6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 128-132-134-138 Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sosyal Bilimlerin Toplum Hayatına Etkisi Metni Cevapları Sayfa 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138


Sosyal Bilimlerin Toplum Hayatına Etkisi Metni Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 128 Cevapları


Soru : Tarihin eski dönemlerindeki uygarlıklara ait kalıntılar nasıl ortaya çıkarılmaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Tarihin eski dönemlerindeki insanlara ait kalıntıları uygarlıkları araştırarak ortaya çıkarmaya çalışan bilim dalı Arkeoloji denir. Arkeoloji sosyoloji Coğrafya Tarih etnoloji gibi birçok bilim dalından yararlanır arkeoloji insanların kültürel geçmişlerini kültürlerinin değişimini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır.
Arkeoloji Eskiden insanların yaşadığı varsayılan yerleşimleri gün yüzüne çıkararak çalışır yıkılan bir kentin üstüne yenisi yapıldığında eski kentler genellikle toprakların altında kalır ve üstünde kurulan yerleşimi mimari yıkıntıları zamanla bir tepe oluşturur bu tül tül tepeler Türkiye’de büyük adı verilen yerlerde bulunur. Ülkemizde çok sayıda büyük vardır ülkemizin en ünlü büyüklere Alaca büyük yalı hüve Çatalhöyük gibi eski yerleşim yeridir ne olacak sadece büyüklerle ilgilenmez düz yerleşim yerleri antik kentlerde arkeolojinin araştırma yerleridir


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 132 Cevapları


Soru : Aşağıdaki söz size neleri çağrıştırmaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


“Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır.” 


Cevap :
Kendini bilmek tüm bilgeliğin başlangıcıdır; insanı Erdemli kılan bilgelik ölçülü ve yüreklilik tir bilgelik kesinlikle çok şey bilmek değildir çeşitli kaynaklardan bilgileri elde etmek ya da gözlem yoluyla deneyimlerle biriktirmek anlamına gelir. Bilgelik belli bir zihinsel olgunluğa erişmek sorgulayıcı bir tutumla sahip olunan bilgilere anlamlı ve sağlıklı kullanabilmek anlamındadır yaşamı iyi değerlendirip doğru ve anlamlı bir şekilde yorum bile bilirsek İşte gerçek bilgelik budur.
İnsan öncelikle kendi ile olan ilişkisi ilişkisi düzgün olmalıdır. Hayatınızı ya doğru değiştirmek ve hayat kendi şartlarımıza göre yaşamak öncelikle gerçekte kim olduğunuzu bilmeniz gerektirir. Mutlu ve daha iyi bir hayata ancak sen sahip olabilirsin.
Kendini tanıyan başkalarının kendini nasıl gördüğünü bilen daha akıllı kararlar verebilen iyi kişiler daha profesyonel ilişkiler kurmaktadır Daha yaratıcı daha özgüvenli daha iyi iletişimler daha az saldırgan ve yalan söyleyen aldatma ve çalma olasılıkları düşük insanlardır. Kendinizi bilmek gerçekten Ne istediğinizi hayatı nasıl yaşamak istediğiniz de kim olduğunuzu ne istediğinizi ve İçinizde en iyi olanı ortaya çıkaran ın ne olduğunu bilmeniz demektir. Kim olduğunu tam olarak anlayamayan insan gerçek benliğine karşıya kararlar almaya devam eder.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 134 Cevapları


Soru : Sosyal bilimlerin toplum hayatı üzerindeki etkileri nelerdir? Araştırma yaparak bu konuyla ilgili örnekler bulunuz. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Sosyal bilimler içerisinde insan olan ve topluma ait tüm unsurları inceleyen bilim dalına denilmektedir sosyal bilimler birçok farklı alan üzerinde ele almakta ve incelemektedir. İnsan hayatını ve toplumun her alanında bulunan sosyal bilimler insanların hayattaki yaşantılarındaki değişiklikleri ve gelişimleri doğru biçimde anlatabilmek için mutlaka sosyal bilimlerden ve onun dallarından faydalanması gerekir sosyal bilimin konuları şunlardır;
Tarih: toplumu etkileyen hareketlerden doğmuş olan olaylardan tarih ve yer ile zamanla birlikte bağlantılı ilişkileri ortaya koyarak bir bilim dalıdır geçmişe ait bilgileri öğrenmek amacıyla insanlık tarihini araştırır
Sosyoloji: Bir toplumun örf lerine adetini toplumsal olaylarını yaşama şekillerine kurumlarını düşünce ve inançları ile birlikte töre ve kültürünü bir arada inceler
Coğrafya :insanın üzerinde yaşadığı dünyayı doğal çevreyi insan arasındaki bağlantıyı inceleyen bilim dalıdır coğrafyanın ana bilim noktası yeryüzüdür
Felsefe: bilginin ve varlığın kaynağını bilimsel açıdan ele alır felsefe çok eski tarihlerden günümüze kadar birçok Bilgin tarafından ele alınmıştır hayatın anlamına değer kazanmaya çalışılmış bazı şeyleri neden yaptığımızı anlamamız için felsefe çok önemlidir
Antropoloji :kazılar neticesinde çıkarılan insan iskeletleri üzerinde inceleme yapan ırkları sınıflandıran bilim dalıdır.
Arkeoloji: yakın veya uzak geçmişteki insan ve toplulukların unsurlarını inceleyen bilim dalıdır siyasi ve sosyal yapı aynı zamanda bütün maddi ve kültürel varlıkları ortaya çıkarılması incelenmesi insanların yararına sunulması arkeolojinin amacıdır.
Ekonomi: insanların yaşamamak adına Üretim yapmak ve bu üretimleri üzerine inceleme gerçekleştiren bilim dalı olarak öne çıkar.
Sosyal bilimlerin toplum üzerindeki etkileri çok büyüktür insan ve doğa arasındaki ilişkinin yanı sıra geçmiş ve gelecek arasındaki ilişkiye de çok önemlidir insan davranışları üzerinde sosyal bilimler toplum üzerindeki etkileri araştırarak insanlığın gelişimine fırsat verir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 138 Cevapları


Soru : Aşağıdaki tabloda verilen sosyal bilim dallarının toplum için yaptığı çalışmaları ilgili kutucuklara yazınız.


Cevap :
Coğrafya Toplum İçin Yaptığı Çalışmalar : İnsanın üzerinde yaşadığı dünyayı doğal çevreyi insan arasındaki bağlantıyı inceleyen bilim dalıdır coğrafyanın ana bilim noktası yeryüzüdür
Hukuk Toplum İçin Yaptığı Çalışmalar : Toplumu düzenleyen ve devlet yapıları ile güçlendirilmiş kuralların ve yasaların insan yaşantılarını düzene koymak bu kuralları yasalar haklar yolu ile konu alan bilim dalıdır
Tarih Toplum İçin Yaptığı Çalışmalar : Toplumu etkileyen hareketlerden doğmuş olan olaylardan tarih ve yer ile zamanla birlikte bağlantılı ilişkileri ortaya koyarak bir bilim dalıdır geçmişe ait bilgileri öğrenmek amacıyla insanlık tarihini araştırır
Sosyoloji Toplum İçin Yaptığı Çalışmalar : Bir toplumun örflerine adetini toplumsal olaylarını yaşama şekillerine kurumlarını düşünce ve inançları ile birlikte töre ve kültürünü bir arada inceler
Felsefe Toplum İçin Yaptığı Çalışmalar : Bilginin ve varlığın kaynağını bilimsel açıdan ele alır felsefe çok eski tarihlerden günümüze kadar birçok Bilgin tarafından ele alınmıştır hayatın anlamına değer kazanmaya çalışılmış bazı şeyleri neden yaptığımızı anlamamız için felsefe çok önemlidir
Psikoloji Toplum İçin Yaptığı Çalışmalar : Psikoloji ruh bilimi davranışı ve Zihni inceleyen bir bilim dalıdır bilinçli ve bilinçsiz olayların yanı sıra daha çok duygu ve düşünceleri incelemektedir psikoloji Çok kapsamlı bir bilim dalıdır bu alanda uzman ve aynı zamanda araştırma yapan insanlara psikolog denilmektedir
Ekonomi Toplum İçin Yaptığı Çalışmalar : İnsanların yaşamamak adına Üretim yapmak ve bu üretimleri üzerine inceleme gerçekleştiren bilim dalı olarak öne çıkar.
Antropoloji Toplum İnsanların İçin Yaptığı Çalışmalar : Kazılar neticesinde çıkarılan insan iskeletleri üzerinde inceleme yapan ırkları sınıflandıran bilim dalıdır.
Arkeoloji Toplum İçin Yaptığı Çalışmalar : Yakın veya uzak geçmişteki insan ve toplulukların unsurlarını inceleyen bilim dalıdır siyasi ve sosyal yapı aynı zamanda bütün maddi ve kültürel varlıkları ortaya çıkarılması incelenmesi insanların yararına sunulması arkeolojinin amacıdır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Eski döneme ait birçok tarihi eser toprak altından elbette arkeologlar tarafından çıkarılmaktadır. Bazen ise yapılan kazılar sonucunda da bu gibi tarihi eserler ortaya çıkmaktadır. Bazı tarihi eserler ise herhangi kaza veya buluş’tan ziyade , günlük hayatımıza görebileceğiniz ortamlarda Iğdır.Genellikle kazılardan çıkarılmış olan tarihi eserler müzelerde saklanan koruma altına alınmaktadır. Çıktı tarihi eserler atalarımızdan veya o dönemde yaşamış medeniyetlerden bize emanet olarak bırakılmış eski insanların kültürlerini yansıtan yapıtlar olduğunu bilmekteyiz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.