6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 43-44-45 Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Ünite Biz ve Değerlerimiz Ölçeme ve Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları Sayfa 43, 44, 45


1. Ünite Biz ve Değerlerimiz Ölçeme ve Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı


A- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.


saygı din toplumsal dayanışma ön yargı gelenek ve görenekler hak sosyal yardım sorumluluk


1 – ÖN YARGI farklılıklara saygının önündeki en büyük engeldir.

2 SOSYAL YARDIM, ihtiyaç sahiplerinin yiyecek, giyecek, yakacak, tedavi, ilaç vb. ihtiyaçlarının karşılıksız temin edilmesidir.

3. Bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan duyguya SAYGI denir.

4- DİN zekât, sadaka vb. sayesinde toplumsal dayanışmayı sağlayan, birey olarak sevgi, saygı gibi değerleri kazanmamızda da önemli rol oynayan kültürel bir ögedir.

5. Toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesine TOPLUMSAL DAYANIŞMA denir.

6 – GELENEK VE GÖRENEKLER bizi bir araya getirip ortak duygularda buluşmamızı sağlar.

7- SORUMLULUK üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine getirmektir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı


B – Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.


8. Kişilerin başkalarına zarar vermeden istediğini yapabilmesi (ç)
9. Sosyal yardım hattı (c)
10. Osmanlı Devleti’nde asalet ve merhametin simgesi (b)
11. Belli bir ortamda yerine getirilmesi beklenen görevler (a)
12. Milletle ilgili, millete özgü olan ifade (e)
13. Bir gruba yönelik duygusallaşmış ve az değişmiş olan inançlar (d)


C- Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.


14. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılımın önemi nedir? Yazınız.


Cevap: Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılımın önemi nedir? Yazınız.

Sosyal Yardımlaşma toplumun birbirine destek olmasının en önemli faktörlerindendir sosyal bir insan çevresini doğasını hayvanları ve insanları düşünen onlara değer veren insandır. Son yıllarda kadına karşı yapılan aşırı şiddetten dolayı toplum olarak insanların eğitilmesi gerektiğini şiddetin önlenmesi gerektiğini çevrede kadın hakları koruyucularının protestolarının daha güzel daha iyi bir dünya için seslerini Duyurmalarını izliyor ve destekliyoruz.

Çünkü şunu bilmeliyiz ki Allah’ın yarattığı bir canı sadece Allah’ım buyruğuyla can alıcı emanetini gelir alır. Onun için kimse kimsenin Azrail olamaz nefes alan her canlının bir yaşam hakkı vardır.


15. Bir iş insanı, şirketine yönetici olarak işe alacağı adaylarla görüşmelerini yemek eşliğinde yaparmış.
Böyle bir yemekte; “Buyurun, hem yemeğimizi yiyelim hem de görüşmemizi yapalım.” demiş.
Aday, daha yemeğin tadına bakmadan hemen tuza uzanmış. Yemeğin sonunda iş insanı: “Beyefendi,
size teşekkür ederim ama sizi fabrikamda müdür olarak işe alamam.” demiş. Aday şaşırmış ve nedenini sormuş. O da bu soruya, “Ben, önüne gelen çorbanın tadına bile bakmadan tuz atacak kadar ön
yargılı birine fabrikamı teslim edemem.” diyerek yanıt vermiş.

Yukarıdaki metinden yola çıkarak iş insanının neye karşı olduğunu belirtiniz ve karşı olunan tutum hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yazınız.


Cevap: Ön yargılı insanlara karşı oldukları görülmektedir. Ön yargılı olmak olaylar karşısında düşünce yapımızı bozarark olaylar karşısında doğru kararlar almamız engellemektedir.


16. “Bilelim ki millî benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.” Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk yukarıdaki sözüyle neyi vurgulamak istemiştir? Yazınız.


Cevap: “Bilelim ki millî benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.” Atatürk sözüyle neyi vurgulamak istemiştir? Yazınız.

Milli benliğini bilmemek tarihini kültür ve geleneklerini dilini bilmemek demektir Her Millet kendi özellikleri ile diğer milletlerden ayrılır İnsan kendi özelliklerini bilmez ise diğer milletlerin özelliklerini benimser milli benliğini bilmediği için birlik ve beraberliği yok olur birlikte hareket etmeyen Milletler diğer Milletler tarafından kolay bir şekilde yok edilir Bu yüzden milli benliğimize sahip çıkmalıyız.


17. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın toplumumuzdaki önemi nedir? Yazınız.


Cevap: Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın toplumumuzdaki önemi nedir? Yazınız.

Bir milletin veya bir toplumun güçlü olabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma olguların güçlü olması gerekmektedir.

Öyle ki bir toplum içerisinde gelir adaletsizliği önlemek amacıyla yapılmış olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma olguları milleti bir araya getirerek toplum içerisinde var olan ekonomik sorunları binlerce azaltabilmektedir.

İşte bu nedenle toplum içerisindeki var olan adaletsizliği bir nebze gidermek amacıyla sürekli olarak zekatımızı fitremizi Kurbanımızı fakir olan insanlara vermeli ve bu insanlara en uzatarak ekonomik sıkıntılar bir nebze yarar sağlayarak toplum içerisinde var olan toplumsal yardımlaşma ve dayanışma olgusunu en üst seviyeye çıkarmamız gerekmektedir.


18. Bilgeye “Bu dünyada en çok kimi seversiniz?” diye sorarlar. O da “Terzimi” diye cevap verir. “Neden?” denince bilgenin cevabı, “Her gittiğimde ölçümü yeniden alır ve beni öyle değerlendirir. Diğer insanlar ise ilk kez gördüklerinde bir kez karar verirler ve beni her zaman öyle değerlendirirler.” olur.

Bilge, neden en çok terzisini sevmektedir? Terziyi diğer insanlardan ayıran davranış biçimi nedir? Yazınız.


Cevap: Bilgenin terzisini sevmesinin temel nedeni sürekli olarak her gördüğünde tekrar değerlendirmesinden dolayı sevmektedir. Terzi süreli olarak ölçüsünü almaktadır ancak insanlar bir kere hata yaptıklarında diğer insanlara o hata çevresinde bakarlar.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı


D – Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.


19. Okulun İzcilik Kulübü üyeleri olarak hafta sonu Erciyes’te kamp kurduk. Kampta öğretmenimiz kulüp üyelerine görev dağılımı yaptı ve “Çocuklar herkes görevini layıkıyla yaparsa kamp sorunsuz geçer.” dedi.

Yukarıda verilen parçada öğretmen neyin önemini vurgulamaktadır?


A) İçinde bulunduğumuz gruptaki rollerin B) Kamp yerinin C) İzcilik Kulübünün D) Sınıftaki arkadaş ilişkilerinin


20. Aşağıdakilerden hangisi kültürümüze ait ögelerden biri değildir?


A) Baklava B) Beyzbol C) Güreş D) Kına gecesi


21. I. dayanışma
II. ayrımcılık
III. anlayış
IV. çatışma

Yukarıdaki kavramlardan hangileri farklılıklara saygıyla ilgili değildir?


A) Yalnız I B) I – III C) II- IV D) I – III ve IV


22. Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdan biridir?


A) Dersleri dikkatli dinlemek B) Odamızı toplamak C) Kulüp çalışmalarına katılmak D) Takım sporunda görevini yapmak


23. 6. sınıf öğrencisi Aslı, çevresine karşı duyarlı ve yardımsever bir vatandaştır.

Buna göre Aslı’nın aşağıda verilenlerden hangisini yapması beklenmez?


A) Yardım kampanyalarına katılmak
B) Sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmak
C) Arkadaşlarını yardım kampanyalarına davet etmek
D) Okulundaki ihtiyaç sahiplerine karşı duyarsız kalmak


24. Türk milleti, geçmişiyle bağlarını koparmadığını yaşadığı zaferleri çeşitli etkinliklerle kutlayarak göstermektedir.

Türk milletinin her yıl geçmişindeki zaferleri kutlaması millet olarak hangi bilinci kazandığını gösterir?


A) Dil B) Din C) Sanat D) Tarih

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı 1. Ünite Biz ve Değerlerimiz Ölçeme ve Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevaplarınız çok sevdim çünkü öğretmenime bu değerlendirme cevaplarını yarın teslim etmem lazımdı.

  2. 5. sınıf sosyal dersimi yapmaya geldim ama artık bütün ödevlerimi buradan yapacağım sizlere çok teşekkür ederim harikasınız

  3. Konu sonu değerlendirme nin cevapları harika olmuş 6 .sınıf sosyal bilgiler dersime yardımcı olduğumuz için teşekkür ederim .

  4. Bu unitede cozdugum  sorularla kendimi değerlendirdim.Sınıf arkadaşlarımızla bilmediğimiz soruları buraya bakarak çözdük.Çok tesekkur  ederim.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.