5. Sınıf Fen Bilimleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146-147-148-149-150 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

Göster

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Çevre Sorunlarımız Cevapları Sayfa 146, 147, 148, 149, 150


Çevre Sorunlarımız Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Dikey Yayıncılık Sayfa 146-147-148-149-150


Soru : Peki, sizin çevrenizdeki en büyük çevre sorunu nedir? Bu çevre sorunu ile mücadele eden kurumlar var mıdır?


Cevap:
Bizim çevremizde yer alan en büyük çevre sorunu hava kirliliği olarak söyleyebiliriz. Fabrikalar, fosil yakıtları ve aşırı araç kullanımı bölgemizde yer alan havanın aşırı derecede kirlenmesine neden olmaktadır.
Hava kirliliği ile ilgili ; belediyeler, çevre ve şehircilik bakanlığı, sivil toplum örgütleri sürekli olarak mücadele içerisinde yer almaktadır.


Soru : Siz, bu çevre sorununa yönelik ne gibi faaliyetlerde bulundunuz?


Cevap:
Bu çevre sorunu ile ilgili ; çevremizde yer alan insanların daha iyi bir hava için temiz enerjili faaliyetler hakkında konuşmalar yaptım.


Proje Çalışması


Konu: Yakın çevrenizdeki bir çevre sorununun çözümüne ilişkin bir proje tasarlayıp sununuz.
Proje Aşamaları
Üç kişiden oluşan gruplar oluşturulur.
Öğretmen rehberliğinde, her grubun mümkün olduğu kadar farklı çevre sorunları seçmesi sağlanmalıdır.
Grup içinden seçilen bir kişi, kaydedilmesi gereken bilgileri kaydetmek üzere görevlendirilir.
Her grup, çevre sorununa neyin neden olduğunu, araştırarak ve tartışarak tespit etmelidir. Karar verilen neden kaydedilmelidir. (Mesela pil atıklarının doğaya verdiği zarar konusunu seçen grup, sorunun kaynağını, pillerin ayrı toplanacağı bir sistemin olmaması şeklinde tespit etmiş olsun.)
Sorunun çözümü için neler yapılabileceği hakkında (beyin fırtınası tekniği ile) herkes fikrini söylemeli ve söylenenler kaydedilmelidir.
Grupça alınan karar sonucunda, sorunun çözümü için ne yapılacağı aşama aşama yazılı olarak anlatılmalıdır. (Mesela atık pillerin toplanması için birçok cam kavanoz, okuldaki her sınıfa ve mahalledeki kahve, bakkal, berber, kasap gibi iş yerlerine, apartman girişlerine konulmalıdır. Her ay belirli kişiler, kavanozlardaki pilleri toplamalıdır.)
Faaliyet için yapılması gereken duyurular, çeşitli şekillerde yapılmalıdır.(Mesela pil toplamanın önemi afiş ve yazılarla ya da sözlü olarak anlatılmalıdır.)
Yapılan tüm çalışmalar sunum hâline getirilerek sınıfa sunulmalıdır.
Not: Kitap sonunda yer alan proje değerlendirme ölçeği ile öğrencilerin yaptığı çalışmalar değerlendirilir.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 149 Cevapları


Etkinlik 3


YARARI MI FAZLA, ZARARI MI?


Hangi Malzemeler Gerekli?
• A4 kâğıdı
• Kalem
• Renkli karton


Etkinlik Nasıl Yapılacak?


Sınıfımızda iki grup oluşturalım.
Aşağıda verilen örnek olayı inceleyelim.
Örnek Olay
Ali Bey, zengin bir iş adamıdır. Ali Bey, doğup büyüdüğü memleketine duyduğu sevgiden dolayı yeni fabrikasını köyüne yapmaya karar vermiştir. Bunun için yukarıda resmi verilen akarsu kenarındaki araziye, fabrikasını kurmaya karar vermiştir. Bu fabrikada hemşehrilerinin çalışmasını, köyünün kalkınmasını hedeflemektedir.
Birinci grupta yer alan öğrencilerin, Ali Bey’in bu fabrikayı köyüne kurmasıyla ne gibi faydalar elde edeceğini grup arkadaşları ile tartışarak yazmalarını sağlayalım.
İkinci grupta yer alan öğrencilerin de Ali Bey’in bu fabrikayı köyüne kurmasıyla ne gibi zararların oluşabileceğini grup arkadaşları ile tartışarak yazmalarını sağlayalım.
Her iki grup da elde ettiği sonuçları açıklasın. Bizler de fabrikanın köye kurulmasının köye faydasının mı yoksa zararının mı olacağına birlikte karar verelim.


Sonuçları Değerlendirelim


1. Zarar oluşturan faktörleri yok etmek için Ali Bey, projesinde ne gibi değişiklikler yapabilir?


Cevap:
Baca fitreleri kurulması, gerekli arıtma tesisinin standartlara uygun olması gerekmektedir.


2. Günlük yaşamdan çevreye zarar verilen durumlara örnekler veriniz.


Cevap:
Maddeler halinde Günlük yaşamdan çevreye zarar verilen durumlara örnekler şunlardır ;

 • Bacalardan çıkan karbondioksit gazları,
 • Araçların egzozlarından çıkan karbondioksit gazları,
 • Isınmak ve üretim için fosil yakıtların kullanımı
 • Yangınların çıkması
 • Anız yakımlar
 • Sanayi atıklarının dere ve denizleri kirletmesi

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 150 Cevapları


Tartışalım


Soru : Doğal yaşam, insan müdahalesi olmadan daha dengededir. Türlerin yok olmasının çeşitli nedenleri olmakla birlikte, insan etkinlikleri bu nedenlerin başta gelenlerinden biridir. İnsan nüfusunun artışı, diğer canlıların yaşam alanlarının daralması sonucunu doğurmuştur.

Sizce insan faaliyetleri sonucunda gelecekte ne tür çevre sorunları ortaya çıkabilir?


Cevap:

 • Denizlerin kirletilmesi
 • Temiz su kaynaklarının yok olması
 • Hava kirliliği
 • Hayvanların nesillerinin tükenmesi
 • Toprağın verimsizleşmesi
 • İklim değişiklikleri
 • Hava olaylarında farklılıklar gibi örnekler verilebilir.

Soru : Bu sorunları nasıl azaltırız?


Cevap:
Temiz enerjiye geçilerek, fosil yakıtlarının en aza indirilerek kaldırılması büyük önem taşımaktadır. Doğanın kendisinin yenilemesi için müsaade edilmesi gerekir. Ayrıca çevreci bir anlayışla ağaçlandırmalar yapılarak bütün canlıların yaşam alanının korunması gerekmektedir.


Soru : Bu sorunlarla nasıl başa çıkarız? Diğer canlıların yaşamlarını tehlikeye atmadan birlikte yaşayabilir miyiz? Bu sorulara vereceğiniz cevapları sınıf ortamında tartışınız.


Cevap:
Bu sorunlarla başa çıkmanın en iyi yolu doğanın korunmasından geçmektedir. Doğaya zarar veren fosil yakılarının ter edilmesiyle yenilenebilir temiz enerjinin kullanılması gerekmektedir. Bu sayede doğa kendini yenileyerek bütün canlıların bir arada yaşayacağı temiz ve güzel dünya elde edilebilir.


Kendimizi Değerlendirelim 6.2


1. Çevrenizi gözlemleyerek çevre sorunlarına neden olan insan faaliyet ve davranışlarından 10 tanesini maddeler hâlinde defterinize yazınız.


Cevap:
Maddeler halinde Çevrenizi gözlemleyerek çevre sorunlarına neden olan insan faaliyet ve davranışlarına örnekler şunlardır ;

 1. Araçların sürekli olarak artması
 2. Gübre ve zirai ilaçların artması
 3. Atıkların atılarak çevreye zarar verilmesi
 4. Bilinçsiz otlama alanının kullanımı
 5. İnsan nüfusunun sürekli arması
 6. Sulak alanlarının bilinçsiz kullanımı
 7. Suların kirletilmesi
 8. Havanın gazlarla kirletilmesi
 9. Nükleer enerjinin kullanımı
 10. Bilinçsiz şehirleşme

2. Yaşadığınız yerde çevre sorunlarının çözümlerine yönelik uygulamalar varsa birkaç tane örnek veriniz. Bu uygulamaları hangi kurumların yaptığını yazınız.


Cevap:
Maddeler halinde Yaşadığınız yerde çevre sorunlarının çözümlerine yönelik uygulamalara örnekler şunlardır ;

 • Atık sular geri dönüşümü sağlanarak tarımsal arazilerin sulamalarında kullanılmaktadır.
 • Sanayi tesislerinde dumanlar ve su atıkları için modern fitreler kullanılmaktadır.
 • Canlıların yaşam alanlarının korunması için doğal yaşam alanları kuruldu.
 • Araçların karbondioksit salımı için fitre zorunluluğu vardır.
 • Hava kirliliğini azaltmak için elektrikli araçlara geçilmeye başlandı.
 • Fosil atıklar yerine doğal gaz kullanımı sağlanmaktadır.

3. Yaşadığınız yerde oluşan bir çevre sorununu inceleyiniz. Bu çevre sorununun olmaması hâlinde çevrenizde ne gibi değişiklikler meydana gelirdi? Açıklayınız.


Cevap:
Yaşadığımız yerde çevre sorunlarının olması sonucunda bütün canlılar olumsuz yönde etkilenecektir. Canlı biyoçeşitliliği büyük tehlikeye girecektir. Hava solunmaz hale gelecek ve iklim şartlarında değişiklik olacaktır.
Ayrıca çevrede yaşanan çevre sorunları nedeniyle topraklar ekim için olumsuz bir hal alarak ortam bütün canlılar için yaşanmaz bir hal alacaktır.


4. Çevre neden önemlidir? Çevremizi neden korumalıyız? Açıklayınız.


Cevap:
Çevremizi korumak için yapmamız gereken önlemler şu şekilde sıralayabiliriz;
Çevremizde bulunan sahipsiz kedi köpek gibi sokak hayvanlarını beslemeli sıcak yaz günlerinde kapımızın önüne bir kap su koymalı kış günlerinde ise sıcak bir ortam sağlamak için barınak imkanı sunmalıyız.
İnsanları aşırı avlanma ve hayvanların soylarını tüketmeye karşı bilinçlendirmeli avlanma yasaklarına uymalarını sağlamalı olmayan kişileri de gördüğümüzde yetkililere bildirmemiz gerekir.
İnsanların doğayı hızlı şekilde kirletmesine engelleyebilmek için tehlikeli atıkların doğaya gitmemesi için atık geri dönüşüm kutularında biriktirmeye öğretmeli atık kutularını belirli yerlerde konuşlandırmalı evlerimizden başlayarak çöpleri ayrı ayrı biriktirmeye öğrenmemiz gerekir. Doğadan hızlı yok olabilecek ürünlerin üretilmesini özen gösterilmeli plastik pil gibi atıkların kesinlikle doğaya atılmasını engellemeliyiz.
Çevreyi korumanın bir farklı şeklide enerji tasarrufuna özen göstermemiz gerekir. İnsanlar günü içerisinde işlerine okuluna giderken taşıtlar kullanırlar toplu taşıtlara binmeye insanlara alıştırmalı araçların egzozlarından çıkan zararlı gazların havaya karışmasına engellemelidir. Ayrıca yenilebilir enerjiyi kullanmaya insanları teşvik etmeliyiz devlet politikası olarak güneş enerjisinden rüzgar enerjisinden yararlanmak için bu alanlara yatırım yapmalı termik santraller gibi doğaya hava kirliliğine sebep olacak enerji yatırımları yapılmasının devlet olarak politikalarından çıkarmaları gerekir.


FEN, MÜHENDİSLİK VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI


Soru : Günlük yaşamda hem yaptığı faaliyetlerle ülkesine fayda sağlayıp hem de çevre konusundaki hassasiyetinden dolayı çevreyi korumaya yönelik önlemler alan kuruluşlar vardır. Bu kuruluşlardan birini seçiniz. Bu kuruluşun bir üyesi olduğunuzu ve kuruluş olarak biyoçeşitlilik konusunda okulda ya da toplumda bir farkındalık oluşturmak istediğinizi varsayınız. Bu konuda bir girişimcilik projesi hazırlayınız. Projenizi yıl sonunda düzenleyeceğiniz Bilim Şenliği’nde sergileyiniz. Projenin Değerlendirilmesi: Yapılan çalışmalar öğretmenin vereceği ya da kitap sonunda yer alan proje değerlendirme ölçeği ile değerlendirilir.


Cevap:
TEMA vakfı özellikle Anadolu bölgesindeki kuraklık ve erozyona dikkat çekmek, bu soruna çözüm bulmak hedefiyle kuruldu. Türkiye’nin ağaçlandırılması halkı yeşil alanlar hakkında bilinçlendirmek, topluma doğa ağaç sevgisi kazandırmak gibi temelleri vardır.
TÜRÇEV, sağlıklı yüzme suyu, güvenilir plaj gibi maddelerinin olduğu Mavi Bayrak Projesi’nin ülkemizde de kullanılması için Turizm Bakanlığı tarafından kurulmuş ve bu projenin yürütülmesi, denetlenmesi için görevlendirilmiş bir vakıftır.
ÇEVKO vakfı ülkemizde gelişen sanayinin sonucu artan ambalaj atıklarının geri dönüşümünün sağlanması ve ekonomiye kazandırılması ve insanları geri dönüşüm konunda bilgilendirmek için kurulmuştur.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Bizim çevremizdeki en büyük çevre sorunu elbetteki sokaklar’ın iletilmesi ve sokaklara atılan çöpler olabilmektedir bunun yarısı kadar çöpler arasında olan geri dönüşü mümkün olan bu dersi karton ve cam gibi ürünlerin bulunması ve bunların geri dönüşüme atılmaması çevre kirliliğine sebep olan ve çevremde gözlediğim birkaç sebep ve örnek olarak verebilmektedir bunun yanı sıra bulunduğum bölgede denizler vardır bu denizlerin bazen çöp atıldığını veya iletildiğini insanlar tarafından görmekteyiz bunları kibar bir şekilde uyarmalı ve denizlerin bize daha temiz tutmalı benzer çok atılmasını engellemeli daha yaşanan bir ülkenin ve bir dünyanın temizlikte olabileceğini benimsemeliyiz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.