7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 166-167-168-169 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Meslek Edindiren Kurumlar Soruları ve Cevapları Sayfa 166 167 168 169


Meslek Edindiren Kurumlar Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları


Soru : Size göre meslek sahiplerinde olması gereken ortak özellikler nelerdir?


Cevap: Size göre meslek sahiplerinde olması gereken ortak özellikler nelerdir?

Çevremizde birçok meslek vardır. Mesleklerin hepsi yapan kişiye göre güzellik kazanır. Mesela bir boyacı boyayı ne kadar güzel yaparsa, ev o kadar güzel görünür. Bir doktor ne kadar hastalarıyla ilgilenirse insanların iyileşmesi o kadar çabuk olur. Bir meslek sahibinde olması gereken özellikler; sabır, dürüstlük, adalet, nezaket, anlayış, kibarlık, beceri, kuvvet, işine olan sevgi, sosyallik , çalışkanlık, üretken ve becerili olmalarıdır.

Ancak böyle olursa işlerini hakkıyla yapabilirler. Bunun için her insan kendi becerisinin farkında olmalı ve ona göre meslek edinmelidir. Her insana verilmiş farklı beceriler ve özellikler vardır. İnsanlar bu özelliklere göre meslek edinirlerse çok başarılı olurlar. Çünkü insanlar sevdikleri işleri güzel yaparlar. Öncelikle güzel ahlaklı bir insan olmaya gayret etmeliyiz.

Çünkü ne kadar yüksek makamlara gelirsek gelelim güzel bir insan olmadıkça çevremizdeki herkes bizden rahatsız olmaya devam edecektir. İnsanlar paranın ve başarının getirisinden çok güzel ahlaklı insanlarla yaşamını devam ettirmeyi isterler. Çünkü kimse menfaati içinde olsa aşağılanmayı ve zarara uğramayı istemez.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları


Soru : Günümüzde lonca teşkilatına benzer faaliyetler yürüten kurum ve kuruluşlar hangileridir? Bu kurum ve kuruluşlar hangi faaliyetleri yürütmektedir?


Cevap: Günümüzde lonca teşkilatına benzer faaliyetler yürüten kurum ve kuruluşlar hangileridir?

Günümüzdeki lonca teşkilatına benzer kuruluşlar başlıca sayacak olursak eğer;

 1. Türkiye orman işçileri sendikası orman-iş
 2. Türkiye tütün  müstirat gıda ve yardımcı işçileri sendikası
 3. Türkiye gıda ve şeker sanayi işçileri sendikası
 4. Genel maden işçileri sendikası
 5. Türkiye petrokimya lastik işçileri sendikası
 6. Deri, dokuma ve tekstilde yapılan hertürlü giyim sanayi işçileri sendikası
 7. Türkiye selüloz kağıt ve mamulleri sendikası

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları


Etkinlik Zamanı


Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız ve sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.


1. Ahilik kültürünün yaşatılması neden önemlidir?


Cevap: Ahilik kültürünün yaşatılması neden önemlidir?

Ahilik Selçuklu döneminden itibaren Osmanlı döneminde de yaşatılmış, sosyo ekonomik bir sistemdir. Bu düzen ahlaklı insan yetiştirerek toplum içerisinde yardımsever, iyimser, sanatçı, sanatkar yetiştirmeyi amaçlanmıştır. Ahilik kültürü toplumsal huzurun ve refahın sağlanmasında önemli yer edinmektir.

Bizi biz yapan değerlerimizi Ahilik kültürü toplumun bütününe etki ederek birlik ve beraberliğimizi güçlendirir. Ahilik kültürünü yaşatmak hepimizin bir görevidir. Böylece hem ahlaklı bir esnaf hem ahlaklı bir toplum oluşmuş olur.


2. Osmanlılar zamanında terzilik yapan bir esnaf olsaydınız çırağınıza hangi tavsiyelerde bulunurdunuz? Neden?


Cevap: Osmanlılar zamanında terzilik yapan bir esnaf olsaydınız çırağınıza hangi tavsiyelerde bulunurdunuz? Neden?

Osmanlılar zamanında her zamandaki gibi hile yapanlar olsa da o zaman işler daha çok dikkat ve teftiş edilir , hile yapanların yanına kar bırakılmazdı. Ben Osmanlılar zamanında terzilik yapan bir esnaf olsam , çırağıma , insanlarla iyi geçinmesi gerektiğini, müşteriyi nimeti bilmesi gerektiğini, sabrı ve adaleti, müşterileri hoş tutmazsa iş kazanamayacağını, hile ve yalanı işine kesinlikle karıştırmaması gerektiğini, ölçüyü hak geçmesin diye dikkatli yapmasını ve gerekirse eksik vermek yerine fazla vermesini, ürünlerin özelliklerini yalan katmadan anlatmasını , mesleğini sevmesi gerektiğini, insanların istedikleri gibi dikişlerini yapmaya çalışmasını, insanların hakkı hususunda Allah’ tan korkmasını ve ancak bunlara dikkat ettiği zaman, insanlar tarafından sevilen, sayılan, takdir edilen  tavsiye ederdim. Çünkü bir insan mesleği konusunda inceliklere dikkat ederse başarılı olur.


3. Günümüzde önemini kaybetmiş veya yok olmaya yüz tutmuş meslekler nelerdir? Bu mesleklerin ustalarına ulaşıp ya da araştırıp mesleklerinin özellikleri ile ilgili bilgiler alınız.


Cevap : Günümüzde önemini kaybetmiş veya yok olmaya yüz tutmuş meslekler nelerdir?

 1. El süpürgeciliği; sürüge otlarınıu toplayarak süpürge yapar ve satarlar Günümüzde plastik süpürge çeşitlerinin çıkması ile beraber etkisini kaybewtmiştir.
 2. Esansçı; Çeşitli kokular olan esansları satma işidir. Parfümler çıktığı ve mağazalarda satılmaya başlandığından beri etkisini kaybetmiştir.
 3. Zembilcilik, hasırcılık
 4. Bohçacı; Bohçasına yüklediği eşyaları insanlara satarak para kazanır. Yabancı insanları güvenip artık herkes evine almaktan çekinir. Artık mağazalarda bu ürünleri bulmak mümkün olduğu için pek tercih edilmez.
 5. Hamalcı; Para karşılığında eşya taşıyan kişiye denir. Artık araba gibi aletler çıktığı için çok nadir yerlerde tercih edilirler.
 6. Arzuhalci; Üst kurumlara yazılacak olan dilekçeleri yazan kişilerdir. Günümğüzde hala mahkeme dilekçe ve savunmalarını yazarlar.

4. Günümüzde önemli hâle gelen meslekler nelerdir? Bu meslekleri yapanlar hangi eğitimden geçmişlerdir?


Cevap: Günümüzde önemli hâle gelen meslekler nelerdir? Bu meslekleri yapanlar hangi eğitimden geçmişlerdir?

Günümüzde bazı meslekler değer kazanmış bazıları ise unutulmuştur. Teknolojinin ilerlemesi ile beraber mesleklerin alanları da değişmiştir. İnsanlar bu mesleklere yoğunlaşarak hem ilerde daha kolay iş imkanı bulma hemde daha çok para kazanmayı amaçlamışlardır. Günümüzde önemli hale gelen ve değer kazanan meslekler; doktorluk, veri dedektifliği, diyetisyenlik, avukatlık, gıda mühendisliği, yazılım mühendisliği, veterinerlik, dişçilik, internet gazeteciliği, sosyal medya uzmanlığı, yazarlık, televizyonculuk, şarkıcılık, oyunculuk ve dansçılık, danışmanlık, dijital pazarlama uzmanı, yaşam koçluğu, aşçılık, uçak bakımı, iş güvenliği uzmanı mühendislik, web tasarım, yapay zeka ve robot mühendisliği, elektronik onarımdır.

Bu meslek sahipleri üniversitelerde kendi alanlarında okumuş ve kendi alanlarında işlere girerek başarı kazanmışlardır. Daha sonra yılların verdiği tecrübeler ile yeni işler almış ve kendi alanında uzman kişilerin yanında bilgilerini aktif hale getirmişlerdir. Böylece daha sonra kendileri de başarılı bir iş hayatına girmişlerdir.


5. Günümüzde meslek edindirmede öne çıkan meslek odaları ve birlikleri hangileridir? Bunların meslek etiği konusuna verdikleri önemi örneklerle açıklayınız.


Cevap: Günümüzde meslek edindirmede öne çıkan meslek odaları ve birlikleri hangileridir?

Maddeler halinde Günümüzde meslek edindirmede öne çıkan meslek odaları ve birlikleri şunlardır ;

 1. ASD / Ambalaj Sanayicileri Derneği
 2. AKDER / Akışkan Gücü Derneği
 3. Deniz Ticaret Odası
 4. Deri Konfeksiyoncuları Derneği
 5. Elekrik Mühendisleri Odası
 6. Gemi İnşa Sanayiciler Birliği
 7. Gemi Mühendisleri Odası (Marine Engineers Chamber)
 8. İlaç İşverenler Sendikası (Pharmaceutical Employers Union)
 9. İlaç İşverenler Sendikası (Pharmaceutical Employers Union)
 10. İnşaatçılar ve Yapıcılar Odası

6. Günümüzde meslek edindirmede öne çıkan okullar hangileridir? Bunların meslek eğitimine verdikleri önemi örneklerle açıklayınız.


Cevap: Günümüzde meslek edindirmede öne çıkan okullar hangileridir?

Günümüzde birçok meslek lisesi, üniversiteler ve meslek yüksek okulları bulunmaktadır. bu okullar sayesinde insanlar seçmek istedikleri meslekler alanında bilgiye sahip olurlar. Burada almış oldukları bilgiler ve tecrübeler sayesinde uzman olarak mesleklerini icra etmeye hak kazanırlar. Herkes kendine uygun mesleği seçtikten sonra ona uygun üniversite dalına giderek eğitim görmeye başlar. Tıp , öğretmenlik, polislik bile kendi alanında birçok dallara ayrılır. İnsanlar hangi alanı kendilerine yakın görüyorlarsa o dalda kendilerini geliştirirler. Böylece ülkemizde birçok meslek grubu yetişmiş olur.

Öğrencilerin girdikleri sınavlar, öğrencileri teşvik etmeleri, meslekleri hakkında bilgi ve pratik yapacak ortamlar oluşturulması ve meslek yapabilmek için sertifikalar aranması gibi bütün kurallar , bu okulların meslek eğitimine vermiş oldukları önemi gösterir. Bu önem sayesinde insanlar seçmiş oldukları eğitim hakkında uzmanlaşmak ve belli bir eğitimden geçmek zorunda olduklarını bilirler ve ona göre çalışırlar.


7. İleride hangi mesleği yapmak istersiniz? Neden?


Cevap: İleride hangi mesleği yapmak istersiniz? Neden?

Birçok güzel meslek var. Her meslek değerli ve herkesin kendine seçtiği o mesleği iyi yapması lazım. Hiçbir meslek küçümsenemez. Çünkü her alanda işleri yapan insanlara ihtiyaç vardır. Bu mesleklerin içerisinde en çok bilinen meslekler polislik, mimarlık, doktorluk , öğretmenlik, esnaflık gibi mesleklerdir. Bense ilerde doktor olmak istiyorum. Doktorluk bence çok güzel bir meslek. Hasta olan insanları iyileştirmek ve insanlara yardımcı olmak çok güzel bir duygu.

Doktorlar insanların sıkıntılı zamanlarında yardımcı olur ve hastalıklarına şifa verirler. Bence insanlara yardımcı olmak ve onların iyileştiğini görmek harika bir duygu. Doktorların bir kısmı ameliyatlara girerler. Ameliyatlara girmekte bana heyecan veriyor. Doktorluğun başka birçok dalı var. Çocuk doktoru, kadın doğum doktoru, kulak burun boğaz, kalp doktoru, beyin doktoru, ortapedi , fizik tedavi, göz doktoru ve diş doktoru gibi birçok alan var.  Herkes belli yıllar okuduktan sonra hangi dalı isterse onu okur ve o alanda uzmanlaşır. Böylece seçmiş olduğu alanda insanlara yardım eder ve onlara iyileşmeleri için katkıda bulunmuş olur.


8. Yapmak istediğiniz mesleğin özellikleri nelerdir?


Cevap: Yapmak istediğiniz mesleğin özellikleri nelerdir?

Ben polis olmak istiyorum. Polislik çok güzel bir meslek. Çevremdeki arkadaşlarımın çoğu polis olmak ister ve polisleri çok sever. Arkadaşlarımın arasında babası ve annesi polis olanlarda var. İnsanlar kendi özelliklerine göre farklı meslekler severler. Öğretmenlik ve doktorlukta güzel bir meslek. Polislik sanki süper kahramanlık gibi cesur olmak. Çevremde çok iyi polisler var. Ben polisleri çok seviyorum. Onlara her gördüğümde selam veririm.

Polisliğin özellikleri; etkili ve disiplinli konuşması, ikna etmesi,  soğukkanlı ve sabırlı , güler yüzlü olması, tarafsız davranması, dürüst olması ve açık gözlü olması, misafirperver bir yapıda olması, enerjik olması , esnek bir yapıda olması, insanlara nazik davranması, sır saklamayı bilmesi, sempatik olarak insanların sevgisini kazanması, çalışkan ve insan ilişkilerinde duyarlı, planlı olması ve zamanlamayı iyi değerlendirmesi, sorumluluk sahibi, kendinden emin, zamanı iyi kullanması, ciddi, kendinden emin olması özelliklerindendir.


9. Meslek sahibi olma aşamasında nasıl bir eğitim sürecinden geçmeniz gerekmektedir?


Cevap: Meslek sahibi olma aşamasında nasıl bir eğitim sürecinden geçmeniz gerekmektedir?

Meslek sahibi olma aşamasında ilk olarak gerekli olan konularda eğitim alanında bilgiler elde etmemiz gerekir. Ardından gerekli olan bilgileri aldıktan sonra işin ustalarından bilgiler alarak en iyi şekilde bilgi ve ustalığı birleştirmemiz bizlere gerekli eğitim seviyesini sağlayacaktır.


10. Meslekte iyi olmak kadar iyi bir insan olmak neden önemlidir?


Cevap: Meslekte iyi olmak kadar iyi bir insan olmak neden önemlidir?

Hepimiz farklı özelliklere ve duygulara sahip insanlarız. Yeteneklerimiz de farklı farklıdır. Bunun için hepimiz farklı meslekler seçer ve onları yaparız. Böylece bütün meslekleri severek yapacak insanlar olur. Eğer hepimiz aynı duygu ve akla sahip olacak olsak hepimiz aynı mesleği yapar yada diğer işlerde yapılsın diye sevmediğimiz ve anlamadığımız işler yapmak zorunda kalırdık.

Bütün insanların mesleği iyi yapması toplum için önemlidir. Mesela bir çöpçü sokakları iyi temizlerse her yer güzel görünür. Pis kokularla  insanlar rahatsız olmaz. Doktorlar hastalarına iyi bakar ve kibar olurlarsa insanlar çabucak iyileşir ve kendi mesleklerine dönerler. Polisler suçluları yakalarsa bizler emniyette oluruz. Öğretmenler öğrencileri ile iyi ilgilenirse çocuklarda iyi mesleklere gelir ülkeyi iyi yerlere taşırlar. İşte bu sebeplerle her meslek grubu için işini iyi yapmak çok önemlidir. Herkes işini iyi yaparsa toplumda huzur olur. Her meslek değerli ve önemlidir.

Her insan mesleğini iyi yapabilir. Ancak iyi bir insan olmak her şeyden önemlidir. İyi insanlar insanları kırmamaya çalışır. Kimseyi kandırmaz ve hile yapmaz. İyi insan mesleğini de güzel yaparak insanları mutlu etmeye ve milletini severek korumaya çalışır. Demek ki mesleği iyi yapmakta iyi bir insan olmaya bağlıdır.

Bazı insanlarda işlerini çok iyi yaparlar. Ancak hem yanına gelen kişileri hemde yanında çalışan arkadaşlarına kaba sözler söyler, onları kırar ve kandırırlar. Bu insanlar işlerinde ne kadar iyi olurlarsa olsunlar insanlar onları sevmez ve onlarla beraber olmak istemezler.İşte bunun için meslekte iyi olmak kadar iyi bir insan olmakta önemlidir.

Bizlerde hem ahlakı güzel bir insan olmalı hemde mesleğimizi en güzel şekilde yapmalıyız.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları


Etkinlik Zamanı


Soru : Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak Ahiliği ya da Lonca Teşkilatını tanıtıcı bir yazı yazınız.


paylaşmak meslek helal disiplin kadı kalfa çırak Ahi hassasiyet yamak gelenek usta


Cevap: Ahiliği ya da Lonca Teşkilatını tanıtıcı bir yazı yazınız.

Ahilik teşkilatı Hacı Bektaşi Velinin tavsiyesi ile Ahi Evran’a kurdurulan esnaf dayanışma teşkilatıdır. Aslen Horasan kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu da yaşayan Müslüman Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayıp onlara ekonomik ve ahlaki yönden eğiten, yöneten, yetiştiren belli kuralları olan sisteme Ahilik sistemi denir.

Lonca teşkilatı ise Avrupa’daki ticaret sistemidir. Osmanlı döneminde uygulanmaya başlanmıştır. Ahilik ten farklı yönü ise Ahilik te sadece Müslüman olanlar bu teşkilata alınırken lonca sisteminde ise gayrimüslimlerde alınmıştır. Bu şekilde lonca teşkilatı kurulmuştur.


Etkinlik Zamanı


Soru : Aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerleri doldurunuz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 166-167-168-169 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 166-167-168-169. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Günümüzde birçok meslekler vardır. Çevremizdeki mesleklerin başlıcaları doktorluk öğretmenlik gibi mesleklerdir kişi sevdiği mesleği yaptığı zaman daha çok mutlu olur.  Karşındaki insana daha çok katkı sağlar günümüzdeki meslekler sayesinde verimlilik daha çok artar .Bu sayede Ülke ekonomisi gelişir mesela bir öğretmen öğrencisiyle ne kadar ilgilenirse öğrencisi bu kadar başarılı olur bu yaptığı için hakkını vermektir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.