7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 162-163-165 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sosyal Hayatta Vakıfların Yeri Soruları ve Cevapları Sayfa 162 163 164 165


Sosyal Hayatta Vakıfların Yeri Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları


Soru : İhtiyacı olan insanlara yardım etmek için elinizde imkânlar olduğunu düşününüz. Bu insanlara yardım etmek için neler yapardınız?


Cevap: İhtiyacı olan insanlara yardım etmek için elinizde imkânlar olduğunu düşününüz. Bu insanlara yardım etmek için neler yapardınız?

İhtiyacı olan insanlara yardım etmek için elimde imkanlar olsa gerçekten fakir olan insanların tedavi olacakları düşük ücretli hastahaneler kurar ve onların tedavi masraflarını karşılardım.

Diğer ülkelerde savaştan dolayı yada sadece müslüman olduğu için eziyet çeken insanlara yardım eder onlara yardım gönderirdim. Savaşta mağdur olan insanlara yardım ederdim.

Çocuk ve insan eğitimi konusunda seminerler düzenlenmesi için destekte bulunurdum. Böylece insan eğitmi hakkında bilgi sahibi olan insanlar tarafından bilgili insanlar yetişir ve daha sağlam bir topluma sahip olurduk.

Hayvanlar konusunda da gerekli faaliyetler düzenleyen kuruluşlara yardımda bulunarak kimsesiz ve sahipsiz kalmış sokak hayvanlarına veya nesli tükenmekte olan hayvanlara yardımda bulunurdum. Bu sayede farkirlerin yüzü güler , hayvanlarda haklarına sahip bir şekilde doğada yaşarlardı.


Soru : Günümüzde yapılan yardımlaşma ve dayanışmaya dair uygulamalara örnekler veriniz.


Cevap: Günümüzde yapılan yardımlaşma ve dayanışmaya dair uygulamalara örnekler veriniz.

Günümüzde Türk Kızılayı, AFAD, Sosyal Hizmetler gibi birçok devlete bağlı olan ve olmayan dernekler ve vakıflar vardır. Bu kuruluşlar doğal afetlerde veya başka durumlardan dolayı zorluk çeken insanları tespit eder ve onlara maddi manevi destek sağlarlar.

Günümüzde depremzedelere ve doğal afetlerden sonra insanlara aşevleri kurulması, kıyafet, eğitim, barınma gibi ihtiyaçların karşılanması, kimsesiz çocukların yurtlara yerleştirilmesi, evlerinde şiddet gören veya hakları alınmış çocukların ailelerinden alınarak güvenli yerlere yerleştirilmesi yardımlaşmaya ve dayanışmaya dair örneklerdir.

Aynı zamanda giysi kutularının açılması ve ihtiyaç duyan insanların onu oradan almaları , sağlık ocaklarının kullanılmayan mamaları ihtiyaç sahibi annelere vermeleri ,  yaşlı hastalara evde bakım hizmetlerinin sunulması, ambulansın çağrılan evlere gelerek arabası olmayan kişilerin tedaviye götürülmesi ,yaşlıların evlerinin temizlenmesi gibi kampanyaların yapılması da yardımlaşmaya örnek sayılabilir. Böylece her sıkıntıda olan insana yardım eli uzanmış ve sıkıntısı küçülmüş olur. Bizlerde zor durumda kalan insanlara yardım etmeli ve imkanımız nispetince bu kuruluşlara yardım ederek yardımın ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına destek olmalıyız.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları


Etkinlik Zamanı


A. www.kizilay.org.tr genel ağ adresinden ya da diğer kaynaklardan yararlanarak Türk Kızılayının ilk yardım ile göç ve mülteci hizmetleri alanındaki çalışmalarını araştırınız. Edindiğiniz bilgileri kısaca özetleyiniz. Boş bırakılan çerçevelere bu alanlardaki çalışmalarla ilgili fotoğraf yapıştırınız, resim çiziniz ya da şiir yazınız.


Cevap: Türk Kızılayının ilk yardım ile göç ve mülteci hizmetleri alanındaki çalışmalarını araştırınız.

Türk Kızılayı göç yapmış yada göç etmeye mecbur kalmış ve ülkemize sığınmış olan mülteciler alanında büyük çalışmaları vardır. Zulüm ve savaş altında olan ve yaşamak için ülkelerinden kaçarak Türkiye ‘ ye sığınmış olan insanların kaydını devletin izin verdiği ölçüde yaparak onlara yeme , içme barınma, kıyafet ve eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılar. Böylece insanlara yardım ederek onların temel haklarını karşılamış olur.

Türk Kızılayı ilk yardım eğitimi ilk yardım konusunda da çalışmalar yapar. İlk yardım eğitimi  veren programlar açarak insanların hepsini eğitimli bir şekilde yetişmesini hedefler. Böylece sertifika almış insanlar  , ilk yardıma ihtiyaç duyan insanlar gördükleri zaman , bilinçli bir şekilde onlara yardım ederler. Kendi yakınlarının başına bir şey geldiği zaman ambulans gelene kadar gerekli müdahaleyi yaparlar.


B. Türk Kızılayının sosyal hayattaki yeri ve önemi hakkındaki düşüncelerinizi yazınız.


Cevap: Türk Kızılayının sosyal hayattaki yeri ve önemi hakkındaki düşüncelerinizi yazınız.

Türk Kızılayı ; afetlerde insanların ihtiyaçları için orada bulunur. Kan vermek isteyenlerden kan alarak kana ihtiyaç duyan hastalara veya ameliyatta olan insanlara bunu ulaştırır. Depremzedelerin, yangına maruz kalanlar ve diğer başka afetlerden sonra orada bulunan insanların kıyafet , barınma, çadır, yemek, su gibi ihtiyaçlarını karşılayarak onlara destek olmaya çalışır.

İlk yardım, eğitim ve gençlik alanlarında da Kızılayı görmek mümkündür. Kızılay bu şekilde yardıma ihtiyaç duyan insanların yardımına koştuğu için önemli bir kuruluştur. Bu şekilde mağdur olmuş çocuk, kadın ve yaşlıların ellerinden tutarak onlara hem maddi hem manevi alanda yardımcı olarak, onların bu süreci atlatmasını sağlar. Böylece insanlar  en zor zamanlarında diğer insanların ve Türk Kızılayının yardımını bulmuş ve zor durumda kalmaktan kurtulmuş olur. Tüm insanların bu kuruluşa destek olması gerekir. Çünkü kimin başına ne geleceği belli olmaz. Kızılay bu görevleri yerine getirdiği için Türkiye ‘nin en önemli kuruluşlarından bir tanesidir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları


Soru : Yaşadığınız yerde hangi alanda sivil toplum kuruluşunun olmasını isterdiniz? Neden?


Cevap: Yaşadığınız yerde hangi alanda sivil toplum kuruluşunun olmasını isterdiniz? Neden?

Sivil toplum örgütleri oda, sendika, vakıf gibi isimlerle anılan kuruluşlardır. Gönüllü insanlar tarafından belli bir amaç doğrultusunda kurulurlar.  Yaşadığım bölgede birçok sivil toplum kuruluşu bulunuyor.  Siyasi partiler, dini kuruluşlar, ticaret odaları, meslek, sanayi, gençlik dernekleri bu kuruluşlara bir örnektir.

Çevremde en çok olmasını istediğim kuruluşlardan biri; insanlara yardımı amaçlayan vakıf ve kuruluşlardır. Nedeni ise; birçok insan ve çocuk yeterince maddi imkanlara sahip olmadığı için iyi bir yaşama sahip değil. Bu kuruluşlar çok olmalı ve çevredeki insanlarda gücü yettiği kadar bu derneklere yardımda bulunmalıdır. Ancak böylece sıkıntıda olanlara el uzatılmış olur.

Çevremde en çok olmasını istediğim kuruluşlardan biri ise ; hayvan koruma amacı taşıyan vakıflardır. Birçok sahipsiz sokakta kalmış hayvanlar var. Bunların korunması ve zarar veren insanlardan alınabilmesi için çalışmalar yapılmalı ve gerekirse hayvanlar hayvan barınaklarına götürülerek orada bakılmalıdır. Bence buda çevremizde bulunan hayvanlar için önemlidir. Çevredeki insanlarında buna duyarlı olması gerekir.


Etkinlik Zamanı


Soru : Çeşitli sivil toplum kuruluşları, kuruluş amaçları gereği aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir. Bu faaliyetlerin her birinin sosyal hayattaki önemini tabloya yazınız.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 162-163-165 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 162-163-164-165. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Çevremizde maddi sıkıntısı olan birçok insan vardır .Bunun için birçok vakıf ve dernekler kurulur. Kurulan vakıf ve dernekler sayesinde durumu iyi olmayan insanlara maddi destek sağlanır. Maddi durumu iyi olan insanlar bu vakıf ve dernekleri bağışta bulunurlar ihtiyaç sahibi belirlenerek bu insanlar tespit edilir. Bağışlar onlara ulaştırılır .Ancak bizler de elimizden gelen yardımları ihtiyaç sahiplerinden esirgeme meliyiz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.