7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 177-178-179 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı 5. Ünite: Ekonomi ve Sosyal Hayat Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları ve Cevapları Sayfa 177 178 179


5. Ünite: Ekonomi ve Sosyal Hayat Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları 


A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.


( Doğru ) 1. Sanayileşmeden önceki dönemlerde ekonomik faaliyetlerin başında tarım gelmekteydi.
( Yanlış ) 2. Sanayileşmenin artmasına bağlı olarak el işi üretim artmıştır.
( Yanlış ) 3. Kızılay, erozyonla mücadele etmek amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
( Doğru ) 4. Günümüzdeki meslek odaları ve birlikleri geçmiş dönemlerdeki Ahi ve Lonca Teşkilatına benzer görev
ve sorumluluklar üstlenmişlerdir.
( Yanlış ) 5. Doktor olmak için en önemli şey el becerisidir.
( Doğru ) 6. E-ticaret, günümüzde hızla artış gösteren bir alışveriş yöntemi olmuştur.


B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.


devlet, üretim, Ahilik, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, e-ticaret, meslek, tımar sistemi, robot, senyör


7. Osmanlı Devleti’nde tımar sistemi ile devlet bazı memurlarına ve askerlerine maaş vermezdi. Bunun yerine toprakların gelirlerini hizmetlerine karşılık olarak bu görevlilere verirdi.
8. Orta Çağ Avrupası’nda geniş topraklara sahip olan bir senyör ülke yönetiminde söz sahibi olurdu.
9. Geçmiş zamanlarda toprağın işlenmesinde kullanılan sabanlar en önemli üretim araçlarındandır.
10. Tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı konusunda  Türkiye Yeşilay Cemiyeti kamu yararına çalışmalar yapan bir kuruluştur.
11. Esnaflar için bir dayanışma teşkilatı olan Ahilik  Teşkilatının kurucusu Ahi Evran’dır.
12. Dünyadaki gelişmeleri, yeni ortaya çıkan meslekleri tespit etmek ve meslek tercihi hakkında plan yapmak önemlidir.
13. Bulunduğunuz yerden e-ticaret yöntemi ile genel ağ üzerinden alışveriş yapılabilmektedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları 


C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 177-178-179 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 177-178-179. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.


15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde toprağın yönetimi ile ilgili yapılan eşleştirme doğrudur?


A) İkta sistemi-Osmanlı Devleti B) Tımar sistemi-Büyük Selçuklu Devleti
C) Feodal sistem-Orta Çağ Avrupası D) Çiftçiyi destekleme sistemi-Türkiye Selçuklu Devleti


16. Devletimiz topraktan daha iyi yararlanmak için çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan biri değildir?


A) Sulama kanalları yapmak B) Dışarıdan tarım ürünleri satın almak
C) Modern yöntemlerle tarım yapılmasını desteklemek D) Ekilebilir alanlarını korumak ve artırmak


17. Üretim teknolojisindeki gelişmeler insanların yaşamlarında önemli değişikliklere neden olmuştur. Geçmiş dönemlerde bir kişinin bir günde el tezgâhında ürettiği kumaş günümüzde fabrikalarda çok daha hızlı üretilmektedir. Bu durum işlerin daha çok makinelerce yapılmasını ve yeni mesleklerin ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir.

Yukarıdaki metne göre hangi seçenekte verilen bilgi doğrudur?


A) El işi üretim tamamen sona erecektir.
B) İnsanların iş yapmasına gerek kalmayacaktır.
C) İnsanların yaptıkları tüm işleri makineler yapacaktır.
D) İnsanlar farklı iş arayışlarına gireceklerdir.


18. “Ne zamandır gidip üye olmak ve gönüllü olarak çalışmalara katılmak istiyordum. Nihayet üye oldum. Kimsesiz çocuklara yalnızlıklarını unutturmak ve onlara destek olmak için yapılan çalışmalara katıldım.”

Bu sözü söyleyen kişi hangi sivil toplum kuruluşuna katılmıştır?


A) Darülaceze B) Kızılay C) TEMA D) Yeşilay


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları 


19. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi meslek liselerinin amaçlarından biri değildir?


A) Üniversitelere öğretim görevlisi yetiştirmek.
B) İş hayatını yakından tanıtmak.
C) Meslek edindirmek.
D) Yaparak ve yaşayarak eğitim vermek.


20. Meslek seçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?


A) Çok zaman ve emek gerektirmemesine B) Geçmiş zamanlarda yaygın olmasına
C) İhtiyaç duyulmayan bir meslek olmasına D) Kişilik özelliklerinize ve yeteneklerinize uygunluğuna


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


21. Dijital teknoloji nedir?


Cevap: Dijital teknoloji nedir? .

Dijital teknoloji; insanlar tarafından üretilmiş, insanlara olan ihtiyacı azaltan , insanların hayatında kolaylıklar getiren teknolojik ürünlerdir. Bu ürünlerin üretilmesi ile beraber insanların gücüne olan ihtiyaç azalmıştır. Eskiden bir kıyafetin kumaşını bile insanlar dokur, diker ve elbise haline getirirlerdi. Şimdi ise insanların da gücü ile beraber makinelerle bu kumaş yapılacak olan ürünler toplanıyor, dokunuyor ve dikiliyor. Yine insanların yönetmesi ile beraber makineler tarafından paketleniyor ve mağazalara gönderiliyor. İnsanlar buradan ihtiyaçları olan bu ürünleri alıyorlar.

Yine tablet, internet, bilgisayar gibi ürünler insanların kilometrelerce uzaktaki insanlarla görüşmesine ve onlar hakkında bilgiler almasına sebep olmuştur. İnsanlar sanal dünya ile tanışmış ve alışverişler bile oturduğu yerden internet aracılığı ile olur hale gelmiştir. Bu dijital teknoloji hızla gelişmekte ve insanlara olan ihtiyacın giderek azalması akla robotlaşma sürecini getirmektedir. Robotların her işi yaptığı bir alana doğru Dünya hızla ilerlemektedir. Teknolojinin iyi yanları ile beraber insanlara olan ihtiyacın azalması insanları tembelliğe ve rahatsızlıklara , başka değerlerinde yok olmasına da ittiği muhakkaktır. Teknoloji bunun için sadece iyi yönleri ile kullanılmalı , insanları yönetmesine değil , insanların onu yönetmesine izin verilmelidir.


22. Dijital teknoloji üretim, dağıtım ve tüketim ağında ne gibi değişikliklere sebep olmuştur?


Cevap: Dijital teknoloji üretim, dağıtım ve tüketim ağında ne gibi değişikliklere sebep olmuştur?

Dijital teknoloji ;belli bir program ve icat ile beraber insan eli değmeden kolaylıkla makinalar ve aletler tarafından üretim yapılmasına denir. Dijital teknoloji üretim, dağıtım ve tüketim ağında büyük değişiklikler ve kolaylıklar , hızlılıklar ve insana olan ihtiyacın azalması, insanların daha kolay üretim yapmasını beraberinde getirmiştir. Üretim ve dağıtım makineler aracılığı ile yapılmakta ve hızlı bir şekilde fabrikalara yine teknolojik aletlerle taşınmaktadır.

İnsanlarda tüketim gereksinimlerini mağazalardan sağlamaya başlamışlardır. Bu icatlar eski zamanlara göre yeni hayatta bir çığır açmış ve daha çok üretim ve dolayısı ile tüketimi beraberinde getirmiştir. Üretimin kolaylaşması ile daha çok ürün meydana gelmiş ve insanlarda bu ürünleri almak için daha çok tüketim yoluna girmiştir. Buda ekonominin canlanması ile beraber aynı zamanda doyumsuzluk ve daha farklı ürünlerin alınma isteğini beraberinde getirmiştir. Üreticiler devamlı yeni ürünler çıkarmaya , insanlarda bu çıkan ürünleri kendi ellerinde bulunan ürünlerle değiştirmek istemişlerdir.


23. Tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı yararlar nelerdir?


Cevap: Tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı yararlar nelerdir?

Osmanlı Devleti deki Tımar sistemi devlet görevindeki kişilerin hizmetleri karşılığı olarak asker ve memurlara belirlenmiş bölgelerde kendi adlarına vergi toplama yetkisi ile birlikte verdiği topraktır. İkta veya dirlik olarakta adlandırılır. Bu sistemde arazi tımara verilen kimsenin mülkü değildir. Tımar sahibi halkın ödemesi gereken vergileri devletin izni ile topladı.

İkta sahibi topladığı bu vergilere karşılık bulunduğu bölgede asker beslemek ve o bölgenin güvenliğin sağlamak zorundaydı. Osmanlı devletine ki Tımar sahibi devletin belirlediği hizmeti yaptığı sürece kendi adına vergi toplama hakkından faydalanırdı.tımarın satılması, devredilmesi veya miras olarak varisleri bırakılması mümkün değildir. Tımar sisteminin sayesinde devletin maaş yükü azalmıştır. Devletin üretimi süreklilik arz etmiştir. Kıtanın verildiği ögeler güvenli olmuş, devlet otoritesi sağlanmıştır. Türkmenler yerleşik hayata geçmiş eyaletlerinde askerleri bu sistem sayesinde gelişmiştir.


24. Geçmişte önemli olan bir mesleğin günümüzde önemini yitirmesinin sebepleri nelerdir?


Cevap: Geçmişte önemli olan bir mesleğin günümüzde önemini yitirmesinin sebepleri nelerdir?

Zamanın geçmesi ile beraber insanlar ve meslekler de değişmektedir. Meslekler toplumumuzda insanların ihtiyacına göre değer kazanır veya kaybeder. Bazı meslekler günümüzde unutulmuş , bazıları da değer kazanmıştır.

Unutulan bazı meslekleri sayalım ve sebeplerini açıklayalım. Mesela ciğercilik. Eskiden ciğerler sopalara asılır ve insanlar çarşılarda  bunları satarlardı. Ancak günümüzde kasaplar soğutucular içinde ciğerleri koyar ve insanlar oradan alırlar.

Sepet hamalları olurdu ki ; bu kişiler pazara gelen kişilerin eşyalarını evlerine kadar taşırlardı. Daha sonra pazar arabaları çıkmış ve herkes kendi eşyasını kendisi taşımıştır. Öyle olunca bu meslekte unutulmuştur.

Arzuhalciler olurdu ki bunlar üst makama gönderilecek olan dilekçeleri yazarlardı. Şimdi ise belediye gibi insanların devlet işlerini yapacak yerler kurulmuş, insanlar oradan işlerini halletmektedirler.

Bunun gibi birçok meslek zamanın değişmesi ve insanların ihtiyaç duymaması ile unutulmuştur. Günümüzde daha önce olmayan farklı meslekler çıkmıştır. Zaman ilerledikçe de daha farklı meslekler çıkmaktadır.

Teknolojinin gelişmesi ile beraber internet bilgisayar tv tamirciliği satıcıları ve yapıcıları da çoğalmaktadır. Elektronik eşyaların çıkması ile beraberde onları geliştiren tamir eden ve bu işlerle ilgilenen kişilere ihtiyaç olmaktadır. Arabalar çoğalınca şoförler çıkmıştır. Bunun gibi ne kadar teknoloji gelişirse o kadar farklı meslek grupları çıkacak ve diğerleri de unutulacaktır.


25. Meslek tercihine yönelik iyi bir planlama nasıl olmalıdır? Açıklayınız.


Cevap: Meslek tercihine yönelik iyi bir planlama nasıl olmalıdır? Açıklayınız.

Meslek ;kişinin hayatını devam ettirmek için sürekli olarak yaptığı çalışmadır. Meslekler , insanların özelliklerine göre seçilir. Meslek seçerken kişi kendine yol gösterici olan ailesi ve öğretmenleri ile iş birliği içerisinde bir seçim yapabilir. Bunun için öncelikle kişinin yetenekleri, nelere ilgi duyduğu , hangi zeka çeşidine sahip olduğu , mesleği kazanma süreci, mesleği yapabilmeye olan hevesi ve becerisi göz önünde bulundurulur. Her insanın özellikleri birbirinden farklıdır.

Bu özellikler kişinin meslek seçiminde büyük rol oynar. Kimi insan insanlarla konuşmayı, kimi insan tedavi etmeyi, kimileri icat yapmayı, kimileri bina kurmayı sever. Parasal yönden hangi mesleğin iyi olduğu, hangi meslek alanında iş bulmanın kolay olduğu da meslek seçiminde önemli bir etkendir. Unutulmaya başlanmış olan meslekleri tercih etmek , kişinin emeklerini zayi eder. Bunun için her insanın becerisi ve hayat şartları göz önünde bulundurularak, kendine en uygun meslek seçilmelidir.


E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.


1. Âşık Veysel Şatıroğlu’nun toprak ile ilgili şiiri. ( Kara Toprak )
2. Günümüzde insanın yapacağı işleri yapmaya başlayan gelişmiş makinelerin genel adı. ( Robot )
3. Buğday, mısır, arpa, yulaf gibi tarım ürünlerinin un hâline getirildiği yer. ( Değirmen )
4. Tarım sektöründe çalışanlara devletin sağladığ imkânlar. ( Destekleme )
5. Çalışanların haklarını korumak üzere kurulan örgüt. ( Sendika )
6. Güvenli kan teminini karşılayan, doğal afetlerde afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılayan kuruluş. ( Kızılay )
7. Osmanlı Devleti’ndeki toprak sistemi. ( Tımar )
8. Osmanlı Devleti’nde meslek teşkilatı. ( Lonca )
9. Kas gücüyle yapılan üretimin makinelerle yapılmaya başlaması. ( Sanayileşme )
10. Doğal varlıkları koruyarak erozyonla mücadele etmeyi amaç edinmiş bir sivil toplum kuruluşu. ( Tema )


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 177-178-179 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 177-178-179. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Bu ünitede öğrendiklerimi bu sitedeki cevaplara bakarak değerlendirdim. Yanlışlarımı düzelttim arkadaşlarımla yaptığımız soruların cevaplarını buraya bakarak karşılaştırdık ve çok memnun kaldık .Teşekkürler.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.