6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-165-166-168-169 Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizin Kaynakları ile Ekonomik Faaliyetleri Soruları ve Cevapları Sayfa 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169


Ülkemizin Kaynakları ile Ekonomik Faaliyetleri Soruları ve Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı


Soru : Doğal kaynaklar ile ekonomik faaliyetler arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Fikirlerinizi söyleyiniz.


Cevap: Doğal kaynaklar ile ekonomik faaliyetler arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Fikirlerinizi söyleyiniz.

Doğal kaynaklar ile ekonomik faaliyetler arasında büyük bağlantı vardır Doğal kaynakları zengin olan ülkeler gelirleri yüksek olan ülkelerdir doğada maddi değeri olan bu kaynaklar başlıca Petrol doğal gaz maden su Rüzgar Toprak sayabiliriz Örneğin petrol rezervleri zengin olan ülkeler Petrol zengini olarak sayılır Petrol bağlı olarak petrokimya gelişmiş petrokimya dan benzin motorin gaz  zift gibi şeyler üretilir  rüzgarların çok kuvvetli estiği bölgelerde rüzgar gülleri kurulur ve bu güllerden elektrik üretimi sağlanır.

Toprağın verimli ve kaliteli olduğu yerlerde bir yılda 3-4 ürün alınabilir su debisinin yüksek olduğu yerlerde barajlar kurulur elektrik üretimi ve sulama ne kullanılır baraj göllerinde Balıkçılık yapılabilir ve de iklimi yumuşatır verimli madenlerin olduğu yerlerde kentleşme ve şehirleşme maçlar insanların buraya göç etmesine sebep olur bu madenler ülkeye ham madde sağlamış olur.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı


Soru : Aşağıdaki şemada toprağın ekonomik faaliyetlerle olan ilişkisi verilmiştir. Şemayı inceleyerek boş bırakılan yerlere uygun olan ekonomik faaliyetin adını yazınız.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-165-166-168-169 Cevapları MEB Yayınları
6. Sınıf Sosyal Bilgiler 160-161-162-163-164-165-166-167-168-169. Sayfa Cevapları Ders Kitabı MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 162 Cevabı


Soru : Yurdumuzda tarım alanlarının büyük bölümünde tahıl tarımı yapılmaktadır. Bu durum hangi sanayi kollarının gelişmesini sağlamaktadır? Söyleyiniz.


Cevap: Un üretimi, makarna, pirinç fabrikaları gibi tahıl üzerine dayalı olan sanayi kolları gelişmektedir.


Soru : Yaşadığınız bölgede yetiştirilen sanayi bitkilerinin hangi sanayi kolunda ham madde olarak kullanıldığını söyleyiniz.


Cevap: Yaşadığınız bölgede yetiştirilen sanayi bitkilerinin hangi sanayi kolunda ham madde olarak kullanıldığını söyleyiniz.

Yaşadığımız Hatay Bölgesi’nde yetiştirilen Sanayi bitkileri başlıca tütün Amik Ovası’nda pamuk Antakya Kırıkhan Erzin Dörtyol bölgesinde zeytin, soya fasulyesi Susam, Erzin Ovası Osmaniye tarafında yer fıstığı Kırıkhan ve Bölgesi’nde üzüm Antakya tarafında incir Dörtyol Erzin bölgesinde turunçgiller, Amik Ovası Erzin Ovası Dörtyol Ovası’nda soğan. Zeytinden zeytinyağı Üzümden pekmez tütünden sigara üretimi Pamuktan giyim kuşam turunçgiller den meyve suyu üretimi yurt dışı na ithalat yapılmaktadır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 165 Cevabı


1. Yaşadığınız yerde yapılan hayvancılık faaliyetlerinin neler olduğunu söyleyiniz.


Cevap: Yaşadığınız yerde yapılan hayvancılık faaliyetlerinin neler olduğunu söyleyiniz.

Hatay’da büyükbaş hayvan sayısı 2016 yılında Bir önceki yıla göre %100 0,7 artmakla 14222005 olarak gerçekleşti büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı yüzde 0,6 artarak 17080005 olurken manda sayısı yüzde 6,2 artış ile 142073 baş olarak gerçekleşti küçükbaş hayvan sayısı 41329005 oldu küçükbaş hayvan sayısı 2016 yılında Bir önceki yıla göre %5 1,4 oranında azalarak 41329005 olarak gerçekleşti küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısında Bir önceki yıla göre göğüste 1,7 oranında azalma meydana geldi.

30 milyon 983baș olarak gerçekleşti keçi sayısında ise yine bir önceki yıla göre %0,7 oranında bir azalma meydana geldi ve 10 milyon 345 baș olarak gerçekleşti yapar ve Çiftlik üretimi artarken kıl Balbal bunu yaş ipek kozası üretimi azaldı bir önceki yıla göre üretimi %5, 6 tiftik üretimi yüzde 4.9 artarken kıl üretimi 2,2 azaldı toplam kümes hayvanları sayısı Bir önceki yıla göre %5, 4 artı yıl sonu itibariyle et tavuğu sayısı 3,1 artışla 22 milyon 322 bin adet olurken yumurta tavuğu sayısı%10, 2 artışla 108milyon 689 bin adet oldu.  Hatay geneline bakıldığında büyükbaş hayvan üretiminde artış olurken küçükbaş hayvanın üreticiliğinde düşüş olmuştur Ayrıca kümes hayvancılığında Türkiye genelinde%50,8 Hatay üretmektedir.


2. Marmara’da ahır hayvancılığı yapılırken Doğu Anadolu’da mera hayvancılığı yapılmasının sebeplerini karşılaştırınız.


Cevap: Marmara’da ahır hayvancılığı yapılırken Doğu Anadolu’da mera hayvancılığı yapılmasının sebeplerini karşılaştırınız.

Marmara Bölgesi’nde ağırlıklı olarak ahır ve hayvancılığı Ayrıca mera hayvancılığı na da genellikle küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Bu durumun en büyük sebebi bölgedeki tüketici kişi sayısının üreticiden fazla olmasıdır üretimin tüketiciye yakın olması  pazarlama sorunu çözmektedir. Ayrıca Marmara Bölgesi’nin coğrafi şekilleri ve hava şartlarının ahır ve Kümes hayvancılığı na uygun olmasıdır.

Marmara Bölgesi’nin topraklarının makineli tarıma elverişli olması ortak alanlarının sınırlı olması bu sebeple üretici ahır ve kümes hayvancılığının yönlendirmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Mera hayvancılığının gelişmesinin başlıca sebebi yaz yağışlarıyla oluşan gür otlak çayırlıkların hayvan yetiştiriciliği için uygun olmasıdır erzurum-kars bölümü geniş platolardan oluşmaktadır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 166 Cevabı


Soru : Karadeniz kıyı kesiminde ormanların geniş yer kaplaması bölgede hangi sanayi kollarının gelişmesini sağlamıştır? Düşüncelerinizi söyleyiniz.


Cevap: Karadeniz kıyı kesiminde ormanların geniş yer kaplaması bölgede hangi sanayi kollarının gelişmesini sağlamıştır?

Türkiye’de 7 farklı coğrafi bölge vardır Bunlar iklim özellikleri yeryüzü şekilleri bitki örtüsü Toprak özellikleri bakımından farklı özelliklere sahiptir Karadeniz Bölgesi’nde Karadeniz iklim görülmektedir Karadeniz iklimi bitki örtüsü üzerinde etkili olarak ormanlık alanların yayılmasını sağlar Karadeniz Bölgesi’ndeki kıyı kesimleri ormanlara sarılmıştır Bu da bölgenin ekonomisinde ormancılık faaliyetlerinin artmasına neden olmuştur Sanayi Kerestecilik İnşaat Sanayi gibi alanlar ormanlara bağlı olarak artan sanayi kolu vardır özellikle kağıt fabrikalarında da oralardan ham madde gitmektedir Karadeniz ormanları kendilerine Has özellikleriyle çok değerli bir yapıya sahiptir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 168 Cevabı


Soru : Demir madeninin çıkarıldığı ve işlendiği yerlerde hangi ekonomik faaliyetler gelişmiştir? Söyleyiniz.


Cevap: Demir madeninin çıkarıldığı ve işlendiği yerlerde hangi ekonomik faaliyetler gelişmiştir? Söyleyiniz.

Demir doğada en fazla bulunan maden türlerinden bir tanesidir demirin çıkarıldığı maden ocaklarında büyük istihdam ortamı yaratılır ham madde Yakın yakın olsun diye demir çelik fabrikaları buna paralel olarak otomotiv sanayi ev yapımı malzemeleri bilgisayar parçaları dahil birçok ürün demirden üretilir demirin çıktığı yerlerde istihdam ortamın gelişir şehirleşme olur insanların refah seviyesi yükselir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 169 Cevabı


1. Toprağın ekilip biçilmesine dayanan ekonomik faaliyettir. C
2. Tarımda verimi arttıran yollardan birisidir. E
3. Yağ üretiminde kullanılan sanayi bitkisidir. H
4. Pamuğa bağlı olarak gelişen sanayi koludur. I
5. Küçükbaş hayvanların yünlerinden yararlanarak yapılan ekonomik faaliyettir. A
6. Büyükbaş hayvancılığın yapıldığı yerlerde kurulan sanayi koludur. D
7. Mobilya sanayisinin ham maddesini oluşturur. Ğ
8. Barajlar kurularak elektrik enerjisi üretilen kaynaktır. F
9. Tuz elde ettiğimiz su kaynağıdır. Ç
10. Jet ve roket yakıtında kullanılan, rezerv bakımdan zengin olduğumuz madendir. G
11. Elektrik-elektronik sanayisinde kullanılan madendir. B

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. Çevremizde var olan fabrikalar nedeniyle tarımsal olarak işlenmesi gereken sanayi ürünleri ekilmektedir.

  2. Dünyada var olan heme hemen  bütün ekonomik faaliyetler doğal kaynakların işlenmesi üzerine kurulduğunu ifade edebiliriz.

  3. Doğuda mera hayvancılığı yapılmasının sebebi kışarı kar ve tipi gibi sebeplerden çok ağır olması sebebi ile mera kullanılmaktadır

  4. Ülkemizde çıkarılan birçok doğal kaynaklar vardır. Bu madenler çıkarılarak dış ve iç pazarlama lara satılır .Buda ülke ekonomisine katkı sağlar.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.