4. Sınıf Fen Bilimleri

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 175-176-177-178-179 Cevapları MEB Yayınları

Göster

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 4. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 175, 176, 177, 178, 179


4. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 175 Cevapları


Ünite Değerlendirme Soruları


A) Aşağıda verilen maddeleri katı sıvı ve gaz olarak sınıflandırınız. Sınıflandırmanızı aşağıdaki tablodaki uygun yere yazınız.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 175-176-177-178-179 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 175-176-177-178-179. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

B) Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun kavramlar ile doldurunuz.


(maddekilogramdereceli kapkütlelitrekapeşit kolluhacim-sıvı)


 • Maddenin ölçülebilir özellikleri kütle ve hacimdir.
 • Katı maddelerin kütlesi eşit kollu terazi veya elektronik terazi ile ölçülür.
 • Kütle birimi kilogram ya da gramdır.
 • Sıvı maddelerin kütlesi kap kullanılarak ölçülür.
 • Maddenin boşlukta kapladığı yere hacim denir.
 • Maddelerin hacimlerini ölçmek için dereceli silindir, dereceli kap kullanılır.
 • Sıvı maddelerin hacmi, litre veya mililitre birimleri kullanılarak belirtilir.
 • Kütlesi ve hacmi olan tüm varlıklara madde denir.

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 176 Cevapları


C) Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri tablodaki uygun sözcüklerle doldurunuz.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 175-176-177-178-179 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 175-176-177-178-179. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

(buharlaşma-erime-donma-alır-verir)


1 numaralı olayın ismi : Erime


2 numaralı olayın ismi : Donma


3 numaralı olayın ismi : Buharlaşma


1 numaralı olay gerçekleşirken buz ısı : Alır.


2 numaralı olay gerçekleşirken su ısı : Verir.


3 numaralı olay gerçekleşirken su ısı : Alır.


D) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutucuklardaki uygun kavramlarla doldurunuz.


(dereceli silindir-mıknatıskarışımısı alarak-sıvı-süzmekatısafısı kaybedereksıcaklık)


 • İki ya da daha fazla saf maddenin bir araya gelmesiyle karışım oluşur.
 • Saf maddelerin özellikleri maddenin her yerinde aynıdır.
 • Su ısı kaybederek donar.
 • Buz ısı alarak erir.
 • Pirinç ve su karışımını süzme yöntemi ile ayırırız.
 • Sıcaklık farkı olan iki madde birbiriyle temas edince ısı alışverişi olur.
 • Demir tozu ve talaşı mıknatıs ile ayırırız.
 • Kalem, defter, dağ, buz katı maddelerdir.

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 177 Cevapları


E) Aşağıda bazı karışımlar verilmiştir. Bu karışımları hangi yöntemlerle ayırabilirsiniz?


Cevap:

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 175-176-177-178-179 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 175-176-177-178-179. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

F) Aşağıdaki tabloda verilen maddelerin saf madde mi karışım mı olduğunu yanındaki boşluğa yazınız.


Cevap:

Saf Madde : Sadece Tuz.

Karışım :  Limonata, Salata , Ayran, Tuzlu su ve Toprak


G) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.


1. Tabloda özellikleri verilen madde aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


A) Çivi B) Sünger C) Tahta D) Demir yay


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 178 Cevapları


I. Çizme
II. Yağmurluk
III. Kâğıt havlu

2. Yukarıda verilen eşyalardan hangileri suyu emmeyen maddelerden üretilir?


A) I, II, III B) I ve III C) I ve II D) II ve III


3. Yukarıdaki ifadelerden doğru olanları seçerek kaçıncı çıkışa ulaşırız?


A) 1. Çıkış B) 2. Çıkış C) 3. Çıkış D) 4. Çıkış


4. Yukarıdaki dereceli kaba taş atıldığında kaptan 50 mililitre su taşıyor. Buna göre taşın hacmi kaç mililitredir?


A) 350 ml B) 400 ml C) 300 ml D) 250 ml


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 179 Cevapları


5. Aşağıdaki dereceli kaplar kullanılarak ölçümler yapılmışır.

1 numaralı kapta 600 ml su bulunmaktadır. Bu suyun içine küp ve küre cisimleri atıldığı zaman suyun seviyesi 750 ml olmaktadır. Yine 1 numaralı kabın içine sadece küp cismini attığımızda suyun seviyesi 700 ml gelmektedir.

Buna göre kürenin hacmi kaç ml’dir?


A) 200 ml B) 150 ml C) 100 ml D) 50 ml


6. Yandaki boş kabın kütlesi 250 gramdır. Aynı kabın içine zeytinyağı koyup tarttığımızda ise 850 gram gelmektedir.

Buna göre zeytinyağının kütlesi kaç gramdır?


A) 500 gr B) 600 gr C) 750 gr D) 610 gr


7. Bir bardağın içindeki suyun sıcaklığı termometre ile ölçüldüğünde 45 ºC (Derece Selsiyus)gelir. Bu suyun içine sıcaklığı 15 ºC (Derece Selsiyus) olan bir çay kaşığı koyulduğunda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?


A) Sudan çay kaşığına doğru ısı geçişi olur.
B) Suyun sıcaklığı zamanla azalır.
C) Çay kaşığının sıcaklığı zamanla artar.
D) Su ısı alır.


8. Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrıştırılamaz?


A) Su ve pirinç karışımı
B) Su ve nohut karışımı
C) Su ve fasulye karışımı
D) Su ve şeker karışımı

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Çevrede bulunan birçok madde katı maddelere örnek olarak verilebilir.katı maddeler belli kütlesi olan belirli şekli olan maddelerdir.örnek olarak vermemiz gereken kalem silgi defter masa sandalye bina araba gibi örnekler katı maddelere örnek verilebilir. Katı maddelerin kütlesini ölçmek için kilograma ihtiyaç duyarız. Kilogram sayesinde katı maddelerin kütlesini ölçerek öğrenebiliriz.fen bilimleri ders kitabında yer alan katı maddelerin nasıl ölçülüp belirleyeceğini bu ödevimiz de öğrenmiş olduk. Size çok teşekkür ediyorum.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.