7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 214-215-216-217 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Biz Konuksever Bir Milletiz Soruları ve Cevapları Sayfa 214 215 216 217


Biz Konuksever Bir Milletiz Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 214 Cevapları 


Soru : Dünyanın birçok yerinde ülkemiz insanlarından söz edildiğinde “konuksever” ifadesi kullanılmaktadır. Ülkemizdeki herkes konuksever midir? Bu ifade bir kalıp yargı mıdır? Açıklayınız.


Cevap: Ülkemizdeki herkes konuksever midir? Bu ifade bir kalıp yargı mıdır? Açıklayınız.

Ülkemizdeki bütün insanlar konuksever değildir. Aslında bir toplumda bulunan tüm insanların aynı his ve düşüncelere sahip olması beklenilemez. Bu Dünya çapında Türklere karşı sahip olunan bir kalıp yargıdır.

Yüzyıllar boyunca Türkler insanlara özellikle yoldan gelenlere ve misafirlere ikramda bulunmuş, çok hürmet göstermiştir. Bunda İslamiyetin insanlara vermiş olduğu ahlak ve insanlara vaat ettikleri sevaplarda etkili olmuştur. Misafirle yenilen yemeğin hesabının sorulmayacağı, verene Allah’ ın da ikram edeceği gibi bir çok güzel müjde vardır. Müslümanlar bu sevaplara nail olabilmek için misafire ikramda bulunmuş ve onlara kendilerinden gerekirse kısarak ikramda bulunmuşlardır.

Misafirler büyük bir hürmetle karşılanmış ve uğurlanmıştır. Yine misafirin giderken gözden kaybolana kadar yoluna bakılması gibi İslamiyet adetleri bunlara destek olmuştur. Bu yüzden Türk milleti her zaman Dünya çapında ”konuksever” olarak tanınmıştır. Bu bir kalıp yargıdır. İyi getirileri olduğu gibi , bu huylara sahip olunmayan insanlar karşılaşıldığı zaman hayal kırıklığı da meydana getirebilir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları 


Soru : Kalıp yargının özelliklerini göz önünde bulundurarak bir arada uyum içinde yaşamaya engel olabilecek bir kalıp yargı örneği söyleyiniz.


Kalıp yargıların başlıca özellikleri şunlardır:

  1. Bir kültürün tüm mensupları tarafından paylaşıldığı varsayılan özellikleri içine alır.
  2. Bu özellikler sayesinde insanlar belirli kategorilere konulur.
  3. Bu kategorilere dâhil edilen insanların yeteneklerine, kişilik özelliklerine, niteliklerine ve davranışlarına ilişkin beklentiler içerir.
  4. İlk kez karşılaşılan ve tam olarak bilinmeyen durumlarda hızlı ve basit bir bilgilendirme yapar.
  5. Gerçeği tam olarak yansıtma peşinde olmadan başka insanlar hakkında olumlu veya olumsuz bir nitelemede bulunur.
  6. Genelleştirme veya özelleştirme yoluyla oluşur.

Cevap: Kadınlar asker olamaz, erkek top oynar, kızlar narindir gibi ifadeler kalıplaşmış sözcüklerdir. Günümüzde bunların tersini gösteren örnekler vardır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Haberi okuyunuz ve soruları cevaplayınız.


Mültecilere Karşı Yargılar Sanatla Kırılabilir


T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 2018 verilerine göre Türkiye’de 3.5 milyon mülteci bulunuyor. Geçici barınma merkezlerinde 210 bin 177, bu merkezlerin dışında ise 3 milyon 331 bin 395 kişi var. 2017 verilerine göre dünyada her gün 44 bin 400 insan yerinden ediliyor. Bu veriler etrafında, göç, mültecilik, birlikte yaşama gibi kavramların tanımı sürekli güncelleniyor. Toplumların bir kısmı yabancıların varlığını şiddetle reddederken bazıları ise eşitlik ilkesini benimsiyor.
Toplumlarda mültecilere karşı kulaktan dolma bilgilerle edinilmiş kalıp yargı ve ön yargılara dayalı ayrımcı ve dışlayıcı davranışların kırılması gerekiyor.
İstanbul’da bir vakıf, yeni bir araştırmaya imza attı ve “Birlikte Yaşamak: Kültürel Çoğulculuğu Sanat Yoluyla Geliştirmek” adlı 7. raporunu yayımladı. Kanada Trent Üniversitesinden Dr. Feyzi B. ile Wilfrid Laurier (Vilfrid Layrır) Üniversitesinden Dr. Kim R. tarafından kaleme alınan rapor, farklı kültürleri barındıran toplumlarda, özellikle mülteci ve göçmenler ile ev sahibi nüfusun bir arada yaşama becerilerinin gelişmesinde kültür ve sanatın rolüne odaklanıyor.
Mülteci ve göçmenlerin ev sahibi toplumlara entegre olmalarında kültür ve sanatın kolaylaştırıcı ve kaynaştırıcı rollerini temel alan raporda Gaziantep’te yer alan bir kültür evi, İstanbul’daki başka bir kültür evi, Suriyeli Kadınlarla Sanat Atölyesi gibi mültecilere alan açan yerlere değinilmiş. Bu örnekler eşliğinde yerel yönetimler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik genel ve özel önerilerin geliştirildiğini görüyoruz.
Genel ağ haberi, 28 Temmuz 2018 (Düzenlenmiştir.)


1. Haberde adı geçen rapora neden ihtiyaç duyulmuştur?


Cevap: Toplumlarda mültecilere karşı kulaktan dolma bilgilerle edinilmiş kalıp yargı ve ön yargılara dayalı ayrımcı ve dışlayıcı davranışların kırılması gerektiği için ihtiyaç duyulmuştur.


2. Sizce sanat faaliyetlerinin bir arada uyum içinde yaşamaya katkıları neler olabilir?


Cevap: Sizce sanat faaliyetlerinin bir arada uyum içinde yaşamaya katkıları neler olabilir?

Sanat; sanatçının kendi içerisinde bulunduğu toplumu temsil ederek ortaya çıkardığı resim, müzik gibi eserlerdir. Sanat faaliyetleri birden fazla insanın beraberce bir işi yapması demektir ki buda takım çalışmasını gerektirir. Böylece insanlar birbirleri ile beraber uyum içinde çalışır ve aralarındaki takım çalışması sevgiyi meydana getirir.

Ayrıca sanat faaliyetlerinde her toplumun kendi kültürel özellikleri ve içerisindeki hayatı esere dönüştürmeye sebep olur. . Buda kültürel özelliklerin insanlar tarafından sevilmesine ve birbirine olan bağların kuvvetlenmesine sebep olur. Ayrıca insanlar beraber hoş vakit geçirir ve biribirlerine sıkı bağlarla bağlanmış olurlar. sıkı bağlarla bağlanan bir toplumda ise mükemmel bir uyum olması kaçınılmazdır.

Buda devlete güç verir ve yeni nesli çalışkan, devletine bağlı , sorumluluk sahibi yapar. Bu özelliklere sahip bir millette çok fazla çalışmalar yapabilir ve icatlar bularak ülkesini çok iyi yerlere taşıyabilir.


3. Toplumda mültecilere karşı ön yargıları kırmak için başka neler yapılabilir?


Cevap: Toplumda mültecilere karşı ön yargıları kırmak için başka neler yapılabilir?

Mülteciler; kendi zor yaşamlarını bırakarak, kendi hak ettikleri hakları ihlal ederek herşeyini bırakarak kaçmak zorunda olan insanlardır. Bu insanlar zaten kalpleri kırık ve zor durumdadır. Bu kötü halin hepimizin başına gelebileceği düşünülerek hareket etmeli ve onlara karşı iyi davranmalıyız.

Bizim ülkemizde zamanında çok zorluklar ve savaşlar görmüştür. O zamanları hatırlayarak ve öğrenerek bu insanlara karşı kibar ve yardımsever olmak zorundayız. Mültecileri sevebilmek ve kaynaşabilmek adına beraber festivaller ve kutlamalar düzenlenebilir ve arada bir sevgi bağı oluşturabilir.

İnsanların düşüncelerine en büyük etkiyi sağlayan şey medya ve basın organlarıdır. Medya bu insanların bulundukları kötü hali anlatmalı ve onlara yardım edilmesi için çağrıda bulunmalıdır. Ayrıca bu kişiler hakkında kesin olmadan her haber yayınlamamalı ve insanların aklında bu insanları karalamaya sebep olacak şekilde haberlerden uzak durulmalıdır. Ancak bu şekilde insanlar içerisindeki merhamet duygusu harekete geçer ve insanlar önyargılarından kurtulur.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. Kalıp yargı nedir?


Cevap: Kalıp yargı nedir?

Kalıp yargı; bir takım kişiler hakkında , sadece o gruba ait oldukları için sahip olunan düşünce , his ve beklentidir. Kalıp yargılarda , empati kurulmadan sadece kesin yargılarla hareket edilir. Bu çok yanlış bir yargıdır. Hangi, dine , ırka , cinsiyete ve düşünce ye sahip olan bir grupta bulunursa bulunsun her insan bir değildir. Bu düşünce yapısı toplumu fesada uğratır.

Her insan içerisinde hissettikleri düşünceleri ve hisleri birbirinden farklıdır.  Bu his ve düşüncelerine bakmadan sadece belli bir bölgede yaşaması, belli bir ırkı olması , belli kıyafetler giymesi onun kötü bir insan olduğu anlamına gelmez. Her insanın farklı bir yapısı vardır.

O insanı tanımalı, düşüncelerini ve insani yapısını öğrenmeli  , ondan sonra yargılamalıyız. İnsanlar bu şekilde kalıp yargılar içerisine girer ve daha önce o şekilde görmüş olduğu bir insan yüzünden bu insanı suçlarlarsa o zaman karışıklık çıkar insanlar arasında. Herkes birbirine soğuk ve tepkili yaklaşarak birbirini incitir. Bunun yerine herkese ayrı bir insan gözü ile bakmak ve bu şekilde yargılamak oldukça yerinde olacaktır. Böylece herkes huzurlu bir şekilde yaşamış ve farklı insanlara karşı tabularını yıkmış olur.


2. Kalıp yargı nasıl oluşur?


Cevap: Kalıp yargı nasıl oluşur?

Kalıp yargı belli bir gruba, ırka , bölgeye ve düşünce akımına sahip olan insanlardan görülen ve sevilmeyen hareketlerin meydana gelmesi ile oluşur. İnsanlar bu görmüş oldukları şeyi etrafına ve nesillerine aktardıkça bu gereksiz nefret devam eder ve ilerler.


3. Kalıp yargıların toplumlar arası ilişkilere etkilerini değerlendiriniz.


Cevap: Kalıp yargıların toplumlar arası ilişkilere etkilerini değerlendiriniz.

Kalıp yargılar toplumsal arası ilişkileri fesada uğratır, çok kötü bir hale getirir. Kalıp yargılar yüzünden insanlar birbirlerine tepki ve ön yargı ile yaklaşarak birbirlerini incitir. İnsanlar hiç tanımadıkları insanlar hakkında yanlış düşünceleri benimser ve sanki o insanların hepsinde bu ahlak varmış gibi onlara yanlış davranışlarda bulunur. Buda insanlar arasındaki sevgiyi yıpratır. Ve birbirlerinden görecekleri menfaati bitirir.


Etkinlik Zamanı


Soru : Aşağıdaki kavram haritasını inceleyiniz. Boş bırakılan yerleri doldurunuz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 214-215-216-217 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 214-215-216-217. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’ne yani ülkemize bakıldığı zaman bir çok zora düşmüş kişiyi kabul etmesi savaştan kaçan Suriyeli de Suriyelileri ülkemizde ağırlama mız birçok sorunla karşı karşıya milletlere yardım etmemiz bizlerin Konuksever ve yardımsever olan bir millet olduğumuzu göstermektedir.

  2. Evet.Türkiye konuksever bir ülkedir.Bizim ülkemize herhangi bir konuk gelirse onu en iyi şekilde ağırlamaya çalışırız.Her ülkenin insanları kendi ülkelerine birileri geldiğinde onları iyi bir şekilde konuklaması gerekir.Eğer güzel bir şekilde konularsa bu o ülkenin konuksever olduğunu gösterir.Aslında her insanın içinde iyilik vardır.O iyiliği dışarı çıkarması ve herkese göstermesi gerekir.Böylelikle hem kendi hem de çevresindeki insanları mutlu etmiş olur.Bu yüzden her zaman yardımsever ve konuksever olmalıyız.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.