7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 158-160-161 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Geçmişten Günümüze Üretim Araçları Soruları ve Cevapları Sayfa  158 159 160 161


Geçmişten Günümüze Üretim Araçları Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları   


Soru : Üretim alanında kullanılan teknolojik ürünlere ve bu ürünlerin yaşamımızı nasıl kolaylaştırdığına örnekler veriniz.


Cevap: Üretim alanında kullanılan teknolojik ürünlere ve bu ürünlerin yaşamımızı nasıl kolaylaştırdığına örnekler veriniz.

Üretim alanında kullanılan teknolojik ürünlere ; biçerdöver, traktör, dozer, kamyon, kamyonet, patpat, patos gibi örnekler verilebilir.  Üretim alanında kullanılan teknolojik ürünler, büyük arazilerin kolay bir şekilde temizlenmesi, ekilmesi ve toplanmasını sağladığı için zaman, insan gücü tasarrufu elde edebilmekteyiz.


Ah efendim, bizim memleket eskiden bugünkü gibi ölü, sesi kısılmış bir yer değildi. Eskiden burada değirmencilik öyle işlek bir sanattı ki çepeçevre on fersahlık yerden çiftçiler öğütülecek buğdayı bize getirirlerdi. Köyü saran tepeler yel değirmenleri ile kaplıydı. Sağda solda rüzgâr esince çamların üstünden, dönen kanatlarla, yollar boyunca inip çıkan çuval yüklü eşek katarlarından başka bir şey görünmezdi. Bütün hafta yukarıdan gelen kırbaç seslerini, kanat tıkırtısını, değirmenci çıraklarının deh sesini dinlemek ne hoştu!..
Ne yazık ki Parisli birkaç Fransız’ın aklına Parascon (Pıraskon) Yolu üzerinde bir un fabrikası kurmak geldi. Bilirsiniz ya “Eskinin alıcısı olmaz.’ derler. Bizimkiler de buğdaylarını fabrikaya göndermeye başladılar. Zavallı yel değirmenleri, böylece işsiz kaldı. Başlangıçta, bir süre dayanmaya yeltendiler. Ama fabrika daha güçlü çıktı ve hepsine topu attırdı… Artık o küçücük eşekler gelmez oldu… Sonunda bir gün belediye bu yıkıntıları yerle bir ettirdi ve yerlerine asmalar ve zeytin ağaçları dikildi.
Bu bozgun havası içinde, bir tek değirmen kafa tutuyor; tepenin üstünde, fabrikacılara inat, boyuna dönüp duruyordu. Bu Cornille (Kornil) Usta’nın değirmeniydi. İşte şu anda içinde bulunduğumuz değirmen!..
Alponse Daudet (Alfons Dude, Fransız), Değirmenimden Mektuplar, s. 16-17


Soru : Değirmenlerin yerini fabrikaların almasının sebepleri nelerdir?


Cevap: Değirmenlerin yerini fabrikaların almasının sebepleri nelerdir?

Teknolojinin gelişmesi günlük hayatımızda birçok değişiklikler yapmıştır. İnsanların tüketim ihtiyacı artmış ve bu yüzden üretimde de gelişmeler görünmüştür. İnsanların artan tüketim ihtiyaçlarını karşılamak için teknolojiler geliştirilmiş ve büyük bir para piyasası oluşturulmuştur. Artık insanlar fabrikaların oluşması ve makineleşmenin hızlanması ile daha kısa sürede ve daha az maliyetlerle , insanlara daha az ihtiyaç ile üretim yapmaktadırlar. İnsanlar un ihtiyaçları için geçmişten bu güne birçok farklı yöntemler kullanmışlardır.

İnsan ve hayvan gcü ile yapılan bu yöntemler hem zor hemde daha çok emekle beraber daha az ürün vermekteydi. Değirmenler ardından da fabrikaların icat edilmesi ile beraber büyük bir kolaylık olmuştur. Fabrikalaşmanın olması ile beraber insanlara olan ihtiyaçta azalmıştır Böylece daha az işçi ile insan gücünden tasarruf edilmiş ve insanlar fabrikalarda makineler ile daha çok üretim yapacak gücü bulmuştur. İş verene de bu iyi gelmiştir. Ayrıca artık makineler ile eskiden günlerce hatta aylarca öğütülen unlar artık bir gün veya saatler içerisinde elde edilebiliyor. Bunların hepsi ekonomiyi canlandırmış ve artılar vermiştir.


Soru : Değirmenden önce insanlar buğdaylarını un hâline getirmek için hangi yöntemleri kullanmışlardır?


Cevap: Değirmenden önce insanlar buğdaylarını un hâline getirmek için hangi yöntemleri kullanmışlardır?

Değirmenlerin icat edilmesi ile beraber insanlar un ve başka hububatlar konusunda rahata ermişlerdir. Eskiden insanlar unları elde etmek için epey zahmet çekerlerdi. Büyük bir alan , hayvan ve büyük taşlara gereksinim duyan insanlar uzun sürede ancak az bir un elde ederlerdi. Şimdi ise insanlar teknolojinin gelişmesi ile beraber makineler tarafından daha kısa süre içerisinde kilolarca buğdayı un haline getirebilmişlerdir.

Değirmenden önce insanlar buğdaylarını un haline getirmek için, daire şeklinde olan  iki tane büyük taşı üst üste koyar ve onu da hayvan tarafından döndürülmesi ile un elde etmişlerdir. Hayvan taşlara bağlanan bir ip ile bağlanmış ve hayvanın dairesel olarak dönmesi sağlanmıştır. Hayvan döndürüldükçe taşlarda dönmüş ve içerisindeki buğdaylar un haline gelmiştir. Uzun süren bu olay yıllarca kullanılmıştır. Değirmenlerin yaygınlaşması ve üretime geçmeleri ile beraber artık insanlar bu yöntemi tercih etmemeye başlamıştır. Artık daha kısa sürede belli bir ücret vererek daha çok un üretilmesi yoluna gidilmiştir.


Soru : Fabrikaların yaygınlaşması insanların yaşamlarını nasıl etkilemiştir? Tartışınız.


Cevap: Fabrikaların yaygınlaşması insanların yaşamlarını nasıl etkilemiştir? Tartışınız.

Fabrikalar , kurulmuş oldukları amaç üzerine üretim yapan yerlerdir. Fabrikalar hem üretimin hızlanmasında hemde ülke ekonomisinin canlanmasında büyük katkılar vermiştir. İnsanlarda bu fabrikalar kurulunca kendilerine iş imkanları bulmuş ve işsizlikten kurtulmuştur. Eskiden daha uzun sürede ve zor bir şekilde yapılan ürünler artık fabrikalar ve robotlar aracılığı ile daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılmakta ve insanlara sunulmaktadır. Eskiden daha az sayıda gördüğümüz bu fabrikaları şimdi daha çok görmekteyiz.

Artık sanayileşmenin ve teknolojinin gelişmesi ile beraber , tüketim ihtiyacı artmış ve buna yetişmek için fabrikalar daha çok yaygınlaşmıştır. Arabalar, evde kullanılan ve iş yerlerinde  kullanılan teknolojik aletler , gıda sektörlerine giden gıdaların hepsi fabrikalarda üretilmektedir. Buda daha hızlı bir üretim aracı olan fabrikalara olan ihtiyacı daha da arttırmıştır. Ancak fabrikaların faydalarının yanı sıra olumsuz etkileri de vardır ki buda çevreye olan etkileridir. Fabrikalarının üretimden sonra dökmüş oldukları atıklar ve dumanları havaya ve denizlere çok fazla zarar vermektedir. Bu zararlar insan sağlığına olumsuz etkiler yapmıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları   


Etkinlik Zamanı


Soru : Geçmişten günümüze tarım alanındaki teknolojik gelişmeleri aşağıdaki tarih şeridi üzerine kronolojik olarak yazınız.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 158-160-161 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 158-159-160-161. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

Etkinlik Zamanı


Soru : Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.


Üretim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde daha fazla alan ekilebilir hâle geldi. Bunun sonucunda : insanların var olan sürekli ihtiyaçları ucuz ve artan nüfus ihtiyaçları karşılandı.


Üretim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde insan gücüne duyulan ihtiyaç azaldı. Bunun sonucunda : insanlar işsizlikle karşı karşıya kalmış farklı iş alanlarına yönelmişlerdir.


Üretim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde yılın her mevsimi ürün elde edilebilir oldu. Bunun sonucunda : ürün çeşitliliği ve üretimin artması ile insanlara ucuz ve ihtiyaçları karşılandı.


Etkinlik Zamanı


Soru : Aşağıdaki sanayi kollarında gerçekleşen teknolojik gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini yazınız.


Tekstil sanayisi : Daha hızlı ve daha ucuz ürünler elde edilmiştir.


Gıda sanayisi : Nüfusun artması sonucunda ve gıda sanayisinin gelişmesi bu nüfusun bütün ihtiyaçlarını karşılamıştır.


Otomotiv sanayisi : İnsanlara farklı alanlarda iş olanakları sağlamış ve rahat ve hızlı ulaşımı sağlamıştır.


İnşaat sanayisi : Yeni iş olanakları ortaya çıkmış ve insanların konu ihtiyacı karşılanmıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları


Etkinlik Zamanı


Soru : Haberi okuyunuz ve soruları cevaplayınız.


Çiftçi Robotlar


Çok kısa bir zaman sonra tarlalarda çiftçi robotları görürseniz şaşırmayın. Amerikalı David Dorhout (Deyvit Darhut), tohum eken robot yapmayı başardı. Bu robotlar güçlü algılayıcılar sayesinde daha önce tohum ekilen yerleri tespit edebiliyor. David Dorhout, çiftçi robot yapmaya nasıl ve neden karar verdiğini şöyle açıkladı: “2007 sonbaharından beridir bu proje üzerinde çalışıyorum. Amerika’nın en büyük tarım arazilerinin olduğu bölgede yaşıyorum. Aslında tarım düşündüğümüzün aksine teknolojiye en erken uyum sağlayan alanlardan biri. Çırçır, dizel motorlar, hibrit tohum gibi birçok örnek var. Kısa bir süre önce de tarım araçları sektöründe mevcut aletlere küresel konumlandırma sistemli (GPS) tabanlı hassas sistemler ve otomasyon eklemeleri yapılmaya başlandı. Ancak tarım araçlarını hâlâ bir insanın kullanması gerekiyor. Bu robotlar her bir karış yeri ayrı ayrı analiz edip en uygun yere tohum ekebiliyor. Böylece daha az insan emeği harcanmış oluyor.

Genel ağ haberi, 20 Nisan 2018 (Düzenlenmiştir.)


1. Tarımsal üretimin geleceği hakkında neler söylenebilir?


Cevap: Tarımsal faaliyetlerde ilerleyen dönemlerde insan gücü tamamen azalacak ve üretimi artıran tarım işlemlerini en iyi şekilde yapan robotlar üretilecektir.


2. Tarımda robotların kullanılıyor olmasının ekonomik ve sosyal hayata olumlu ve olumsuz etkisi nedir?


Cevap: Tarımda robotların kullanılıyor olmasının ekonomik ve sosyal hayata olumlu ve olumsuz etkisi nedir?

Tarımda robotlaşma birçok yönden olumlu sonuçlar verse de bazı olumsuz yönleri de olmuştur. Ekonomik yönden daha çok ve kolay bir şekilde ürün yetiştirilebilmiş ve daha çok para kazanılabilmiştir. Eskiden insanların birkaç günde yapacağı iş artık daha kısa sürede yapılabilmekte, bu yüzden de daha az yorularak daha çok mahsul elde edilebilmektedir. Sosyal alandan yararları ise insanların rahat bir şekilde işlerini yapmaları, hayatlarını daha az yorularak devam ettirmeleri ve daha çok verim alabilmeleridir.

Bunlar ekonomik ve sosyal açıdan avantajlarıdır. Olumsuzlukları ise insanlara olan ihtiyacın azalması ile insanlar daha az iş bulmuş ve maaşları da ona göre düşüşe geçmiştir. İnsanlar başka alanlarda iş bulma yoluna gitmiş ve buda insanlarla doğanın arasını açmıştır. Doğadan bu uzaklaşma sonucu insanlar daha çok hasta olmaya başlamıştır.


3. Robotların insanları işsiz bırakacağını düşünüyor musunuz? Bir örnek üzerinden nedenini açıklayınız.


Cevap: Robotların insanları işsiz bırakacağını düşünüyor musunuz? Bir örnek üzerinden nedenini açıklayınız.

Gelişen teknoloji ile beraber artık bir robotlaşma döneminde başlamış oldu. Teknoloji de önce insanlara kolaylıklar sağlayan ürünler  geliştirildi. Evimizde kullandığımız süpürge makinesi, buzdolabı, fırın gibi teknolojik aletler bunlara birer örnektir. Yine araba, uçak gibi ulaşım araçları her geçen gün yenilenmiş ve insanların hayatına kolaylık sağlamıştır. İnsanlar daha az zamanda daha az emekle işlerini halledebilmektedirler. Robotlar artık insanların gücünden daha fazla tercih  edilmekte ve zamanla bende robotların insanların yerini alacağını düşünüyorum.

Mesela Çin’ de sadece robotlarla çalışan bir fabrika üretilmiş. Bu fabrikalar çoğaldıkça insanlara olan gereksinim de azalacaktır. Yine Forbes dergisinde yayınlanan bir mali yazıda robotlar tarafından yazılmıştır. Bu insan gücüne olan ihtiyacı en aza indirecek gibi görünse de insanlar için kötü yanları da olabilir. İnsanların para kazandıkları bu ortamlar ellerinden alındığı zaman mali krizde kaçınılmaz olacaktır. Güzel görünen bu durum insan hayatını olumsuz etkileyebilir.


4. Çevrenizde üretimde kullanılan teknolojik ürünler nelerdir? Bu ürünlerin ekonomik ve sosyal hayata etkileri nedir?


Cevap: Çevrenizde üretimde kullanılan teknolojik ürünler nelerdir? Bu ürünlerin ekonomik ve sosyal hayata etkileri nedir?

Üretim, bir ürün meydana getirmek için belli çabalar ve işlemler sonucunda , ortaya ürünler çıkmasıdır. Üretim , insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için her zaman aktif olmalıdır. İnsanlar bu üretilen ürünlerle tüketmek zorunda oldukları alır ve ihtiyaçlarını görürler.  Çevremde üretimde kullanılan teknolojik ürünler; patpat, biçerdöver, traktör, kamyon, kamyonet ve patpat gibi makinelerdir.

Bu ürünler tarımsal alanda kullanılırlar. Ayrıca fabrikalarda da bir çok üretim makineleri kullanılır. İnsanlar bu makinelerle hızlıca ve kolayca üretim yaparlar. Böylece ürün artar ve ekonomi güçlenir. İnsanlar sosyal hayatlarına ayıracak daha çok vakit bulabilirler. Makinelerden destek alarak üretim yaptıkları için daha az yorulur ve güçlerinin hepsini vermiş olmazlar. İşte bu yüzden bu ürünler sosyal yaşamın iyileşmesi ve insanların kendilerine daha çok zaman ayırabilmeleri için gereklidir. Ayrıca insanlar daha çok üretim sayesinde ihtiyaçları için çok çeşit bulabilirler.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Çiftçiler Eskiden üretimde zorluklar çekiyordu ilerlemiş teknolojik aletlerle artık çiftçilerin içi kolaylaşmıştır Eskiden elle yapılan resim hem güç kaybı hemde zaman kaybıydı ama zamanımızda traktörler Biçer ve daha gelişmiş birçok üretime yardımcı aletlerle işleri kolaylaşmıştır kolaylaşan işler sayesinde Çiftçiler Hem daha fazla verim almaktadır hem de daha az işçi çalıştırmak dadır işler sayesinde Çiftçiler Hem daha fazla verim almaktadır hem de daha az işçi çalıştırmak tadır

  2. Eskiden hasat edilen buğday toplanır ,değirmenlere götürülürdü .Orada değirmenlerde öğütülür dü öğütülen buğdaydan burgul un geri kalan kısmını da hayvanlara yem olarak ayrılırdı bu hem hem güç isteyen hem zaman isteyen bir işte zamanımızda değirmenler çok azalmıştır. Yerine ileri teknolojide Fabrikalar almıştır .Fabrikalarda Buğdaylar öğütülür burgu ve unumuzu rahatlıkla elde edebiliriz .Bu da teknolojinin en büyük nimetlerindendir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.