6. Sınıf Fen Bilimleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115-116-117-118-119-120 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Maddenin Tanecik Yapısı Cevapları Sayfa 115, 116, 117, 118, 119, 120


Maddenin Tanecik Yapısı Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 115-116-117-118-119-120


Soru : Süngerin sıkışmasına rağmen kalemin sıkışmaması bu maddelerin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?


Cevap:

Süngerin sıkışmasına rağmen kalemin sıkışmaması bu iki maddenin yapılarının birbirlerinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Süngerin yapısınım tanecikleri açısından arasında hava boşluğunun daha büyük olmasıdır.


ARAÇ GEREÇLER
1- 5 ml’lik 3 adet şırınga (iğnesiz)
2- Bir beherglas su
3- Şırınganın içine sığabilecek büyüklükte taş parçası

Hangi Maddeler Sıkışır?
Amaç: Farklı maddelerin sıkışıp sıkışmama özelliklerini gözlemlemek Yapılışı:
1. Şırıngaları numaralandırınız. Birinci şırıngaya içine sığabilecek büyüklükte taş parçası koyunuz. İkinci şırıngaya su, üçüncüye de hava çekiniz.
2. Hazırladığınız şırıngaların uçlarını parmağınızla kapatıp pistonu ittiğinizde sıkışıp sıkışmayacaklarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi tabloya kaydediniz.
3. Hazırladığınız üç şırınganın da uçlarını sırayla parmağınızla kapatınız. Şırıngaların ağzı kapalıyken şırıngaların pistonunu itiniz ve pistonların hareketlerini gözleyiniz. Gözlemlerinizi tablonuza kaydediniz.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115-116-117-118-119-120 Cevapları MEB Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 115-116-117-118-119 Cevapları MEB Yayınları”

1. Kullandığınız maddelerin sıkışma özelliklerinin aynı olup olmadığını açıklayınız.


Cevap:

Kullandığımız maddelerin sıkışma özellikleri aynı değildir.Eğer madde sıvı bir maddeyse yerinden oynar ve hareket edebilir. Eğer katı bir maddeyse hareket etmez ,gaz ise akışkandır ve kabının şeklini alır.


2. En fazla sıkışma özelliği gösteren madde hangisidir? Neden?


Cevap:

En fazla sıkışma özelliği gösteren madde gazdır. Çünkü maddenin en düzensiz halidir.


3. Üç numaralı şırınganın ucu kapalıyken itip bıraktığınızda piston neden geri gelmiş olabilir? Açıklayınız.


Cevap:

Üç numaralı şırınganın ucu kapalıyken itip bıraktığınızda piston içinde bulunan hava basınç uygulaması ile geri gelmiş olabilir.


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 116 Cevapları 


Soru : Gaz halindeki maddeleri, katı ve sıvı haldeki maddelerden farklı yapan nedir?


Cevap:

Gaz halindeki maddeleri, katı ve sıvı haldeki maddelerden farklı yapan  ; atom ve molekülleri arasında oldukça fazla boşluk olması ve bu sayede sıkıştırılabilmesidir.


Mürekkebin Su İçindeki Hareketi
Amaç: Sıvı maddelerin birbiri içindeki hareketi hakkında çıkarımda bulunmak
Yapılışı:
1. Beherglasa suyu koyunuz.
2. Suya mürekkep eklendiğinde neler olabileceğini tahmin ediniz. Tahmininizi tabloya kaydediniz.
3. Suya damlalıkla birkaç damla mürekkep ekleyiniz. Gözleminizi tabloya kaydediniz.

Araç-Gereçler

1- 250 ml’lik beherglas
2- Su (1 bardak)
3- Damlalık
4- Mürekkep


Soru : 1. Beherglas içinde meydana gelen değişimleri nasıl açıklarsınız?


Cevap:

Beherglas içinde meydana gelen değişimler; içindeki su ve mürekkep akışkandır ve bu iki madde birbirine karışmıştır.


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 117 Cevapları


Şekere Ne Oldu?
Amaç: Katı ve sıvı maddelerin yapısı hakkında çıkarımda bulunmak
Yapılışı:
1. Dereceli silindire bir miktar ılık su doldurup su seviyesini işaretleyiniz.
2. Dereceli silindire şeker eklediğinizde suyun seviyesinde bir değişiklik olup olmayacağını tahmin ediniz ve tahminlerinizi aşağıdaki tabloya kaydediniz. Şeker eklendikten sonraki gözleminizi aşağıdaki tabloya kaydediniz.
3. Dereceli silindirdeki suyun içine şekeri ekleyiniz ve şeker çözü- nünceye kadar suyu karıştırınız. Sonra su seviyesini tekrar ölçüp işaretleyiniz. Gözleminizi aşağıdaki tabloya kaydediniz.

ARAÇ GEREÇLER

1- Ilık su
2- Bir küp şeker
3- Cam baget
4- Dereceli silindir (100 ml)


1. Şeker, suda çözündüğünde şekeri görebiliyor musunuz?


Cevap:

eker, suda çözündüğünde şekeri göremiyoruz.


2. Suya şeker ilave edildikten sonra su seviyesinde bir değişiklik oldu mu? Bu durumu nasıl açıklarsınız?


Cevap:

Suya şeker ilave edildikten sonra su seviyesinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir. Çünkü şeker suyun içinde çözünmüştür.


3. Şeker çözündükten sonra dereceli silindirdeki su seviyesinde nasıl bir değişme gözlemlediniz?


Cevap:

Şeker çözündükten sonra dereceli silindirdeki su seviyesinde su seviyesinin arttığını gördüm.


4. Suda çözünen şekere ne olduğunu düşünüyorsunuz?


Cevap:

Suda çözünen şeker su ile karışmış ve suyun içinde tamamen erimiştir.


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 119 Cevapları


Amaç: Maddenin tanecikli yapısının hâl değişimiyle ilişkisini gözlemlemek
Yapılışı:
1. Sınıfınızda 5-6 kişilik gruplar oluşturunuz.
2. Beherglasa buz parçalarını koyunuz. Ortam sıcaklığından etkilenmeden buzu gözlemleyiniz. Buzun özelliklerini (taneciklerin hareketliliği ve tanecikler arasındaki boşluk) aşağıda verilen bölüme yazınız. Tanecik modelini zihninizde canlandırarak (hayal ederek) aşağıda verilen bölüme çiziniz.

ARAÇ GEREÇLER

1- İspirto ocağı
2- Beherglas
3- Buz


Cevap:

Birinci kısımda : Yapılan deneyde talaş parçaları ilk olarak buzun ortamda aşırı bir şekilde ısı kaybetmesine engel olmaktadır.

İkinci kısımda : Talaş parçaları buzların aşırı bir şekilde ısınmasına engel olmaktadır. Ancak ısı arttıkça buzlarda erimeler gözlenmektedir

Üçüncü kısımda : Buz parçaları tamamen buhar olmuş ve sadece talaş parçaları kalmıştır.


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 120Cevapları


1. Hal değişimi ile maddenin tanecikli yapısı arasında nasıl bir ilişki olabilir?


Cevap:

Hal değişimi ile maddenin tanecikli yapısı arasında  hal değiştirirken maddenin tanecikli yapısı değişmemesi, taneciklerin hızları ve tanecikler arasındaki boşluklarda değişmesi ilişkisi vardır.


2. Maddenin hal değişimine uğramasıyla taneciklerin hareketliliği ve tanecikler arasındaki boşluk nasıl değişir?


Cevap:

Maddenin hal değişimine uğramasıyla taneciklerin hareketliliği tanecikler sadece titreşim hareket yapması ve katı madde de tanecikler arası boşluk azalması ile değişir.


3. Çizdiğiniz modelleri arkadaşlarınızla paylaşınız. Modelleriniz arasında ne gibi farklılıklar var? Farklılıkların nedenlerini tartışınız.


Cevap:

Bunu arkadaşlarınız ile beraber yapmanız gerekmektedir.


4. Modelleriniz ile ilgili tartıştığınız farklılıklara benzer şekilde, bilim insanları arasında da sizin yaşadığınız farklılıklar olabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?


Cevap:

Bence modellerimiz ile ilgili tartıştığınız farklılıklara benzer şekilde, bilim insanları arasında da bizim yaşadığımız farklılıklar olabilir. Çünkü bilim konusunda her zaman farklı görüşler ve çalışmalar öne sürülmüştür.


İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Özellikle, suya şeker ekledikten sonra su seviyesindeki değişikliği görmek beni şaşırttı. Şeker, suya eklenince aslında suyun içinde eriyor, bu yüzden su seviyesinde bir değişiklik olmuyor.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.