7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 31-32-33 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı 1. Ünite: İletişim ve İnsan İlişkileri Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları ve Cevapları Sayfa 31 32 33


1. Ünite: İletişim ve İnsan İlişkileri Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları 


ÖĞRENDİKLERİMİ DEĞERLENDİRİYORUM


A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.


( Doğru ) 1. İletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır.


( Doğru ) 2. Beden dili işitme engellilerin kullandığı sözsüz iletişim şeklidir.


( Yanlış ) 3. Ülkemizde genel ağ eğlence amaçlı kullanılmakta, bilgi edinmek için kitaplardan yararlanılmaktadır.


( Doğru ) 4. Kitle iletişim özgürlüğünden yararlanırken özel hayatın gizliliğine saygı göstermeliyiz.


( Yanlış ) 5. Basın mensuplarının sokaktaki insanların izinsiz olarak fotoğraflarını çekme özgürlükleri vardır.


B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.


mimik, kitle iletişimi, yazılı iletişim, ben dili, sosyal medya, düzeltme ve cevap hakkı, sözlü iletişim


6. Mektupla haberleşme bir yazılı iletişim türüdür.
7. Kişinin, başkalarının kabul edemeyeceği davranışlarına beden dili  ile başlayan cümlelerle tepkisini göstermesi iletişimin olumlu devam etmesine katkı sağlar.
8. Jest ve mimikler iletişimin beden dilini destekleyen ögelerindendir.
9. Kişilerin paylaşım yapabildiği diğer kullanıcılarla iletişim kurduğu platformlara sosyal medya denir.
10. Kişiler ya da kuruluşlar kendi haklarında izinsiz ve gerçek dışı yayın yapan medyadan düzeltme ve cevap hakkı yayınlamasını isteyebilirler.
11. Mesajın kitle iletişim araçlarını kullanarak çok sayıda kişiye ulaşmasına kitle iletişim denir.


C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 31-32-33 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 31-32-33. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları 


13. 7. sınıf öğrencisi olan Oğuzhan arkadaşlarıyla iletişimde bazen sorunlar yaşamaktadır. Oğuzhan’ın iletişim kurarken tercih ettiği davranışlar maddeler hâlinde aşağıda verilmiştir.

Oğuzhan’ın olumlu iletişim kurabilmesi için hangi davranışlarını değiştirmesi gerekir?

I. Empati kurma
II. Lakap takma
III. Öğüt verme
IV. Göz teması kurma
V. Emir cümlesi kurma


A) II-III-IV B) II-III-V C) I-II-V D) I-II-III


14. “Yıllarca insanların sevinçlerine ve üzüntülerine tanık oldum. O günleri özlemle hatırlıyorum. Son yıllarda
bayram tebriği gönderen bile kalmadı. Artık insanlar telefonlarla yazılı, sözlü ve görüntülü olarak istedikleri
zaman iletişime geçmektedirler. Sevinçlerine ve üzüntülerine bu şekilde paylaşmaktadırlar.” Bu cümleler bir
posta dağıtıcısına aittir.

Posta dağıtıcısının konuşmasında aşağıdakilerden hangisine değinilmektedir?


A) Sosyal medyanın sosyal değişimde etkili olması.
B) Mektubun çağ dışı bir iletişim aracı olması.
C) Sosyal medyada iletişimin hızlı olması.
D) Bayramlarda cep telefonundan mesaj gönderilmesi.


15. “Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı, Söz ola ağılı aşı, bal ile yağ ede bir söz.” Yunus Emre

Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre’nin dizelerini doğrulamaktadır?


A) Söz söyleyenin, kılıç kuşananındır.
B) Söz gümüşse sükût altındır.
C) Söz ağızdan bir kere çıkar.
D) Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.


16. “Çok çaresizdik. Genel ağ olmasa ne yapardık biz?”

Bu sözü söyleyen bir anne aşağıdaki durumlardan hangisiyle karşı karşıya kalmış olabilir?


A) Evladına sosyal medya aracılığıyla kan bulmuştur.
B) Sokaktaki yavru kedilere sahip bulmuştur.
C) İkinci el ürünlerini genel ağda satmaktadır.
D) Genel ağı bilgi edinme amacıyla kullanmaktadır.


17. “Bireysel ve toplumsal ilişkilerimde olumlu iletişim kuruyorum.” diyen kişinin tercihi aşağıdakilerden hangisi olamaz?


A) Alay etmek B) Ben dilini kullanmak C) Dikkatle dinlemek D) Gülümsemek


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları 


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


18. Genel ağın sizin hayatınızdaki yeri nedir? Açıklayınız.


Cevap: Genel ağın sizin hayatınızdaki yeri nedir? Açıklayınız.

Genel ağdan kasıt, bilgisayar ağıdır ki buda internet demektir. Tablet, akıllı telefonlar gibi internetin olduğu he araç bu ağa dahildir. Günümüzde artık birçok şey internet üzerinden yapılmaktadır. Alışverişler, haberleşmeler, ödev yapma, haber okuma ve bilgi edinme için hep bu ağ kullanılır. Bu ağların her eve girmesi ve gelişmesi ile beraber insanlar için vazgeçilmez hale geldi

.Artık insanlar kendi kıyafet , telefon , elektronik eşya gibi aletlerini bile internet ağı üzerinden yapıyor. Böylece otururken istediği kıyafetlere sahip olabiliyor. Ayrıca Dünya’ da olan gelişme ve haberler hep internet ağı üzerinden erişiliyor. Böylece Dünya’ da olup biten tüm bilgiler insanların  elinin altında ulaşıma mümkün hale geliyor.

Ayrıca farklı farklı şehirlerde de olsa insanlar sevdikleri ve görüşmek istedikleri kişiler ile bu ağ üzerinden ister görüntülü ister sesli olarak haberleşme imkanına sahipler. Buda hasret giderme ve birbirinden haberdar olmak için büyük bir imkan. Genel ağ böylece hayatımızda büyük bir yere sahip olmuş ve bütün insanların kullandığı bir nesne haline gelmiştir.


19. İletişimde empati kurmanın önemi nedir? Açıklayınız.


Cevap: İletişimde empati kurmanın önemi nedir? Açıklayınız.

Empati; bir insanın kendini karşıdaki insanın yerine koyarak onu anlamaya çalışmasıdır. Kavgalar ve anlaşmazlıklar insanlar birbirini anlamadığı ve birbirlerinin duygularına hak vermedikleri zaman ortaya çıkar. İnsanlar karşı tarafta olan insanın yaptıklarına ve verdiği tepkileri eğer kendi tarafından değerlendirirse ona kızar ve öfkelenir.

Eğer onun içinde olmuş olduğu ruh hali ve çevreye göre değerlendirmeye çalışır ve onu anlamak niyeti ile hareket ederse ona hak verdiği yerler de ortaya çıkar. Böylece insanlar daha az sinirlenir ve karşıdaki insanın duygularını anlamak için konuşmayı tercih ederler. Bu konuşma yolu ve birbirini anlama yolu insanların birbirini sevmesine , merhamet duygusunun gelişmesine ve olayların çözülmesine sebep olur. Bunun için empati her insanda olması gereken bir özelliktir.

İnsanlar hayatlarının her alanlarında doğru bir şekilde empatiyi kullanmalı ve böylece karşıdaki insanları haksızlığa uğratma ve suçlama yoluna gitmeden çönce, anlamaya çalışarak , uzlaşma yolunu bulmaya çalışırlar. Empatisi olmayan insanlar ise ben merkezcidir ve kendi dünyalarından insanları yargılamayı seçerler.


20. Kitle iletişim özgürlüğünü kullanırken yerine getirilmesi gereken sorumluluklar nelerdir?


Cevap: Kitle iletişim özgürlüğünü kullanırken yerine getirilmesi gereken sorumluluklar nelerdir?

Teknolojik ürünlerin insanlara getirdikleri yararlar kadar zararlar da vardır. Onun için dikkatli kullanım ve insanların hakkına riayet edilmesi gerekir. İnsanların her birinin bu kitle iletişim araçlarını kullanmaya , haberlerden haberdar olmaya hakları vardır.

İnsanlar diğer insanların haklarına girmedikleri sürece istedikleri gibi bilgi edinme paylaşımlar yapma ve vakit geçirme gibi özgürlüklere sahiptir. Kitle iletişim özgürlüğünü kullanırken yerine getirilmesi gereken sorumluluklar ; insanların özel hayatına karışmamak ve araştırmamak, insanların fikirlerine saygı göstermek ve dikkatli olmak, kişi dokunulmazlığı ve kişisel verilen kullanımına dikkat edilmesi olarak özetlenebilir. İnternet , gazete dergi gibi kitle iletişim araçları olsa da insanların özel hayatlarına müdahale edilmesine hak yoktur. Tıpkı gerçek sosyal yaşamda olduğu gibi insanlar birbirlerine saygılı davranmak ve düşüncelerine saygı duymak zorundadır.

Ne yazık ki özellikle internet gibi resmi olmayan yerlerde veya tanınmanın zor olduğu yerlerde insanlar daha rahat ve dikkatsiz davranabilmektedir. Buda insanları rahatsız etmekte ve kavga hakaret gibi istenmeyen davranışlara neden olabilmektedir. Bu haklara dikkat ederek herkesin mutlu olabileceği ortamlar oluşturulmalıdır.


21. Sosyal medyanın faydalarını örnekler vererek açıklayınız.


Cevap: Sosyal medyanın faydalarını örnekler vererek açıklayınız.

Sosyal medya teknolojinin gelişmesi ile beraber çağımızda zorunluluk haline gelmiştir. Artık neredeyse tüm işler internet ve sosyal medya üzerinden yapılmaktadır.  Sosyal medyanın faydalarından birkaçı ; bilgi edinme, haberleşme, istek ve şikayetlerini bildirme, farkındalık oluşturma, devlet ve millet arasındaki bağı kuvvetlendirme, sevdiklerimizle görüşme, her bölgeden doktor , avukat gibi meslek gruplarına ulaşabilme imkanı olarak özetlenebilir.

Daha birçok yararı olan sosyal medya için örneklerde verilebilir. Mesela anayasa kararları, alınan milli kararlar gibi haberler hep sosyal medya üzerinden öğrenilir. İnsanlar artık su ve elektrik parası yatırma kira parası gibi parasal işlemlerini de internet üzerinden yapmaya başladı. Alışverişler internetten yapılmaya başlandı. Ayrıca ulaşılmak istenen doktor, psikolog ve sanatçılar gibi kimselere de sosyal medya üzerinden ulaşmak ve onlarla konuşmak mümkün oldu. Bu örnekler sosyal medyanın insanlara getirdiği kolaylıklardan sadece birkaçıdır.


22. Kitle iletişim araçlarının kullanımının yaygınlaşması insan ilişkilerini nasıl etkilemektedir?


Cevap: Kitle iletişim araçlarının kullanımının yaygınlaşması insan ilişkilerini nasıl etkilemektedir?

Kitle iletişim araçları; televizyon, gazete, dergi gibi basınlardır. İnsanlar kitle iletişim araçları sayesinde meydana gelen olaylardan hemen haberdar olurlar. Kitle iletişim araçlarının artması sonrası artık her insanın vazgeçilmezi oldular. İnsanlar bu araçları kullanarak sevdiklerinden, kendi ülkelerinden ve Dünya’ dan haberdar olmaya ve araştırmaya başladılar.

Bilginin kolaylaşması ve insanların birbirlerinden haberdar olmaları kolaylaşınca insanlar hem her konuda bilgi sahibi olabildi hemde sevdikleriyle uzaktan da olsa hasret giderebildiler.  Olan olayları takip etmek ve gelişmelerden haberdar olmak her insan için vazgeçilmez oldu. Bu iyi getirilerin yanında kitle iletişim araçları insanlarda bağımlılık yapmaya başladı . İnsanlar sosyal hayatta insanlarla beraber olmak yerine saatlerce bu araçları kullanmaya ve ilişkilerini azaltmaya başladılar.

Topluca görüşmek yerine bu araçları tercih ederek insanlarla bağ kurulmaya başlandı. Buda toplumsal ilişkilerin zayıflamasına ve aile içindeki bağların kopmasına sebep olabildi. Teknolojiyi gerekli ve yerinde kullanarak bu araçları bize artı getirecek şekilde kullanmak mümkündür. Bizlerde sosyal hayattan kopmadan bu araçları gerekli meselelerde kullanarak hayatımızı kolaylaştırmamız mümkündür.


E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.


1. Suçlayıcı, eleştirici konuşma dili. ( Sen Dili )
2. Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet. ( Özgürlük )
3. Kitle iletişim araçlarının çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilmesi. ( Kitle İletişim )
4. Genel ağ. ( İnternet )
5. Kişinin bir kimse ya da bir olay karşısında dışarıdan gözlemlenebilen tutumu. ( Davranış )
6. Duygu ve düşüncelerini ifade etmek için genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli hareket. ( Jest )
7. Bilgisayar ağında sunucuya bağlı ve çalışır durumda olma. ( Çevrim İçi )
8. Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan kitle iletişim aracı. ( Televizyon )
9. Karşılıklı iletişimde kişilerin etkiler bütünlüğü içinde bulunması. ( Etkileşim )
10. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi. ( Sorumluluk )


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 31-32-33 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 31-32-33. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Bir insanla olumlu iletişim kurabilmek için o insanla göz teması kurarım.O insanla konuşurken başka bir şeyle ilgilenmezdim.Nezaket sözcüklerini kullanırdım.Agresif olmazdım yumuşak davranırdım.O insanla tatlı tatlı konuşurum.Eğer sinirli bir şekilde konuşursak karşımızdaki insan hemen konuşmayı bitirmek ister.Bu yüzden yumuşak bir şekilde konuşmamız gerekir.Sizde bir insanla konuşurken bunları uygulamayı unutmayın .

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.