7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62-63-64-65-68-69-70-71 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Avrupa’daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri Soruları ve Cevapları Sayfa 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71


Avrupa’daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları 


Soru : Yandaki harita, Alman coğrafyacı Martellus (Martelyus) tarafından 1491’de çizilmiştir. Haritayı inceleyip aşağıdaki soruları cevaplayınız.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62-63-64-65-68-69-70-71 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 62-63-64-65-66-67-68-69-70-71. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

1. Haritada hangi kıtalar yer almaktadır?


Cevap: Asya, Avrupa, Afrika kıtaları yer almaktadır.


2. Martellus hangi kıtaların varlığını bilmemektedir?


Cevap: Avusturalya, Amerika ve Antartika kıtaları bilmiyor.


3. Haritada hangi kıtalar gerçekte olduğundan çok daha farklı çizilmiştir? Neden?


Cevap: Afrika kıtası çok farklı çizilmiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları 


Soru : Görsellerdeki gelişmeler coğrafi keşifleri nasıl kolaylaştırmıştır? Açıklayınız.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62-63-64-65-68-69-70-71 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 62-63-64-65-66-67-68-69-70-71. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

Cevap: Sağlam gemiler uzun yolları ve dalgalara dayanıklı olduğu için uzun mesafelere gidebilmektedir. Pusula sayesinde kaptanlar gidecekleri yönler kolay bir şekilde bulmaları coğrafi keşifleri kolaylaştırmıştır.


Soru : Sizce hangi keşif daha önemlidir? Neden?


Cevap: Pusulanın keşfi daha önemlidir. Çünkü gidecekleri yönleri buradan bakarak kolay bir şekilde bulabiliriz.


Soru :Keşifler daha çok hangi yöne doğru olmuştur? Neden?


Cevap: Keşifler daha çok Asya kıtasına olmuştur.


Soru : İpek ve Baharat yollarının konumunu düşündüğünüzde coğrafi keşifler Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.


Cevap: İpek ve Baharat yollarının konumunu düşündüğünüzde coğrafi keşifler Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

İpek yolu Çin’den başlayarak anadoluya, Anadolu’danda liman yolu ile İtalya ve Avrupa içlerine doğru ilerler. Baharat yolu ise baharatın merkezi olan hindistandan başlayarak İran’a İran’dan Anadolu’ya Anadolıdaki limanlardan da Akdeniz üzerinden Avrupa içlerine kadar uzanmaktadır.

Coğrafi keşiflerin sonucunda bu iki önemli ticari yol değişmiş, bu yollar üzerinde bulunan yerleşim yerleri eski önemini kaybetmiş, buna bağlı olarak Akdeniz Limanları ticaretin merkezi olmaktan çıkmıştır. Ticaret yollarının coğrafi keşiflerle birlikte yeni ticari yollar üzerinden yapılması Osmanşı gelirini belirgin bir şekilde düşürmüştür.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru : Metni okuyunuz ve soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.


Amerika yerlilerinin kurduğu iki büyük imparatorluk için o gün, yani 1492 yılında Karayip Denizi’ndeki adalardan birinde yerlilerin ağaçların arkasına saklanarak kıyıya yanaşan yabancıları korku içinde izlediği gün, sonun başlangıcıydı. Aslında bu adadaki yerliler iki büyük yerli uygarlığından, Azteklerden ve İnkalardan çok uzakta yaşıyorlardı. Ama yine de bu yabancılar Aztekler ve İnkalar için kötüye işaretti. Dünya tarihinin ana akışına kısa bir an için girecek ve sonra da silinip gideceklerdi. Kristof Kolomb, Yeni Dünya’nın doğu kıyısına Aztekler en güçlü dönemlerindeyken ulaşmıştı. İspanya’ya geri döndüğünde gördüklerini anlatmış, pek çok insan gemilere binmiş ve yeni keşfedilen topraklara doğru yola çıkmıştı.
James C. Davis (Ceymis C. Deyvis, Amerikalı), İnsanın Hikâyesi, s.173,180 (Düzenlenmiştir.)


1. “Yabancılar”ın gelmesi Amerikan yerlileri için neden kötüye işarettir?


Cevap: Dünya tarihinin ana akışına kısa bir an için girecek ve sonra da silinip gidecekleri için kötüye işarettir.


2. Kolomb’un ardından pek çok insan Amerika’ya neden gitmiştir?


Cevap: Burada var olan kaynakları sömürmek için gitmişlerdir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları 


Soru : Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti’ne etkileri nelerdir?


Cevap: Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti’ne etkileri nelerdir?

Coğrafi keşifler ile birlikte Osmanlı’nın elinde bulunan ipek ve baharat yolları önemini kaybetmiş yeni ticari yollar bulunmuştur. Buda Osmanlı Devletinin vergi gelirini düşürmüştür.

Osmanlı Devleti ve ipek yolunun geçtiği Müslüman ülkelerin zarara uğramasına sebep olmuştur. Akdeniz limanları coğrafi keşiflerle önemini yitirmiştitir. Ancak 1869 yılında süveyş kanalının fransızlar tarafından açılması ile limanlar yeniden önem kazanmıştır.

  1. Avrupa’nın Osmanlıya bağımlılığı azaldı.
  2. Osmanlı topraklarında ticaret ile uğraşan köy ve kasabaların gelir düzeyi düştü.

Osmanlı devleti coğrafi keşiflerin olumsuz etkilerini engellemek için çeşitli projeler üretti. Süveyş kanalı projesini yapmak istediysede ancak bunu 1869’da Fransızlat yaptı. Hint okyanusunda Portekizlilerle savaştı, fakat üstünlük sağlayamadı. Rusyada Don ve volga kanalı projesini gerçekleştirmek istedi. Bu amaçla ipek yolunu tekrar canlandırmak istediysede buradada başarılı olamadı. Bunların sonucunda akdeniz limanını yeniden canlandırmak için avrupa devletlerine kapitülasyonlar sağlamaya başladı. Buda Osmanlı Devletinin bir açık pazar olmasına yol açtı.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru : Rönesans ve Aydınlanma Çağı konularında isimleri geçen kişilerden birinin hayatını araştırınız. Bu kişiyle ilgili edindiğiniz bilgilerden yararlanarak şemayı doldurunuz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62-63-64-65-68-69-70-71 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 62-63-64-65-66-67-68-69-70-71. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

Soru : Çocuğun anlattıklarından hareketle o dönemde İngiltere’de günümüzde geçerli olan hangi çocuk haklarının ihlal edildiği söylenebilir?


Cevap: Çocukların eğitim hakları sınırlandırılmıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru : Sanayi İnkılabı Avrupa’da, Osmanlı Devleti’nde ve sömürgelerde yaşayan insanların yaşamını çeşitli şekillerde etkilemiştir. Bu gelişmenin insanların yaşamlarını nasıl etkilediğini tabloya yazınız.


Sanayi İnkılabı’nın İnsanların Yaşamına Etkileri


Avrupa : Sanayi İnkılabı ile birlikte Avrupa’da insanların hayat standartları artmış ve daha rahat ve daha ucuz ürünler almış ve refah oranı artmıştır.


Osmanlı Devleti : Avrupa devletler tarafından pazar haline gelen Osmanlı Devleti yıkılma sürecine girmiş ve ekonomik olarak bir çok el ile çalışan işletmeler kapandı.


Sömürgeler : Büyük bir yıkım yaşamışlardır. Gerekse insanların köle olarak kullanılması ve gerekse kaynakların sömürülmesi bu ülkelere ve insanlar büyük bir yıkım getirmiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru : Karikatürü inceleyiniz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62-63-64-65-68-69-70-71 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 62-63-64-65-66-67-68-69-70-71. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

1. Afrika kıtası neden kazılmış olarak çizilmiştir? 


Cevap: Avrupa ve Amerika devletler tarafından yer altı kaynakları sömürüldüğünden dolayı kazılmış gösterilmiştir.


2. Avrupa ve Kuzey Amerika’nın üzerine neden altın çizilmiştir?


Cevap: Afrika kıtasında yer alan zengin yer altı kaynakları kendi ülkelerine götürdükleri için üzerlerinde altın çizilmiştir.


3. Karikatüre bir isim vermeniz istenseydi bu isim ne olurdu? Neden?


Cevap: Boş Bir Kıta, Sömürge Canavarları isim olarak verilebilir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru : Tabloda Avrupa’da 15 ile 18. yüzyıllar arasındaki gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti’ni etkileyip etkilemediğini ve etkilediyse bu etkinin olumlu mu, olumsuz mu olduğunu “X” işareti koyarak belirtiniz. Daha sonra bu gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne etkilerini yazınız.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62-63-64-65-68-69-70-71 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 62-63-64-65-66-67-68-69-70-71. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

Etkinlik Zamanı


Soru : Tabloda sol sütunda yer alan gelişmelerin hangi insan hakları ihlallerine yol açtığını karşılarına yazınız.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62-63-64-65-68-69-70-71 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları “

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Afrika’nın üstünün kazılmış olmasının sebebi Fransa’nın onu sömürmüş olmasıdır.Afrikanın  durumu gitgide kötüye gitmişti.Fransa Afrika yı sömürmüştü bu Afrika için kötü bir durum olmuştur.Fransa Afrika’nın madenlerini de almayı unutmamıştır.Fransa Afrika’ya sömürdükten sonra Fransa için her şey yoluna gitmiştir ama Afrika için her şey yoluna gitmemiştir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.