6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 98-99-100-102-103-105-108-110-111 Cevapları Anadol Yayıncılık

Göster

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Türkiye’nin Beşeri Coğrafya Özellikleri Metni Cevapları Sayfa 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111


Türkiye’nin Beşeri Coğrafya Özellikleri Metni Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 98 Cevapları


Soru : Ülkemizde nüfus neden her yere eşit dağılmamıştır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Ülkemizde nüfus her yerde aynı şekilde aynı yoğunlukta değildir. Bunun başlıca sebebi ekonomidir. Daha sonra iklim koşulları eğitim koşulları ve güvenlik koşulları gelmektedir. Ülkemizin en yoğun en kalabalık olduğu şehirler İstanbul, Ankara Bursa izmir Antalya dır.
İstanbul 15 milyonun üzerindeki nüfusuyla en kalabalık şehrimizdir. Ekonomik sebepten dolayı İstanbul en fazla rağbet gören şehirlerdendir. Sanayi kuruluşları büyük holdingler büyük şirketler hepsinin Merkezi İstanbul’dur ticaretin merkezi olan İstanbul insanlar için iş olanağı fazla olan bir şehirdir. Ayrıca eğitim açısından da İstanbul rağbet görür insanlar geçimlerini sağlayabilecekleri şehirlere göçmeye her zaman daha mantıklı Bulmuşlardır.


Türkiye’nin nüfusu hızla artıyor.
Türkiye’nin nüfusu, 2018’de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları”nı açıkladı. Buna göre 2017 yılı itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişi olan ülke nüfusu, 2018 sonunda 82 milyon 3 bin 882 kişiye ulaştı.
En fazla nüfusa sahip kent İstanbul, en az nüfusa sahip olan kent Bayburt Buna göre Türkiye nüfusunun yüzde 18,4’ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiyle yine en çok nüfusa sahip il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 503 bin 985 ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 ile Antalya takip etti. Bayburt ise 82 bin 274 kişiyle en az nüfusa sahip il olarak kayıtlara geçti (Harita 3.19). Kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı.
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” geçen yıl Türkiye genelinde 2017’ye göre 2 kişi artarak 107 kişiye yükseldi. Yüz ölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 310 olarak gerçekleşti.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 99 Cevapları


Soru : Okuduğunuz haberden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Ülkemizde nüfusun en fazla olduğu il hangisidir? Bu ilimizde nüfusun fazla olmasının sebepleri neler olabilir?


Cevap :
Ülkemizin nüfusunun en fazla olan il İstanbul’dur. İstanbul ilimiz 15 milyonun üzerindeki nüfusuyla bir metropolde İstanbul’un nüfusunun fazla olmasının bir sebebi ekonomiktir. İnsanların iş bulma olanakları bu şehirde kolaydır birçok şirket Holding sanayi dalı bu şehirdedir.
Ayrıca eğitim olanağı en yüksek olan şehirdir. Dünyanın her yerinde geçerli olan diploma verebilen uluslararası düzeyde üniversiteler bu şekildedir. Ayrıca ulaşım konusunda eskiden olan sıkıntılarını büyük olasılıkla çözmüş bir şehirdir. Tarihi açıdan bin yıllık geçmişi olan bir şehir olan İstanbul turistler için de cazip bir yerdir.
Bunlar beşeri faktörlerdir Bir de doğal faktörler vardır doğal faktörler iklim yeryüzü şekilleri bitki örtüsü büyük akarsular ve denize olan yakınlık gibi etmenlerde nüfusu doğrudan etkileyebilir insanlar iklim olarak daha ılık yaşana bilirlik değeri daha yüksek olan mevsimleri tercih etmektedirler.


Ülkemizde nüfusun en az olduğu il hangisidir? Bu ilimizde nüfusun az olmasının sebepleri neler olabilir?


Cevap :
Ülkemizin en az nüfuslu ili Bayburttur. Bayburt ili ekonomik açıdan imkânlarının sahip olduğu bir ilimizdir. Ayrıca altyapı sorunları ulaşımın zor oluşu büyük eğitim kuruluşlarının burada olmaması bölgedeki insanların ekonomik sıkıntılardan dolayı burayı tercih etmemeleri ne bölgeden göçün olmasına sebep olmaktadır. Ayrıca Yeryüzü şekillerinin engebeli olması ikliminin sert olması ulaşım imkanlarının kısıtlı olması denizellik özelliğinin olmaması doğal etmenler içerisinde nüfusa etki etmektedir.


Nüfus yoğunluğu en az ve en fazla olan illerimiz hangileridir? Bu illerimizde nüfus yoğunluğuna etki eden faktörler neler olabilir?


Cevap :
Nüfus yoğunluğu Bir ilin büyüklüğü ile ilgilidir 1 ilin kapladığı alan büyük ise nüfus dağılımı doğal olarak az olacaktır. 1 ilin kapladığı alan küçük nüfusu ise fazla ise nüfusun yoğunluğu fazla çıkacaktır. Nüfus yoğunluğunu etkileyen doğal ve beşeri faktörler olarak ikiye ayrılır
Doğal faktörler iklim özellikleri yeryüzü şekilleri bitki örtüsü toprak yapısı akarsu ve deniz gibi sulara yakınlığı ve uzaklığı sayılabilir. Beşeri faktörler ise genellikle ekonomik olan faktörlerdir sanayileşme turizm ulaşım yeraltı kaynakları Tarım ve eğitimdir.
Bazı şehirlerde bu beşeri özellikler ön ne çıkar. Örneğin İzmir İstanbul Bursa gibi şehirlerin yoğunluğu gelişmiş sanayi iken Muğla Antalya gibi şehirlerin yoğunluğu turizmdir Adana’nın nüfus yoğunluğu tarıma dayalıdır az nüfus yoğunluğu olan bölümlerden Erzurum Kars bölümü iklim faktöründen etkilenmektedir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 100 Cevapları


Görseli Yorumlayalım


Soru : Aşağıda ülkemizin nüfus miktarının illere göre dağılımı verilmiştir. Haritayı inceleyiniz. Ülkemizin fiziki özelliklerini de göz önünde bulundurarak nüfusun ülkemize dağılışını yorumlayınız.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 98-99-100-102-103-105-108-110-111 Cevapları Anadol Yayıncılık
“6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111 Cevapları Anadol Yayıncılık”

Cevap :
Haritayı incelediğimiz zaman nüfus yoğunluğunun fazla olduğu şehirler Batı şehirlerimizdir. Bu şehirlerimizin bir çoğunluğu Akdeniz iklimi veya ılıman iklim özellikleri Taşıyan şehirlerdir İstanbul İzmir Bursa gibi şehirler sanayi açısından kalkınmış şehirlerdir doğuya doğru gidildikçe şehirlerin nüfuslarının azaldığını fark edersiniz.
Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölümündeki şehirler nüfuslarının az olduğu şehirlerdir. Türkiye’nin fiziki özelliklerinden etkilenen bu şehirler Karadeniz Bölgesi’nin Ulaşım imkanlarının düşük olması Toprak yapısının yerleşime uygun olmaması heyelan sel baskınları gibi tehlikelerin bulunmasıdır.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise kışların sert ve soğuk geçmesi Ulaşım imkanlarının kar ve tipi gibi etmenlerden sekteye uğraması bu bölgelerin nüfus yoğunluğunun az olmasına sebep olmaktadır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 102 Cevapları


Soru : Yaşadığınız yer ve çevresinde nüfusun dağılışını ve özelliklerini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Yaşadığım yer ve çevresinin incelediğim zaman nüfus dağılımında farklılıklar görülmektedir. Bunun bir sebebi yaşadığım yerde nüfusun yoğun olduğu yerler büyük sanayi kuruluşunun olduğu bölgelerdir. Buralara yakın olan yerlerde nüfus yoğunluğu bulunmaktadır.
Ayrıca üniversite ve çevresinde birçok yeni bina ve yerleşim yeri oluşmaktadır. Bunun sebebi de eğitim öğretim görmek isteyen öğrencilerin okula yakın yerlerde ev tutmaları şehrin Adliye Hastane gibi yapıları üniversiteye yakın yerlere konuşlandırmak sonucu nüfusun bu çevreye ilgi gösterdiğini görüyoruz. Ayrıca şehrimizde son yıllarda yapılan alt geçitler üst geçitler ulaşım imkanlarını geliştirmiş durumda bu da şehrin şehrin nüfusunun daha kolay imkanlara ulaşabildiğinin dışarıdan göç aldığını göstermektedir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 103 Cevapları


Soru : Kitabınızın 104. sayfasında yer alan haritayı inceleyiniz (Harita 3.21). Ülkemizde yapılan tarım ve hayvancılık faaliyetlerini harita üzerinde göstererek bunların nüfusun dağılışı üzerindeki etkisini tartışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Ülkemiz dört mevsimin bir arada görüldüğü birden fazla toprak yapısının bulunduğu bir orta kuşak ülkesidir. Ülkemizdeki insanların doğaya etkileri ülkemizde etrafındaki kara kütlelerinin etkileri yer şekilleri ve yükseltinin farklılık göstermesi etkenlerden de çok farklı tarım ve hayvancılık faaliyetleri oluşmaktadır.
Ülkemizin yer yapısı iklimi yapılan tarımda farklılıklar göstermesine sebep olmaktadır. Örneğin iç Anadolu Bölgesi’nde küçükbaş hayvancılık yapılırken Doğu Anadolu bölgesinde büyükbaş hayvancılık yapılır. Ege kıyılarında incir zeytin üzüm gibi tarımsal faaliyetler bulunurken Akdeniz Bölgesi’nde narenciye Pamuk tarama yapılmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nde çay fındık tütün tarımı yapılmaktadır.
Örneğin Iğdır’ Doğu Anadolu Bölgesi’nde olmasına rağmen yükseltinin bir anda değişmesinden dolayı ılıman bir iklime sahiptir. Bu bölgede narenciye tarımı yapılabilmektedir. Gördüğünüz gibi ülkemizde yer yeryüzü yapısına bağlı olarak iklimin etkileri de değişiklik göstermektedir. Tarımın nüfus üzerinde etkisi şu şekildedir. Örneğin Adana’da pamuk zamanı pamuk toplamak için Adana’ya işçiler gelir bu bir nüfus hareketidir nüfus yapılan tarımın fazlalığına göre iş olanağı olarak görülür ve değişiklik gösterir tarım işçiliği bir nüfus hareketidir. Karadeniz’de çay toplamaya gidenler fındık toplamaya gidenler Ege’de zeytin toplamaya gidenler nüfus Göç ne sebep olur.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 105 Cevapları


Soru : Kitabınızın 106. sayfasında yer alan haritayı inceleyiniz (Harita 3.22). Ülkemizde yapılan turizm faaliyetlerini harita üzerinde göstererek bunların nüfusun dağılışı üzerindeki etkisini tartışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Ülkemiz bir Cennetten bir köşe gibidir ülkemizin doğal güzellikleri çok fazladır. Turizm denince aklımıza sahillerimiz gelmektedir. Deniz kum Güneş üçlüsünün oluşturduğu yaz tatili turizmi ülkemizde oldukça yaygındır. Ülkemizde her şey dahil oteller tur şirketleri her türlü hizmeti vermektedir.
Ülkemizde Turizm en fazla yaz aylarında değer kazanarak ülkeye döviz kazandırır. Ülkemizin önemli yaz tatili turizm merkezleri Antalya başta olmak üzere Bodrum Marmaris Kuşadası Çeşme Alaçatı Didim Fethiye daha birçok yer sayılabilir. Ülkemizde ayrıca sağlık turizmi ve Termal turizmde gelişmektedir Dünya üzerinde sağlık maliyetlerinin artması bazı tedavilerin yaşanılan ülkede mümkün olmayışı ulaşımın daha kolay hale gelmesi sağlık turizminin kavramının oluşmasına sebep olmuştur. Ülkemizde yapılan diğer Turizm’in bir tanesi de Yayla turizmi insanın doğa ile iç içe olmak isteği sakin bir tatil geçirme isteğinden ortaya çıkmıştır.
Yayla turizminde en fazla Karadeniz Bölgesi revaçtadır. Ülkemizde ayrıca son yıllarda rafting Akarsu turizmi de yapılır raftingin yapıldığı en uygun aylar Mart Nisan ve Mayıs aylarıdır. Nehirler bu dönemde hızlı Akarlar Bunun nedeni ise kar sularının eriyerek toprağın tamamen suya duymasın’dan dolayıdır ülkemiz Medeniyetler beşiği dir birçok uygarlık bu coğrafya üzerine kurulmuştur ondan dolayı ülkemizde tarih turizmi de gitmiştir.
Nemrut Dağı Aspendos, Perge, Efes, Smyrna Agorası, Bergama, Hierapolis, Assos, Hattuşaş, Alacahöyük gibi bir çok antik kent bulunmaktadır ülkemizin her şehrinde tarihi bir eser vardır Tarih turizmi insanların öğrenme bilme türküler ne cevap veren ir turizmdir özellikle İstanbul gezip görülecek tarihi eserleri boğaz manzarası ile birçok yabancı turistin ilgisini çekmektedir gördüğünüz gibi ülkemizde birçok Turizm dalı yapılmaktadır turizmin olduğu yerlerde insanların geçici kalabalıklar veya kalacak kalabalıklar oluştururlar Turizm nüfusu gelir kaynağı olarak görmesi ile insanların gezip görmek amacıyla yararlandıkları bir sektördür yaz aylarında Antalya Bodrum Marmaris Alaçatı gibi turistik yerlerin nüfuslarına dikkat ederseniz arttığını fark edersiniz uzun Bayram tatillerinde büyükşehirlerden tatil yerlerine doğru nüfus hareketliliğini gözlemleyebilirsiniz.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 108 Cevapları


Soru : Aşağıda verilen haritayı inceleyiniz (Harita 3.23). Ülkemizde yapılan sanayi faaliyetlerini harita üzerinde göstererek bunların nüfusun dağılışı üzerindeki etkisini tartışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Sanayi Bir ülkenin ekonomik temelini oluşturan en önemli unsurlardan bir tanesidir insanların para kazanmak ve hayatlarını devam ettirebilmeleri için çalışmak zorundadırlar.
Bu nedenle de kendi geçimlerini sağlayabilmeleri için iş sahası olan fabrikaların fazla olduğu yerlere doğru yerleşirler haritaya incelediğimiz zaman Sanayisi gelişmiş illeri görürüz. Bu iller başta İstanbul-Bursa-İzmir Konya Gaziantep sayılabilir insanların kolay bulabilecekleri seçimlerini sağlayabilecekleri bu şehirlere göçmeleri en doğal haklarıdır.


Soru : Aşağıda verilen haritayı inceleyiniz (Harita 3.24). Ülkemizdeki maden ve enerji kaynaklarını harita üzerinde göstererek bunların nüfusun dağılışı üzerindeki etkisini tartışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Maden ve enerji kaynaklarımız ekonomimizin temelini oluşturan unsurlardandır madenler ham maddelerdir. Madenler sayesinde birçok ürün elde edilir. Ülkemizde birçok maden çıkarılmaktadır.
Ayrıca enerji kaynaklarımız yenilebilir enerji kaynaklarımız bulunmaktadır. Rüzgardan faydalanılarak ve akarsularımızdan faydalanarak hidroelektrik santraller mis bulunmaktadır. Ayrıca termik santrallerde mevcuttur madenlerin ve enerji üreten santraller sayesinde birçok insan iş sahibi olmuştur. Ülkemizde Madencilik için verilebilecek en bilindik örnek taş kömürü yataklarının olduğu Zonguldak tır burada maden işçiliği yapan oldukça fazla nüfus vardır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 110 Cevapları


Soru : Aşağıda verilen haritayı inceleyiniz (Harita 3.25). Ülkemizde bulunan akarsu, göl ve barajları harita üzerinde göstererek bunların hangi amaçlarla kullanıldığını tahmin etmeye çalışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Ülkemiz akarsu ve göller bakımından oldukça zengindir ülkemizde akarsuların debileri yüksektir. Bundan dolayı hidroelektrik santralleri kurularak büyük barajlar kurulmuştur.
Dünyanın en yüksek en büyük barajları ülkemizde bulunur. Ülkemizde bulunan akarsular göller ve barajlar birçok amaçla kullanılır. Bunları kısaca yazacak olursak spor turizmi tarımsal sulama elektrik üretimi ulaşım amaçlı olarak kullanılmaktadır.


Soru : Aşağıda verilen haritayı inceleyiniz (Harita 3.26). Ülkemizde ormanların yoğun olduğu ve az olduğu yerleri söyleyiniz.


Cevap :
Harita incelediğimiz zaman ülkemizde ormanların en fazla olduğu yer Karadeniz bölgesidir. Karadeniz Bölgesi bol Yağmur almasından dolayı gür ormanlara sahiptir.
Ayrıca Ege Bölgesi Akdeniz Bölgesi ve doğuda Kars Erzurum bölümünde ormanlık alanlarımız mevcuttur ormanlarımızın en az olduğu yerler iç Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesidir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 111 Cevapları


Sıra Sizde


Soru : Aşağıda verilen soruların cevaplarını yanlarındaki kutucuklara yazınız. Soruları cevaplarken kitabınızda verilen haritalardan yararlanabilirsiniz.


Ülkemizde yeryüzü şekillerinin engebeli olmasından dolayı nüfusun seyrek olduğu iller hangileridir?


Cevap : Hakkari Ardahan Kars Erzurum Bayburt Tunceli


Ülkemizde iklim şartlarının uygun olmasından dolayı nüfusun fazla olduğu iller hangileridir?


Cevap : İstanbul İzmir Antalya Mersin


Ulaşım faaliyetlerinin nüfusun dağılışı üzerindeki etkileri nelerdir?


Cevap : İnsanlar yaşayacak yerleri tercih ederken ulaşımın kolay olduğu yerleri tercih ederler kara hava deniz ve demiryolu ağlarının gelişmiş olduğu yerlerin nüfusu fazladır.


Ülkemizde tarım faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı iller hangileridir?


Cevap : Adana Konya Ankara Sivas Şanlıurfa Yozgat Kayseri Diyarbakır Çorum Eskişehir Trabzon Samsun Giresun


Ülkemizde hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı iller hangileridir?


Cevap : Erzurum Kars Balıkesir İzmir Diyarbakır Manisa gibi şehirlerde yapıldığı gibi büyük şehirlerin etrafında da hayvancılık yoğun şekilde yapılmaktadır


Ülkemizdeki sanayi faaliyetleri nüfusun dağılışı üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir?


Cevap : İnsanlar hayatlarını sürdürmeleri için işte ihtiyaç duyarlar Sanayi olan yerler insanların kolay iş bulacağım yerlerdir sanayi tesislerinin yoğun olduğu yerlerle nüfus doğru orantılıdır insanlar sanayinin gelişmiş olduğu şekilleri tercih ederler


Ülkemizde madenlerin çıkarıldığı ve bundan dolayı nüfusun fazla olduğu iller hangileridir?


Cevap : Zonguldak Batman


Ülkemizde turizm faaliyetlerinden dolayı nüfusun fazla olduğu iller hangileridir?


Cevap : Antalya Muğla İzmir İstanbul


Ülkemizde su kaynaklarının yetersiz olmasından dolayı nüfusun seyrek olduğu iller hangileridir?


Cevap : Ülkemizde su kaynaklarının yetersiz olduğu il Konya’dır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Ülkemizin büyük şehirlerinden olan İstanbul İzmir ve Ankara şehirleri genellikle iş imkanı ile ve ekonomik sebeplerle Ayrıca gelişmiş sanayiye ve gelişmiş fabrikalara sahip olduğu için nüfus yoğunluğu burada yoğunlaştigini görebiliyoruz. Ayrıca ülkemiz Karadeniz bölgesi Akdeniz Bölgesi Marmara Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi iç Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak yedi bölgeden meydana geldiğini bilmekteyiz. Her bölgenin farklı iklimi farklı coğrafi özellikleri vardır. Karadeniz Bölgesi fazla yağış aldığı için ormanlık ların yeşil ortamların daha fazla olduğunu gözlemleyebiliriz. Ayrıca Karadeniz bölgesi Akdeniz Bölgesi Ege Bölgesi ve Marmara bölgesi’nde kıyısında denizler vardır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.