6. Sınıf Fen Bilimleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115-118-119. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115-118-119. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6.Sınıf Adım Adım Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 115-118-119. Sayfa Cevapları Maddenin Tanecikli Yapısı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Deney

2. Şırıngaların pistonlarını serbest bırakınız. Gözlemlerinizi tabloya yazınız.
3. Beşinci şırınganın pistonunu geriye doğru çekiniz. Şırınganın delik olan ucunu parmağınızla kapatınız ve pistonunu ileri doğru itiniz. Gözlemlerinizi tabloya yazınız.
4. Şırınganın pistonunu serbest bırakınız. Gözlemlerinizi tabloya yazınız
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115-118-119. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Sonuca Varma

1. Maddelerin sıkışma özellikleri arasındaki ilişki nedir?
Cevap: Katı maddelerde tanecikler sık olduğu için sıkışma özelliği zordur. Bu durum sıvı ve gazlarda değişiklik gösterir. Tanecikler arası mesafe sıvı ve gazlarda daha fazla olduğu için sıkışma özelliği kolay gerçekleşir. 

2. Bazı maddeler sıkıştırılabilirken bazı maddelerin sıkıştırılamamasının sebebi nedir?
Cevap: Maddelerin yapılarının farklı olmasından kaynaklı olarak değişmektedir. 

3. Bütün maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk miktarı aynı mıdır?
Cevap: Maddeler arası boşluklar aynı değildir. Yapılarına göre tanecikleri arasındaki boşlukta değişmektedir. 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Deney

5. Plastik bardaktaki zeytinyağının hacmini gözlemleyiniz. Gözlemlerinize göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115-118-119. Cevapları Adım Adım Yayıncılık


2. Deney

1. Beherglası yarısına kadar suyla doldurunuz.
2. İspirto ocağını yakınız (Ocağı yakarken öğretmeninizden yardım isteyiniz.). Sacayağını ispirto ocağının üzerine koyunuz.
3. Tel kafesi, sacayağının üzerine koyunuz.
4. Beherglastaki suyu ısıtınız ve suyun tamamen su buharına dönüşmesini sağlayınız. Gözlemlerinize göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115-118-119. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Sonuca Varma

1. Sıvı hâlden katı hâle geçen maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerinin hareketliliği nasıl değişir?
Cevap: Sıvı halden katı hale geçen maddenin tanecikleri arasındaki mesafe azalır ve taneciklerin hareketliliği gider. 

2. Sıvı hâlden gaz hâle geçen maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerinin hareketliliği nasıl değişir?
Cevap: Sıvı halden gaz haline geçen maddenin tanecikleri arasındaki mesafe artar. Mesafe artması ile tanecikler daha hareketli hale gelir. 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

1. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki diyagramda hâl değişimleri harflerle gösterilmiştir. Buna göre verilen soruları defterinize cevaplayınız.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115-118-119. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

1. Harflerle belirtilen hâl değişimlerinin isimleri nedir?
Cevap:

a: Süblimleşme
b: Erime
c: Buharlaşma

ç: Yoğuşma
d: Donma
e: Kırağılaşma

2. Yalnızca titreşim hareketi yapan bir maddenin tanecikleri hangi hâl değişimleri yönünde öteleme ve dönme hareketi yapar?
Cevap: Katı maddelerde tanecikler arası mesafe az olduğu için titreşim hareketi yaparlar. Bu maddenin hal değişimi sonrası sıvı ve gaz hale geldikten sonra tanecikler arası mesafe artacağı için öteleme ve dönme hareketi yapar. 

3. c ve ç hâl değişimleri yönünde maddeyi oluşturan taneciklerin yaptığı hareket türlerinde değişiklik gözlenir mi? Sebepleriyle açıklayınız.
Cevap: C ısı alarak sıvı halden gaz hale geçer. Tanecikler arası mesafe daha çok artar. ç maddesi ısı vererek sıvı hale geçer. Sıvı ve gaz maddelerinin özellikleri aynı olduğu için hareketlerinde değişiklik olmaz. 

4. e hâl değişimi yönünde maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki boşluk, taneciklerin hareketliliği ve hareket türlerinde değişimi açıklayınız
Cevap: E maddesi gaz halden katı hale geçmektedir. Gaz olan maddenin tanecikleri arasındaki mesafe fazla ve her hareketi yapabilir. Katı hale geçtikten sonra tanecikler arası mesafe azaldığı için hareketi sadece titreşim olur. 

5. Hangi hâl değişimleri sonucunda maddeyi oluşturan tanecikler daha hızlı hareket eder?
Cevap: a ve c maddeleri hal değişimleri sonrasında tanecikler daha hızlı hareket eder. 


B. Aşağıdaki soruları verilen maddelerin numaralarından yararlanarak defterinize cevaplayınız.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115-118-119. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Verilen maddelerden hangilerinin,

1. Tanecikleri arasındaki boşluk en azdır?
Cevap: Tanecikleri arasındaki boşluk en az olan buz, kalem ve cam maddeleridir. 

2. Tanecikleri en hızlı hareket eder?
Cevap: Tanecikleri en hızlı hareket eden oksijen gazı ve hava maddeleridir. 

3. Tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapabilir?
Cevap: Tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapan maddeler hava, limonata, sirke, oksijen gazı ve süt maddeleridir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.