4. Sınıf Fen Bilimleri

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 199-200-201 Cevapları ATA Yayıncılık

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 199-200-201 Cevapları ATA Yayıncılık

4.Sınıf ATA Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 199-200-201. Sayfa Cevapları 7. Ünite Değerlendirme Soruları

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 199 Cevapları ATA Yayıncılık

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri kutucuklarda verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayalım.
Cevap: 

1. Elektrik devresinde ….anahtar.. devrenin açılıp kapanmasını sağlar.
2. Elektrik devresinde …pil… enerji sağlayan devre elemanıdır.
3. Elektrik devresinde …ampul… elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir.
4. Elektrik devresindeki …kablo… içinde bakır tel bulunur.
5. Elektrik devrelerinde anahtar …kapalı… iken lamba ışık verir.
6. Pillerin …+… ve …-… kutupları vardır.
7. Bir elektrik devresinde bağlantı kablolarında …kopukluk… varsa lamba ışık vermez.


B) Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazalım.
Cevap: 

(Y) 1. Bütün elektrikli araçlarda elektrik devresi bulunmaz.
(Y) 2. Ampullerin “+” ve “–” kutupları vardır.
(D) 3. Piller çok fazla enerji üretmediği için elektrik devrelerinde tehlike oluşturmaz.
(D) 4. Kablo, elektrik enerjisinin devre elemanlarına taşınmasını sağlar.
(D) 5. Lambaları açıp kapamada kullanılan elektrik düğmeleri, devre elemanlarından anahtara örnektir.
(Y) 6. Kabloların dış yüzeyinde bakır tel bulunur.
(D) 7. Ampulü açmak için elektrik düğmesine basıldığında elektrik düğmesi kapalı anahtar görevi yapar.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları ATA Yayıncılık

C) Aşağıdaki devre elemanlarına ait kavramlar ile özelliklerini ok kullanarak eşleştirelim.
Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 199-200-201 Cevapları ATA Yayıncılık


Ç) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, görselleri verilen devrelerin özelliklerine göre tamamlayalım.
Cevap: 

1. Yandaki elektrik devresi ışık vermez çünkü pil bulunmamaktadır.
2. Yandaki elektrik devresi ışık verir çünkü pilden ampule kesintisiz kablo vardır.
3. Yandaki elektrik devresinin ışık verebilmesi için anahtar kapatılmalıdır.
4. Yandaki elektrik devresinde lamba ışık vermemektedir. Lambanın ışık vermesi için kabloların kesintisiz bağlanması gerekir.

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 199-200-201 Cevapları ATA Yayıncılık


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 201 Cevapları ATA Yayıncılık

D) Soruların doğru cevabının bulunduğu seçeneği işaretleyelim.

1. Yukarıdaki açıklamalarla devre elemanları hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?
Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 199-200-201 Cevapları ATA Yayıncılık


2. Yukarıdaki devrede kullanılan devre elemanlarının sayıları hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: A) 2 – 3 – 1 


3. Aşağıdaki devrelerin hangisinde lamba ışık verir?
Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 199-200-201 Cevapları ATA Yayıncılık


4. Yukarıda verilen elektrik devrelerindeki numaralandırılmış lambalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: D) 1 numaralı lamba ışık vermez, 2 numaralı lamba ışık verir. 


5. Kendisini tanıtan devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Pil

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Bugün çocuğumla 4. sınıf fen bilimleri ödevlerini çözerken bu cevap anahtarını kullandık. Özellikle elektrik devreleri ve devre elemanları konularını anlamak için harika bir kaynak oldu.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.