4. Sınıf Fen Bilimleri

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 114-115-116-117-118-119 Cevapları MEB Yayınları

Göster

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 3. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 114, 115, 116, 117, 118, 119


3. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 114 Cevapları


Ünite Değerlendirme Soruları


A) Aşağıda verilen olaylar sonucunda kuvvetin hangi etkisi görülür. Olayların karşısındaki boşluğa yazınız.


Cevap:

 • Origami yaparken kâğıdı katlamak- Kuvvetin şekil değiştirme etkisi
 • Tenis topuna raketle vurmak – Yön değitirme
 • Yelkenli bir geminin rüzgârın estiği yönde gitmesi – Hızlanma
 • Baltayla odun kırmak – Şekil değiştirme
 • Yerdeki topa ayağımızla vurmak- Hareket etkisi
 • Oklavayla hamur açmak – Şekil değiştirme
 • Bisiklet sürerken frene basmak – Durma ve yavaşlama
 • Voleybolda topa blok yapmak – Yön değiştirme
 • Bisiklet süren bir çocuğu arkasından gittiği yöne doğru itmek – Hızlandırma

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 115 Cevapları


B) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutuların içindeki uygun kavramlarla doldurunuz.


(esnekikimıknatısşekil değiştiricihızlanıryavaşlaryön değiştirmekuvvet)


 1. Cisimlerin hareketlerini ve şeklini değiştiren etkiye KUVVET denir.
 2. Bir cisme hareket yönünde bir kuvvet uygularsak cisim HIZLANIR.
 3. Cisimlerin hareket yönüne ters bir kuvvet uygularsak cisim YAVAŞLAR veya durur.
 4. Tenis oynarken karşıdan gelen topa raketimizle vurursak top YÖN DEĞİŞTİRME hareketi yapar.
 5. Origami sanatı, kuvvettin cisimler üzerindeki ŞEKİL DEĞİŞTİRİCİ etkisine örnek verilebilir.
 6. Kuvvetin etkisiyle kolaylıkla şekil değiştiren, kuvvetin etkisi kalkınca eski şekline dönen cisimlere ESNEK cisim denir.
 7. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekip tahta, porselen, cam, plastik gibi maddeleri çekmeyen cisme MIKNATIS denir.
 8. Bir mıknatısın mıknatıslık özelliği en yoğun kısımları  bölgeleridir.
 9. Mıknatıs ne kadar ufak parçaya ayrılırsa ayrılsın, oluşan parçalar yine İKİ kutupludur.

C) Aşağıda verilen cümlelerin başına doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.


 • ( Doğru ) Kuvvet denince aklımıza itme ve çekme gelmelidir.
 • ( Doğru ) Kuvvetin bir cisme etki etmesi için o cisme temas etmesi gerekmez.
 • ( Yanlış ) Rüzgâr, arkadan eserse o kişiye çekme kuvveti uygular.
 • ( Doğru ) Oyun hamuru, teneke kutu gibi cisimlere kuvvet uygularsak cismin şekli kalıcı olarak değişir.
 • ( Yanlış ) Kuvvet ortadan kalkınca eski hâline dönmeyen cisimlere esnek cisimler denir.
 • ( Doğru ) Her mıknatısın N (North) ve S (South) olmak üzere iki kutbu vardır.
 • ( Yanlış ) Mıknatıs toplu iğne kutusuna daldırıldığında toplu iğneler, mıknatısın orta kısımlarında toplanır.
 • ( Doğru ) Kuvvet cisimleri hızlandırır, yavaşlatır, cisimlerin yönünü ve şeklini değiştirir.
 • ( Doğru ) Hareket hâlindeki bir cisme hareket yönünde kuvvet uygularsak cisim hızlanır.
 • ( Yanlış ) Yüzücünün hareket yönü ile nehrin yüzücüye uyguladığı kuvvet aynı yöndeyse yüzücünün hareketi yavaşlar.
 • ( Doğru ) Yelkenli, rüzgârın yelkenlere uyguladığı itme kuvvetiyle su üzerinde hareket eder.
 • ( Yanlış ) Bisikletin pedalını çevirdikçe bisiklete hareket yönünde bir çekme kuvveti uygularız.
 • ( Yanlış ) Tenis oynarken topa itme kuvveti uygularız.

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 116 Cevapları


D) Aşağıdaki araba ok yönünde hareket etmektedir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 114-115-116-117-118-119 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 114-115-116-117-118-119. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

1. Arabaya A noktasından çekme kuvveti uygularsak arabanın hızında nasıl bir değişiklik olur?


Cevap: Araba yavaşlar.


2. Arabaya A noktasından itme kuvveti uygularsak arabanın hızında nasıl bir değişiklik olur?


Cevap: Araba Hızlanır.


3. Arabaya B noktasından itme kuvveti uygularsak arabanın hızında nasıl bir değişiklik olur?


Cevap: Araba durur.


4. Arabaya B noktasından çekme kuvveti uygularsak arabanın hızında nasıl bir değişiklik olur?


Cevap: Araba hızlanır.


E) Aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.


Cevap:

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 114-115-116-117-118-119 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 114-115-116-117-118-119. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 117 Cevapları


F) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.


 • ( Doğru ) Pusula ve kapı zilinde mıknatıs bulunur.
 • ( Yanlış ) Mıknatıs sadece demiri çeker.
 • ( Doğru ) Mıknatıs parçalandığında her parçasında iki kutup oluşur.
 • ( Yanlış ) Mıknatısın çekim gücü için temas gereklidir.

G) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. Mıknatısların çekme kuvveti uyguladığı cisimlerden beş tanesini yazınız.


Cevap: Mıknatıslar demir, nikel, kobalt elementlerini ve bu elementleri içeren her maddeye çekme kuvveti uygulayabilir.

Örnekler

 • Demirden yapılmış çivi, vida gibi inşaat malzemeleri
 • Çelik bir demir karbon birleşimi olduğu için mıknatıs tarafından çekilir.
 • Buzdolabının yüzeyi de mıknatıs tarafından çekilir.
 • Toplu iğne, iğne, çuvaldız gibi iğne türlerini çeker.
 • Nikelle kaplanmış metal yüzeyleri çekebilir.

2. Mıknatısların aynı kutupları birbirine nasıl bir kuvvet uygular?


Cevap:Mıknatıslar iki kutba sahiptir. Bu kutuplar “N” ve “S” olarak adlandırılır. Eğer elimizde iki mıknatıs olsa ve aynı kutuplar yani N-N veya S-S kutuplarını bir araya getirmeye çalışsak kutupların birbirini ittiğini fark ederiz. Aynı kutba sahip iki mıknatıs birbirlerine itme kuvveti uygular.


3. Mıknatısların kullanıldıkları yerlere beş tane örnek veriniz.


Cevap: Demir, nikel ve kobaltı çekme özelliğine sahip eşyalar mıknatıs olarak adlandırılır. Günümüzde eğlenceden güvenliğe sağlıktan ulaşıma bir çok yerde mıknatıslar kullanılmaktadır.

 1. Hızlı tren olarak adlandırıla ulaşım aracında tren mıknatıs sayesinde rayla temasını keser ve havada gider. Bu şekilde sürtünmeyi azaltıp daha hızlı hareket eder.
 2. Kredi kartı, banka kartı, kartla açılan kapı mekanizmalarında prensip aynıdır. Kartın içinde yer alan mıknatısa kişinin bilgileri aktarılır ve okuyucu araç bu bilgileri okuyup doğruluğunu onayladıktan sonra işleme devam eder, kapıyı açar.
 3. Sanayi alanında hurdaların arasından geri dönüşüme gidecek demiri ayıklar. Taşıması zor boyutu büyük ve ağır olan eşyaların taşınmasında da kullanılır.
 4. Sağlık alanında Manyetik Rezonans Görüntüleme kullanılır. Doktorların tanı koymasında yardımcı olur.
 5. Hoparlör sistemlerinden kulaklıklara kadar ses çıkan çoğu cihazda mıknatıs kullanılır.

4. Mıknatısların çekmediği cisimlerden beş tanesini yazınız.


Cevap: Mıknatıslar demir, nikel ve kobalt elementlerini ve bu elementlerden yapılmış cisimleri çekebilirler. Bu elementler dışındaki cisimleri ise çekemezler.

Örnekler:

 • Kağıt karton gibi cisimleri çekemezler.
 • Cam olan bardak, tabak, süs eşyalarını çekemez.
 • Plastik ve plastikten üretilen cisimleri çekemez.
 • Tahta ve tahta kullanılarak yapılmış eşyalara çekim kuvveti uygulayamaz.
 • Ametal olarak sınıflandırılan bakır, alüminyum, karbon, elementlerini çekemez.

H) Aşağıdaki noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.


(çekilmezpusula-iki-aynımıknatıskuvvethızlanmaçekme-kutup)


 1. Mıknatıs, demire ÇEKME kuvveti uygular.
 2. Cisimlerin şekli KUVVET uygulanarak değiştirilebilir.
 3. Hareketli bir cisme hareketi yönünde bir kuvvet uygulandığında cisim HIZLANMA hareketi yapar.
 4. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği olan maddelere MIKNATIS denir.
 5. Bakır tel, mıknatıs tarafından ÇEKİLMEZ
 6. Her mıknatısta mutlaka İKİ kutup bulunur.
 7. Kâğıt ve tahta MIKNATIS tarafından çekilmez.
 8. İki mıknatısın birbirini itmesini istiyorsak AYNI kutuplarını birleştirmeye çalışırız.
 9. Denizciler PUSULA ile yönlerini bulur.
 10. Plastik, cam MIKNATIS tarafından çekilmez.

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 118 Cevapları


I) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.


1. Cevap: B
2. Cevap: C
3. Cevap: C
4. Cevap: A
5. Cevap: C
6. Cevap: D
7. Cevap: C
8. Cevap: A

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 119 Cevapları


9. Cevap: A
10. Cevap: B
11. Cevap: A

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Çevremizde bulunan birçok maddeyi kuvvet uygulayarak yönünü değiştirebilir hareket ettirebilir yavaşlatabilir ve hızlandırabiliriz.mesela sürdüğümüz bir kaykayı kuvvet uygulayarak hızlandırabilir ve yön değiştirebiliriz.mesele masamızı bir yerden bir yere değiştirmek istediğimiz zaman tekrar kuvvet uygulayarak masanın yerini ve yönünü değiştirmiş oluyoruz. Duran bir araba Eren bey gaza basılarak hareket ettirildiği zaman bulunduğu ortamdan hızlanarak düz bir yolda ilerledikten sonra duracağı yere park ettiği zaman yavaşlama özelliğini yapmaktadır. Çevremizde buna vereceğimiz örnekler çokça mevcuttur.çevremizi dikkatlice gözlemleyerek göreneklerimizi çoğaltabilir ve maddeye kuvvet uygulandığı zaman nasıl yön hareket değiştirdiğini görebiliriz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.