7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 134-135-137-138 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Türk-İslam Medeniyetinde Bilginler Soruları ve Cevapları Sayfa 134 135 136 137 138


Türk-İslam Medeniyetinde Bilginler Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları   


Soru : Minyatürleri inceleyiniz. Minyatürlerde yer alan insanlar ne yapıyor olabilirler? Sizce minyatürler hangi döneme aittir? Neden?


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 134-135-137-138 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 134-135-136-137-138. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

Cevap: Minyatürlere bakıldığında bilim alanında kişiler yapmış oldukları çalışmaları görebiliriz.  9. yüzyıldan 16. yüzyıla arasında bu sanat aktif olarak görülmektedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları   


Etkinlik Zamanı


Soru : Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.


Avrupa, bilimsel çalışmalar açısından karanlık bir dönemdeyken Müslüman bilim insanları bilgiye, deneysel uygulamalarla ulaşarak bilgiyi insanların hayat kalitesini artırmak için kullandılar. Her biri canlı birer ansiklopedi olan Müslüman araştırmacılar, bulgularını büyük bir hızla yazıya aktarmakta, ciltler dolusu kitaplar, geniş kütüphaneleri doldurmaktaydı. Bu medeniyetin altın çağı, yani 8. yüzyıl ve 13. yüzyıl arasında kalan dönem, geçmiş dönemlerin bilgilerini yok olmaktan kurtarıyor, değiştiriyor, yeni keşifler ilave ederek daha geniş ve zengin bir hâlde tüm dünyaya yayıyordu. Bu anlayışın özünde doğrudan gözlem fikri yatmaktaydı. Bir şeyin işleyişini anlamak için kendi gözünüzle görmeniz gerekiyordu ve ancak bundan sonra yazabilirdiniz. 10. yüzyılda yaşayan İbn-i Heysem, deneylerini tamamen karanlık bir odada yapmaktaydı. Tarihte teorilerini deney yaparak doğrulayan ilk kişiler arasında yer alan İbn-i Heysem, bilimsel yöntemin kilometre taşlarından birini ortaya koymuştur: “İnandığını ispatla!”.
Hristiyanlar 1085’te günümüzde İspanya’da bulunan Toledo şehrini Müslümanlardan aldılar. Buradaki bilgi zenginliği onları şaşkına çevirdi. Bu fetihten önce ellerinde Yunanca metinlerden bazı parçalar bulunuyordu ve bunların çoğu da sahteydi. Şimdiyse yıllardır özlem duydukları bilgi ve metinlerin Müslümanların elinde olduğunu görmekteydiler. Üstelik bu bilgiler klasik Yunan ile sınırlı da değildi. Müslüman âlimler beş yüz yılı aşkın süre boyunca bu eserleri incelemiş, yeniden oluşturmuş
ve önemli ölçüde geliştirmişti.
Salim T. S. Al-Hassani, 1001 İcat Dünyamızda İslam Mirası, s.92-93 (Düzenlenmiştir.)


1. Orta Çağ’da Avrupa medeniyeti ile Türk-İslam medeniyeti arasındaki farklılıklar nelerdir? Tartışınız?


Cevap: Orta Çağ’da Avrupa medeniyeti ile Türk-İslam medeniyeti arasındaki farklılıklar nelerdir? Tartışınız?

Ortaçağ avrupası karanlık, skolastik düşüncenin aşılamadığı tüm gelişmelere kapalı bir çağdır. İslam medeniyeti ise altın çağını yaşamaktaydı. İlmi ve maddi zenginlik iskam medeniyetinde zirve yapmıştır.Ortaçağ Avrupasında skolastik düşünce bilim ve tekniğin önünde engel olmuş, bilim insanlarını hapsetmek, cadı olarak niteleyerek öldürmek, kilisenin tahakümü ile akıl ve mantık yok edilmiştir. İslam medeniyetinde ise mantık alanında önemli eserler verilmiş, fikir sistemleri inşaa edilmiştir.

Müslüman bilim insanları Helenistik dönem vede ilk çağ flozoflarının araştırmalarından faydalanarak, çeşitli araştırmalar yaparak bilimde, felsefede, astrolojide, tıpta, matematik, kimya  alanlarında gelişme sağlarken Çin ile olan münasebetlerinden dolayı pusula, dürbün, kağıt gibi icatlardanda faydalanmışlardır.


2. Müslümanlar bilimsel gelişme sürecine hangi katkıları yapmışlardır? Tartışınız?


Cevap: Müslümanlar bilimsel gelişme sürecine hangi katkıları yapmışlardır? Tartışınız?

Müslümanların bilimsel gelişime sağladıkları faydaları sıralayacak olursak metal sanayi ve teknik aletler alanında son derece değerli keşifler yapmışlardır. Metal karışımlar ve boyaları müslümanlar bulmuştur.

Damıtma, esans çıkarma, optik camlar gibi keşifler yeni Müslümanlar aittir. Yine ilk dürbün Müslümanlar kullanmıştır. nlü İslam bilim adamları  Farabi, İbni-Sina, Piri reis, Evliya Çelebi, Hazerfen Ahmet Çelebi gibi bilim insanları yetiştirmişlerdir.


3. “İnandığını ispatla!” ifadesi ne anlama gelmektedir? Tartışınız?


Cevap: “İnandığını ispatla!” ifadesi ne anlama gelmektedir? Tartışınız?

İnsanlar tarihin ilk dönemlerinden itibaren farklı şeylere inanmışlardır. Bazı insanlar somut şeylere inanırken bazı insanlar ise soyut varlıklara inanmışlardır.

İnsanların bir kısmı ilk çağlarda  dünya üzerinde gördükleri ateşe, doğaya inanırken bazı insanlar ise ateşi, doğayı, gökyüzünü yaratan bir yaratıcı olduğunu söylemiş vede soyut varlık veya varlıklara inanmışlardır.

Örnek verecek olursak yunan mitolojisindeki tanrılar insanların bir şer inanma ihtiyaçlarından doğmuştur. Sonuçta insan olarak hayatı somut olarak yaşar, soyut olan ama varlığını somut olarak hissettiğimiz şeylere inanırız. Akla, ruha inanırız, meleklere, Allah’a inanırız.


4. Avrupa’da bilimin gelişmesinde Müslümanların rolü nedir?


Cevap: Avrupa’da bilimin gelişmesinde Müslümanların rolü nedir?

İslam ülkeleri onuncu yüzyıldan itibaren bilimsel alanda yükselişe geçmişlerdir. Bu dönemde İslam flozofları antik Yunan eserlerini araştırarak, bilimde ilerleme sağlamışlardır.

Bu ilerleme on ikinci yüzyılda İslam eserlerinin yeniden Arapça dan latinceye çevrilmesi ile Sicilya vede toledo gibi büyük kütüphanelerde kaynak olarak kullanılmıştır.

Bunun sonucunda Avrupa’da skolastik düşünce çökerek mantık öne geçmiştir. Avrupa onaltıncı ve ön yedinci yüzyıldan itibaren İslam dünyasının önüne geçerek günümüzde dahi bilim ve teknolojide İslam dünyasından öndedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları   


Soru : Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginler daha çok hangi alanlarda çalışmalar yapmıştır? Neden?


Cevap: Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginler daha çok hangi alanlarda çalışmalar yapmıştır? Neden?

Türk İslam medeniyeti en köklü ve en derin medeniyetlere biridir. Sanat fikir sistemleri gibi filozofları  bulunan Türk İslam medeniyeti bilimde çok ileri gitmiş ve dünyaya ışık tutmuştur. İlk günümüzdeki üniversiteler düzeyindeki eğitim sistemi nizamiye medreseleridir.

Bu medreseler de birçok bilim ve sanat dalında eğitim gören öğrenciler yetiştirilmiştir. Müslüman devletlerde fizik kimya, biyoloji mühendislik, mimarlık, din alanında fıkıh, kelam, hadis, astroloji ve coğrafya alanlarında birçok araştırmalar yapılmıştır. Avrupa dünyanın tepsi olduğunu sanırken, Müslüman astrologlar dünyanın yuvarlak olduğunu güneşin ve ayın hareketlerini ay tutulmasını, güneş tutulmasını hesaplayan biliyor.

Kıtalar arası haritalar çizebilecek kadar coğrafya bilgisine sahiplerdi.dürbün,teleskop gibi icatlar Müslümanlar tarafından icat edilmiş vede kullanılırdı.


Soru : Konuda tanıtılan bilginlerin hangi çalışmalarının bilimsel gelişme sürecine daha çok katkı yaptığını düşünüyorsunuz? Tartışınız.


Cevap: Konuda tanıtılan bilginlerin hangi çalışmalarının bilimsel gelişme sürecine daha çok katkı yaptığını düşünüyorsunuz? Tartışınız.

İbn-i Sina Konuda tanıtılan bilginlerin çalışmalarının bilimsel gelişme sürecine daha çok katkı yaptığını düşünüyorum. Günümüzde var ona modern tıp alanındaki çalışmaların temelleri atmıştır.


Soru : Siz bir bilim insanı olsaydınız hangi alanda çalışmalar yapmayı düşünürdünüz? Neden?


Cevap: Siz bir bilim insanı olsaydınız hangi alanda çalışmalar yapmayı düşünürdünüz? Neden?

Her insanın hayalleri birbirinden farklıdır. Aslında bu iyi birşey. Böylece her insan hayallerindeki çalışmaları yapmak için çaba sarfeder. Böylece ortaya farklı dallarda birçok eser çıkar. Ben bilim insanı olsaydım savaş ürünleri alanında çalışma yapmak istedim. Bir ülkenin kendini koruması ve güçlü olması ürettiği silahlara ve savunma araçlarına göre güçlenir. Yeni ürünler icat ederek en az diğer ülkeler kadar güçlü olmayı sağlardım. Böylece kendimizi koruyabilir ve başka ülkelerin bize göz dikmeleri engellenebilir.

Bu konu ile ilgili bir başka yazı örneği;

Ben bir bilim insanı olsaydım , arkeoloji alanında çalışmalar yapmak isterdim. Tarihin nasıl geçtiği, ülkeler arasında olan bağlar ve haklar herşey çıkan tarihi eserler tarafından belli olur. Aynı zamanda bilinen Dünya tarihi bile kazılar ve buluşlar sonrası değişebilir. Geleceğe dair geçmişten ışık tutmak ancak bu şekilde mümkündür. Bu yüzden bu alanda çalışma yapmak benim için çok heyecan verici.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları   


Etkinlik Zamanı


Soru : Ders kitabında tanıtılanlar dışında Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerden dört tanesini araştırınız. Bu bilginlerle ilgili edindiğiniz bilgilerden yararlanarak tarih şeridini kronolojik olarak doldurunuz.


Adı :  İbn-i Hayyan
Yaşadığı yıllar : (721-815)
Çalışma yaptığı bilim dalları : Kimya, fizik, tıp, astronomi, fizik tedavi, mühendislik, felsefe gibi alanların yanı sıra, astroloji ve simya ile de ilgilenmiştir.
Bilime yaptığı katkılar : Abbâsîler döneminde yaşamış ve İslâmiyet’te fen bilimlerinin temelini atmış


Adı :  El-Hârizmî
Yaşadığı yıllar : (780-850)
Çalışma yaptığı bilim dalları : Hârizmî, matematik, gökbilim, coğrafya ve algoritma ]alanlarında çalışmış Fars bilim insanıdır.
Bilime yaptığı katkılar : Doğu ve batının ilk cebir kitabı olma özelliğini taşımaktadır.


Adı :  Farabî
Yaşadığı yıllar : (872-950)
Çalışma yaptığı bilim dalları : Farâbî ünlü filozof, bilim adamı, gökbilimci, mantıkçı ve müzisyendir.
Bilime yaptığı katkılar :  İslâm dünyasında antik felsefenin anlaşılmasını sağlamış, hem de Arapça’nın bir felsefe dili haline gelmesine büyük bir katkı yapmıştır


Adı :  İbn-i Heysem
Yaşadığı yıllar : (965-1040)
Çalışma yaptığı bilim dalları : Arap fizikçi, matematikçi ve filozoftur.
Bilime yaptığı katkılar : Matematik, fizik, mühendislik, astronomi, metalurji gibi pozitif bilimleri öğrenip, şöhrete kavuştu.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Ben bilim insanı olsam gök bilimi konusunda araştırma yapardım.Çünkü gökte daha keşfedilmemiş yerler var.Ben oraları keşfetmek isterdim.Farklı gezegenler keşfetmeye çalışırdım.Gezegenler hakkında bütün bilgiler elde edilmiş olsa bile hala bilinmeyen bilgiler de olabilir. Ben o bilgileri araştırmak isterdim ve üstünde çalışmalar yapardım.Her bilim insanının ilgilendiği alanlar vardır.Ben de kendi alanımda ilgilenmeye çalışırdım .

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.