7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 114-115-116-117 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Nedenleriyle ve Sonuçlarıyla Göç Soruları ve Cevapları Sayfa 114 115 116 117


Nedenleriyle ve Sonuçlarıyla Göç Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları 


Soru : Görselde yaşanan göçün nedenleri neler olabilir? Tartışınız?


Cevap: Görselde yer alan göçün nedeni bölgede var olan baskılar, savaşlar nedeniyle göç olmuş olabilir. Çünkü insanlar baskılar ve savaşlar yüzünden evlerini, eşyaları, kıyafetlerini bırakarak bölgeden ayrılırlar.


Soru : Ülkemizde yaşanan mevsimlik göçlere örnek veriniz. Bu göçün nereden nereye ve nasıl yapıldığını söyleyiniz.


Cevap: Ülkemizde yaşanan mevsimlik göçlere örnek veriniz.

Maddeler halinde Ülkemizde yaşanan mevsimlik göçlere örnekler şunlardır ;

 • Tarım işçilerinin yer değiştirmesi
 • Kurbanlık hayvan satışı yer değiştirmesi
 • Yazın yaylada, kışın köyde olan aileler de tarım ve hayvancılık faaliyetleri
 • İnşaat alanında sezonun açılmasıyla inşaat işçilerinin yer değiştirmesi

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları 


Soru : Haberde gençlerin şehre göç etmesinin sebepleri neler olabilir? Açıklayınız.


Dağ Köylerinde Yaşlılardan Başka Kimse Kalmadı


Gençlerin şehre göç etmesi sebebiyle dağ köyleri terk edilmiş köylere döndü. Bir zamanlar cıvıl cıvıl olan köyler yaşlılara kaldı. Çoğu köyde 60 yaşın üzerinde 3-5 kişi yaşıyor. Her şeye rağmen köylerini terk etmeyen yaşlılar, sessizliğe bürünen köylerini beklemeye devam ediyor. Birçok köyde 60 yaşın altında kimse yaşamıyor. Binlerce dönüm arazi ekilip biçilmiyor. Bursa iline bağlı Harmancık ilçesinin Çakmak ve Çamoğlu köylerinde insanlar köyleri terk ettiği için evler harabeye dönmüş vaziyettedir.
Genel ağ haberi, 4 Nisan 2018 (Düzenlenmiştir.)


Cevap: Dağlık bölgelerde yerleşimlerden uzak olan köylerden insanların göç etmesinin temel nedeni,

 1. İş olanakları,
 2. Eğitim olanakları,
 3. Hayat standartları,
 4. Daha iyi bir yaşam,
 5. Sağlık hizmetleri,

gibi nedenlerden dolayı köylerden göç etmiş olabilirler.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Konu içindeki bilgilerden de yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.


1. Göçlerin sonuçlarına örnekler veriniz.


Cevap:

 1. Çarpık kentleşme meydana gelir.
 2. Göç edilen bölgede çevre kirliliği artar.
 3. Göç alan bölgede işsizlik artar.
 4. Yoğun göç alan yerlerde altyapı yetersiz kalır.
 5. Eğitim ve sağlık kurumları yetersiz kalır.
 6. Göç veren bölgede iç gücü açığı oluşur.

2. Beyin göçü, mübadele, mevsimlik işçi ne anlama gelmektedir?


Cevap: Beyin göçü, mübadele, mevsimlik işçi ne anlama gelmektedir?

Beyin Göçü; Kendi alanında uzmanlaşma yoluna gitmiş başarılı ve bilgili olan meslek sahipleri, bilim adamları ve düşünürlerin  veya ileride büyük işler başarma potansiyelinde olan insanların yaşama amacıyla kendi ülkelerini bırakıp başka ülkelere gidip yerleşmesidir. Beyin göçü çoğu zaman çalışma ve hayat imkanlarının çok iyi derecede gelmemesinden dolayı yapılır. Bunun için her ülke bu kendisine büyük katkıda bulunacak olan insanlara olanaklar tanımalı ve bu fırsatı kaçırmamalıdır.

Mübadele; Arapça kökenli bir kelimedir. Değiş tokuş anlamına gelir. Birşey karşılığında birşeyi vermek, takas etmek demektir.

Mevsimlik işçi; Devamlı değilde belli bir dönem veya mevsim ihtiyaç duyulan alanlarda çalışan işçilere verilen isimdir. Mevsimlik işçiler genellikle yaz sezonlarında ,tarım ve turizm alanlarında görülür. Hasat zamanlarında belirli bir dönem çalışmak isteyen veya devamlı iş bulamayan kimseler tarafından tercih edilir. Yapılan sözleşmeye göre bir kaç ay veya iki sene aynı zamanda çalışma yapabilirler. Bu iş veren ile işçi arasındaki karara bağlıdır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları 


Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız.


Osmanlı Devleti hızla çözülüyordu. Doğu ve Orta Balkanlar’da Bulgar ve Rus orduları sürekli ilerlemekteydi. Osmanlının zararına, ortalığı en çok karıştıranların başında Sırplar geliyordu. Bosna vilayetinde ise işler uzun zamandan beri iyi gitmiyordu ve Ali Sabir’e göre göç kapıdaydı.
Göçmeye kesin olarak karar vermişti. Bu kararın Hasret’e zor geldiğini biliyordu. Burada doğmuştu. Burada evlenmişlerdi. Burada çocukları olmuştu. Çocukları için de burası çok önemliydi. Göz açıp gördükleri, gönül verip sevdikleri bu geniş vadi, sonradan onlar için cennet bahçesi gibi özlenen bir yer olacaktı. Anılarının hoş tadı giderek acılaşacak, zaman zaman canlarını yakacaktı. Göçün yaklaştığı bu günlerde karısı da çocukları da korku içindeydi. Nihayet yola koyuldular. Göç çileli bir yolculuktu. Acı ve hüzün dolu. Hastalık başlangıcı gibi gelen baş dönmesinin ardından, gitgide bedenlerini ve ince yerlerini titreten anılarına dalıp hüzünlendiler. Sonra yine toparlandılar, göçün yarattığı yalnızlık duygusunun gününü dertlerinin ardına itip huzur bulmak için seçtikleri şehre doğru yürüdüler. Saraybosna’dan Üsküp’e! Bu yolculuk daha sonra Selânik, Edirne, İstanbul ve İzmir’e kadar devam edecektir.
Tren yolu vardı artık. Ama çok daha zahmetli olan eski yolu kullanmak zorundaydılar. Ali Sabir’in işi gereği ata da ihtiyacı vardı öküzlere, onların çektiği yaylı arabaya da. Ayrıca, Sacide’nin omzuyla boynu arasından başka yerde uyumayan kedisine, Alemdar’ın yavrularına da sahip çıktığı köpeğe vermeleri gereken sevgileri vardı. Bunlara engel olsalar çocuklar daha çok ayrılık acısı yaşayacaklardı.
Ayla Kutlu, Yedinci Bayrak – Urumeli’den İzmir’e, s. 50 – 52, 71, 97 (Düzenlenmiştir.)


1. Metindeki göç, hangi göç türündendir? Neden?


Cevap: Metinde geçen göç zorunlu göç olarak kabul edilmektedir. Çünkü kişiler zorunlu olarak savaş nedeniyle bölgeden ayrılarak göç etmişlerdir.


2. Ali Sabir ve Hasret neden göç etmek zorunda kalmıştır?


Cevap: Osmanlı Devleti ile Bulgar ve Rus orduları arasında var olan savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalmıştır.


3. Ali Sabir ve ailesi göç sırasında hangi zorlukları yaşamışlardır?


Cevap: Ulaşım başta olmak üzere psikolojik olarak bir çok zorluk yaşamışlardır.


4. Bu göçün sonuçları nelerdir?


Cevap: Geçim sıkıntısı, işsizlik ve ailesel olarak psikolojik olarak sonuçları olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. İnsanlar bazen göçlere zorlanabilir. Bu göçler savaşlardan ve baskılardan kaynaklanabilir savaşlar sırasında zarar göreceğini düşünen insanlar göç edebilirler bu göç onları birçok sorunlarla karşı karşıya bırakabilir .Bazen göçler mevsimlik işçiler veya kurbanlık hayvan satan insanlar arasında da olabilir bu insanlar geçimlerini mevsimlik işlerle karşılıyor olabilirler. Kurban Bayramı zamanı bu Bu insanlarla karşılaşabiliriz. Onlarda hayvanlarını burada satın geçimlerini bu yolla kazanırlar.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.