8. Sınıf İnkılap Tarihi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 213-214-215-216-217 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı II. Dünya Savaşı ve Savaşın Türkiye’ye Etkileri Cevapları Sayfa 213, 214, 215, 216, 217


 II. Dünya Savaşı ve Savaşın Türkiye’ye Etkileri Metni Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 213 Cevapları


Soru: I. Dünya Savaşı’nın sonuçları, II. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olmuş mudur? Açıklayınız.


Cevap: Evet olmuştur. I. Dünya Savaşından sonra devletler istediklerini elde edememişlerdir. Bundan dolayı II. Dünya Savaşı’na zemin hazırlanmıştır.


Soru: I. Dünya Savaşı’nda İngiltere ve Fransa ile aynı blokta yer alan İtalya’nın, II. Dünya Savaşı’nda bu devletlere karşı savaşmasının sebepleri nelerdir? Açıklayınız.


Cevap: İtalya kendi çıkarlarını düşündüğü için Almanya’nın yanında yer almıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 214 Cevapları


Soru: Türkiye, II. Dünya Savaşı’nda niçin tarafsız kalmak istemiştir? Açıklayınız.


Cevap: Barışçıl bir politika izleyen Türkiye bu savaşta tarafsız kalmak istemiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları


Soru: “Soğuk savaş” kavramından ne anlıyorsunuz? Açıklayınız


Cevap: Soğuk Savaş İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği’nin başı çektiği Doğu Blok ve ABD’nin başını çektiği NATO kuvvetleri ve diğerleri arasındaki jeopolitik gerginlik durumudur


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları


Soru: Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na girmemesine rağmen sosyal ve ekonomik sıkıntılar yaşamasının sebepleri nelerdir? Açıklayınız.


Cevap: Olduğumuz konumdan dolayı sınırlarımızı korumamız gerekmektedir. Bundan dolayı savunmaya çok harcama yapmışızdır. Ekonomik planlarımız bundan dolayı ertelenmek zorunda kalmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları


Soru: II. Dünya Savaşı Türkiye’yi hangi alanda daha çok etkilemiştir? Tartışınız.


Cevap: Savunmaya yapılan harcamalardan dolayı ekonomik alanda gerilemiş bulunduk. Ayrıca nüfus artış hızımız da yavaşlamaya başlamıştır.


Soru: Metinde II. Dünya Savaşı yıllarında Türk halkının yaşadığı en önemli sorun nedir? Bu durumun sebeplerini yazınız.


Cevap:

Vatandaşların savaş yüzünden korkusu sonucunda ülkede gıda konusunda sıkıntı yaşanmaya başlanmıştır. Günlük, haftalık, aylık olarak ayrılan mallar bundan dolayı hemen tükenmiştir. Vatandaşlar hem maddi hem manevi olarak zarar vermiştir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. ı Dünya Savaşı’nda çok büyük kayıplar verilmiştir ı Dünya Savaşı’ndan sonra birçok millet istedikleri toprakları elde edemedikleri için ikinci Dünya savaşı’nı zeminlerine hazırlanmıştır ikinci Dünya Savaşı’nda Türk devleti ve milleti girmemiştir yalnız bunun etkileri ve sömürgeleri Türk milletine birçok toprak ve şehit kanı ermiştir bunun etkileri tarihte gözlenebilir ikinci Dünya Savaşı’nda Türk milletinin birçok toprağı işgal edilmiştir buna göre Mustafa Kemal bu sömürgelere ve savaşlardan dolayı büyük üzüntü duymuştur bu sebeple Kurtuluş Savaşı’nın zeminleri ne hazırlamıştır

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.