4. Sınıf Fen Bilimleri

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 139-140-141-142-143 Cevapları MEB Yayınları

Göster

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Öğrendiklerimizi Tekrarlayalım Soruları ve Cevapları Sayfa 139, 140, 141, 142, 143


Öğrendiklerimizi Tekrarlayalım Soruları ve Cevapları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 138 Cevapları


Soru : Günlük yaşamınızda dereceli silindiri nerelerde kullanıyorsunuz? Tartışalım.


Cevap: Maddeleri ölçmek, tanımlamak, anlamlandırmak amacı ile bazı araçlar kullanılarak ölçüm yapılması gerekir. Bu araçlar günlük Hayatımızda da kullanılmaktadır.

Sıvıların hacmini ve kitlesini hesaplamak için dereceli silindir kullanılır. Dereceli silindir günlük hayatımızın içerisinde mutfaklarda ölçülü yemek yapmak için sıklıkla kullanılan bir araçtır.

Hacım kısaca bir maddenin boşlukta kapladığı alana denilmektedir. Sıvıların hacmini ölçmek için dereceli silindir kullanılmaktadır. Günlük yaşamımızın içinde kullandığımız silindir dereceli silindir en çok laboratuvarlarda deneylerde kullanılmaktadır. Ayrıca süt satıcıları da pratik olsun diye dereceli silindir kullanmaktadırlar.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 139 Cevapları


Nasıl Bir Yol İzleyelim?


3. Dereceli silindirdeki su seviyesini okuyalım. Sonucu aşağıdaki tabloya yazalım.


Cevap: Getirdikleriniz  Su, Sıvı yağ ve Ayran miktarlarını ölçünüz.


4. Aynı işlemi sıvı yağ ve ayran için de yapalım. Ölçümden elde ettiğimiz değeri aşağıdaki tabloya yazalım.


Cevap: Getirdiğiniz miktarları yazınız.


DÜŞÜNELİM, YAZALIM, PAYLAŞALIM


1. Sıvıların hacmini ölçmek için takip ettiğiniz yolu açıklayınız.


Cevap: Sıvıların hacmini dereceli silindire dökerek ölçme işlemi yapılır.


2. Günlük yaşamımızda sıvıların hacmini ölçme işlemini nerede kullanırız?


Cevap: Benzincilerde, mutfaklarda, Bakkallarda ve bal satan yerlerde kullanırız.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 140 Cevapları


Nasıl Bir Yol İzleyelim?


6. Ölçümden elde ettiğimiz değerleri aşağıdaki tabloya yazalım.


Cevap: Dereceli silindirle getirdiğiniz Silgi, Odun parçası, Taş, Su gibi maddeleri ölçünüz.


DÜŞÜNELİM, YAZALIM, PAYLAŞALIM


1. Katı cisimlerin hacmini ölçmek bize nasıl bir kolaylık sağlar?


Cevap: Maddelerin uzayda kapladığı alana hacım denir. Katı ve sıvıların belli bir hacimleri vardır. Gaz Maddelerin hacimleri değişkenlik gösterirdi gaz maddeler bulundukları ortamı tamamen doldurabildikleri için basın uygulansa dahi hacimleri de küçülebilmektedir.

Sıvı Maddelerin hacimleri ölçekli silindir ile ölçülür. Katkıların hacimleri ise sıvılardan yararlanarak ölçülür. Dereceli kabin içindeki sıvının ne kadar olduğuna bakılır ve içerisine katı madde bırakılır. Sıvı ne kadar yükselmişse katı maddenin hacmi o kadardır.

Katıların ne kadar yer kapladığını öğrenmemiz taşımacılık fiyatlandırma yapmakta kapladığı alana göre, araç, gemilerin yüklerini belirlemede kullanılır.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 143 Cevapları


Kendimizi Deneyelim


A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. Maddenin ölçülebilir özellikleri nelerdir?


Cevap: Maddenin ölçülebilir özellikleri kütlesi ve hacmidir. Belirlenen yöntemlerle katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerin kütlesi ve hacmi hakkında bilgi sahibi oluruz.

Katı, sıvı ve gazların ağırlıkları eşit kollu terazi kullanılarak,

Katı ve sıvıların hacimleri ise dereceli silindirler kullanılarak ölçülür.

Gazlar ise bulundukları ortamın veya kabın hacmini alırlar. Gazların hacmini ölçmek çok anlamlı değildir.


2. Katı maddelerin kütlesini hangi ölçme aletiyle ölçeriz?


Cevap: Katı maddelerin molekül yapısı düzenli olduğundan belli bir şekilleri vardır. Düzenli şekillerinin olması bize kütlesini ölçerken kolaylık sağlamakta. Kütlesini ölçmek istediğimiz katı cismi eşit kollu terazi ya da dijital terazi üzerine koyduğumuz zaman bulduğumuz sonuç bize katı maddenin kütlesini verir.


3. Sıvı maddelerin kütlesini hangi ölçme aletiyle ve nasıl ölçeriz?


Cevap: Sıvıların düzenli bir şekli olmadığı için kütlesini iki aşamalı işlemle buluruz. Bu işlemde eşit kollu terazi ya da dijital teraziler kullanılabilir. İlk aşamada boş bir kap alırız ve bu kabın ağırlığını ölçeriz. Sıvıyı bu kabın içine döküp tekrar bir ölçüm yaparız. İçi sıvı dolu kabın ağırlığından boş kabın ağırlığını çıkardığımız zaman elde ettiğimiz sonuç bize sıvının kütlesini verir .


4. Katı maddelerin hacmini hangi aletle ve nasıl ölçeriz?


Cevap: Katı cisimlerin hacimleri farklı şekillerde ölçülebilir. Katı cismimiz düzgün bir katı cisimse matematiksel formüller yardımıyla bulunabilir. Katı cismimiz düzgün bir yüzeye sahi değilse hacmini ölçmek için sıvı maddeler kullanılır. Dereceli silindire bir miktar sıvı konur sıvının hacmi not edilir. Hacmini ölçmek istediğimiz katı maddeyi bu silindirin içine atarız. Katı madde sıvının yükselmesini sağlayacaktır. İkinci durumdaki sıvı seviyesi not edilir. İki değer birbirinden çıkarıldığı zaman elde ettiğimiz sonuç katı maddenin hacmine eşit olacaktır.


5. Sıvı maddelerin hacmini hangi aletle ölçeriz?


Cevap: Sıvıların hacmini ölçmek için dereceli silindir adı verilen tüpler kullanılır. Dereceli silindirin üzerinde eşit aralıklar bölünmüş çizgiler vardır. Bu çizgilerin yardımıyla sıvının hacmini ölçeriz. Sıvıyı dereceli silindir içine doldururuz ve biraz bekleriz sıvı hareket etmesin diye düz bir zemine koyarız. Sıvı seviyesinin dereceli silindir üzerinde hangi seviyeye geldiğine bakarız. Sıvı seviyesinin denk geldiği çizgi sıvının hacmine eşittir.


B) Aşağıdaki tabloda sıvı maddelerin kütle ölçümleriyle ilgili ölçüm sonuçlarından bazıları verilmiştir. Eksik olan bilgileri tamamlayınız.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 139-140-141-142-143 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 139-140-141-142-143. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

C) Ayşe, mutfaktaki teneke kutunun dibinde kalan zeytinyağının kütlesini ölçmek istiyor. Ayşe’nin bu ölçümü yapabilmesi için ona yardım eder misiniz?


1. Ayşe’nin kullanması gereken araç gereçlerin listesini aşağıya yazar mısınız?


Cevap: Dereceli silindir,zeytinyağı.


2. Ayşe’nin bundan sonraki işlem basamaklarını aşağıda verilen boşluğa yazar mısınız?


Cevap:

1 . Adım :  Teneke kutudaki yağı dereceli kaba dökmek
2 . Adım : Dereceli kaptaki yağın derece seviyesine bakmak.
3 . Adım : Dereceli kaptaki yağı çukur bir kaba veya şişeye boşaltmak

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Hayatımızda kullandığımız birçok maddenin şekillerine ölçmek ve kavramak için belirli ölçüm araçlarına ihtiyaç duyarız. Örneğin belli başlı şekilleri olan katı maddeleri ölçmek için ihtiyaç duyarız. Program sayesinde maddenin hacmine ve kilosunu öğrenebiliriz. Sıvı maddeler akışkan ve bulundukları kabın şeklini rahatlıkla alan maddelerdir. Sıvı maddeleri ölçmek için litre ihtiyaç duyarız.Örneğin bir sütçünün bize getirdiği sütü litreye dökerek hacmini ölçebilir.bu konuda verdiğiniz bilgiler sayesinde bir saatlik ödevimi yarım saat içinde bitirebildim. Kuzenlerimle beraber aklımıza takılan soruları buraya bakarak çok rahat bir şekilde yapıyoruz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.