7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 139-141-142-143 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Avrupa’daki Bilimsel Gelişmeler Soruları ve Cevapları Sayfa 139 140 141 142 143


Avrupa’daki Bilimsel Gelişmeler Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları   


Soru : Günlük yaşamınızda vazgeçilmez gördüğünüz beş teknolojik ürün nedir? Bu ürünlerin icadı ve zaman içindeki gelişimiyle ilgili neler biliyorsunuz? Açıklayınız.


Cevap: Günlük yaşamınızda vazgeçilmez gördüğünüz beş teknolojik ürün nedir?

Günlük yaşamınızda vazgeçilmez gördüğünüz beş teknolojik ürün;

  • Telefon; 1876 yılında Graham Bell tarafından icad edilmiştir. İlk önce daha büyük ve ev telefonları varken günümüzde incecik telefonlarla ulaşım mümkün oldu. İnternetinde telefona girmesi ile beraber bir çığır açılmış oldu.
  • Televizyon; 1923 yılında icad edildi. İlk önce siyah beyaz ve belirli kanallarla başlayan bu serüven günümüzde birçok kanal ve filmlere kadar neredeyse her eve girmeyi başarmıştır.
  • Bilgisayar Charles Babbage üretti ve çalıştırdı.
  • Çamaşır makinesi Alva John tarafından elektrikle çalışan makine icad edildi. Eskiden çok yorucu olan çamaşır yıkama işi artık günümüzde çok basit hale gelmiş ve tamamen makineler tarafından yapılmaya başlanmıştır.
  • Buzdolabı; Chicago tarafından 1913 yılında üretilmiştir. Bu sayede artık yiyecekler daha uzun süre bozulmadan korunmuştur.

Soru : Matbaanın icadının daha başka hangi alanlarda etkileri olmuştur? Tartışınız.


Cevap: Matbaanın icadının daha başka hangi alanlarda etkileri olmuştur? Tartışınız.

Matbaanın icadı kitapların çoğalması ve basılmasının kolaylaşmasına etki etti. Eskiden kitaplar elle yazıldığı için çok zor yazılıyor ve emek istiyordu. Bu yüzden de kitapların sayısı az ve pahalıydı. Okuma yazma oranında da azlık vardı. Matbaanın icadı ile beraber kitap sayısında artış görüldü.

Artık insanlar düşüncelerini ve yaptıkları araştırmaları çok daha kolay şekilde insanlara ulaştırıyor ve bu düşünceler hızla yayılıyordu. Böylelikle hem okur yazar oranında artış hemde fikirlerde değişiklikler görüldü. Bilimsel araştırmalar hız kazandı. Düşünce ve bilimsel çağ başlamış oldu. Matbaanın icadı ile beraber bu alanla ilgili iş kapıları da açılmış oldu. İnsanların okumaya olan ilgisi kitap yazarlarını, düşünürleri ve bilim adamlarını ön plana çıkardı.

Artık bilinen kesi yargılar kalkmaya ve insanların her birisi bağımsız olarak fikirlerine yeni topluluklar bulmaya başladı. Günümüzde de tam anlamıyla gelişen matbaa sayesinde milyonlarca dergi, kitap, gazete gibi eserler kolaylıkla basılmakta ve isteyen insanların eline ulaşmaktadır. Ancak sanal dünyanın hız kazanması ile beraber okuma oranıda ona orantılı olarak düşüş yaşamaktadır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları   


Etkinlik Zamanı


Soru : Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.


Hiçbir araştırmaya dayanmayan boş ön yargılar ve tüm engelleme çabaları Galilei’nin düşüncelerinin, çalışmalarının insanları etkilemesini engelleyemedi. Eğer bugün çeşitli formülleri kullanarak doğayı değiştirebiliyorsak uçakları, roketleri, radyoyu ve bütün diğer teknik buluşları rahatça geliştirip yayabiliyorsak bunu, Galilei gibi gözü pek bilim insanlarının o tehlikeli dönemde, doğadaki yasaları bulmak için harcadıkları çabalara borçluyuz.
Ernst H. Gombrich (Örns H. Gambriç, Avusturyalı), Genç Okurlar İçin Kısa Bir Dünya Tarihi, s. 239 (Düzenlenmiştir.)


1. “Boş ön yargılar” ifadesiyle ne anlatılmak istenmektedir?


Cevap: “Boş ön yargılar” ifadesiyle ne anlatılmak istenmektedir?

Boş ön yargılar ifadesi ile araştırma ve bilgi olmadan sadece farklı olduğu için tepki vermek ve karşı çıkmaktır. Dünya’ da her insanın ayrı düşünceleri vardır. Bu düşüncelere etki yaşadığı çevre, yaşam şartları da etkili olur. İnsanlar kendi düşüncelerinden başka düşünceler duyduklarında tepki ile yanaşırlar. Eğer bu bilinçli ve dikkatli empati yapabilen bir insansa anlamaya çalışır ve ona göre karşılık verir. O düşünceyi beğenmese bile saygı duar veya karşı çıkar. Boş ön yargılı insanlar ise anlamaya çalışmazlar. Herhangi bir araştırma ve düşünmeye girmeden sadece farklı bir düşünce olduğu için tepki verirler.

Bu boş ön yargıları Dünya’ nın her yerinde görmek mümkündür. Bir çok okumuş mevki sahibinde bile olabilmektedir. Teknolojinin gelişmesinde de bu yargılara sık sık rastlanmıştır. Bir mantığı olmadan birçok insan bu gelişmelere karşı çıkmış ve tepki vermiştir. Bu tepkilere rağmen teknoloji gelişimini sağlamış ve gelişmeye devam etmektedir. Kimi teknoloji zararlar getirmekle beraber kimisi de insan yaşamını kolaylaştırmış ve vazgeçilmezimiz haline gelmiştir. Farklı bir düşünce ile karşılaşmak durumunda yapılacak olan anlamaya çalışmak, araştırmak ve düşünmek olmalıdır.


2. “O tehlikeli dönem” ifadesiyle ne anlatılmak istenmektedir?


Cevap: “O tehlikeli dönem” ifadesiyle ne anlatılmak istenmektedir?

Teknolojinin gelişmesi sadece icadlarla değil aynı zamanda büyük cesurluklarla da olmuştur. Avrupa’ da kilisenin belirlemiş olduğu yargılar ve sözler dışında birşey söylemek yasaktı. Bu şekilde davranan insanlar ağır cezalara çarptırılıyor veya idam ediliyordu. Böylece insanlar korkutuluyor ve gelişimlerin önü kapanmış oluyordu.

Ancak belli gelişimlerin olması, Dünya’ nın şeklinin kare olmadığının kanıtlanması ve bu gibi örneklerin çoğalması ile beraber değişiklikler oldu. Matbaanın icadı ile beraber de okur yazar oranı arttı. Yapılan araştırma ve gelişmelerden insanlarda haberdar oldu. Böylece halk arasında alışılagelen yargılar da kalkmaya başladı. Tabi ki bu günümüzdeki kadar kolay olmadı. Belli kuralları benimsemiş olan insanlar hem inanmakta güçlük çekti hemde kilisenin yaptırımları oldu. Bilim insanları icatlarla beraber aynı zamanda mücadelelerde verdiler. Ancak bizi bugüne kadar getiren ve gelişimlerin önünü açan mücadeleler oldu. İslam dini zaten gelişim ve icatlara karşı olmadığı ve desteklediği için o zamanlarda icatlar devam ediyordu. Özellikle Osmanlı Zamanı’ nda birçok araştırmalar ve gelişimler oldu. Bu değerlere sahip çıkılmaması sonucunda birçok ülke bunlara sahip çıktı ve kendi icatları gibi davrandı. Avrupa’ da da gelişimler bu dönemden sonra hız kazandı.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları   


Soru : Sizce buraya kadar anlatılan gelişmelerden hangisi sonraki bilimsel gelişmeleri daha çok etkilemiştir? Neden?


Cevap: İletişim araçları üzerinde gelişmeleri etkilediği ve günümüzde var olan radyo, televizyon ve telefonun oluşmasına katkı sağladığı söylenebilir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları   


Etkinlik Zamanı


Soru : Tablodaki gelişmelerin günümüzdeki bilimsel birikimin oluşmasına etkilerinin neler olduğunu karşılarına yazınız.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 139-141-142-143 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 139-140-141-142-143. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

Etkinlik Zamanı


Soru : 15 ve 20. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan ve ders kitabınızda yer verilmeyen bilimsel gelişmelerden birini araştırınız. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak şemayı doldurunuz.


Bilimsel gelişmenin adı : Elektrik motoru


Günümüzdeki bilimsel çalışmalara etkisi : Her alanda teknolojik araçlara enerji sağlar


Bilimsel gelişmenin gerçekleştiği ülke : İskoçya


Bilimsel gelişmenin tarihi : 16. yy


Bilimsel gelişmeyi yapanlar : İskoçyalı rahipler


Bilimsel gelişmenin gerçekleşme aşamaları : İlk olarak elektrik bulundu, sanayide metal kullanılmaya başlandı ardından bu icat için gerekli altyapı sağlandı.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. İnsanlara bakarken ön yarglı bir şekilde onlara yaklaşmamamız gerekir.Eğer ön yargılı bir şekilde insanlara yaklaşırsak bu durum kötü olur.Bu yüzden insanlara ön yargılı yaklaşmamamız gerekir.Ben ön yargıyı hiç sevmem de yapmam da. Çünkü önyargı kötü bir şeydir insanların kalbini kırmamamız gerekir.Bilip bilmeden yargı almamamız gerekir.Negatif olmak yerine pozitif olmalıyız.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.