7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 182-183-184-185-186-187 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Demokrasinin Serüveni Soruları ve Cevapları Sayfa 182 183 184 185 186 187


Demokrasinin Serüveni Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları 


Soru : Demokrasi denildiğinde aklınıza gelen kavramlar nelerdir?


Cevap: Demokrasi denildiğinde aklınıza gelen kavramlar nelerdir?

Demokrasi kelimesi yunancadan gelip dünya dillerine halk zümre ve yönetim olarak geçmiştir. Bizde ise halkın kendini yönetmesi yani egemenliğine dayalı yönetim biçimi anlamına gelmektedir. Demokraside halk yönetime direk katkıda bulunur. Seçmen olarak istediği adayı seçerek yönetime katkı sağlamış olurlar.

Demokrasinin olmadığı yerlerde mutlak itaat olduğu için yöneticilerin verdiği kararlar uygulanır. Yöneticileri padişah veya kral kendi isteğine göre atar. demokrasinin temeli secim, aday, oy, özgürlük, eşitlik, hak, adalet şeklinde sıralayabiliriz.


Soru : Martin Luther King, konuşmasında Amerika’da yaşanan demokrasi dışı uygulamalardan hangilerine değinmektedir?


Bir hayalim var: Gün gelecek eski kölelerin evlatlarıyla eski köle sahiplerinin evlatları Georgia’nın (Corcia) kızıl tepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar. Bir hayalim var: Gün gelecek dört küçük çocuğum, derilerinin rengine göre değil, karakterlerine göre değerlendirildikleri bir ülkede yaşayacaklar.
Bir hayalim var: Gün gelecek Alabama eyaleti, valisinin ağzından hep müdahale etme ve izin vermeme yönünde sözler dökülen o eyalet, siyah çocuklarla beyaz çocukların el ele tutuşup kardeşçe birlikte yürüdüğü bir yere dönüşecek…
Genel ağ haberi, 29 Eylül 2018 (Düzenlenmiştir.)


Cevap: Kölecilik, ırkçılık, baskıcılık gibi  Amerika’da yaşanan demokrasi dışı uygulamalardan söz edilmektedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları 


Soru : Demokratik ilkelerin günlük hayattaki uygulamalarına örnekler veriniz.


Cevap: Demokratik ilkelerin günlük hayattaki uygulamalarına örnekler veriniz.

Demokratik demek; demokrasinin esas alınmasıdır. Demokratik ilkeler halkın özgürlüğünü , seçme ve seçilme hakkını, bütün yasal haklarını koruyan ilkelerdir. Bu ilkeler sayesinde insanlar istediklerini başa getirirler ve istedikleri insanlar tarafından yönetilirler.

Günümüzde seçimlerle partilerin seçilmesi, çeşitli siyasi partilerin kurulması, insanların diledikleri gibi yaşamaları, cami ve farklı din mensuplarının izin alarak ibadethaneler yapması, mahkemelerde suç işleyen kimselerin yargılanması, bizi rahatsız eden durumların şikayet edilebiliyor olması, sınıfımızda başkanın seçilmesi, bizim istediğimiz sınıfa geçebilme özgürlüğümüzün olması bunların hepsi demokrasiye örnektir. Demokrasi sayesinde tüm insanlar din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmadan rahat ve özgür bir şekilde yaşayabilirler.

Demokrasi insanların mağdur olmadan , hakları yenmeden rahat ve özgür bir şekilde yaşamasını amaçlar. Tabi ki demokrasinin amacı her ne kadar böyle olsa da bunun gerçekleşebilmesi için insanların kurallara uyması ve hassas olmaları gerekir. Ancak bu şekilde amaçlanan özgürlük ve mutluluk alanı elde edilebilir.


Etkinlik Zamanı


Soru : Aşağıdaki tabloyu örneği dikkate alarak doldurunuz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 182-183-184-185-186-187 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 182-183-184-185-186-187. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları 


Soru : İlk Türk devletlerinde kurultaylara hükümdarın eşi de katılırdı. Bu durumu demokrasi ve kadın hakları açısından değerlendiriniz.


Cevap: Kadınlar ev işlerini yapma gibi görevi yoktur. Kadınlar en az erkekler kadar yönetime dahil olması ve erkeklerden de daha becerikli olabileceklerini ifade etmek gerekir. Bu nedenle eşitlik hakları kapsamında kadınlara her alanda hakların erilmesi gerekmektedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 185 Cevapları 


Soru : Herkesin kanun önünde eşit olması neden önemlidir? Tartışınız.


Cevap: Herkesin kanun önünde eşit olması neden önemlidir? Tartışınız.

Hukuk devletleri hukukun üstünlüğüne bağlı olarak yönetilen devlet sistemidir. Herkes kanun önünde eşittir.Kimseye iltimas yapılamaz bağımsız ve tarafsız mahkemeler rejimden ve hükümetten bağımsız olarak hareket eder, anayasaya göre ve hukuk kanunlarına göre adaleti sağlar. Kanunlar herkesin hür ve refah yaşaması içindir. İnsanların hukuk önünde siyasi üstünlüğü, ekonomik gücü, soy geçmişi veya bağlı olduğu, kayıtlı olduğu kuruluşlar cinsiyeti fark etmeksizin adalet herkese eşit ilerlemek zorundadır. Eşitlik olursa adalet olur. İnsanların cinsiyeti, dini , ırkı ve dili ne olursa olsun aynı hak ve cezaya sahip olmalıdır. Yoksa bu  eşitsizlik demek olur.

Bazıları daha az ceza alırken bazılarının ağır cezalara çarptırılması işlediği suç sebebi ile değil, sadece dini, dili , ırkı veya cinsiyeti sebebi ile olursa bu adaletsizliktir. İnsanlara haksız muamele edilmiş olur. Böyle bir sistem adaletle yürütülen bir devlete yakışmaz. Herkesin eşit olduğu kanunlar ise insanlık için olmazsa olmazdır.


Soru : Türk tarihinde yönetim alanındaki uygulamalar demokrasinin hangi ilkeleriyle ilişkilidir? Açıklayınız?


Cevap: Türk tarihinde yönetim alanındaki uygulamalar demokrasinin hangi ilkeleriyle ilişkilidir? Açıklayınız?

Türk devletleri tarih boyunca köklü devletler kurmuş, geniş coğrafyalarda uzun yıllar hakimiyet kurmuşlardır. Kuruldukları bölgelerde halkın inanışlarına ibadethanelerine karışmamış, baskı altına almamış, Tüm ülkesindeki yaşayanları kendi yurttaşı olarak görmüş bunlara göre de vergiler uygulamışlardır.

Demokrasi ülkeleriyle uyuşan diğer nokta ise hukuk sisteminde Müslüman veya gayrimüslüm diye ayırt etmemiş herkesi hukuk önünde eşit görmüştür. Eğitim, sağlık, ulaşım gibi durumlarda herkes aynı fırsat sunulmuş, askerlik sisteminde ise Türkleri asker olarak alırken gayrimüslimleri ise askere almama karşılığında askerlik ücretini alarak bugünkü bedelli sistemine benzer bir sistem uygulayarak herkese eşit davranmıştır.


Soru : Türkiye Büyük Millet Meclisinde “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” sözü ile verilmek istenen mesaj nedir? Açıklayınız.


Cevap: Türkiye Büyük Millet Meclisinde “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” sözü ile verilmek istenen mesaj nedir? Açıklayınız.

Türk siyasetinde ilk meclis 1877 de açılmıştır. Bu meclis ayan meclisi ve meclisi mebusan olarak ikiye ayrılmaktadır. Her ne kadar millet tarafından seçilmiş olarak görünse de milletin karar ve yetkilerini padişah feshedebiliyor veya meclisi tamamen kapatabiliyordu.

Buda meclisin üzerinde başka bir otoritenin olduğunun göstergesidir. Bu mebusan meclisi İstanbul’un işgali ile 11 Nisan 1920 de tamamen kapanarak Mustafa Kemal Atatürk ün meclisi mebusan Ankara’da toplamak istemesi ile Ankara’da yeniden toplandı ve yeniden seçim yapılarak yeni bir milli meclis kurulmuş oldu. 23 nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinde önceki meclise göre bir fark vardı.

Atatürk’ün bizzat kendi sözü olan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İlkesi ile tüm yetkinin millete ait olduğu meclisi yönetme ve karar alma yetkisinin üzerine hiçbir otorite ve gücün olmadığı vurgulanarak bir bakıma devletin yönetim şekli demokratik olacağı sinyali bu sözle verilmiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


A. Aşağıdaki tabloyu örneği dikkate alarak doldurunuz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 182-183-184-185-186-187 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 182-183-184-185-186-187. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

B. Ülkemizin yönetimindeki demokratik özelliklere örnekler veriniz.


Cevap: Ülkemizin yönetimindeki demokratik özelliklere örnekler veriniz.

Ülkemizdeki demokratik özellikleri sıralayacak olursak seçme ve seçilme hakkı ülkeyi yönetenlere oy vererek yönetime katılmış oluruz.

Millî egemenlik

 1. Halkın kendi iradesi ile seçimlere gitmesi milletvekillerini vede değiştirilen cumhurbaşkanlığı seçim sistemiyle kendi başkanını seçme hakkı gelmiştir.
 2. Karar alma ve uygulama süreçlerine katkı sağlamak, vatandaşların seçme ve seçilme hakkını kullanarak demokratik ortamda seçimlerin yapılmasıdır.

Çoğulculuk:

 1. Halkın her kesimden temsil edilmesi, her görüşte partinin oluşması ve seçimlere katılma hakkıdır.

Hukukun üstünlüğü

 1. Anayasaya göre ülkenin yönetilmesi şeklidir. Anayasa tüm yurttaşlara eşit haklar sağlar.

Özgürlük

 1. Düşünce özgürlüğü insanların fikirlerini rahatça açıklaması ve söyleyebilmesidir.

Eşitlik

 1. Herkesin kanun önünde eşit olması bağımsız mahkemelerce tüm vatandaşların aynı haklara sahip olmasıdır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru : Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız.


Köktürk Devleti’nde Bilge Kağan’ın şehirlerin etrafının surlarla çevrilmesi ve ülkede Budizm ile Taoizm’in propagandasının yapılması isteği meclis (kurultay) tarafından onaylanmamıştır. Aynı meclis hakan adayını bazı gerekçelerle reddetmiş hatta Uygurlarda olduğu gibi kudretli devlet görevlileri ve kumandanlar arasından birini han seçmiştir.
İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, s. 261 (Düzenlenmiştir.)


1. Metne göre Bilge Kağan tek başına karar alıp uygulayabilmekte midir? Neden?


Cevap: Hayır tek başına karar alıp uygulayamayacaktır. Çünkü son söz kurultaya aittir.Metinde kurultay düşünceyi reddettiği için görüş uygulanmadı.


2. Kurultay üyelerinin tutumu hangi demokratik ilkelerle açıklanabilir? Neden?


Cevap: Demokrasiye, günümüzde var olan meclislere benzemektedir. Günümüzde de TBMM’de yasaların büyük çoğunluk tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.


Etkinlik Zamanı


Kanun-i Esasi’nin aşağıdaki maddelerini okuyunuz ve bunlarla ilgili soruları cevaplayınız.


 • Madde 12. Basın, kanunlar çerçevesinde serbesttir.
 • Madde 15. Herkesin eğitim ve öğretim hakkı vardır.
 • Madde 23. Hiç kimse kanunda öngörülenden başka bir mahkemede yargılanamaz.
 • Madde 65. Meclis-i Mebusan üyeleri her elli bin erkek nüfusa bir temsilci olmak üzere dört yıl için ve seçim yoluyla bu göreve gelirler.

A. Şeref Gözübüyük, Suna Kili, Türk Anayasa Metinleri (1839-1980), s. 28, 29, 35 (Düzenlenmiştir.)


1. Bu maddeler demokrasinin hangi ilkeleriyle ilgilidir? Aşağıya yazınız.


Cevap:  Halkçılık ve çoğulculuk ilkeleri ile ilgilidir.


2. Kanun-i Esasi’nin bu maddelerinin benzerlerini 1982 Anayasası’ndan bularak aşağıya yazınız.


Cevap:  Anayasal haklar sınırlanmıştır, bir darbe yasasıdır, sıkı yönetim yasası olarak benzerlikler göstermektedir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Demokrasi denildiği zaman aklımıza özgürlük halka seçme ve seçilme hakkı vermektir.Demokrasiyi esas almak demektir demokrasi sayesinde halk oy hakkıyla istediği kararları alabiliyor .Demokrasi ülkedeki insanların mutlu huzurlu yaşamasına katkı sağlar zulüm ve ilkerlik ortadan kalkar demokrasi ile birçok insanın hak ve özgürlükleri yaşama haklarını alabilmektedirler.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.