7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106-107-109-110-111-112-113 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Nüfusumuz Soruları ve Cevapları Sayfa 106 107 108 109 110 111 112 113


Nüfusumuz Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları 


Soru : Aşağıdaki görsellere göre hangi ilin nüfusunun fazla olduğu söylenebilir? Neden?


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106-107-109-110-111-112-113 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 106-107-108-109. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

Cevap: Trabzon ilinin nüfusunun daha fazla olduğu söylenebilir. Çünkü evler ve yapılar sık bir şekilde görülmektedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları 


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106-107-109-110-111-112-113 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 106-107-108-109. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

Soru :Türkiye fiziki haritasına göre ülkemizdeki nüfus daha çok nerelerde yoğunlaşmaktadır?


Cevap: Türkiye fiziki haritasına göre ülkemizdeki nüfus daha çok yükseltisi az olan yeşil alanlarda görülmesi gerekmektedir.


Soru : Yukarıdaki haritaya göre yaşadığınız yerin nüfus özellikleri hakkında neler söylenebilir?


Cevap: Yaşadığım yer İstanbul’da nüfus yoğunluğu çok fazladır. Türkiye’nin en kalabalık şehri olduğunu söyleyebiliriz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları 


Soru : 2017 yılında TÜİK verilerine göre ülkemizin toplam nüfusu 80.810.525’tir. İstanbul, Ankara ve İzmir’in nüfuslarının toplamı ise 24.753.934’tür. Bu üç ilin her birinin nüfusunun diğer illerimizin nüfuslarından fazla oluşunun nedenleri neler olabilir?


Cevap: Bu illerin ekonomik, sanayi, ticaret ve eğitim bakımından gelişmiş olması ve sürekli olarak diğer illerden göç almaları nüfusun buralarda daha yoğun olmasını sağlamıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru : Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.


Kayseri


Nüfusu: 1.389.680

Yüz ölçümü: 16.970 km2

İklimi: Kayseri ilinde kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise sıcak ve kurak karasal nitelikli Orta Anadolu iklimi egemendir.

Yeryüzü şekilleri: Orta Anadolu’nun yukarı Kızılırmak bölümünde yer alan Kayseri il toprakları, Kuzeydoğu güneybatı doğrultulu kırıklı-kıvrımlı yapıda ve birbirine koşut üç dağ sırası ile bunların arasındaki platolar ve çöküntü havzalarıyla biçimlenmiştir.

Ekonomisi: Kayseri ili, elverişli ulaşım ve enerji olanaklarının yanı sıra zengin yeraltı kaynaklarıyla birlikte önemli ölçüde gelişmiş sanayisi ile önde gelen iller arasında yer almaktadır. Halkın önemli bir bölümü geçimini tarımdan sağlar. Kayseri’de hayvancılığa bağlı olarak yapılan pastırma üretimi önemlidir.


Etkinlik Zamanı


Soru : Tabloda yıllara göre Türkiye’nin toplam nüfusu verilmiştir. Tablodaki bilgilerden yararlanarak örnekte olduğu gibi aşağıdaki sütun grafiğini çiziniz. Grafiğin altındaki soruyu cevaplayınız.,


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106-107-109-110-111-112-113 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 106-107-108-109-110-111-112-113. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

Soru : Grafiğe göre en fazla artış ile en az artış hangi yıllarda görülmektedir?


Cevap: Grafiğe göre en fazla artış 2010, en az artış 2006 yılında görülmektedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru : TÜİK’ten yıllara göre il nüfusları verisine ulaşıp yaşadığınız ilin son beş yıla ait nüfus grafiğini aşağıya çiziniz.


Cevap: TÜİK sitesine bakarak kolay bir şekilde bulunduğunuz şehrin nüfus artışına bakabilirsiniz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru : Metni okuyunuz ve soruyu cevaplayınız.


Türkiye Nüfusu Yaşlanmaya Devam Edecektir


Ülkemizde yaşam süresi uzamakta ve yaşlı nüfus oranı artmaktadır. Bu durum, nüfusun yaş yapısının önemli bir göstergesi olan ortanca yaşa da yansımaktadır. Ortanca yaş, bir yerdeki nüfusu oluşturan kişilerin yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı olarak hesaplanır.  Buna göre ülkemizdeki ortanca yaşın 2018 yılında 32, 2023’te 33,5, 2040’ta 38,5, 2060’ta 42,3, 2080’de ise 45 olması beklenmektedir.  Yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranının 2018 yılında %8,7, 2023’te %10,2, 2040’ta %16,3, 2060’ta %22,6 ve 2080’de %25,6 olacağı öngörülmektedir.
www.tuik.gov.tr


Soru : Ülkemizde ortanca yaşın artacak olması ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.


Cevap: Ülkemizde ortanca yaşın artacak olması ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.

Ortanca yaş nüfus grubunun yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan bireylerin yaşıdır. Yani toplam nüfusun yarısı ortanca yaştan büyük, diğer yarısı ise küçüktür. Ortanca yaş nüfusun yaşlılığını gösterme yöntemlerinden biridir.

Genel olarak gelişmekte olan ülkelerde ortanca yaş düşük, gelişmiş ülkelerde ise yüksektir. Türkiye!de ileriki yıllarda ortanca yaşın yükseleceği ve yükselmektedir olduğu göz önüne alınırsa ülkede doğum oranının düştüğü vede orta yaşın yükselmeye başladığı gözlemlenmektedir.

Buda Türkiye gelişmiş ülkeler düzeyine gelmektedir. Avrupa ülkelerinde kanada ve Japonya’da ortanca yaş  nüfusun yüze kirini oluştururken Uganda gibi 3. Dünya ülkelerinde bu oran yüzde 15 tir.


Etkinlik Zamanı


Soru :Yukarıdaki grafiklerden de yararlanarak soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106-107-109-110-111-112-113 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 106-107-108-109-110-111-112-113. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

1. 2023 yılı okuryazarlık oranının nasıl olması beklenmelidir?


Cevap: 2023 yılında okuryazar olanların oranının %100 olması beklenmektedir.


2. Kadın nüfusun okuryazar olma oranının erkek nüfusa göre daha az olmasının sebepleri neler olabilir?


Cevap: Geçmiş dönemler kadınların eğitim olanaklarının sınırlı olması ve aileler tarafından kadınlara gerekli eğitimin desteklenmemesi kadın okun yazarlığının az olmasına neden olmuştur.


3. 1975 yılındaki grafiğe göre erkek ve kadın okuryazar oranının 2012 yılından daha düşük olmasının sebepleri nelerdir? Açıklayınız.


Cevap: İnsanlar tarafından eğitimin öneminin anlaşılması ve eğitim alanında yapılan zorunlu eğitim nedeniyle artış göstermektedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları 


Soru : TÜİK’in verilerine göre il ve ilçelerin nüfusunun toplam nüfusa oranı 2013 yılında %77.3, 2017 yılında %92.5’tir. Belde ve köylerin nüfusunun toplam nüfusa oranı ise 2013 yılında %22.7, 2017 yılında ise %7.5’tir. Bu bilgilere göre yukarıdaki grafiğin 2000 yılından sonraki kısmını çiziniz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106-107-109-110-111-112-113 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 106-107-108-109-110-111-112-113. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

Etkinlik Zamanı


Soru : Aşağıdaki şemada boş bırakılan yerleri örnekteki gibi tamamlayınız.


NÜFUSUMUZ  HAKKINDA BİLGİ KAYNAKLARI


GENEL NÜFUS SAYIMI  : TÜİK tarafından her sene yapılan bir sayımdır.


ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ : 2007 yılında TÜİK nüfus sayım sistemi


GRAFİKLER : Kadın erkek oranı, okur yazarlık oranı gibi bilgiler elde ederiz.


TABLOLAR : İllere göre nüfus ve yıllık ortalama nüfus artış hızları tablosu

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106-107-108-109-110-111-112-113 için teşekkür ederim.Bu siteden gerçekten çok memnunum.Bu siteye herkesin bir göz atmasını çok tavsiye ederim.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.