini Türklerin neden Müslüman olduğunu eski ticari yolların nereler olduğunu öğrenerek genel kültürümü büyük katkı yapmış oldum.


3- Bu ünitede başarılı olduğunuz konular hangileriydi?
Cevap :
Bu ünite başarılı olduğun konu Kavimler Göçü olmuştur Kavimler Göç’ünün sebebinin bunları olduğunu bugünkü Avrupa milletlerini oluşumunu Kavimler Göçü olduğunu Öğrenmiş oldum


4- Bu ünitede hangi konular ilginizi çekti?
Cevap :
Bu ünitede en çok ilgimi çeken konular Kavimler Göçü Talas Savaşı 1071 Malazgirt Savaşı olmuştur


5- Bu ünitede öğrendiğiniz bilgilerden size en ilginç gelen hangisiydi?
Cevap :
Bu ünitede en çok ilgimi çeken bugünkü Avrupa milletlerinin Kavimler göçünden önce Karadeniz’in kuzeyinde yani Doğu Avrupa milletleri olduğunu öğrenmiş olmam.


6- Bu ünitede hangi konuları anlamakta zorlandınız? Bu konularla ilgili aklınıza takılanlar hakkında kitap, dergi, ansiklopedi ve Genel
Cevap :
Bu ünitede en çok beylikler konusunda zorlandığımı söyleyebilirim


7- Ağ gibi kaynaklardan araştırma yapınız.
Cevap :
1071 Sultan Alparslan’ın Malazgirt zaferinden sonra kurulan bu beylikler Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla kurulmuş beyliklerdir. Bu beyliklerin isimleri saltukoğulları mengücekoğulları danişmentliler artukoğulları ve Çaka Beyliği.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşındayken Mekke’de peygamberlik ilanından sonra Mekke halkına cehaletten alıkoymak ve müslümanları İslam’a davet etmek için birçok mücadele vermiş kimi insan Müslüman olmuş kimi insan ise Müslümanlığı seçmeye hem Müslümanlara hem de peygamber efendimize çeşitli eziyetler etmiştir. Bunun sonucunda İslam’ın daha fazla yayılması ve tanınması insanların cehaletten kurtulması amacıyla hicret başlamış ve İlk hicret Medine’ye giderek sürdürülmüştür. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine’de habeşistan’da ve dünyanın birçok bölgesinde Müslümanları göndererek İslamın yayılmasına ve tanınmasına imtihan hazırlamıştır. Peygamber efendimiz İslam’ı anlatmak insanları doğru yola taşımak ve cehaletten bilgisizlik lerden alıkoymak için İslam’ın güzelliğine ve Allah’a yönelmeleri gerektiğini her zaman güzel dille ifade etmiş inanmayanlara da tekrar tekrar imkan vermiştir.

 2. “Orta Asya’da adamlar �slamiyet’e dönüşmeye başlamışlardır” çünkü rtık İslamiyet’e başlamaları gerekiyordu Orta Asya’da et fazla yenilmemeli insanlar öldürülmemeli de yasaktı bunlar et şunun için yasaktı çünkü hayvanlar ölüyordu çok yememeli gerekiyordu çok yerlerse karınlarının gelebilir ve savaşamazlar dı bu yüzden de insan ve et yemeği yasaklar eğer fazla et yeselerdi o zaman savaşamazlar de savaşı kaybederlerdi ve hizmetçi al gibi kullanılırdı ama böyle bir şey olmadı orta asyalılar her zaman savaşır.

   

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.