6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 40-48 Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri Metni Cevapları Sayfa 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48


Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri Metni Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 40 Cevapları


Soru : Geçmiş dönemlerde insanlar, bir bölgeyi yerleşim yeri olarak tercih ederken nelere dikkat etimiş olabilirler? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Tarihin ilk çağlarından günümüze doğru ele alacak olursak bu konuyu İlk çağlarda insan oğlu hayatını avcılıkla geçindirmekteydi. Bundan dolayı yerleşik bir hayatı bulunmamaktaydı.
İlerleyen dönemlerde hayvanların evcilleştirilmesi ve tahılın yetiştirilmesi ile birlikte yerleşik hayata geçirilmeye başlanmıştır. Yerleşik Hayata geçe bilmek için tarım yapılabilecek sulak alanlar göz önünde bulundurmuştur. Hayvancılıkta ise büyük verimli meralar tercih edilmiştir.
İlk kurulan şehirlere dikkat ettiğimiz zaman su kenarlarında verimli arazi üzerinde ve de ticaretin ortaya çıkmasıyla doğal liman olabilecek sahil kesimlerindedir. Yerleştim için bir diğer etken de mevsimdir mevsiminin sert geçtiği yerlerde şehirleşme daha az iken ılıman dört mevsimin yaşanabildiği yerlerde şehirleşme ve yaşam daha fazla olmuştur. Ondan dolayı İlk çağda şehirler Ege kıyılarında bulunmaktadır.


Görseli Yorumlayalım


Soru : 5. sınıfta haritadaki renkleri yorumlayarak yeryüzü şekillerini açıklamayı öğrenmiştiniz. Aşağıda verilen haritadaki renkleri yorumlayarak Orta Asya’da Türklerin yaşadığı coğrafyanın özelliklerinin ve buradaki yaşam şekillerinin nasıl olabileceğini tahmin etmeye çalışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 40-48 Cevapları Anadol Yayıncılık
“6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 40-41-42-43-44-45-46-47-48 Cevapları Anadol Yayıncılık”

Cevap :
Haritayı incelediğimiz zaman gördüğümüz gibi Orta Asya’nın bulunduğu alan koyu kahverengi renklerle yoğunlaşmıştır. Bu haritanın o bölgesi’nin yüksek dağlarla kaplı olduğunu göstermektedir.
Orta Asya çevresi yüksek dağlarla kaplı yüksek platoların bulunduğu Karasal iklimin tüm özelliklerinin yaşandığı yazları kurak ve sıcak kışları ise soğuk olan bir bölgedir. Bu bölgede gün içerisinde sıcaklık farkları oluşmaktadır. Bölgede  gün içerisinde sıcak geceleri eksi derecelere düşen  Taklamakan Çölü bulunmaktadır.
Bu da Orta Asya’nın ne kadar kurak olduğunu göstermektedir. Bu bölgede yaşayan Türkler zorunlu olarak Göçebe bir hayat sürmektedirler. Çünkü bölge yerleşik hayata geçebilecek özelliklere sahip verimli topraklara sahip değildi. Onun için hayvancılık yapan Türkler hayvanlarını otlatan bilecekleri yaylak dediğimiz alanlara giderek hayvanlarını otlatmak için göçerlerdi. Orta Asya’nın bu denli kurak zorlu yüksek dağlarla çevrili olması kalabalık Türk ulusunun Batıya doğru ilerleyerek yeni yurt aramasına sebep olmuştur.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 48 Cevapları


Soru : Asya Hunları’nın, Kök Türkler’in ve Uygurların coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerini karşılaştırınız. Bu devletler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları defterinize yazınız.


Cevap :
Asya onları Köktürkler veya Göktürkler ve Uygurlar ortak özelliklerine bakacak olursak bunlar Orta Asya’da kurulmuş olan Türk devletleridir.
Türkçe konuşmuşlar ve de kendi alfabelerini oluşturmuşlardır.
Türk boylarını bir bayrak altında toplayarak devlet kurmayı başarmışlardır.
Fakat bu üç Devlet farklı özellikleri ile birbirlerinden ayrılır;
Asya Hun Devleti;

 • Tarihte bilinen ilk Türk devleti Asya Hun devletidir
 • Kurucusu bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır.
 • Siyasi olarak ikili teşkilat a göre yönetilmiştir
 • Asya Hun Devleti ilk defa Tüm Türk boylarını bir araya toplayarak kurulmuş ilk Türk devletidir.
 • Çinlilerin bugün övündükleri Çin Seddi’nin yapılmasının sebebi Hunlardır. Çinliler Hun seferlerini durdurabilmek umuduyla Çin Seddi’ni yapmak zorunda kalmışlardır.
 • Asya Hun Devleti’nin ikinci hükümdarı Metehan’dır, Metehan bugün dünyadaki tüm orduların kullandığı onluk sistemi bularak düzenli Türk ordusunu oluşturmuştur bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin kara kuvvetlerinin kuruluş tarihi Mete Han’ın kurduğu Türk ordusu baz alınır MÖ 209 olarak görürsünüz.
 • Asya hunları orta Asya bozkırlarında Göçebe bir yaşam sürmüşlerdir ekonomik olarak İpek Yolu üzerinde Ticaret yapmışlar ve hayvancılıkla geçinmişlerdir.
 • Oğuz Kağan Destanı diye bildiğimiz destan Asya Hun Devleti’nin destanıdır, bilinen tek edebi hitabeleridir yazılı değil sözlü olarak günümüze gelmiştir.

Göktürkler( Kök Türkler) ;

 • Dünyada Türk adıyla ilk kez kurulan Türk devleti Göktürk devletidir.
 • Göktürkler Asya Hun devletinden sonra 2. defa Türk boylarını bir bayrak altında toplamayı başarmış ikinci Türk devletidir.
 • Siyasal olarak ikili teşkilat şeklinde yönetilmişlerdir.
 • İkili devlet sistemi Eski Türk devletlerinde uygulanan bir yönetim şekli idi Bu yönetim şeklinde ülkenin doğusunu Kaan yönetmekte batısını ise Hanedan mensuplarından bir tanesi yabgu ünvanlı ile yönetirdi.
 • Kültürel olarak gelişmiş bir devlettir kendilerine ait Göktürk alfabesinin kullanmışlardır Göktürk alfabeleri ilk Türk alfabesidir.
 • Göktürk destanları Ergenekon ve bozkurt destanlarıdır. Orhun Anıtları Göktürklere ait yazılı metinlerdir.

Uygur Devleti;

 • Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir yerleşik hayata geçtikleri için mimari eserler bıraka bilmişlerdir.
 • Uygurlar Saraylar tapınaklar inşa etmiş şehirlerinin etrafını surlarla çevrelenmişlerdir.
 • Büyük pazarlar kurarak burada para kullanmışlar ticarette ileri gitmişlerdir
 • Uygurlar kendilerine ait olan Uygur alfabesi kullanmışlardır bu alfabede 18 harf bulunmaktadır.
 • Uygur destanları ise Türeyiş ve göç destanlarıdır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. 6. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabı Mazıdağı Türklerin ilk kurulduğu medeniyetleri ve bölgeleri Ayrıca Türklerin benimsemiş olduğu dinleri Türklerin bulunmuş olduğu coğrafi konumu ve Türklerin hangi geçim kaynakları ile uğraştıklarını vermiş olduğunuz bilgiler ile öğrenerek ödevlerimizi tamamladık. Bu konuda verdiğiniz cevaplar da araştırmak istediğim ve geçmiş olan tarihimize yenileyerek tekrar öğrendik. Verdiğiniz bilgiler hem kolay hem okuması anlayışlı hem de ödevimiz de yapmak için yeterli ve tamdır. Bu yüzden başarılarınızın devamını diler size çok teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.