8. Sınıf İnkılap Tarihi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 100-102-103 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Büyük Taarruz (26-30 Ağustos 1922) Cevapları Sayfa 100, 101, 102, 103


Büyük Taarruz (26-30 Ağustos 1922) Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 100


Soru : Taarruz hazırlıklarının gizlilik içinde yürütülmesinin nedenleri neler olabilir?


Kısa Cevap : “Taarruz hazırlıklarının gizlilik içinde yürütülmesinin nedenleri neler olabilir?”

Uzun Cevap :

1919 yılında 1 Dünya savaşı sonrasında itilaf devletleri Anadolu’yu işgal etmeye başlamış birçok şehre yerleşmişti.

1920’de Türkiye Büyük millet Meclisi’nin açılmasından sonra işgal güçleri politikaları yoğunlaştırılmış ve baskılarını artırmıştır.

Bir yıl sonra Sakarya’da 22 gün 22 gece süren savaşta Türk Ulusu canla kanla başla savaşmış ve binlerce askerimiz şehit olmuştur.

Bu seferden sonra Türk milletinin orduya güvene artmış Yunan ordusu çok kayıp verdiği için gücü azalmıştı. İtilaf devletlerinin de Yunanlılara güveni azalmış ve itibar kaybetmişti.

Yunan ordusunun 180.000 askeri 88.000 tüfeği 3000 makineli tüfeği ve 300 topu vardı

Türk ordusunun ise 92.000 askeri, 48.000 tüfeği 819 makineli tüfeği ve 145 topu bulunuyordu.

Her ne kadar anlaşmalar ve düşmanın ülkeden geri çekilmesi istense de bundan vazgeçilmedi ve görüşmelerden bir sonuç alınamadı.

Birlik intikalleri tamamen gece yapıldı, örtülü yerlerde dinlenildi, hiçbir yerde yürüyüş yasası bırakılmadı. Düşmanı aldatmak için bazı birlikler güneyden kuzeye intikal ettirildi ve birliklerin yeri değiştirildiği belli olmasın diye yerlerine yenileri getirildi.

…Mustafa Kemal paşa gizli bir hazırlığın ardından 26 Ağustos 1922’de Büyük taarruzu başlattı.

Büyük Önder , 30 Ağustos 1924 ‘te Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı’nın temel atma törenine katılmak üzere Zafertepe Çalköy’e geldi. Törene katılanlara iki yıl öncesini hatırlattı :

”Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Savaşı ve onun son parçası olan 30 Ağustos Zaferi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok büyük, çok parlak zaferlerle doludur ama Türk ulusunun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil dünya tarihine yeni bir adım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Besbellidir ki yeni Türk devletinin, genç Türk Cumhuriyeti’nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı. Bu alanda akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları, devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır. Türk ulusu burada kazandığı zaferle, açığa vurduğu gücü ve istemiyle, bu belli gerçeği bir kere daha tarihin bağrına çelik kalemle koymuş bulunuyor.”


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 102 Cevapları


Atatürk, ordularının başında Anadolu’yu istila eden düşman kuvvetlerini “vatanın harimi ismetinde” boğduktan sonra İzmir’e girmişti. Türk orduları İzmir’e girer girmez, İngiliz Parlamentosu fevkalade bir toplantı yaptı. Lordlar Kamarası üyeleri yerlerini aldılar… Büyükelçiler de bu tarihî oturuma katıldılar. Kürsüye, İşçi Partisi Lideri Mac Donald (Makdanıld) çıkarak: “Hükûmetten şunu sormak isterim.

Hükûmet, Anadolu’yu galip devletler arasında paylaşmak maksadıyla hazineden binlerce altın aldı. İstanbul ve Boğazlar Büyük Britanya’nın olacak; İzmir Yunanlara, Antalya ve Konya İtalyanlara, Adana ve yöresi Fransızlara verilecekti. Ne yazık ki bunların hiçbiri olmadı: Bu taksim projesini Mustafa Kemal’in süngüleri altüst etti. Bu hususta Hükûmetten açıklama istiyoruz!…” dediği zaman, başbakan Lloyd George, ağır ağır kürsüye gelerek “İnsanlık tarihi birkaç asırda ancak bir dâhi yetiştirebiliyor. Şu talihsizliğimize bakınız ki beklenilen o dâhi, bugün Türkiye’de doğmuştur, elden ne gelebilirdi?” diyerek kürsüden indi. Bu cevaba bütün İngiliz milleti baş eğmek zorunda kaldı. Bundan sonra Lloyd George başbakanlıktan istifasını verdi.

Soru : Yukarıdaki metinde anlatılanlardan hareketle Millî Mücadele’nin sonucunda elde edilen zaferin Türk milleti için önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?


Cevap:

Milli Mücadele’nin sonucunda elde edilen zaferin Türk milleti için önemi hayatidir.

Türk milleti yeniden rahat bir nefes almış ve yeniden kendilerine özgürlük ortamında yaşama hakkı kazanmış, bağımsız bir şekilde vatanı işgalden temizlemiş ve gelecek nesillere kahramanların gazilerin ve şehitlerin sayesinde yaşanacak bir ülke bırakabilmiştir.


Soru : İngiltere başbakanı Lloyd George’un Mustafa Kemal’e “dâhi” demesinin nedenleri neler olabilir?


Cevap:

İngiltere Başbakanı’nın Mustafa Kemal’e “dahi” demesinin sebebi savaşta uygulamış olduğu taktiklerden ve izlediği yol sebebiyle olabilir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Mudanya Ateşkes Anlaşması ( 11 Ekim 1922) Cevapları Sayfa 103


Mudanya Ateşkes Anlaşması ( 11 Ekim 1922) Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 103


Soru : Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Mondros Ateşkes Anlaşması’nı Türk milletinin bağımsızlığı açısından karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?


Kısa Cevap : “Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Mondros Ateşkes Anlaşması’nı Türk milletinin bağımsızlığı açısından karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?”

Uzun Cevap :

Mudanya Mütarekesi, 11 Ekim 06.00’da Türkiye ile 3 İtilaf Devleti olan İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalandı TBMM ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmıştır. Mudanya Ateşkes Antlaşması Doğu Trakya ve İstanbul askeri güç kullanılmadan savaşılmadan korunmuş ve elimizde kalmıştır. Doğu Trakya Türk milleti kontrolüne girmiştir. İngiltere Türklerin başarısını kabul etmek zorunda kalmış ve TBMM’ni resmi olarak tanımıştır.

Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı Devleti’n in sonunu hazırlayan yıkıcı bir antlaşmadır. Antlaşma ile Osmanlı Devleti  resmen yok sayılmış; Osmanlı Devleti ‘nin açıkça işgaline zemin hazırlanmış ve anlaşma yapılır yapılmaz işgale başlanılmıştır.
Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasından Limni Adası’nın Mondros Limanında imzalanmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması, iki taraf arasındaki savaşı sona erdirdi. Osmanlı Devleti’nin fiilen sona ermesi demektir. Mondros Ateşkes Antlaşması ile tüm Osmanlı ülkesi işgallere açık bir hale gelmiştir. Gerçekleşen işgallerin neticesinde de Osmanlı Devleti’ nin tüm egemenliği ve bağımsızlık hakları elinden alınmış oldu.


İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Her zaman ödevlerimi ve aklıma takılan araştırmak istedim ödevlerimi bu sayfaya bakarak yapıyorum bu sayfadaki bilgi ve cevapları tüm arkadaşlarıma ve öğrencileri tavsiye ediyorum bu sayfadaki bilgi ve cevaplarla birçok konuyu hemen anlayacaksınız birçok konuyu daha iyi bir şekilde kavrayacaksınız birçok konu hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz Forum sayfa sitesi ailesine vermiş olduğu bilgilere baktığınız zaman elbette tarihi boyunca yapılan anlaşmalar savaştılar ve çeşitli ilke ve inkılapları iyi bir şekilde öğrenmek istediğiniz zaman bu sayfadaki bilgi ve cevaplardan yardım almanızı tavsiye ederim.

  2. 8 sınıf Atatürkçülük ve inkılap tarihi ders kitabınıza baktığımız zaman Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin yeniden kurulduğunu ve ayakta durduğuna göre biliyorsunuz bunun zamanla anlaşmaların ülkemiz için faydalarını olumsuz etkilerini yukarıdaki bilgilerini öğrenebiliyoruz bu ödevimizde buradan yaratıcı anlaşmasının önemini maddelerini iyi bir şekilde öğrenerek defterimize geçirdik o ödevimizde verilen bilgi ve cevaplarla ve çok konu iyi bir şekilde anladık kurum sayfası vermiş olduğunuz bilgi ve cevaplar sayesinde ödev yapmak çok güzel özellikle ödevlerimi yaptım sana kurum sayfası’ndan yardım alıyorum bu sayfadaki bilgi ve cevapları ödevi yaptığımı sen de çok kolay hızlı ve pratik bir şekilde kabul etmiyorum.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.