6. Sınıf Fen Bilimleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-147-148-149-150-151. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-147-148-149-150-151. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6.Sınıf Adım Adım Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 145-146-147-148-149-150-151. Sayfa Cevapları 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Fen Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları

Kitaplardan, ansiklopedilerden ve güvenilir genel ağ adreslerinden termosun yapısını araştırınız. Araştırmalarınız sonucunda edindiğiniz bilgileri aşağıdaki tabloya yazınız.
Cevap: Termosun çalışma mantığı içerisinde birden fazla şişe bulundurmasındadır. İçerisinde bulunan iki şişe arasında kalan boşluklar havadan arındırılarak vakumlanır ve ısı iletimi bu sayede oldukça azaltılır. Bu sayede termosun içerisindeki sıvının sıcaklığı dışarıya gidemez ve bu nedenle soğuyamaz.


4. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıda verilen numaralandırılmış soruları, karışık olarak verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız. Cevaplarınızı noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-147-148-149-150-151. Cevapları Adım Adım Yayıncılık


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

B. Bir bardak suya tuz atıldığında tuzu oluşturan tane ikler suyu oluşturan taneciklerin arasına girer. Bardağa dikkatle bakıldığında su ve tuz birbirinden ayırt edilemez.
Bu deney sonucunda aşağıdaki hipotezlerden hangileri test edilebilir? Düşüncelerinizi sebepleriyle defterinize yazınız.
1. Madde boşluklu yapıdadır.
2. Maddeyi oluşturan tanecikler hareket hâlindedir
Cevap: Tuz su ile buluştuğu zaman tanecikler hareket halinde olduğu için suda çözülmüştür. Aynı zaman da maddede boşluk olmasından dolayı dibe çökmemiş ve çözülmüştür. İki hipotezde test edilebilir. 


C. Aşağıda verilen numaralandırılmış özelliklerin maddenin hangi hâline ait olduğunu belirleyiniz. Özelliklerin başındaki numaraları uygun kutucuklara yazınız.
Cevap:

1 Kuvvet etkisiyle sıkıştırılabilir.
2 Maddenin en düzenli hâlidir.
3 Maddenin en düzensiz hâlidir.
4 Tanecikleri arasındaki boşluk en azdır.
5 Tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar.
6 Tanecikleri yalnızca titreşim hareketi yapar.
7 Kuvvet etkisiyle sıkıştırılamadığı kabul edilir.
8 Boşluklu, tanecikli ve hareketli yapıdadır

Katı → 2, 4, 6, 7
Sıvı → 1, 5, 8
Gaz → 1, 3, 5, 8


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki soruları defterinize cevaplayınız

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-147-148-149-150-151. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

1. Birbiri içinde çözünmeyen K, L ve M sıvılarının aynı kap içindeki konumları yandaki şekilde verilmiştir. Buna göre K, L ve M sıvılarının yoğunlukları arasındaki ilişki nedir?
Cevap: Yoğunluğu en fazla olan sıvı K sıvısıdır. En az olan ise L sıvısıdır. Sıralama
K > M > L şeklinde olur.

2. Buz dağlarının suyun üstünde kalmasının sebebi nedir?
Cevap: Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan azdır. Bundan dolayı buzullar suyun yüzeyinde kalır. 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-147-148-149-150-151. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

3. Aşağıdaki tabloda birbiri içinde çözünmeyen dört sıvının yoğunlukları verilmiştir. Bu sıvılar aynı kaba konulduğunda kabın yüzeyinde hangi sıvı olur? Neden?
Cevap: Kabın yüzeyinde yoğunluğu en az olduğu için zeytinyağı olur. 


4. Kütlesi 92 g, hacmi 100 cm³ olan sıvının yoğunluğu kaç gram/santimetreküptür?
Cevap:

Yoğunluk = Kütle/Hacim
Yoğunluk = 92 ÷ 100
Yoğunluk = 0,92


5. Kütlesi 234 g olan bir bilye, içinde 420 cm³ su bulunan dereceli silindire konuluyor. Dereceli silindirdeki su seviyesi 450 cm³ oluyor. Buna göre bilyenin yoğunluğu kaç gram/santimetreküptür?
Cevap:

450 – 420 = 30 cm³ bilyenin hacmi
Yoğunluk = Kütle/Hacim
Yoğunluk = 234 ÷ 30 = 7,8 


D. Aşağıdaki eşyaların veya eşyaların yapısındaki kısımların ısı iletkenliğine göre hangi tür maddeden yapıldığını tabloda işaretleyiniz. Niçin böyle düşündüğünüzü açıklayınız
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-147-148-149-150-151. Cevapları Adım Adım Yayıncılık


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

E. Aşağıda harflendirilerek verilen kavramları ilgili oldukları ifadelerle eşleştiriniz
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-147-148-149-150-151. Cevapları Adım Adım Yayıncılık


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

F. Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-147-148-149-150-151. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

1. Bir öğrenci iğnesi çıkarılmış şırınganın ucuna parmağını bastırıyor. Öğrenci şırınganın pistonuna bastırdığında pistonun hareket ettiğini gözlemliyor.
Buna göre şırınganın içinde aşağıdaki maddelerden hangisi olabilir?
Cevap: A) Hava


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-147-148-149-150-151. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

2. Yandaki şemanın merkezine;
I. ısıyı iyi ileten maddeler,
II. ısı yalıtımı malzemeleri,
III. bina ile dış ortam arasındaki ısı akışını
yavaşlatan malzemeler ifadelerinden hangileri yazılabilir?
Cevap: D) II ve III


3. Aynı boyutlardaki K, L ve M metalleriyle aşağıdaki deney düzenekleri hazırlanıyor. K, L ve M metallerinin aynı noktalarına eşit kütleli katı yağlar konuluyor
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-147-148-149-150-151. Cevapları Adım Adım Yayıncılık
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) Isı iletkenliği en zayıf olan K’dir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

4. Bir maddenin geçirdiği hâl değişimi sonucunda,
• Madde taneciklerinin arasındaki boşluk artıyor.
• Madde tanecikleri daha hızlı hareket ediyor.
Buna göre bu maddenin geçirdiği hâl değişimi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Cevap: D) Yoğuşma


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-147-148-149-150-151. Cevapları Adım Adım Yayıncılık
Buna göre bu deney ve sonuçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) Bakır kürenin yoğunluğu alüminyum kürenin yoğunluğundan küçüktür


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-147-148-149-150-151. Cevapları Adım Adım YayıncılıkTablonun doğru olması için kaç numaralı kutucuklardaki yakıtların yeri değiştirilmelidir?
Cevap: D) 5 ve 6


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

7. I. Sobanın içine fazla yakıt koymamak
II. Sobadaki yakıtın üstten yanmasını sağlamak
III. Soba borularını belirli aralıklarla temizlemek
Yukarıdaki ifadelerden hangileri soba zehirlenmelerinden korunmak için alınması gereken tedbirlerdendir?

Cevap: D) I, II ve III


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-147-148-149-150-151. Cevapları Adım Adım Yayıncılık
8. Birbiri içinde çözünmeyen üç sıvının görünümü yandaki şekilde verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: A) Sıvıların yoğunlukları birbirlerinden farklıdır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-147-148-149-150-151. Cevapları Adım Adım Yayıncılık
Buna göre,

I. L’nin hacmi, K’nin hacminden büyüktür.
II. K’nin yoğunluğu, L’nin yoğunluğundan büyüktür.
III.K cisminin yoğunluğu 20 g/cm3 tür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: B) I ve II

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.